उन्हाळ्याच्या दिवसातील मजा – Marathi Hot Mami Sambhog Katha

उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि मी सुट्टीला मामा कडे जाणार होतो. मामा कडे शहरात जायचे म्हणजे माझ्यासाठी पर्वणीच असायची. कारण मामाच्या आलिशान फ्लॅट मध्ये तो आणि मामी दोघेच राहायचे. त्यामुळे मला तिथे मला पाहिजे तसे राहायला मिळायचे.

मामा एका कंपनीमध्ये कामाला होता. बहुतेक वेळा बाहेर असणारा मामा सतत कामातच असे. त्यामुळे मी आणि मामी दोघेच घरी असत असू. मी आणि मामी दोघे पण खूपच जवळचे होतो. मामा गेला कि मामी निवांत असे आणि माझ्याशी पूर्ण दंगा मस्ती करत असे. मामाच्या आलिशान फ्लॅट मध्ये सगळीकढे एसी होते. त्यामुळे उन्हाचा त्रास अजिबात जाणवत नसे.

मामी चे नाव सोनाली होते. मामा ला अजिबात न शोभणारी होती सोनाली. मामा अगदीच साधा आणि सुमार दिसणारा होता. तर सोनाली म्हणजे कडक माल. एकदम रापचिक आयटम. नेहमी रंगीत साड्या व स्लिव्हलेस ब्लाउज घालणारी सोनाली तिची बेंबी नेहमी उघडी ठेवायची. तिला हे समजायला पाहिजे होते कि मी आता काही लहान मुलगा राहिलो नाहीये.

मी एक आता परिपूर्ण पुरुष झालो आहे. तरीहि ती माझ्या समोर बिनधास्त राहायची. तिची बेंबी बघून बघून मला वेड व्हायची वेळ आली होती. कारण तिची बेंबी होतीच तशी. अतिशय खोलगट आणि मादक. तिची साडी तिच्या शरीराला अशी काही चिकटून बसायची कि काही विचारू नका. तिच्या छातीचे उभार तिच्या ब्लाउज मधून कधी एकदा बाहेर येतील असे होते.

तिची छाती म्हणजे माझी रोज रात्रीची मूठ मारायची सोय होती. तिची चालताना गांडीची होणारी हालचाल बघून मला तिला ठोकायची इच्छा होत असे. पण तिला माझ्या मनात काय चाललं आहे याचा अजिबात थांगपत्ता लागत नव्हता. कारण तिचा मी भाचा होतो. पण हा भाचा आता एक पुरुष पण आहे हे तिला कसे काय समजत नसेल असा प्रश्न मला नेहमी पडे.

त्या दिवशी दुपारी मी आणि सोनाली नेहमी प्रमाणे घरी एकटेच होतो. दुपारी जेवून आम्ही थोडे झोपण्यासाठी आपापल्या रूम मध्ये गेलो. थोड्याच वेळात नेमकी लाईट गेली आणि आम्हाला प्रचंड गरम होऊ लागले. उकाडा इतका होता कि काही विचारू नका. असह्य होऊन अंगातून घामाच्या धारा निथळू लागल्या होत्या.

मी बाहेर येऊन हॉल मध्ये बसलो. थोड्याच वेळात सोनाली पण आली व म्हणाली “काय झाले नेमके आजच लाईट ला”

मला एसी शिवाय राहायची सवय होती. पण तिला अजिबातच नव्हती. त्यामुळे ती खूपच रेस्टलेस झाली होती. ती माझ्या शेजारी बसली आणि तिने तिच्या साडीच्या पदर ने स्वःताला वारे घेण्यास सुरवात केली.

साडीचा पदर तिने वर खाली करायसाठी म्हणून बाजूला घेतला खरा पण त्यामुळे तिची छाती मात्र उघडी पडली. मला तो चान्स च होता. तिची छाती बघायला मला मिळत होती आणि ते पण इतक्या जवळून. त्यामुळे तिच्या छातिकडे मी रोखून बघू लागलो. ती माझ्या जवळच बसली असल्याने ती घेत असलेले वारे मला पण बारीक से लागत होते. मला ती झुळूक आवडू लागली.

ते बघून ती मला म्हणाली “अरे इकडे ये ना. तुला पण वारे लागेल”

असे म्हणून तिने मला तिच्या अजून जवळ बसायला सांगितले. मी तिच्या जवळ जाताच माझा दंड तिच्या दंडाला लागू लागला. तिचा हात एकसारखा वारे घेण्यासाठी वर खाली होत होता आणि तिच्या छातीची आपण हालचाल जास्त जोरात होत होती. मी आता माझे सगळे लक्ष तिच्या वर खाली होणाऱ्या छातीकडे रोखून धरले होते. मला त्या शिवाय काहीच दिसत नव्हते.

मी इतका जवळ चिकटून बसून पण तिला काहीच वाटत नव्हते त्याचे. ती बिनधास्तपणे माझ्या शरीराशी घासाघीस करत होती. उकाडा काही कमी होत नव्हता ते बघून तिने तिचा पदर बाजूला फेकला आणि चक्क पैकी तिच्या ब्लाउज ची बटणे सोडायला चालू केली. ते बघून आता मात्र मी जागचा उठू लागलो आणि वळवळ करू लागलो.

तिने सर सर करत तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढली आणि ब्लाउज काढून फेकून दिले. ती फक्त ब्रा वर आली. तिच्याकडे मी डोळे मोठे करून बघू लागलो ते बघून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “अरे मामा नाहीये म्हणून बिनधास्त राहू शकते. तू काही बोलू नको हा त्याला. नाही तर सगळं उलट सुलट होईल”

मी होकार दिला आणि तिची छाती बघत बसलो. थोडा वेळ गप्पा मारत मारत तिने तिच्या बराच हि हुक पण सोडली आणि क्षणात तिच्या टपोऱ्या उरोजाना मोकळे केले देखील. आता मात्र मी स्वतःला रोखू शकने खूपच अवघड होते. तिची ती गोलाकार छाती आणि त्यावर असलेले ते टपोरे निप्पल्स बघून माझा सोटा प्रचंड मोठा झाला आणि पॅन्ट मधून बाहेर येण्यासाठी वळवळ करू लागला.

मी पण गरम होत आहे म्हणून माझी पॅन्ट काढली अन पूर्ण नग्न होऊन तिच्या समोर बसलो. माझा भलामोठा सोटा बघून इतका वेळ शांत असललेली सोनाली आता मात्र वळवळ करू लागली. माझा सोटा बघून ती म्हणाली “किती मोठा आहे रे तुझा सोटा. मला बघून इतका मोठा झाला आहे ते मला माहित आहे. जर मी त्याला टच केले तर किती मोठा होईल बघ”

असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने सरळ माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. हातात घेऊन ती त्याला हलवायला चालू करताच मी तिला तिला जागचे उठवले. तिची साडी सगळ्यात आधी फेडून टाकली व तिला पण मी पूर्ण नग्न केले. मामी चा तो गोरा देह माझ्यासाठी पूर्णपणे तयार होता. तिच्या तोंडात माझे तोंड देऊन मी तिचे स्मूचिंग करू लागलो.

तिचा हात माझ्या सोट्याला एकसारखा कुरवाळत होताच. माझा हात पण मी उभ्यानेच तिच्या योनीवर ठेवला आणि तिला कुरवाळायला चालू केले. माझा हात लागतच तिची योनी फुगीर झाली. तिच्या योनीचे पदर बाहेर येऊ लागल्याचे मला जाणवले. मी तिचा एक पाय हाताने वर केला. तोंडात तोंड होतेच. पण त्याच वेळी मी माझ्या हाताने तिच्या योनीचे पदर बाजूला करू लागलो.

हळूच एक बोट मग मी तिच्या योनीत कोंबले आणि हळू हळू करत आत बाहेर करू लागलो.माझ्या बोटाचा स्पर्श होताच तिची योनी ओली चिंब झाली आणि पाझरू लागली. तिने मला बाजूला केले आणि खाली झोपवले.

पाठीवर झोपवून तिने माझ्या तोंडात तिची गांड दिली व तिने माझ्या सोट्याचा ताबा घेतला. माझा सोटा तोंडात घेऊन ती त्याला जमेल तितक्या जोरात ताकदीने चोकू लागली. तिची सगळी लाळ माझ्या सोटयाला लागली होती. तरीही ती बेभान होऊन माझा सोटा एकसारखा चोकत होतीच.

मी इकडे माझ्या हाताने तिच्या गांडीचे काप बाजूला केले. त्याच सरशी मला तिच्या गांडीचे भोक आणि सुपारी सारखी योनी दोन्हीचे दर्शन झाले. तिच्या उभ्या योनिवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. आधीच ओली झालेली तिची योनी माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने अधिकच ओली झाली. खारट आंबट चव लागत असलेली तिची योनी मला खूपच स्वादिष्ट लागत होती.

योनी चाटत चाटत मी तिच्या गांडीकडे मोर्चा नेला. तिचं गांडीचे भोक खूप भुऱ्या रंगाचे होते. माझी जीभ मी त्या भोकात घातली. जिभेचा शेंडा अलगदपणे मी त्या भोकात घातला आणि तोंड मागे पुढे करत तिचे गांडीचे भोक खाऊ लागलो. माझ्या सराइतपणाने ती भलतीच खुश झाली होती. तिने अजूनही माझा सोटा तिच्या तोंडातून काढला नव्हता.

खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले. तिला खाली झोपवताच तिने तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले. पाय फाकवताच तिची योनी आ करून उभी मोकळी झाली. मी हळू हळू करत माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि माझी कंबर मागे पुढे करत तिची योनी मारू लागलो. माझा वेग प्रचंड होता. तिला ठोकून घेण्याची जरी सवय असली तरी मला नव्हती.

त्यामुळे मी प्रचंड वेगाने तिच्यावर तुटून पडलो होतो. एकसारखा वीस एक मिनिटे मी तिच्यावर उड उड उडालो. आमच्या दोघांचे अंग घामाने डबडबडले होते. आम्ही एकमेकांत मिसळून गेलो होतो. खूप वेळाने आमचा सर्वोच्च क्षण आला आणि मी तिच्या योनीतच माझा सोटा गाळला. तिची योनी वीर्याने भरून वाहू लागली आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

तेव्हा पासून मी नियमितपणे सोनाली मामी ला ठोकू लागलो होतो. तिने माझ्याकडून एक प्रॉमिस घेतले होते कि आज ते झाले ते कोणालाही सांगणार नाही. मामाला तर अजिबातच नाही. मला काय घंटा पडली होती कोणाला काय सांगायची. माझी तर उलट घरच्या घरी सोय झाली होती. सोनाली मामी सारखा माल मला घरी ठोकायला मिळत असल्याने मी खूप खुश होतो.

सोनाली मामी पण माझ्या सारखा तरुण मुलगा उडवून घेण्यासाठी मिळाला असल्याने ती पण हवेतच होती. पुढे तर आम्ही माझे लग्न झाल्यावर पण नियमितपणे भेटून एकमेकांना उपभोगत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *