टीचरने मारली माझी गांड – Marathi sex stories

गोष्ट मी शाळेत असतानाची आहे. तेव्हा मी मी अठरा वर्षाचा असेल. पाहायला मी सुंदर गोरा चिकणा होतो. ठरकी टीचर तर माझी गांड ताडायचे पण कुणालाच माहिती नव्हतं की मलाही मुलांचे लंड आणि गांड बघायला आवडायचं. त्यांच्याबद्दलच्या सेक्सी गोष्ट ऐकनं मला फार आनंददायी वाटायचं.

एक दिवस आमच्या शाळेत नवीन कम्प्युटरचे टीचर आले. ते 28 वर्षाचे असावेत. शरीराने ते धडधाकट होते. मला कंप्यूटरमध्ये रुची असल्याने मी त्यांचा क्लास जॉईन केला. तसंच मला क्लास याव्यतिरिक्त कम्प्युटर मधलं बरंच काही शिकायचं होतं. त्यामुळे मी टीचरना एक्स्ट्रा क्लाससाठी यायला जमेल का याची विचारणा केली होती.

यावर ते म्हणाले होते, “ठीक आहे. काही हरकत नाही पण शाळेमध्ये मला एक्स्ट्रा क्लास घेता येणार नाही. तू माझ्या घरी येऊ शकतोस का? तिथे वाटल्यास मी तुला एक्स्ट्रा नॉलेज देऊ शकेल. यावर मी आनंदाने तयार झालो आणि म्हणालो, “थँक्यू सर. मी उद्यापासूनच तुमच्या घरी येतो.”

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मी त्यांच्या घरी गेलो. दरवाज्याची बेल वाजवताच त्यांनी दरवाजा उघडला आणि म्हणाले, “अरे ये पिंकू बस.” मी आतमध्ये येऊन सोफ्यावर बसलो आणि टीचर लॅपटॉप आणायला आत मध्ये गेले. लगेच ते लॅपटॉप घेऊन आले आणि माझ्याजवळ बसून त्यांनी तो सुरू केला. लॅपटॉप सुरु झाल्या बरोबर स्क्रीनवर मला त्यांचा नग्न अवस्थेतला फोटो दिसला. टीचर पूर्णपणे नागडे होते आणि त्यांचा मोठा लंड उभा होता. ते बघून मी फार लाजलो. यावर टीचर ओशाळत मला सॉरी सॉरी म्हणत त्यांनी तो फोटो डिलीट केला आणि मला म्हणाले, “प्लीज पिंकू याबद्दल तू शाळेत कोणाला सांगू नको.” मी म्हणालो, “होय सर नाही सांगणार मी कुणाला”.

समोर मी म्हणालो, “सर तुमची बॉडी खूपच जोरदार आहे.” यावर ते हसले आणि मग आम्ही कम्प्युटरचे काही प्रोग्राम शिकायला सुरुवात केली. अशाप्रकारे रोजच आमची प्रॅक्टिस सुरू झाली होती. एक दिवस मी त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये एक फोल्डर खोलंला. तिथे मला बरेच “गे” सेक्सचे व्हिडिओ दिसले. त्यातला मी एक व्हिडिओ सुरू केला. त्या व्हिडिओमध्ये 2 तगडे पुरुष एकमेकांशी संभोग करत होते. त्यातला एक पुरुष डॉगिस्टाइल आणि दुसरा पुरुष मागून त्याची गांड मारत होता.

ते बघून मी फार उत्तेजीत झालो. माझा लवडा उठला होता. इतक्यात मला मागून हसण्याचा आवाज आला. मी मागे वळून पाहिलं तर टीचर हसत होते. मी एकदम घाबरलो आणि म्हणालो, “सॉरी सर, हे अचानकच सुरू झालं.” त्यावर ते म्हणाले, “अरे काही हरकत नाही. या वयात असं होतच आहे. बाकी तुझा लवडा फारच तगडा आहे बर का”. मी लाजून म्हणालो, “सर तुमचा तर माझ्याहून मोठा तगडा आहे.” यावर ते म्हणाले, “असा आहे काय! बघू तुझा लंड. बाहेर काढ बघू आपण कम्पेअर करून बघू कुणाचा मोठा आणि तगडा आहे तर!”

मी लाजत माझा पॅन्ट खाली केला आणि माझा उठलेला लंड बाहेर काढला. सरांनी माझा लंड हातात पकडला आणि म्हणाले, “अरे बराच मोठा आहे की तुझा. आता तू माझा लंड हातात धरून बघ”. असे म्हणून त्यांनी आपली पॅन्ट खोलली आणि आपला लंड माझ्या हातात दिला. मी माझा आणि त्यांचा लंड जवळ जवळ धरून साईज कम्पेअर करायला लागलो. ते म्हणाले, “अरे वा जवळपास सारखेच आहे की आपले”.

असं म्हणून त्यांनी मला त्यांच्याकडे ओढलं आणि माझ्या ओठांचे चुंबन घेतलं. मलाही ते फार आवडलं. म्हणून मग मी त्यांनाही रिस्पॉन्स द्यायला लागलो. चुंबन करताना आम्ही एकमेकांचे लंड दाबत होतो.
तेव्हा टीचर म्हणाले, “चल आता बेडवर जाऊ”. असं म्हणून त्यांनी मला कवेत उचललं आणि बेडवर घेऊन मला लेटवलं. मग त्यांनी माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला आणि चुसायला लागले. मी पहिल्यांदाच एका पुरुषाकडून माझा लंड चुसून घेत होतो. ही भावना मला खूपच उत्तेजक होती. माझ्या लंडाचा नसा ताणल्या होत्या. सर आपली जीभ माझ्या लंडाच्या गुलाबी भागावर फिरवत होते.

लंड चुसत चुसत ते माझ्या अंगावर सिक्स्टी नाईन पोझिशन मध्ये आले आणि आपला लंड त्यांनी माझ्या तोंडात दिला. मग मीही त्यांचा तो भरभक्कम लंड चुसायला लागलो. एकमेकांच्या लवड्याचे बॉल्स दाबत आम्ही लंड चुसायला लागलो. काही वेळातच माझ्या लंडान वीर्य सोडलं. माझं ते वीर्य सरांनी पिऊन घेतलं. अगदी त्याच वेळेस मीही त्यांचे बॉल्स दाबत त्यांचे वीर्य लंडातून काढलं आणि मी ते पिऊन घेतलं आणि मग दोघेही थोडा वेळ बेडवर एकमेकांच्या शरीराशी खेळत राहिलो.

काही वेळाने आम्ही परत एकमेकांचे लंड हलवायला लागलो. तसे आम्ही परत उत्तेजीत झालो. मग सरांनी माझे दोन्ही पाय माझ्या डोक्याकडे नेले आणि माझी उठलेली गांड चाटायला लागले. “उम्मम्हह… आआहहह…” मी त्या आनंदाने पागल होत चाललो होतो. सर आपली जीभ माझ्या गांडीत घुसवत आत बाहेर करत होते आणि मी त्यांचं डोकं धरून माझ्या गांडीला दाबत आणखी जोरात चाटण्यासाठी उकसवत होतो.

ते उठले आणि त्यांनी पॅराशूट तेलाची बॉटल आणली. त्यातले तेल त्यांनी माझ्या गांडीवर लावलं तसंच आपल्या लंडावर ही चोळलं. मग त्यांनी माझे दोन्ही पाय त्यांच्या खांद्यावर ठेवले आणि ते आपला लंड माझ्या गांडीत घुसवायला लागले. मीही त्यांचा लंड हाताने धरून माझ्या गांडीत टाकण्यासाठी त्यांना मदत करायला लागलो. आज पहिल्यांदाच मी एखाद्या परपुरुषाचा लंड माझ्या गांडीत घेत होतो. त्यामुळे मी फारच उत्तेजित झालो होतो. लंडाचा स्पर्श माझ्या गांडीला अगदी हवाहवासा वाटत होता.

त्यांचा लंड मोठा असल्याने मला अधिक वेदना झाल्या. मी त्या वेदनेने कळवळलो, “आहहहहह… आवूऊऊ…. टीचर….” तसे ते म्हणाले, “अरे सुरवातीला त्रास होईल मग बघ तुला कशी मजा येते तर”. मग त्यांनी आणखी तेल माझ्या गांडीला लावत त्यांचा लंड पटकन माझ्या गांडीत आतमध्ये बसवायला लागलो. त्यांचा अर्धा लंड माझ्या गांडीत बसला तसा मला फार मजा वाटायला लागली.

मग ते हळूहळू लंड माझ्या गांडीत आत बाहेर करायला लागले. मी त्या आनंदाने सुस्कारायला लागलो, “मममहह… टीचर… माझी गांड…” ते खाली वाकून मला किस करत माझी गांड मारत होते. मीही त्यांच्या पाठीवरून, मांडीवरून, गांडीवरून हात फिरवत आणखी खोलात लंड घुसवायला सांगत होतो. तसा त्यांनी एक जोरदार झटका दिला आणि आपला पूर्ण लंड माझ्या गांडीत फिट्ट बसवला. आता मीही खालून कंबर हलवत त्यांचा लंड गांडीत घ्यायला लागलो.

माझी गांड त्यांच्या मोठ्या लवड्याने चांगलीच फाटली. आम्ही दोघांनीही गांड मारण्याचा आनंद लुटला आणि मग ते माझ्या गांडीतुन लंड काढून माझ्या तोंडात घातला आणि तो आत बाहेर करायला लागले. मी त्यांचा लंड चुसला तसा त्यांनी आपल्या तोंडातून मोठा गाढ, चिकट, स्वादिष्ट वीर्य माझ्या तोंडात सोडलं.

मी त्यांचा ते स्वादिष्ट वीर्य पिऊन घेतलं. त्यानंतर मी सरांच्या तोंडात माझा लंड दिला आणि ते त्याला चुसायला लागले. काही वेळातच माझा लंड ही ऑर्गसमवर पोहोचला आणि मी त्यांच्या तोंडात माझे विर्य सोडले. त्यांनीही ते चाटून पुसून पिऊन घेतलं. अशाप्रकारे मी माझ्या टीचर कडून माझी गांड मारून घेतली.

आता तर आम्ही रोजच एकमेकांची गांड मारायला लागलो होतो. कधी सर माझी गांड मारायचे तर मी त्यांची गांड मारायचे. कधी कधी तर लॅपटॉपवर “गे” व्हिडीओ बघत आम्ही होमो सेक्सयूएल सेक्सचा उपभोग घ्यायचो. अशाप्रकारे आम्ही कम्प्युटर प्रोग्राम शिकत “गे” सेक्स ही चांगलेच शिकलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *