इलेक्शन डीलमध्ये ठोकले सेक्सी प्रियाला – Marathi Election Deal Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यावरून तुम्हाला समजेल कि डील कशी करतात ते. किंवा तुम्ही असे पण म्हणा कि मी किती नालायक लेव्हल चा राजकारणी आहे ते.

तर हि गोष्ट मुळात आहे तेव्हाची जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी दिसायला फार काही चांगला नव्हतो. अभ्यासाच्या नावाने बोंब होतीच. पण जमेची बाजू एकच होती कि मी कधीही नापास झालो नाही. कसे तरी करून मी पास होत आलो होतो. पण अभ्यासात जरी हुशार नसलो तरी बाकी गोष्टीत मात्र मी खूपच पुढे होतो.मी कॉलेज काढून फ़ुटबाँल खेळत असे. त्यामुळे मी कॉलेज मध्ये सर्वांचा परिचयाचा होतो.

माझी तब्येत खूप चांगली होती. जसे एका खेळाडू ची असते अगदी तशी. मी उंच असल्याने माझी ती पिळदार शरीरयष्टी मला खूपच शोभून दिसत होती. माझ्याकडे मुली बघत असतात हे मला तेव्हा चांगलेच माहित होते. पण माझी कोणी गर्लफ्रेंड वगैरे कोणी नव्हती. कारण ती नसती ब्याद कोण सांभाळणार असा विचार माझ्या मनात होता आणि म्हणून मी त्या पासून लांब होतो.

पण मला मुली आवडत नव्हत्या असे काही नाही. मी वेळ मिळेल तेव्हा अश्लील क्लिप्स बघत असे आणि मूठ मारून माझी खाज भागवत असे.मला पाहिजे ती मुलगी जर मिळाली तर मी नक्कीच तिच्या बरोबर संभोग करू शकेन हे मला माहित होते. मला पाहिजे ती मुलगी होती ना आमच्याच कॉलेज मध्ये. पण ती माझ्या पेक्षा सिनियर होती एक वर्षाने आणि तिचे नाव होते प्रिया.

प्रिया वर मी बेहद खुश होतो. कारण माझ्या पेक्षा जरी ती मोठी असली तरी तिचे सौंदर्य वादातीत असेच होते. केवळ उंच आणि मादक शरीर म्हणजे सेक्स नसते. तुम्हला तुमची पर्सनॅलिटी कॅरी करता आली पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत होते आणि प्रिया तशीच होती. तिच्या ३६-२४-३६ फिगर ला पुरेपूर न्याय देत असे. तिचे ड्रेसिंग सेन्स असे काही होते कि बघणारे तिच्याकडे बघतच असत.

तिची छाती जशी गोलाकार आणि पुढे आलेली व मोठी अशी होती तशीच गोलाकार तिची गांड होती. ती चालताना जशी तिची छाती वर खाली करत हालत असे तसेच तिची गांड वर खाली होत असे. ती एकमेव मुलगी कॉलेज मध्ये अशी होती कि जिच्यावर मी नियमितपणाने मूठ मारत असे.मी तिला का पटवले नाही असा प्रश तुम्हाला पडला असेलच.

तर त्याचे उत्तर असे आहे कि तिचा एक बॉयफ्रेंड आधीच होता. त्याचे नाव निलेश  होते. अतिशय सुमार दिसणारा. जमेल तितकी घाणेरडी पर्सनॅलिटी असणारा आणि जिच्याकडे बघून एकी हि मुलगी उद्युक्त होणार नाही असा तो होता. त्याला ती कशी काय लागली हा मोठया संशोधनाचा विषय होता. त्याचमुळे तर माझी जळफळाट होत असे. प्रेम आंधळे असते म्हणतात ना ते हेच बघा.

कॉलेज चे निवडणुकीचे दिवस होते. मी काही उभा राहिलो नव्हतो निवडणुकीस. पण निलेश उभा राहिला होता. माझे कॉलेज मध्ये चांगले नाव होते आणि माझा वट पण चांगला असल्याने माझ्याकडे खूप मते होती. मी सांगेल त्याला ती मते पडत असत आणि निलेश ला हि गोष्ट माहित होती. त्यामुळे तो त्या दिवशी मला भेटायला आला. मला त्याने खूप गोष्टींचे आमिष दिले पण मी काही त्याला बधलो नाही.

एकदा त्यामुळे त्याने मला बोलावून घेतले आणि तो मला म्हणाला “अरे राजू तुला मी इतकी काही ऑफर दिली आहे. तू नाहीच म्हणत आहेस. तुला नेमके काय हवे आहे ते तरी सांग. म्हणजे ते मी तुला देतो. हे बघ तुझी मते मलाच मिळाली पाहिजेत आणि त्यासाठी मी कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे. पण तू बोललाच नाहीस तर मला कसे समजणार”

तो असे म्हणता असताना मी माझ्या डोक्यात एका आयडियावर विचार करत होतो. मी हे ओळखले होते कि नीलेश आता खरेच काही पण करू शकतो त्यामुळे मी त्याच्या समोर एक प्रस्ताव ठेवला. मी त्याला म्हणालो “हे बघ निलेश. हे पैसे वगैरे तर सगळेच देत आहेत मला. शेवटी कोणाला मत द्यायचे ते मी ठरवणार आहे. पण मला या गोष्टीत तसा फार काही रस नाही आहे”

“तुला काय हवे आहे मग सांग मला मी देतो तुला ते” तो गडबडीत म्हणाला. त्यावर त्याला मी म्हणालो “हे बघ तुला तर माहित आहे मला कोणी गर्लफ्रेंड नाही आहे आणि त्यामुळे मी नियमित काही कोणाशी संभोग करत नाही. मला एक कॉलेज मधील मी सांगेन ती मुलगी दे संभोगासाठी आणि बघ तुला माझी सगळी मते नाही मिळाली तर माझे नाव सांगणार नाही तुला मी. तुला मग निवडून आणायची जबाबदारी माझी”

“अरे पण अशी कोण मुलगी आहे जी तुला आवडते आणि ती कशी काय तयार होईल अशी तुझ्या बरोबर झोपायला?” तो असे म्हणताच मी त्याला म्हणालो “आहे एक अशी मुलगी जी मला आवडते आणि जिला तू सांगू शकतोस” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “कोण आहे? नाव सांग.”

“प्रिया. तुझी गर्लफ्रेंड” मी असे म्हणताच तो उडालाच. हो नाही करत त्याने प्रियाशी या वर बोलायचे ठरवले आणि तो बोलला देखील. प्रेमात माणसे काय काय करतात बघा. ती पण लगेच तयार झाली. मला काही घेणे देणे नव्हते कशाशी. मला मतलब होता तो फक्त आणि फक्त प्रियाच्या शरीराशी.

तिला मी ठरलेल्या दिवशी घेऊन लॉज वर गेलो. तिच्या टीशर्ट मधून दिसणारे ते मांसल गोळे बघून माझा सोटा कडक झाला होता. तिला मी माझ्या जवळ ओढून सरळ आधी तिच्या छातीवरूनच मी माझा हात फिरवू लागलो. निलेश पेक्षा मी किती तरी उजवा होतो आणि त्यामुळे माझ्या सारख्या मुळा बरोबर मजा करायला मिळते म्हणून ती पण मनोमन खुश च असणार हे मी ओळखून होतो.

तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव मी जसा चालू केला तशी ती कमालीची गरम झाली. तीच मला तिच्या अंगावर ओढून अशी काही घेत होती कि ते बघून मला असे अजिबात वाटले नाही कि ती हे सगळे तिच्या मना विरुद्ध करत आहे. तिनेच माझे कपडे सर सर करत काढले आणि मला नग्न पण केले. तिचे कपडे मी अक्षरशा फाडूनच काढले म्हणा आणि तिला पण माझ्या सारखे पूर्ण नग्न केले.

मी तुंबलेला प्राणी होती. त्यात प्रिया सारखी मदमस्त मुलगी साक्षात नग्न माझ्या समोर असताना मी स्वतःला रोखणे अशक्यच होते. तिने मला खाली बेड वर पाडले आणि तिने स्वतःला माझ्या अंगावर झोकून दिले. तिचा तो मदमस्त देह माझ्या अंगावर पडताच मी कमालीचा गरम झालो. तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि माझे चुंबन घेऊ लागली.

माझा हात तिच्या पाठीवरून सर सर करत वर खाली फिरत होता आणि तिच्या गांडी पर्यत माझा हात जात होता. तिची छाती माझ्या हनुवटी जवळ आली होती. मी तिला थोडेसे बाजूला केले आणि तिच्या छातीला मी जोरजरात माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिचे निप्पल तिने माझ्या तोंडात देताच मी जोरजोरात ते चोकू लागलो,माझ्या दाताने त्याने चावू लागलो. त्यामुळे तर तिचे निप्पल्स खूपच मोठे झाले आणि पुढे आले.

तिची गांड माझ्या सोट्यावर अशी काही बसली होती कि तिची गांड ती रगडून रगडून त्याला मोठा करत होती. ती मग बाजूला झाली आणि तिने तोंड फिरवले. माझ्या सोट्याकडे तिने तिचे तोंड करताच माझ्या तोंडाकडे तिची गांड आली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. चोकुन चोकून तिने त्याला कमालीचा मोठा केला.

इकडे मी तिच्या योनिवरून आणि तिच्या गाडीवरून माझी जीभ सर सर करत फिरवत होतो. जसे तिच्या गांडीत मी माझी जीभ घालता होतो तसेच तिच्या योनीत घालून तिला मी ओलीचिंब केली. तिला मग मी बाजूला केले आणि तिला खाली घेतले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो.

मला असे वाटले कि तिला निलेश ने कधी ठोकळेच नसावे. त्यामुळे तिच्या योनीतुन आत बाहेर होताना माझ्या सोट्याला खूप घर्षण जाणवत होते. ठोकून ठोकून मी तिची योनी खूपच मोठी केली आणि मग शेवटी माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून तिने निलेश शी ब्रेकअप केले आणि ती माझ्याबरोबरच राहू लागली. आज पण तिला मी नियमितपणे ठोकून काढतो.

मी शब्द दिल्या प्रमाणे निलेश ला निवडून आणले खरे पण तिने प्रिया ला जे त्याच्या पासून हरवले ते कायमचेच. प्रिया ला पण संभोग म्हणजे काय असतो ते मी दाखवून दिले आणि त्यामुळे ती आजपण माझ्याकडूनच ठोकून घेते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *