आईची मस्त पुच्ची आणि गांड मारली

ही घटना तेव्हाची आहे जेव्हा मी वीस वर्षाचा होतो. मी आपल्या एका खेडेगावी राहतो. माझ्या आई-वडिलांचा मी एकुलता एक मुलगा आहे. गावात आमची थोडी फार शेती आहे. तिथे आम्ही फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन घेत असतो. हे फळ आणि भाजीपाला आम्ही बाजारात विकायचो. यातूनच आमचं घर चालायचं. माझ्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती फार छान नसल्याने मी शिक्षण मधातच सोडलं आणि वडिलांना शेतात मदत करायला लागलो. दिवसभर शेतात काम केल्यानंतर रात्री जेवण करून आम्ही झोपी जायचो.

एके रात्री गरमीमुळे माझी झोप उघडली. मी खाटेवरून उठून पाणी प्यायला जात होतो. तेवढ्यात मला बाजूच्या रूममधून काही आवाज यायला लागले. मी खिडकीतून आत बघितलं तर बघतच राहिलो! माझी आई खाटेवर बिलकुल नंगी लेटली होती आणि माझे वडील तिच्या पुच्चीत बोटं आत बाहेर करत होते. ती कामुक सुस्कारे सोडत होती. काय शरीर होतं माझ्या आईचं! आपल्या जीवनात पहिल्यांदाच मी माझ्या आईला नग्न पाहत होतो. आरशासारखं चमकते शरीर, मोठे मोठे माऊ आणि गुलाबी चुत!

हे सर्व पाहून माझा लवडा उभा झाला. बाथरूम मध्ये जाऊन मी आईच्या नावाने मुठ मारली. त्या दिवशी नंतर माझा माझ्या आईकडे बघण्याची नजरच बदलली. मला माझी आई सेक्सी वाटायला लागली. जेव्हा ती अंगणात वाकून झाडझुड करायची तेव्हा मी तिची गांड पाहून अनियंत्रित व्हायचो. कधी कधी तर मन असं करत होतं की लगेच जाऊन मन भरून तिची गांड मारावी. पण भीतीमुळे मी काही करू शकत नव्हतो.

आता कामात माझं मन लागायचं नाही. दिवसभर मी आईच्या कल्पनेमध्ये रमायचो. वडील रोज आईला चोदायचे आणि मी रोज मुठ्या मारायचो. मला माझ्या वडिलांबद्दल जळण व्हायला लागली की त्यांना एवढा छान माल झवायला भेटत आहे.

हळूहळू महिने गेले आणि माझे माझ्या आईबद्दलच्या लैंगिक भावना आणखी वाढत गेल्या. काही दिवसात आमच्या गावात रोगराई पसरली आणि त्यात माझे वडील स्वर्गवासी झाले. आता माझ्या घरी मी आणि माझी आईच राहिलो होतो. वडिलांच्या मृत्यूने शेताचं सर्व काम माझ्या डोक्यावर आलं होतं. आता आईने सुद्धा मला माझ्या कामात मदत करायला सुरुवात केली.

एक दिवस शेतात काम करताना आईच्या साडीचा पदर एका झाडाला अटकला आणि मला ब्लाउज वरुनच तिचे मोठे वक्ष दिसायला लागले. ते बघून माझा लंड उभा झाला. आता मी ठरवलं की काहीही होवो मी माझ्या आईला चोदणारच.

मी एक कल्पना लढवली. माझी आई तांत्रिक सारख्या गोष्टींवर फार विश्वास करायची. मी या गोष्टीचा फायदा घ्यायचा ठरवले. गावाशेजारच्या एका बाबाला मी पटवलं आणि त्याला काही पैसे देऊन आपली गोष्ट समजवली.

दुसऱ्याच दिवशी तो तांत्रिक आमच्या घरी आला आणि आवाज द्यायला लागला, “मुली बाबा आले आहेत. अलक निरंजन…! बाहेर ये, दर्शन घे बालिके.” माझ्या आईने त्याचा आवाज ऐकला आणि धावतच बाहेर आली.

ती म्हणाली: नमस्कार बाबा. मी तर धन्य झाले. तुम्ही आमच्या झोपडीमध्ये आगमन केलेत. कृपया आत मध्ये या.

माझ्या सांगितल्याप्रमाणे तांत्रिक म्हणाला: नाही मुली. मी इथे बसायला नाही आलो. तुझ्या कुटुंबावर अनिष्ट घडणार आहे. जर याचं काही उपाय केले नाही तर तुझ्या मुलाचा मृत्यू होऊ शकते.

माझी आई घाबरली आणि रडायला लागली.

तांत्रिक: रडू नकोस मुली. तुझ्या या संकटावर उत्तर आहे माझ्याजवळ. पण तुझ्यासाठी हे फार कठीण असेल.

आई म्हणाली: तुम्ही फक्त सांगा बाबा की मला काय करावे लागेल?

तांत्रिक म्हणाला: मग ऐक. तुला तुझ्या मुलासोबत लग्न करावे लागेल आणि ह्याला आयुष्यभर एखाद्या पती सारखं सुख ध्यावे लागेल.

आई म्हणाली: हे काय बोलत अहात बाबा तुम्ही? असं कसं होऊ शकते? हा माझा मुलगा आहे.

तांत्रिक रागात म्हणाला: जर तू असं केलं नाहीस तर तुझ्या मुलाचा मृत्यू निश्चित आहे!

आई घाबरली आणि म्हणाली: मला माफ करा बाबा. माझ्याकडून चूक झाली. मी लग्न करायला तयार आहे.

तांत्रिक म्हणाला: ठीक आहे. मी उद्याच तुमचं लग्न करून देतो.

असं म्हणून तांत्रिक परत गेला. हे सर्व ऐकून मनातल्या मनात मी खुश झालो. उद्यापासून माझी आई माझी पत्नी असेल.

दुसऱ्या दिवशी तांत्रिकने आमचे लग्न लावून दिलं. त्या रात्री आमची सुहाग रात्र होती. मी थोडीशी दारू चढवली आणि रूमचा दरवाजा खोलला. आत मधलं वातावरण पाहण्यासारखं होतं. पूर्ण खोली फुलांनी सजवली होती. माझी आई बेडवर एखाद्या नवरीसारखी सजून बसली होती.

मला बघून ती उभी झाली आणि दुधाचा ग्लास मला दिला आणि माझे पाया पडायला लागली.

मी विचारलं: आई माझे पाय का बर पडत आहेस?

ती म्हणाली: आजपासून मी तुझी आई नाही तर पत्नी आहे. पत्नीचं। काम असतं पतीची सेवा करायचं मी तेच करत आहे. आजपासून तुम्ही मला माझी पत्नी म्हणूनच स्वीकार करा.

हे ऐकून मी दुधाचा ग्लास रिकामा केला आणि माझ्या आईला माझ्या बाहुपाशात घेतली. मी तिच्या मानेवर चुंबन सुरू केलं. तिला उचलून बेडवर ठेवलं आणि तिच्या ओठांचे रसपान सुरू केलं. तिही तिची जीभ चालवून मला साथ देत होती.

दहा मिनिटाच्या चुम्बना नंतर मी तिची साडी सोडून तिचा ब्लाऊज काढला. तिचे मोठाले उभार माझ्यासमोर होते. मी त्यांना माझ्या मुठीत धरून चुसायला लागलो. ती एखाद्या पाण्याविना मासोळी सारखी तडफडायला लागली.

मग हळुहळू माझा हात तिच्या पुच्चीकडे गेला. आईच्या पुच्चीवर मोठे मोठे केसं होते. माझा हात तिच्या केसाळ पुच्चीवर पोहोचला तसे आईने आपले दोन्ही पाय पसरले. मी जिभेने तिची पुच्ची चाटायला लागलो. ती कन्हायला लागली.

आता मी माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भेगेत ठेवला आणि धक्का दिला. पूर्ण लंड एका झटक्यात आत घुसला. आईची पुच्ची फार दिवसांपासून नसल्याने टाईट झाली होती. ती हळूच कळवळली. मग मी कसून माझ्या आईला झवायला लागलो. आईच्या मावांमधून दुधासारखा रस बाहेर निघत होता. मी आईचं दूध पित होतो. त्यावेळी माझ्या आईलाही मजा यायला लागली.

ती बडबडत होती: मला चोदून टाक.. आआह्ह.. माझी पुच्ची राजा बेटा…!

माझी आई सुद्धा आपली गांड खालून वर उचलून उचलून माझ्या कडून आपली पुच्ची चुदवून घेत होती. ती फार मस्तीत ओरडून आपली चूत चुदवत होती. काही वेळानंतर मी माझ्या आईच्या पुच्चित झडलो. पण माझा लंड अजूनही उभाच होता.

मग मी तिला घोडी बनवलं आणि म्हणालो: आई मी तुझ्या गांडीत लंड घालू?

आईची गांड मोठी आणि फुगलेली होती. ती म्हणाली: मी आजपर्यंत कधी गांड नाही मारवली. नाही मला त्रास होईल.

मग मी कसा तरी तिला समजवून तयार केलं. तिच्या गांडी जवळ उभा राहून तिच्या गांडीच्या छिद्राला बघायला लागलो. आईच्या गांडीचा छिद्र फारच आकुंचन पावला होता. आईची गांड मस्त सावळी होती. तिच्या गांडीचे छिद्र पाहून माझं मन भरलं. मी तिची गांड माझ्या जिभेने चाटायला लागलो. आईसुद्धा मला सहाय्य करायला लागली. ती आपल्या हातांनी आपल्या गांडीची भेग माझ्यासाठी मोकळी करत होती.

मग मी आईच्या गांडीत व्यासलीन लावली. थोडे व्यसलीन माझ्या लंडावरही चोळलं. मग मी तिच्या गांडीत माझा लंड सोडला. तैलदार गांड झाल्याने माझा लंड सटकन आत मध्ये घुसला. आई मोठ्याने कळवळली. ती गांड मारवून घेण्यासाठी तयार झाली होती. माझ्या लंडाचा सुपारा आत मध्ये घुसताच माझी आई मोठ्याने ओरडली, “ओऊऊऊ… माझी गांड फाटली.. आह्ह्ह… बाहेर काढ! मी म्हणालो, “काहीच होणार नाही आई थांब जरा.”

एवढं बोलून मी तिच्या गांडीत जोराचा धक्का मारला. तसा माझा लंड आईची गांड फाडून आत मध्ये घुसला. मी हळूहळू माझ्या आईची गांड मारायला लागलो. टाईट असलेल्या आईच्या गांडीत माझा लंड जात होता. माझ्या आईला वेदना होत होत्या. काही वेळानंतर सार्‍या वेदना संपल्या. तिला सुद्धा मजा यायला लागली. ती आपली गांड मारवायला मला मदत करायला लागली. तिच्या तोंडून मादक आवाज निघायला लागले, “आहहहह… आणखी पेल मला… सैया.. राजा आपल्या आईची गांड मार… माझ्या राजा… आपल्या मोठ्या लवड्याने आपल्या आईची गांड मार राजा!! अजून मार बेटा..!”

मी सुद्धा माझ्या आईची गांडीला थापडा मारत होतो आणि तिच्या गांडीत लंड घुसवत होतो. मी म्हणालो, “माझी जानेमन तुझी गांड मारण्यात फार मजा येते आहे. फार मोठे मोठे चुतडे आहे तुझे.”

आता मी झडणार होतो. मी झटकन आईच्या गांडीतुन लंड बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडावर धरला आणि तिच्या तोंडात झडलो. आई माझ्या लवड्याचा पूर्ण रस प्यायली. आता मी नेहमीच तिची चुदाई करत असतो.

तर कशी वाटली माझी कहाणी? कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *