आई आणि मुलगी सोबत केला सेक्स – Marathi Aai Mulgi Sambhog Katha

माझ्या ऑफिस मध्ये एक बाई होती. तिचे नाव निशा होते. तिचा नवरा मेला होता. लव मॅरेज असून पण त्यांच्यात दारू मुळे सतत भांडणे  होत असत. त्यातच  तो मेला होता. निशा दिसायला जबरदस्त आयटम होती. जास्त वेळा तर ती साडी घालायची. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती. गोरेपान असल्याने तिला तसेही कोणतेही ड्रेस चांगलेच दिसायचे म्हणा. त्यातच तिची कातिल फिगर असल्याने ती कमालीची मादक दिसे.

तिची बेंबी च्या खाली साडी घालायची पद्धत अफलातून होती. तिच्या त्या खोलगट बेंबी ला  बघून ऑफिस मधील सगळे वेडे होत असत. ती माझ्या हाताखाली काम करायची. ती तशी चालू देखील होती. तिचे काहीही काम असेल  आणि जेव्हा जेव्हा ती माझ्या केबिन मध्ये येत असे तेव्हा तेव्हा ती मुद्दाम माझ्या टेबल  समोर उभे राहून खाली टेबल वर झुकायची.

यामुळे तिच्या ब्लाउज मधून तिच्या छातीचे दर्शन मला होत असे.तिच्या त्या  भरदार छातीच्या फटीत  माझी नजर अगदी आरपार जात असे. त्यामुळे तिच्या शरीराकडे बघत बघत माझे काम मी संपवत असे  समजायचे नाही. तिचा नवरा मेला  आणि माझ्यासाठी हा एक चांगला चान्स होता. मी तो  सोडणार नव्हतो. मी तिच्यावर जाळे जाळे टाकले आणि बघता बघता ती माझ्या जाळ्यात आली देखील.

मी तिला पाहिजे तिथे आणि पाहिजे तेव्हा ठोक ठोक ठोकू लागलो होतो. तिच्या शरीराचे मी असे काही लचके तोडायचो कि काही विचारू नका. त्यातच तिच्या घरी ती आणि तिची मुलगी मोना दोघीच राहायच्या. त्यामुळे माझे त्यांच्या घरी पण येणे जाणे चालू झाले होते. मोना पण मला चांगली  ओळखू लागली होती. निशा आणि मोना दोघी पण दिसायला चांगल्या होत्या.

मोना कुठल्या तरी कंपनीत काम करायची. माझा डोळा तिच्यावर पण होता. निशा तर वापरलेला आयटम होती. पण मोना अगदीच कडक आणि न वापरलेला आयटम असल्याने ती पूर्ण ताणात होती. मोना  ला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागे. मला आता तिला पण उपभोगायचे होते. पण नेमके काय करावे हे मला समजत नव्हते.

मोना बरोबर मी बोलत असताना मला एक गोष्ट लक्षात आली होती ती म्हणजे तिला कोणी बॉयफ्रेंड नव्हता. हीच गोष्ट माझ्यासाठी खूप महत्वाची होती. तिच्यावर पण मग मी जाळे टाकू लागलो. आमचे बोलणे मी मुद्दाम अश्लील विषयाकडे नेऊ लागलो. तिला त्याचा काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. ती पण अगदी आरामात माझ्याशी या विषयावर बोलत असे. तिला माझ्या आणि निशा बद्दल पुसटशी कल्पना होतीच.

पण आम्ही त्या बद्दल कधी उघडपणे बोललो नव्हतो. तशी ती पण काही कमीची नव्हती. शेवटी निशा ची मुलगी कशी असणार ना. तेच गुण  तिच्यात पण होते ना. त्यामुळे ती पण बोलताना चावटपणा करत असेच माझ्याशी. माझ्या सराईत नजरेतून ती गोष्ट अजिबात निसटली नव्हती.

त्या दिवशी निशा ने मला तिच्या घरी जेवायला बोलावले. रात्री जेवून झाल्यावर ती मला म्हणाली “आज इथेच झोपा. खूप उशीर झाला  आहे”

मी पण  लगेच होकार दिला आणि तिथे राहिलो. मोना गप्पा मारत मारत तिथेच हॉल मध्ये झोपली. ती झोपली असताना तिच्या छातीची होणारी वर खाली हालचाल बघून मी तिच्याकडे रोखून बघू लागलो. मी निशा ला म्हणालो “मला थोडे पाणी हवे आहे”

निशा आत पाणी आणायला जाताच मी शेजारी झोपलेल्या मोनाच्या छातीला हळूच दाबले. तिची थोडीशी हालचाल झाली पण ती काही उठली नाही. तोच निशा पण आली आणि मी गप बसलो. मोना शांत झोपली  आहे हे बघून निशा ने मला बेडरूम मध्ये येण्याचे खुणावले. आम्ही  दोघे आत जाताच तिने दार लावले. दार लावताच ती माझ्या मिठीत आली.

तिच्या तोंडात तोंड देऊन मी तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या रसाळ ओठांची जादू अजूनही कमी झाली नव्हती. तिच्या ओठांना मी चोकू लागताच तिची छाती मी  एका हाताने दाबू लागलो. दाबत दाबत तिचे ब्लाउज मी उतरवले आणि तिच्या भरदार छातीला मोकळे केले. आज तर तिची छाती मला नेहमीपेक्षा जास्त मोठी झालेली दिसत होती. तिच्या निप्पल्स ना मी तोंडात घेतले आणि  चोक चोक चोकू लागलो.

तिची साडी काढून मी तिला पूर्ण नग्न करताच तिने पण माझे कपडे उतरवले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तिच्या त्या मादक शरीराचे मी लचके तोंडात तोडत तिला मी जमेल तसे कुसकरत होतो. तिने मला बाजूला केले आणि ती माझ्या सोट्याशी खेळू लागली. माझा सोटा प्रचंड मोठा झाला होता. तिने त्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोकू लागली.

वेड्या सारखी ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी पण पूर्ण बेभान होवून ओरल  करून घेत होतो. तिला मग मी बाजूला केले आणि बेड वर झोपवले. खाली ठेवताच तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि तिच्या जांघेत माझे तोंड घातले. तिच्या गुलाबी योनीला मी चाटायला सुरवात केली. तिची योनी जितकी वरून गोरी होती त्या पेक्षा जास्त गुलाबी ती आतून होती.

तिच्या योनीला चाटत असताना तिच्या भावना अतिशय तीव्र झाल्या असल्याचे मला जाणवले. तिला काहीच समजत नव्हते. समजत होते ते एकच ते म्हणजे तिच्या योनीची खाज फक्त मीच भागवू शकतो ते. तिने माझ्या तोंडाला तिच्या हाताने पकडून जोरजोरात माझे तोंड तिच्या योनिवरून फिरवण्यास चालू केले.

हे करत असताना अचानक बेडरूम चे दार उघडले गेले आणि आत चक्क मोना आली. तिला बघून मी थोडा बावारलो. पण निशा अजिबात घाबरली नाही. तिने माझे तोंड पुन्हा तिच्या योनीवर  ठेवून घेतले आणि मला तिला चाटायला लावले. ते बघून मोना पण पुढे आली. तिने मला काही समजायच्या आतच तिचे कपडे काढले आणि बघता बघता ती पण पूर्ण नग्न झाली.

मी निशा ची योनी अजूनही चाटत होतो. इकडे मोना सरळ माझ्या गांडीकडे गेली आणि माझे पाय तिने बाजूला केले. ती सरळ माझ्या खालून आत गेली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. माझ्या  स्वप्नांतील गोष्ट  आज पूर्ण होत होती. ती माझा सोटा चोकू लागताच माझे निशा वरील लक्ष  कमी झाले. निशा ला काय मी  ठोकत होतोच.

पण निशाला मला असे लगेच बाजूला करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तिची योनी चाटून चाटून मी तिची खाज आधी भागवली. मग निशा ने मला बाजूला केले आणि मला खाली झोपायला लावले. मी खाली झोपताच निशा माझ्या सोट्याकडे गेली आणि तिने मोना ला बाजूला करून माझ्या सोट्याचा ताबा घेतला. ती माझा सोटा चोकू लागताच मोना माझ्या तोंडाकडे आली.

मोना ने माझ्या तोंडाभोवती तिचे दोन्ही पाय टाकले आणि तिची योनी माझ्या तोंडात दिली. मोना ची गुलाबी गुलाबी आणि अतिशय कडक  असलेली योनी माझ्या तोंडात येताच मी वेड्या सारखे तिच्यावर तुटून पडलो. माझ्या हाताने मी तिच्या योनीचे पदर बाजूला केले आणि तिच्या योनीच्या आतील बाजूचा भाग चाटू लागलो. तिचा दाणा त्यामुळे कमालीचा फुगीर झाला.

आम्ही खूप वेळ हा डाव करत होतो. मग आम्ही सगळे बाजूला झालो. मला वाटलं निशा आता माझा सोटा तिच्या योनीत घालून घेईल. पण तसे काही झाले नाही. तिने मोना ला गुडघ्यावर बसवले. तिच्या गोलाकार गांडीत तिने तिचे तोंड घातले आणि तिची योनी चाटून काढली. मग तिने मला बोलावले आणि माझा सोटा तिच्या हातात घेतला.

माझे ते भलेमोठे हत्यार निशाने तिच्या हातात घेऊन ते मोना च्या योनिवरून फिरवायला चालू केले. जसजसे माझा सोटा तिच्या योनिवरून फिरू लागला तसतसे मनाला तिच्या भावना तीव्र होत असल्याचे जाणवले. निशा ने तिच्या हाताने मोना च्या योनीचे पदर अलगद हळुवारपणे बाजूला केले आणि माझा सोटा हळूच आत कोंबला.

हा मोना चा पहिलाच अनुभव असल्याने मी हळू हळू करत माझा सोटा आत घालायला लागलो.  थोड्याच वेळात मी एक जोराचा हिसडा देताच माझा अर्धा सोटा तिच्या योनीत गेला. ती जोरात ओरडली. हळू हळू करत मी माझा सोटा आत बाहेर करू लागलो. थोडा वेळ होताच मी पुन्हा एकदा जोराचा हिसडा दिला आणि त्याचवेळी माझा पूर्ण सोटा आत गेला.

आत जाताच मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर  मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच करत तिच्या योनीचा मी उपभोग घेत होतो. निशा ने तिची योनी एव्हाना मोना च्या तोंडात दिली होती आणि तिला ती चाटायला लावली होती. खूप वेळ  एकसारखे ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मोना उठली आणि तिथे निशा आली. निशा ला पण मी मग ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग माझा सोटा बाहेर काढला.

त्या दोघीनी माझा सोटा एकाच वेळी त्याच्या तोंडात घेऊन चोक्ण्यास सुरवात करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. निशा ला माझ्या वीर्याची सवय होतीच त्यामुळे तिने यावेळी जास्तीत जास्त वीर्य मोनाला पिऊ दिले आणि आम्ही सगळे शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच निशा आणि मोना ला  ठोक ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *