आम्हा मुलींची आह्ह्ह.. ऊईई…! -२

हॅलो वाचक मंडळी. ह्या कहाणीचा आधीचा भाग वाचा: आम्हा मुलींची आह्ह्ह.. ऊईई…!-१

मागील भागात मी आपल्याला माझ्या आणि वीणा व तिच्या भावाबद्दल सांगितले. आमच्यात शारीरिक आकर्षक कसं निर्माण झालं ते तुम्ही वाचलत. मग बाथरूम मध्ये आमच्यात काय काय घडलं ते मी सांगत आहे.

एक दोन मिनिटानंतर ती म्हणाली- आता बघ तुझी पुदी कशी चिकणी दिसते तर!

मी म्हणाली- अरे यार! आणखी काही वेळ लावायची असती. फार छान वाटत होतं तुझा स्पर्श.

ती म्हणाली- तू आता काळजी नको करूस. आता मी तुला चांगली मजा देणार आहे. फक्त मी जशी म्हणते तशी करत जा.

मग तिने मला सरळ करत स्टुलवर बसवलं आणि आपल्या हाताला साबण लावून माझ्या बॉडीवर मसाज करायला लागली. माझा हात पकडून आपल्या पुदीवर ठेवत ती म्हणाली, “आता तू सुद्धा काहीतरी कर.”

मी म्हणाले- पण मला तर काही करता येत नाही. जे करायचे ते तूच कर.

वीणा म्हणाली- तू फक्त तुझे बोटं हळू-हळू माझ्या पुदीत घालून पुढं-मागं कर.

ती मला किस करायला लागली. मी माझे बोट हळूहळू तिच्या पुदीवर फिरवायला लागली. काही वेळानंतर मला तिथे चांगलाच ओलावा जाणवला आणि माझं एक बोट सटकन आत मध्ये घुसलं. मलाही फार छान वाटलं आणि मी पटापट बोट आत बाहेर करायला लागली. दुसऱ्या हाताने मी तिचे बुब्स दाबत होती. तिलाही फार मजा येत होती. दोन-तीन मिनिटानंतर ती म्हणाली, “आता आंघोळ करू नाहीतर विनयला काय वाटेल? आपण किती वेळचे बाथरूम मध्ये आहोत.”

ते ऐकून जशी काही मी झोपेतून जागी झाली. मी पटकन साबन लावलं आणि आंघोळ केली. जेव्हा आंघोळ करून बाहेर येऊन आरशात मी माझी पुच्ची पाहिली तर मी एकदम दंग राहिली! एकदम मुलायम आणि चिकणी पुच्ची झाली होती माझी.

मग आम्ही दोघांनी कपडे घातले आणि बाहेर आलो.

विनय म्हणाला- वीणाताई एवढा वेळ का लावला अंघोळीला? मी तर आंघोळ करून चहा पण बनवला. आता तुम्ही चहा पिऊन घ्या. मी आता आकांक्षाला तिच्या घरी सोडून येतो. आता पाऊस थांबला आहे.

वीणा म्हणाली- अरे विनय तू थांब. मीच आकांक्षाला सोडून येते.

विनय म्हणाला- ठीक आहे तू जा पण आधी चाय पिऊन घ्या.

वीणा गरम चहा घेऊन आली. आम्ही चहा प्यायलो. मग मी तिच्या सोबत माझ्या घरी जायला निघाले. रस्त्यात मी तिला विचारलं:

मी- हे सर्व तू कुठून शिकलीस आणि कसं काय?

वीणा म्हणाली- जिथे आम्ही आधी राहायचो तिथे आमच्या घर मालक आणि त्याची बायको यांचा दोन मजल्याचं घर होता. ते वर राहायचे आणि आम्ही खाली राहायचो. आमचे तीनच रूम होते. मम्मी पप्पा दोघेही जॉब वर होते आणि विनय आपल्या मित्रांमध्ये बिझी राहायचा. त्यामुळे माझा सर्व वेळ घर मालकीण सोबत जायचा.

मी त्यांना वहिनी म्हणायची. ती माझ्या मम्मी-पप्पांना आंटी अंकल म्हणायची. माझ्यासोबत ती फार मजा करायची. मी पण तिची मजा घ्यायची. मजेमजेत आम्ही दोघी एकमेकांचे वक्ष पकडायचो. ती माझ्यावर फार प्रेम करायची.

एके दिवशीची गोष्ट आहे.

वहिनी म्हणाली- वीणा एक काम आहे तुझ्याकडे.

मी- काय वहिनी?

वहिनी म्हणाली- माझे एक काम करशील?

मी म्हणाले- सांगा वहिनी करते मी.

वहिनी म्हणाली- अरे तुझ्या भाऊंमुळे मला थोडी कम्बरदुखी झाली आहे. मला पाठदुखीसुद्धा थोडीशी झाली आहे. जरा ही क्रीम लावून देते का?

मी लगेच होकार दिला.

माझा होकार ऐकून तिने मला मसाज क्रीम दिली आणि आपली साडी वर उचलून अशाप्रकारे उताणी लेटली की तिची उघडी गांड, पुदी, कम्बर आणि मांड्या दिसत होते.

वीणा मला म्हणाली- मी तुला लेटवून तुझी पुदी शेव्ह करून दिली हो ना?

मी- हो तर. म्हणजे हे सर्व तू त्या वहिनी कडून शिकलीस? समोर सांग.

ती म्हणाली- मी तेव्हापर्यंत दुसऱ्या कोणीही स्त्रीची पुदी कधी पाहिली नव्हती. जेव्हा मी वहिनीची पुदी पाहिली तेव्हा मी पाहतच राहिली.

वहिनी म्हणाली- काय पाहत आहेस? लाव ना ती क्रीम.

मी त्यांच्या पाठीवर क्रीम लावत त्यांच्याशी गप्पा करायला लागली. मी लक्ष देऊन त्यांची पुदी बघत होते.

मी म्हणाले- वहिनी मी कधीच एवढी सुंदर पुदी पाहिली नाही. तुमची पुदी पाहून मला हेवा वाटत आहे.

वहिनी- तू स्वतःची सुद्धा पुदी पाहिली नाहीस का?

मी म्हणाले- नाही ना. तेवढे लक्षपूर्वक नाही पाहिली.

वहिनी म्हणाली- काय म्हणत आहेस तू? कमाल आहे!

मी म्हणाले- नाही वहिनी. असं काहीच विचार नाही केली मी. कधी कामच नाही पडलं.

वहिनी म्हणाली- काय तू आपले कधी शेट्ट साफ करत नाहीस?

मी म्हणाली- नाही ना वहिनी.

माझं एवढं उत्तर ऐकताना ती म्हणाली- अरे ती क्रीम आणखी जिथे मी सांगते तिथे लाव.

ती क्रीम लावताना मी माझ्या बोटांनी तिच्या पुदीला स्पर्श केला होता.

ती कण्हत म्हणाली- इथंच इथे थोडं घास.

तेव्हा मी माझा हात पूर्णपणे तिच्या पुदीवर फिरवत होते. माझं एक बोट तिच्यात गांडीकडेही गेलं. तेव्हा ती आपली गांड वर उचलून म्हणाली, “इथेपण घास.”

आता मी एका हाताने तिची पुदी आणि दुसऱ्या हाताने तिची गांड रगडत होते. काही वेळातच तिच्या पुदीतून चिकट द्रव निघलं.

मी म्हणाली- वहिनी हे काय? तुम्ही तर सुसू करत आहात.

वहिनी म्हणाली- नाही गं. ते तर अमृत आहे.

एवढे म्हणून तिने आपल्या हाताने माझं बोट पकडलं आणि आपल्या पुदीत घातला आणि म्हणाली- अगदी ह्याच प्रकारे माझ्या गांडीत ही एक बोट घाल आणि पटापट आत-बाहेर कर.

मी तिच्या म्हणण्याप्रमाणे करायला लागली. थोड्यावेळातच मी थकली. तशी मी म्हणाली- वहिनी मी थकली गं.

वहिनी म्हणाली- काय वीणा अजून पर्यंत तर बोटं गांडीत नीट गेले ही नाही आणि तू थकली.

असं म्हणून ती बसली आणि म्हणाली- वीणा आज माहिती नाही तू आपल्या हातांनी मला काय केलंस? माझं मन तर करत आहे की कुणीतरी येऊन मला झवावं.

मी हसून म्हणाले- काय वहिनी दादा ला बोलावू का?

ती मला चिपकत म्हणाली- काय म्हणशील तू तुझ्या दादांना?

आपले बोट तिच्या तोंडात घालत मी म्हणाली- वहिनी तुमचे कपडे आड येत आहेत.

“घे सर्व कपडे उतरून.” वहिनी म्हणाली.

“आता ठीक आहे ना?” मी म्हणाले.

“हो ठीक आहे.” एवढं ऐकून मी तिचे बुब्स दाबायला लागली. ती माझे कपडे उतरवत म्हणाली- तू पण काढ नाहीतर सर्व कपडे खराब होईल.

वहिनीने मलाही नंगी केली. मला तिच्या पायांमध्ये बसून आपलं डोकं माझ्या पोटावर ठेवले आणि माझ्या तोंडात आपली निपल्स घातले. एका हाताने ती माझे बुब्स दाबत होती. मला फार छान वाटत होतं.

तेव्हापर्यंत मी आपल्या घरी पोहोचले.

मी म्हणाली- वीणा तुझी कहाणी ऐकायला तर फार मजा येत आहे. पण आता घर आला आहे. समोर काय झालं ते तू मला नंतर सांग.

मित्रहो, समोर वीणाने मला काय सांगितले ते मी पुढील भागात सांगते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *