आंब्याच्या बागेत मामे भावासोबत केली मजा – Marahti Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव निशा आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. मी आज तुम्हाला एक अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या मामे भावालाच माझ्यावर कसे उडवून घेतले आणि कसे तो मला नियमितपणे ठोकून काढू लागला ते.

तर मुळातच मी दिसयला खूप चांगली आहे आणि तेव्हा पण होतेच जेव्हा मी ऐन तारुण्यात आले होते. उंच आणि अंगकाठी चांगली असल्याने मला कोणताही ड्रेस खूपच चांगला दिसत असे. मी जशी चांगली होते दिसायला ना तशीच चांगली संभोगात पण होते. कारण मुळातच माझा स्वभाव हा कामुक होता. मला सतत माझ्या योनीला कुरवाळत बसावे लागत असे. त्यामुळे मी सतत कोणा ना कोणा मुलाला आठवून मूठ मारत असे.

कधी पेन, तरी कधी केळ असे जे उपब्लध असेल ते मी माझ्या योनीत घालून माझी खाज भागवून घेत असे. काहीही करून मला माझी खाज बघावावी लागत असेच. नाही तर कित्येक वेळा मी झोपेतच माझी निकर ओली झालेली बघितली होती. स्वप्नदोष होऊन माझे सगळे वीर्य झोपेतच बाहेर येऊन माझ्या निकर खराब होत असत. त्यामुळे मी सेफर बाजू म्हणून झोपेच्या आधीच मूठ मारून झोपत असे.

माझी फिगर पण कमाल होती. माझ्या उंचीला शोभेल अशीच माझी फिगर होती. अगदी ३६-२४-३६ अशी जरी नसली तरी बरीच मादक होती माझी फिगर. उंचीला शोभेल अशी माझी भरदार छाती आणि बाहेर आलेली गोलाकार गांड यामुळे तर मी कित्येक मुलांना वेडे करून सोडले होते. माझ्या एका झलक साठी ते आसुसलेले असल्याचे मी जाणून होते.

मी तेव्हा उन्हाळ्याच्या सुटीसाठी माझ्या मामाकडे जाणार होते. खूप वर्षांनी मी तिकडे जाणार होते. मामाची आंब्याची बाग होती. त्यामुळे बागेत मनसोक्त आंबे खाण्याचे नियोजन करून मी तिकडे गेले होते. मामा मामी आणि माझा मामे भाऊ रितेश असे तिघेच तिकडे होते. मी आणि रितेश एकाच वयाचे होते. त्यामुळे मला तिथे अजिबात कंटाळा येणार नाही हे मी ओळखून होते.

मी खूप वर्षांनी मामा कडे जाणार होते आणि गेले देखील. बाकी सगळे ठीक आहे. पण रितेश मध्ये झालेला  बदल बघून मी अचंबितच झाले. तो कमालीचा देखणा दिसू लागला होता. मुळात तो उंच होताच. जवळपास सहा फूट उंची होती त्याची. त्यातच त्याने जिम लावली होती. त्यामुळे त्याने चांगलेच शरीरयष्टी कमावली होती. त्याचे स्नायू पिळदार दिसू लागले होते, धिप्पाड छाती त्याच्या सौंदर्यात भर घालत होती. त्याला बघून माझ्या योनीची वळवळ झाल्याचे मला जाणवले. माझ्या छातीचे निप्पल्स पण पुढे आल्याचे मला जाणवले.

शेवटी वयात आले कि संभोगाशिवाय काहीच दिसत नाही हेच खरे. मी तिथे लगेच मिसळले. मी रितेश आणि आजू बाजूला काही छोटी मुले होती ते सगळे मिळून आम्ही रोज एकत्र खेळत असू. पण माझे सगळे लक्ष रितेश कडेच असायचे. त्याचे शरीर मला खुणावत होते. तिथे गेल्यावर पहिल्याच रात्री मी त्याच्यावर मूठ मारून रिकामी झाले होते. मला तो खूपच आवडला होता. मला त्याच्या मानत काय आहे हे समजत नव्हते.

आम्ही अजून बागेत गेलो नव्हतो. त्या दिवशी रितेश मला म्हणाला “निशा उद्या आपण बागेत जाऊया. तुला आंबे खायचे आहे ना?”

ते ऐकून मी खूप खुश झाले. मी दुसऱ्या दिवशी तयार झाले. मी टीशर्ट आणि शॉर्ट घातली होती. मला काय त्याची सवयच होती. त्यातून माझ्या गोऱ्या आणि गच्च मांड्यांचे दर्शन रितेश ला व्हावे हा एक छुपा अजेंडा माझा होता. मला त्या अवतारात बघून तो घायाळ झालाच. त्याने मला वर खाली पर्यंत त्याच्या नजरेने निरखून घेतले. त्याची नजर मी लगेच ओळखली. माझ्या फिगर ची जादू त्याच्यावर पण चालली होती.

आम्ही बागेत गेलो. आम्ही दोघेच गेलो होतो. एका मोठया झाडा जवळ गेल्यावर तो मला म्हणाला “हे बघ निशा इथे चांगले आंबे मिळतील आपल्याला. थांब मी काढून देतो तुला” असे म्हणून तो झाडावर चढला देखील. त्याने खाली एक दोन आंबे टाकले आणि मला म्हणाला “चव चाखून बघ”

त्यावर त्याला मी म्हणाले “अरे मला स्वतःला आंबे काढायचे आहेत.”

“तू कधी झाडावर चढली आहेस का?” त्याने मला विचारले.

“नाही. तू  मला मदत कर ना थोडी” मी असे म्हणताच तो खाली उतरला आणि त्याने मला झाडावर कसे चढायचे ते सांगितले. मी त्या नुसार प्रयत्न करू लागले पण मला काही केल्या चढता येईना. ते बघून मी त्याला म्हणाले “अरे मला थोडे खालून पुश कर ना”

असे म्हणताच त्याने मला एक पाय फांदीवर ठेवायला लावला. आणि त्याने मग माझ्या कमरेत हात घातला आणि  मला खालून ढकलू लागला. थोडा वेळ होताच मी थोडीशी वर गेल्याचे बघून त्याने माझ्या गांडीला हात लावला आणि तो खालून मला ढकलू लागला. माझ्या गांडीच्या स्पर्शाने तो वेडा झाला. कारण मी पूर्ण वर गेल्यावर पण त्याने त्याचा माझ्या गांडी वरचा हात काही बाजूला काढला नव्हता.

मी पण काही बोलले नाही त्याला. मी पूर्ण वर गेल्याची खात्री पटताच तो पण मग वर चढला. त्या अरुंद फांदीवर आम्ही दोघे चढलो होतो. तो माझ्या मागे उभा होता आणि मला आंबे कुठे आहेत ते दाखवत होता. हे दाखवत असताना त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर हळू हळू करत रगडला जात होता. आधी छोटा असलेला त्याचा सोटा नंतर काहीच क्षणात कमालीचा मोठा झाल्याचे मला जाणवले. पण मी काही बोलले नाही.

तो पण त्यात आता चांगलाच रमला होता. त्याने मला अजून थोडे वर जाण्याच्या बहाण्याने पुन्हा एकदा स्पर्श केला. पण यावेळी त्याने धाडस करून माझ्या कमरेत नव्हे तर माझ्या छातीवर हात ठेवला. मी पडेन या काळजीने त्याने ते कृत्य केले होते. ते बघून मी पण मी पडू नये म्हणून इकडे तिकडे कशाला पण पकडण्या पेक्षा सरळ त्याच्या सोट्याला माझ्या हाताने पकडले.

मी त्याचा सोटा माझ्या हाताने पकडताच मात्र तो वेडा झाला. त्याने मला त्या फांदीवरच घेतले आणि त्याच्याकडे तोंड करून तो माझे जोरात चुंबन घेऊ लागला. मला जे पाहिजे होते ते मिळाले होते. रितेश च्या बाहुपाशात मी गेले होते. त्याने मग मला लगेच झाडावरून खाली उतरवले आणि शेजारी असलेल्या आडोशाला घेऊन गेला.

गवताच्या पेंड्या तिथे रचून ठेवल्या होत्या. तिथे तो मला घेऊन गेला आणि माझ्यावर तुटून पडला. मी अजूनही त्याचा सोटा माझ्या हातातून सोडला नव्हता. चुंबनावर चुंबन घेऊन झाल्यावर त्याला मी बाजूला केले आणि त्याची पॅन्ट काढली. त्याचे ते भलेमोठे हत्यार बघून माझ्या तोंडातून पाणी गळू लागले. ते हत्यार मी माझ्या तोंडात घेतले आणि चोकू लागले.

त्याच्या पेक्षा जास्त खाज मला होती. त्यामुळे मी वेड्या सारखे त्याच्या सोट्याला चोक चोक चोकून काढले. मग त्यांने मला बाजूला केले आणि माझी शॉर्ट काढून मला पण नग्न केले. माझ्या कमालीच्या मादक फिगर ला बघून तो पण बेभान झाला होता. त्याने माझे पाय फाकवले आणि त्याचे तोंड माझ्या जांघेत घालून माझ्या योनीशी खेळू लागला. माझ्या योनीचे पदर तो हाताने बाजूला करून त्यांना मन लावून चाटून काढत होता.

माझी योनी चाटून चाटून त्याने ओली केली आणि मग त्याने पोजिशन घेतली. मला ठोकून घेण्याची सवय होतीच. त्यामुळे मी लगेच पाय फाकवले आणि त्याला माझी योनी उघडी करून दिली. ते बघून त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला आणि तो जमेल तितक्या ताकदीने त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला. काच काच काच काच करत तो माझ्यावर उडू लागला आणि माझ्या योनीचा त्याने फडशा पडला.

खूप वेळ तो एकसारखे माझ्यावर उडाला आणि शेवटी त्याचा सर्वोच्च क्षण आलाच. त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला आणि मला गुडघ्यावर बसवले. मी खाली बसताच तो त्याच्या गुडघ्यांत वाकला व त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला.माझ्या  तोडांत त्याचा सोटा येताच मी तो चोखायला सुरवात केली. मन लावून  मला लगेच मिळाले.

त्याच्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. सर सर करत वीर्याचा कारंजा माझ्या तोंडात येऊ लागताच मी ते सगळे वीर्य मन लावून पिऊन टाकले. त्याचे ते पहिल्या धारेचे वीर्य कमालीचे चविष्ट होते. ते सगळे वीर्य पिऊन झाल्यावर मी त्याचा सोटा चोकून चोकून साफ केला आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो. त्याला उपभोगल्याचे कमालीचे समाधान मला मिळाले होते. त्याला पण माझ्या सारखा कडक माल ठोकल्याचा अभिमान होता.

अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी रितेश कडून ठोकून घेतले आणि तेव्हा पासून मी रोजच त्याच्याकडून बागेत जाऊन ठोकून घेऊ लागले होते. मी तिथे जवळपास एक महिना होते. त्याने माझ्या योनीच्या चांगल्याच चिंध्या केल्या होत्या. नंतर पण तो माझ्या गावी येऊन माझी व त्याची खाज नियमितपणे भागवत होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *