माझ्या घरी सेक्सचा नंगानाच भाग १ – Marathi sex stories

मित्रांनो, माझं नाव बिल्किस आहे आणि मी दिल्लीला राहते. आज मी आपल्याला माझ्या घराबद्दल सांगायला जात आहे की माझ्या घरी काय काय होत असतं! मी माझ्या घराला सेक्स हाऊस म्हणते ते यासाठी की जेवढा सेक्स आमच्या घरी होत असते तेवढा कदाचितच कोणत्या घरी होत असेल! आणि ह्या सेक्सचा नंगानाच आम्ही सर्व भाऊ-बहीण लहानपणापासूनच बघत आलो होतो. आता मी माझी पहिली सेक्स कहाणी आपल्याला सांगते. त्यानंतर आमच्या घरी आणखी काय काय होतं ते सर्व काही सांगेन. तर जरा लक्षपूर्वक ऐका माझ्या चुदाईची पहिली कहाणी.

सर्वात आधी मी तुम्हाला माझ्या घरच्यांची ओळख करून देते. इलियास माझ्या अब्बाचं नाव आहे. ते 50 वर्षाचे लंबे चौडे आणि शानदार मर्द आहेत. रंग थोडासा काळा आहे आणि पाहायला फारच खूंखार दिसतात. माझी अम्मी मेहबूबा तिचं वय 40 वर्षे आहे. उंची थोडी लहान पण पहायला खूप गोरी आणि सुंदर आहे. ती मेकअप सुद्धा करत नाही. माझा मोठा भाऊ फिरोज 26 वर्षाचा आहे आणि अब्बासारखाच लंबा चौडा आहे पण रंग मात्र अम्मीसारखाच गोरा. आणि मी एकुलती एक एकोणीस वर्षाची लाडाची मुलगी आहे. अम्मी एवढीच उंची, सुडोल शरीर पण खूप गोरा रंग. मग माझ्याहून छोटा अठरा वर्षाचा भाऊ आहे तारिक. तोसुद्धा मोठा भावावरच गेला आहे. गोरा, लंबा आणि सुंदर! तर अशी आहे माझी फॅमिली.

आमचं कपड्यांचे दुकान आहे. दिल्लीतल्या मोठमोठ्या लग्नात लागणारे कपडे विकण्याचा अब्बाचा धंदा आहे. त्यांनी आपल्या दुकानात खूप सारे कारागीर ठेवले आहेत. ते लग्नाच्या कपड्यावर नक्षीदार काम करतात. काम फार छान आहे आणि अब्बा फार पैसे कमावतात. आता आमच्याकडे पैसे खूप आहेत आणि आम्ही जो काम करत आहोत त्याला शिक्षण घेण्याची तेवढी जरुरत नसते पण तरीही अब्बानी आम्हाला छान इंग्रजी शाळेत शिकवला आहे. पण आम्हा तिघाही बहिण भावांचे शिक्षणात मार्क्स 50% च्यावर कधीच गेलो नाही. बस फक्त शिका आणि पास व्हा एवढाच आम्ही अभ्यास केला आहे.

लहानपणापासून मी एक गोष्ट जी माझ्या घरी पाहिली होती ती ही होती की अम्मी आणि अब्बाला प्रत्येक वेळी सेक्सची आग लागलेली असायची. ते दोघेही सेक्सचा अक्षरशः नंगानाच करायचे. जेव्हा पासून मी कळत्या वयात आले तेव्हापासून अब्बाला अम्मीसोबत खुल्लम खुल्ला सेक्स करताना पाहिलं आहे. घरी सेक्सचा अगदी नंगानाच असायचा. कधी हे होत असायचं की जेव्हा मी अम्मीच्या खोलीत जायची तेव्हा ती आपली कमीज वरती व सलवार, चड्डी खाली सरकवून आपली मोठी, गोरी, उघडी गांड वर करून कधी घोडी बनलेली असायची तर कधी आपले पाय वरती उचलून आपली चूत खोलून असायची. कधी ही पोजिशन तर कधी ती पोजिशन. जेव्हा अम्मीचं लक्ष माझ्याकडे जायचं तेव्हा ती नेहमीच ओरडायची, “अहो थांबा..  बिल्किस आली.” पण अब्बा कधीच थांबायचे नाहीत. ते तिलाच रागवायचे. मग अम्मी काहीच नाही बोलायची.

जेव्हा माझे भाऊ त्यांच्या खोलीत जायचे तेव्हाही ते दोघं त्यांच्या समोर चुदाई करतांना काहीच लाज बाळगायचे नाहीत. लहानपणापासूनच आम्ही सर्व भावा बहिणींनी आमच्या अम्मा अब्बाना सेक्स करताना पाहिलं होतं. ज्या वयात मुलांना मुतण्याची अक्कल नसते त्या वयात आम्हा सर्व भाऊ बहिणींना चोदण्याबद्दल सुद्धा माहिती झालं होतं. जस की आपण कोणत्या कोणत्या प्रकारे चोदू शकतो आणि चोदतांना आणखी काय काय केलं जातं सर्व काही माहिती होतं आम्हाला. कदाचित हेच कारण असेल की आम्हा बहिण भावांना कधीच दोस्त मिळाले नाहीत. न शाळेत न शेजारी. आम्हाला भीती वाटायची की जर आमच्या घरात असला सेक्सचा नंगानाच होतो ही गोष्ट बाहेर पडली तर आमचे मित्र आमच्यावर हसतील आणि आमची मजाक उडवतील. त्यामुळेच आम्ही तिघे बहीण भाऊ एकमेकासोबतच खेळायचो.

पण आमच्या ह्या एकटेपणाचा फायदा आमच्या घरी काम करणाऱ्या एका कारागिराने घेतला. मला वाटतं कदाचित त्याचे माझ्या अम्मी सोबतही अनैतिक संबंध असावेत कारण एक दोन वेळा मी माझ्या अम्मीला त्याला आलिंगन देताना, त्याला किस करतांना पाहिलं होतं. जर अम्मीला हे सर्व आवडत नसतं तर तिने त्याचा विरोध केला असता. त्यामुळे याचा अर्थ अम्मीचीच इच्छा होती त्या संबंधांना. पण आम्ही त्या दोघांना फक्त एवढेच करतांना मी पाहिलं होतं. त्याच्या पेक्षा जास्त करताना मी पाहिलं नव्हतं. होऊ शकते की त्यांनी त्याच्या समोरही खूप काही केलं असेल.

आमच्या घरी आठ खोल्या होत्या. चार खाली आणि चार वर. वरच्या चार खोल्यात आम्ही राहायचो आणि खालच्या तीन खोल्यात कारागीर बसून काम करायचे. एक खोली अब्बाने आपल्या दुकानासाठी बनवली होती. कारागिरांना चहापाणी, जेवण आम्हीच द्यायचो. कधी मी, कधी माझे भाऊ, तर कधी अम्मी त्या सर्वांना जेवण द्यायची.

आमचा एक कारागीर होता सोहेल. याच सोहेलला मी माझ्या अम्मी सोबत पाहिलं होतं. तो माझ्यावरपण नजर टाकायचा. एक-दोन वेळा त्याने माझ्या शरीराच्या नाजूक भागांना स्पर्शही केला होता. त्यावेळेस माझं वय झालं नव्हतं. पण मी जे अब्बा-अम्मीचं चोदणे माझ्या घरी पाहायचे त्यामुळे मला आधीपासूनच सेक्सबद्दल इच्छा निर्माण झाली होती. माझंही मन करायचं की मीही कुणासोबत तरी नंगी होऊन अम्मी सारखं चुदाईचं खेळ खेळू.

एक दिवस जेव्हा मी कारागिरांना चहा द्यायला गेली तेव्हा सोहेल आपल्या जागी नव्हता. मी त्याचा चहा ठेवला आणि जशी मागे वळली तसा तो मागून आला. कदाचित मुतायला गेला होता तो. मला पाहताच त्याने मला मागून पकडलं आणि माझ्या गांडीला आपली कंबर घासायला लागला. एकदम झालेल्या ह्या हल्ल्याने मी घाबरले. तो म्हणाला, “अगं घाबरू नकोस जानेमन. मी तुला खूप मोहब्बत करतो. थोडासा प्रेम तू पण कर माझ्यावर.”

माझीही मनातून तशी इच्छा होतीच पण अब्बाच्या भीतीने मी त्याच्यापासून सुटायचा प्रयत्न केला. पण त्याने मला धक्का देऊन खाली पाडलं आणि दरवाजा बंद केला. मी उठून उभे राहिले तसा त्याने त्याची लुंगी वर उचलली. खालून तो बिल्कुल नंगा होता. त्याने चड्डी घातली नव्हती. त्याच्या मोठ्या लवड्यासोबत दोन गोल गोल टणक आंड लटकत होते. त्याचा लंड आता अजून उभा नव्हता झाला नीट पण मला माहीत होतं की जेव्हा तो उभा होईल तेव्हा तो खूप जबरदस्त होईल आणि होऊ शकते हा तोच लंड आहे ज्याने माझ्या अम्मीला सुद्धा चोदलं असेल.

मी काही म्हणणार इतक्यात सोहेल बोलला, “माझं अजून लग्न झालं नाही आहे. आधी तर तुझी अम्मी माझ्या लंडाची काळजी घ्यायची. पण आता ती माझी गोष्ट मानत नाही आहे. त्यामुळे तुला आता याची काळजी घ्यावी लागेल.” असं म्हणून तो लंडाला पकडून मूठ मारायला लागला.

मित्रांनो मी स्तब्ध होऊन त्याच्याकडे बघत होती. मला कळतच नव्हतं की मी काय करू? ओरडू की पटकन पळून जाऊ? की हा जो म्हणत आहे ती त्याची गोष्ट मानू? माझी ही द्विधा मनस्थिती कशी संपली असेल आणि मी त्यावेळेस कोणती कृती केली असेल? माझ्या घरी सेक्सचा आणखी नंगानाच कश्याप्रकारे घडत असायचा हे सर्व मी आपल्याला समोरील भागात सांगेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *