अनुभव कामसुखाचा-Marathi Sambhog Katha

भर दुपारची वेळ होती. रेणू नुकतीच शाळेतून घरी आली होती. दरवाजा नुसता लोटला होता. तो उघडून ती आत आली. ती किचनकडे जाणार इतक्यात तिच्या मम्मीच्या खोलीतून विचित्र चित्कार हुक्कारचा आवाज तिच्या कानावर पडला पाठोपाठ हळुवारपणे दुसरे कोणीतरी बोलण्याचा आवाज देखील तिला ऐकू आला. तेरावीत असणाऱ्या रेणूचे पाय आपोआप मम्मीच्या खोलीकडे वळले, दुपारच्या वेळी आपली मम्मी कुणाशी बोलतेय हेच तिला समजेना. कारण तिचे वडील तर ऑफिसला गेले होते. तिच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. तिने दरवाजाजवळ येऊन दाराच्या फटीला डोळा लावला. आतले दृश्य पाहून तिचे डोळेच विस्फारून गेले.

तिला तिच्या आईचा रागच आला. पण त्यावेळी काही न बोलता ती ते वासना निर्माण करणारे दृश्य पाहत राहिली. तिची मम्मी शेजारच्या तरुणाच्या मिठीत नग्नपणे विसावली होती. शेजारचा अजयही पूर्ण नागडा होता. त्याचा लाकडासारखा कडक झालेला खुंटा तिची मम्मी कुरवाळत होती. रेणूने अजयचा खुंटा पाहिला आणि तिचे अंग रोमांचित झाले. तिच्या तरुण मनात गुदगुल्या होऊ लागल्या. तिचे सर्व लक्ष त्याच्या ताठ सोट्यावर होते.

‘हाय अजय.. हे वरचे चाळे बस झाले आता… माझ्या योनीत आग भडकली आहे.. तुझा सोटा माझ्या योनीत घाल लवकर… आणि माझी आग शांत कर.. रेणूच्या पप्पाकडून मला सुख मिळत नाही रे.. घाल लवकर. ..’ तिची मम्मी उताणी झोपत म्हणाली. तिने अजयला आपल्या अंगावर ओडून घेतले. आपले वडील असूनही मम्मी शेजारच्या तरुणांबरोबर मजा करत असल्याचे पाहून तिला सुरुवातील राग आला होता. पण अजयचा लांबसडक सोटा पाहिल्यावर तिचे लक्ष त्याच्या सोट्यावरच केंद्रित झाले. तिची सळसळती जवानी आतल्या आत धगधगु लागली होती.

‘हाय… घाल लवकर… पूर्ण ताकतीने शॉट मार…’ त्याचा सोटा योनीवर टेकवून रेणूची मम्मी म्हणाली. त्याचबरोबर त्याने जोरदार दणका मारला. त्याचा अर्धा सोटा तिच्या योनीत शिरला. रेणू डोळे फाडून ते दृश्य पाहत होती. ‘उफ… माझी योनी फाटली वाटते… किती जोरात मारलास दणका…’ मस्त… योनीचा बोगदा झाला तरी चालेल…’ रेणूची मम्मी म्हणाली.

‘आंटी.. पूर्ण सोटा आत गेल्यावर आणखी मजा येईल तुम्हाला…’ अजय तिच्या ओठांचे चुंबन घेत म्हणाला. ‘मग घाल ना पूर्ण आत..’ ती म्हणाली. अजयने आणखीन दाबत त्याचा सोटा पूर्ण आत घुसडला. तिने त्याच्या कंबरेभोवती पायांची घट्ट मिठी मारली. ती त्याला खालून साथ देत होती. त्याचा सोटा योनीत आत बाहेर होताना रेणूला दिसत होता. तो दणक्यावर दणके मारत होता. ती आनंदाने चित्कारत होती. त्यांचा खेळ रंगात आला होता. इकडे रेणू पूर्ण उत्तेजित झाली होती.

त्याचा सोटा योनीत आत बाहेर होताना पाच.. पाच.. असा आवाज करत होता. हे पाहून रेणू आपले स्तन  कुरवाळू लागली होती. तिच्याही योनीत आग भडकत होती. ती तशीच तिच्या खोलीत गेली आणि दांडीच्या आकाराचे सामान आणली आणि परत त्या खोलीसमोर येऊन त्यांचा संभोग पाहत स्कर्ट वर करून चड्डी काढून आपल्या योनीत ते दांडीच्या आकाराचे सामान आत बाहेर करून घेऊ लागली. थोड्याच वेळात आतला खेळ संपला. दोघांनी कपडे घालायला सुरुवात करताच रेणू स्वतःच्या खोलीत आली. तिने दरवाजा बंद करून घेतला.

अजय निघून गेला. तशी ती खोलीतून बाहेर आली. त्यावेळी तिची मम्मी बाथरूमध्ये गेली होती. त्यामुळे त्यांची कामलीला रेणूने पहिली अशी तिला शंका आली नाही. पण मम्मी बद्दल रेणूच्या मनात घृणा निर्माण झाली होती. रेणू १९ वर्षाची झाली होती. तिचे स्तन मोठे आकर्षक बनले होते. तिचे नितम्ब फोफावत होते. मांड्या भरदार बनल्या होत्या. नाजूक योनीवर केसांचा पुंजका आला होता. आणि त्यांचा हा खेळ पाहून तर तिच्या मनात कामवासना निर्माण झाल्या होत्या.

आता ती घरात एकटी असली कि तो सोट्या सारखे सामान आपल्या योनीत घालून घ्यायची. घरात असताना नेहमी ती स्लॅक्सवर असायची वर टॉप असायचा. अजय त्यांच्याकडे येत होता. त्याच्याकडे पाहण्याची रेणूची नजर बदलली होती. मम्मी प्रमाणे आपणही अजयकडून झवून घ्यावे असे तिला मनोमन वाटू लागले होते. अजय घरी आल्यावर रेणूला पाहून तिच्याकडे आकर्षित होत होता. तिच्या नितंबाकडे आणि मांड्या कडे पाहत होता. तोही तिच्या तरुण यौवनाचा रस चाखायला आतुर झाला होता. तो संधीची वाटच पाहत होता.

पण रेणूने त्यांचा प्रणय खेळ पहिल्या पासून अजय पेक्षा आतुर झाली होती. अजयने प्रणय अनुभव अनेकदा घेतला होता आणि रेणूने तो अनुभव कधी घेतला नव्हता. त्यांचा संभोग पाहून ती चेकाळली होती. तिलाही तो अनुभव घ्यायचा होता. खरे तर अजयचा तिला राग यायला पाहिजे होता, पण तिची मम्मी वयाने मोठी असून तिने अजयला चढवून घेतले होते. म्हणून तिला अजयचा राग यायच्या बदली मम्मीचा राग आला होता. आता रेणू अजयला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करू लागली होती.

एक दिवस रेणू घरी एकटीच होती. ती आरशात पाहून आपले स्तन बाहेर काढून पाहत होती. तिच्या डोळ्या समोर अजयचा सोटा दिसत होता. चड्डी काढून ती कॉटवर बसून योनीत बोटे घालून आत बाहेर करू लागली. बाहेरचा दरवाजा मुद्दामच उघडा ठेवला होता तो आला तर आज त्याचा सोटा आपल्या योनीत घालून घ्यायचा ती विचार करत होती.

आणि थोड्याच वेळात अजय घरी आला होता तिचे लक्ष नव्हते. ती आपल्या योनीत बोटे घालून घेत होती. एवढ्यात तिची नजर अजयवर पडली. त्याला पाहताच तिने आपली बोटे चटकन योनींतून बाहेर काढून घेतली आणि फ्रॉक खाली सोडला. मांड्या आवळून तशीच बसली. अजयच्या नजरेला नजर देण्याचे धाडस तिला होत नव्हते. पण अजय अनुभवी होता यामुळे त्याला माहिती होते कि या अवस्थेत रेणू मला नकार देणार नाही म्हणून तो पुढे सरसावला.

‘रेणू… मम्मी कुठे गेली आहे… ?’ तिच्या जवळ बसत अजयने विचारले. ‘ती बाहेर गेली आहे.. ‘ तू का आला आहेस?’ रेणूने मुद्दामच विचारले. ‘सहज आलो ..तुझ्याशी गप्पा मारायला.. तुझी मम्मी संध्याकाळ शिवाय घरी येणार नाही आहे ना?’ तिच्या जवळ जात अजय म्हणाला. ‘माझ्या मम्मीला भेटायला फार उत्सुक दिसतो आहेस..’ तिने विचारले. ‘नाही ग तुलाच भेटायला आलो आहे. ‘ तिच्या मांडीवर हात ठेवत अजय म्हणाला. त्या स्पर्शाने रेणू आणखीनच रोमांचित झाली. आधीच ती उत्तेजित झाली होती.

ती  काहीच विरोध करीत नाही असे पाहून त्याने सरळ तिला बाहुपाशात घेतले. तिच्या ओठांची चुंबने घेऊ लागला, तिचे कोवळे टंच उरोज कुरवाळू लागला. ‘रेणू अशी बोटे घालून घ्यायची गरज होती मला सांगशील ना मी तुझी इच्छा पूर्ण केली असती ‘ असे म्हणत त्याने तिचे स्तन टॉप मधून बाहेर काढले. ‘अजय कर ना रे माझ्या शरीराची आग शांत.. मी तर तू येण्याचीच वाट पाहत होते.’ त्याला बिलगत ती म्हणाली. अजय एकदम खुश झाला. त्याला रान मोकळे मिळाले होते. आग दोन्ही बाजूने बरोबर लागली होती.

तिच्या चेहऱ्यावर चुंबनाची बरसात केल्यानंतर तो तिचे स्तन चोखु लागला. एक स्तन चोखताना दुसरा हाताने कुरवाळू लागला. तिच्या स्तनांची बोन्डे हळुवार चावत होता. अजयने चटकन तिचा स्कर्ट काढला. आत चड्डी नसल्याने तिची योनी उघडी झाली होती. तिच्या योनिवरून बोटे फिरवत तो ओठांची चुंबने घेऊ लागला. ‘रेणू मांड्या फाकव मला तुझी योनी चोकायची आहे.’ तिच्या मांड्या मध्ये झुकत तो म्हणाला. तिने मांड्या फाकवल्या आणि त्याने तिची योनी चोखायला सुरुवात केली. तिच्या योनीत आपली जीभ घुसळू लागला.

रेणू बेभान झाली चित्कारु लागली. ‘अस्स्स… हाय… अजय… मस्त वाटतंय… चाट अजून…. मलाही तुझा सोटा चोखायला दे नंतर…’ रेणू बेभान झाली होती. मनसोक्त तिची योनी चालल्यावर अजयने आपले पूर्ण कपडे काढले आणि आपला सोटा तिच्या हातात दिला. त्याचा सोटा एकदम कडक झाला होता. रेणू त्याचा मोठा सोटा तोंडात घेऊन चोखु लागली. एखाद्या अनुभवी तरुणीप्रमाणे ती त्याचा सोटा चोखत होती, आपल्या तोंडात आत बाहेर करत होती. अजयहि त्याचा सोटा तिच्या तोंडात कंबर हलवून आत बाहेर करत होता.

‘रेणू.. तुझी हि पहिलीच वेळ असेल ना? ‘ अजय म्हणाला. ‘होय… पहिलीच वेळ आहे…’ ती म्हणाली. ‘पहिल्यांदा करताना तुला त्रास होईल म्हणून मी विचारले..’ तो म्हणाला. ‘तू माझी चिंता करू नकोस.. बघूया तुझ्या सोट्यात किती दम आहे ते..’ ती तोऱ्यात म्हणाली. अजयने तिची कंबर पकडली आणि एक हळू हळू तिच्या योनीत अपला सोटा घालायला सुरुवात केली. तिच्या योनीचे द्वार फाकवत त्याने आपली सुपारी तिच्या घातली. दाताखाली वेदना दाबत रेणू आनंदमय वेदना सहन करत होती. एवढ्यात तो तिच्या उरोजांशी खेळू लागला तिचे चुंबन घेऊ लागला. यावेत तिच्या वेदना कमी झाल्या.

आणि परत अजय ने तिच्या योनीत आपला सोटा सारला. आता तिला त्रास होत नव्हता तिची योनी पूर्णपने उघडी झाली होती. आता तो तिच्या योनीत आपला सोटा खोल वर घुसवत आत बाहेर करू लागला होता. रेणूला कमालीचे सुख मिळत होते. ती या सुखद संवेदनांचा आनंद डोळे मिटून घेत होती. चित्कारत होती. ‘उफ्फ… जोर जोरात दणके मार…. खूप मस्त वाटतंय…. असेच कर..’ ती बेभान झाली होती. तिचा प्रणय खेळ असाच पूर्ण झाला. आता आपण वेळ मिळेल तेंव्हा करायचे असे ती म्हणाली.  अशा प्रकारे पहिला सुखद अनुभव तिने उपभोगला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *