आईच्या सेक्सी मैत्रिणीला घरीच ठोकले – Marathi Aaichi Maitrin Sex Story

मित्रानो नमस्कार माझे नाव राजू आहे आज मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यात घडलेली एक अफलातून आणि अचानक घडलेली गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला माझ्या सोट्याची आयुष्यभराची संभोगाची चिंता करण्याची कायमची मिटून गेली.

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी दिसायला खूप चांगला होतो. थोडाफार गोरा, सहा फूट उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी आणि पिळदार स्नायू यामुळे मी कॉलेज मध्ये खूपच फेमस होतो. मुलींना तर मी खूपच आवडत असे.  पण तरीही याचा मला तसा  काहीच उपयोग नव्हता. कारण मी इतके असूनही सिंगलच होतो. मला एक पण मुलगी पटू शकली नव्हती. याचे कारण होते ते म्हणजे मी कमी बोलायचो त्यामुळे.

माझ्या  घरी आई वडील आणि मी असे तिघेच असायचो. दोघे पण जॉब करायचे. सकाळी मी उठायच्या आधी ते जायचे आणि रात्री खूपच उशिरा परत येत असत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या घरात मी दिवसभर एकटाच असे. सकाळी थोडा वेळ कॉलेज ला जाऊन आलो कि मग काय निवांत च असे मी. मग काय कुठे अश्लील क्लिप्स बघ, अश्लील पुस्तके वाच आणि मूठ मारत बस या शिवाय दुसरे काय करणार मी.

एकदा माझ्या आईने मला सांगितले कि तिची कोणी तरी एक मैत्रीण आहे म्हणून जिचे नाव प्रिया आहे. तिची बदली आमच्या शहरात झाली होती आणि तिचे ऑफिस पण  घरा  शेजारीच होते. त्यामुळे माझ्या आईने तिला दुसरीकडे कुठे राहण्यापेक्षा आमच्या घरीच राहण्यासाठी सांगितले होते आणि त्यामुळे ती आता आमच्यात कायमची राहणार होती. तिला एक खोली देण्यात येणार होती.

दोनच दिवसांनी प्रिया चे आगमन झाले. प्रिया ला बघून मी वेडा झालो. प्रिया पण एका मोठ्या शहरातून आलेली होती. त्यामुळे तिचे राहणीमान अतिशय उंची होते. दिसायला ती कमालीची मादक होती. तिने केस मोकळे सोडलेले होते आणि तिच्या कानातील मोठे डूल तिचे सौंदर्य अधिकच उठवून दाखवत होते. ओठावर लावलेली गुलाबी लिपस्टिक तिच्या नाजूक ओठांना अधिकच नाजूक बनवत होती.

पारंपरिक पण जमेल तितका तंग ड्रेस घातल्याने तिची छाती अशी काही वर आलेली दिसत होती कि काही विचारू नका. त्या पारंपरिक ड्रेस मधून पण तिची गांड कमालीची मादक दिसत होती. ती अशी काही बाहेर आलेली होती कि तिच्या गांडीकडे रोखून बघण्यापासून मी स्वतःला रोखूच शकलो नाही. तिची फिगर जरा कमी ३६-२४-३६ अशीच होती. तिला बघताच माझा सोटा वळवळ  करू लागला.

आईने माझी तिच्याशी ओळख करून दिली. प्रिया चा स्वभाव बोलका होता. पण का कोणास ठाऊक मला तिची नजर पहिल्याच भेटीत थोडी वेगळी वाटली. म्हणजे तिच्या नजरेत एक प्रकारची वासना असल्याचे मला जाणवले होते. कदाचित माझी काही तरी चूक होत असेल असा विचार करून मी माझ्या कामाला लागलो. तिचे पण रुटीन चालू झाले. माझे तिच्यावर पूर्ण लक्ष होते तसे म्हणा.

तिचे ऑफिस जवळ असल्याने ती दुपारी घरी येत असे जेवायला आणि आम्ही दोघे  मिळून जेवण करत असे. दिवस जातील तसे आमच्यात जवळीक वाढत होती. तिचा डिवोर्स झाला होता हे तिने मला सांगितले होते. आमची आता तर चांगली मैत्री झाली होती. त्यामुळे ती मला तिच्या सगळ्या गोष्टी सांगत होती आणि मी तिला माझ्या सगळ्या गोष्टी सांगत होतो. त्यामुळे आमच्यात एक प्रकारे जवळीक निर्मण झाली होती.

मला तिच्या बरोबर वेळ घालवणे आवडू लागले होते. तिचं शरीर म्हणजे माझ्या रात्रीच्या मुठेची सोय होती. मी रोज रात्री तिच्यावर न चुकता मूठ मारूनच झोपत असे. कधी कधी तर ती दुपारी जाताच मी झटकन तिच्या नावाने एक मूठ मारत असे आणि मगच माझ्या कामाला लागत असे. अशी हि प्रिया दिवसेंदिवस माझ्या डोक्यात जात होती. मला ती उपभोगायला मिळाली तर काय होईल या विचारानेच मी वेडा होत असे.

ती आता माझ्याशी जवळीक करू लागल्याचे मला जाणवत होते. जाता येता माझी चेष्टा कर, मला मार असे ते करत होती. एकदा आम्ही दोघे बसलो असताना ती माझ्या जवळ आली. तिने माझ्या दंडाला पकडले आणि मला म्हणाली “काय रे राजू तुझी बॉडी किती छान आहे.तुझ्या गर्लफ्रेंड चे चांगलेच नशीब आहे बघ”

तिचा मला झालेला तो पहिला स्पर्श होता. मी काही बोललो नाही पण माझ्या मनात काय वादळ उठले होते ते माझे मला माहित होते. ती दुपारी जेवून जाताच मी धावतच माझ्या रूम मध्ये गेलो आणि तिच्या नावाने मुठ मारू लागलो. माझ्या मनात अजूनही तिने माझ्या शरीराला केलेल्या स्पर्शाची आठवण होतीच. तिला मी आठवून आठवून माझा सोटा हलवू लागलो.

माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी डोळे मिटून त्याचा आस्वाद घेत होतो. त्याच वेळी प्रिया नेमके तिचे काही तरी विसरले म्हणून घरी आली. मला ते माहीतच नव्हते कारण मी माझ्याच तंद्रीत होतो. ती आत आली आणि सरळ माझ्या बेडरूम कडे आली. तिने माझा सोटा बघून ती जागच्या जागी थांबली. माझे सोटा हलवणे एकसारखे चालू होते आणि त्याच वेळी ती धाडकन आत आली.

तिला बघून मी माझा सोटा झाकून घेतला. तोच ती माझ्या जवळ आली आणि मला म्हणाली “अरे राजू असुदे. घाबरू नको. या वयात या गोष्टी होणे स्वाभाविक आहे.” तिच्या शब्दांनी मला धीर आला. तशी ती पुढे मला म्हणाली “पण मला एक सांग तू कोणाला आठवून मूठ मारत आहेस?”

“तुलाच” मी धाडस करून म्हणालो. तशी ती माझ्याकडे बघून हसली आणि माझे हात जे मी माझ्या सोट्याला झाकण्यासाठी त्यावर ठेवले होते ते तिने बाजूला केले आणि माझ्या सोट्याला बघून मला म्हणाली “अरे मग मला आठवण्याची काय गरज? मी तर आहेच ना इथे तुझ्यासमोर” असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली.

तिने माझा सोटा जसा हातात घेतला तसा मी प्रचंड गरम झालो. तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. माझा हात तिच्या मदमस्त देहावरून फिरू लागताच ती पण कमालीची गरम झाली. तिचे ते भारदस्त उरोज माझ्या हातात मावत नव्हते इतके ते मोठे होते. ते मांसाचे गोळे कधी एकदा मी माझ्या तोंडात घेतो असे मला झाले होते.

तिचे कपडे मी सर्रकन काढले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिने पण तेच करून मला नग्न केले.तीने मला झोपवले आणि ती सरळ माझ्या सोट्याकडे गेली. माझ्या सोट्याच्या शेंड्याला तिने तिच्या जिभेने हळू हळू करत चाटायला सुरवात करताच तो खूप कडक झाला. तिने मग हळू हळू करत त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. तिच्या तोंडात पूर्ण आत माझा सोटा गेला होता.

ती माझ्या सोट्याला वर खाली करत चोकत होती आणि ते करत असतानाच माझ्या सुपारीसारख्या कडक झालेल्या गोट्याना पण तिने तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. तिचे ते चोकने म्हणजे माझ्यासाठी जागतिक सुख होते. तिला मग मी बाजूला केले आणि तिच्या छातीला माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. माझे ते कडक हात तिच्या छातीचा चोता करत होते. तिचे निप्पल्स मी असे काही तोंडात घेऊन चोकू लागलो कि ती तिचे देहभान पूर्णपणे हरवून बसली होती.

आता नंबर होता तिच्या योनीचा. तिच्या त्या मदमस्त मांड्यामधे मी माझे तोंड घातलाच तिच्या योनीला मी माझ्या जिभेने सर सर करत चाटण्यास सुरवात  केली. तिची भलीमोठी योनी माझ्या चाटन्याने खूपच फुगीर तर झालीच पण त्या योनीचे पदर कमालीचे मोकळे झाले. त्यातून बाहेर येणारा स्त्रव  मला बेधुंद करत होता हे नक्की.

तिची योनी ओलीचिंब करून झाल्यावर मी माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. वापरलेल्या त्या योनीत माझा सोटा आरामात पूर्ण आत गेल्यावर मी प्रचंड वेगाने तिच्यावर उडू लागलो. काच काच करत माझी कंबर मी एकसारखी मागे पुढे करत तिच्या योनीला ठोकू लागलो. तिच्या योनीच्या पार चिंध्या केल्या मी. ठोकून ठोकून आम्ही पुरे घामेघूम झालो होतो.

एक सारखे ठोकून झाल्यावर मग मी बाजूला झालो. मी बाजूला झाल्यावर माझा सोटा मी तिच्या तोंडात दिला.तिने त्याला पुन्हा चोकायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा  फवारा बाहेर आला. तिच्या तोंडात ते सगळे वीर्य  गेल्यावर तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि माझा सोटा चोकून चोकून साफ करून दिला मला आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

ती मग आवरून ऑफिस ला गेली. पण तेव्हापासून मी तिला रोज दुपारी घरी जेवायला आल्यावर ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. पुढे तर तिने वर्क फ्रॉम होम करण्यास सुरवात केली होती त्यामुले तर तर दिवसभर तिला मी ठोकून काढू लागलो होतो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *