उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – ३ – marathi sambhog katha

उर्वशीच्या न विझलेल्या कामाग्नीच्या कहाणीचे पहिले दोन भाग: उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – १

उर्वशीची न विझलेली कामाग्नी – २

आता समोर:

उर्वशी बलराजच्या कल्पनेत गुंतली होती की दरवाजा खटखटला. एवढ्या रात्री माझ्या पतीशिवाय आणखी कोण येऊ शकेल हा विचार करून उर्वशी पळतच दरवाजा उघडायला गेली. दरवाजा उघडताच उर्वशीला आश्चर्याचा धक्का बसला!

समोर दूधवाला बलराज पावसात भिजलेला, जवळपास नग्नच उभा होता! उर्वशीने विस्फारलेल्या डोळ्यांनी बघितलं की पावसाने त्याचा सदरा आणि धोतर पूर्णपणे त्याच्या शरीराला चिपकला होता. त्या पातळ पांढऱ्या वस्त्रांतून त्याच कसदार शरीर उघड पडलं होतं.

धोतर त्याच्या डाव्या मांडीवरून सरकला होता. तसेच धोतराची गाठ कम्बरेवरून दहा बारा बोटे खाली उतरली होती. त्यातून बलराजचा भीमकायी लवडा स्पष्टपणे दिसत होता! त्याचा लवडा आणि धोतराची खाली उतरलेली गाठ दोन्ही एकाच जागी संपत होते.

एवढं सर्व उर्वशीने काही क्षणातच पाहून घेतलं होतं. पण ती ह्या गोष्टीने चकित झाली होती कि एवढ्या रात्री बलराज दूधवाला कसा काय आला आणि तेही असल्या अवस्थेत?

ह्या आधी की ती काही विचारणार, बलराजनेच तिला सांगितलं, “बाईसाहेब आज सकाळी मला बाहेरगावी जायचं आहे. आणि काल सकाळी माझ्या पैशाची थैली तुमच्या दरवाज्या जवळच्या कोपऱ्यात मी विसरलो. म्हणून मी आत्ताच आलो.”

उर्वशीच्या लक्ष्यात आलं की तिला त्याची ती थैली सापडली होती. उर्वशीही त्या सेक्सि नाईट कपड्यात जवळपास नग्नच त्याच्यासमोर उभी होती. तिचं अर्धनग्न शरीर पाहून त्याचा लवडा उठत चालला होता.

उर्वशी त्याचं बोलणं ऐकत त्याच्या लवड्याकडे पाहायला लागली. थंडीमुळे आणि तिच्या स्तनांना पाहून त्याच्यात ताठरपणा आला होता.

तेवढ्यात बलराज म्हणाला, “बाईसाहेब येतांना मी पावसात भिजलो. द्या ना माझी थैली.” असं म्हणून तो नेहमीसारखा दूध देताना बसतो तसा बसला. त्याबरोबर ताण येऊन त्याचा धोतर जांघेवरून पूर्ण सरकला. त्यामुळे त्याचा विक्राळ लवडा त्याच्या काळ्या टणक आंडासकट बाहेर लटकायला लागला. हे सर्व एवढं अचानक झालं की ते बघून उर्वशी उभीच्या उभीच राहिली.

तेवढ्यात बलराज परत म्हणाला, “बाईसाहेब आणा की थैली.”

उर्वशी त्याचं बोलणं ऐकून मतीभ्रष्ट अवस्थेतच बेडरूमकडे वळली. त्याबरोबर बलराजला तिच्या भरीव गांडीचं दर्शन घडलं. तिच्या मनात हाही विचार नव्हता आला कि बलराजनेही तिला त्या सेक्सी पारदर्शक मॅक्सिमध्ये जवळपास नागडं पाहिलं होतं. ती त्याच्या उघड्या शरीराबद्दलच विचार करत होती.

तिने त्याची थैली घेतली. सोबतच त्याच्या दुधाच्या महिन्याचे पैसेही पकडले. ती दरवाज्यात आली आणि त्याच्यासमोर दूध घेताना बसते तशी बसली. तिने त्याला थैली दिली आणि म्हणाली, “तुझ्या दुधाचे पैसेही घे.” तिने त्याच्या हातात पैसे दिले आणि तो ते मोजायला लागला.

तिची नजर त्याच्या लटकणाऱ्या जांभासारख्या आंडावर आणि ८ इंची लांब, ३ इंची जाडीच्या लवड्यावर खिळली होती. उर्वशीचे वक्ष मॅक्सितून वर उठल्यामुळे स्पष्ट दिसत होते. तिची मॅक्सि अगदीच आखूड असल्याने तिच्या गोऱ्या मांड्या, जांघा आणि इवल्या चिंधीसारख्या सेक्सि बिकीनीने कशीबशी झाकलेली पुच्ची दिसत होती.

ते बघून बलराजचा लंड उठून झटके मारायला लागला. पैसे मोजून झाल्यावर त्याची नजर उर्वशीच्या  नजरेशी भिडली. त्याने तिला एक दुधाळ हास्य दिलं. तो म्हणाला, “बाईसाहेब तुमच्याकडे टॉवेल असेल जास्तीचा तर द्या ना. माझा धोतर तर पूर्ण ओला झाला आहे.” असं म्हणत तो उभा झाला तसा त्याचा लवडा जमिनीशी समांतर झाला. उर्वशी वर बघत उभी झाली. उभं उठताना तिच्या मनात तर आलं होत कि त्या पुष्ट लवड्याला तोंडात भरावं पण तिने स्वतःला सावरलं.

ती म्हणाली: हो आणते टॉवेल. थांब.

उर्वशी बेडरूममध्ये गेली. आतमध्ये जाताच तिने विचार केला की आज जर ती बेशरम झाली नाही तर तिला कधी बलराजकडून झवण्याचं सुख लाभणार नाही. तिने ठरवलं की आज तर ती त्याच्याकडून चुदवल्याशिवाय राहणार नाही. तिने मॅक्सिच्या आतून आपली बिकिनी काढून घेतली. आता तिची पुच्ची त्या मॅक्सितून स्पष्ट दिसत होती.

हाच विचार करत ती बाहेर येतच होती कि तिने कपडे फाटल्याचा आवाज ऐकला. तिने पाहिलं की बलराज पूर्ण नागडा ताणलेल्या लवड्यासमोर धोतर हातात घेऊन उभा होता. त्याने धोतराला असं पकडलं होत की लंड झाकत असलेला कमी आणि दिसत जास्त होता.

ह्या आधी कि उर्वशी काही बोलणार, बलराजच म्हणाला, “बाईसाहेब, माझा धोतर ओला झाल्याने पूर्णच फाटला.”

उर्वशीचा त्याच्यावर विश्वास बसला नाही. ती समजून चुकली की त्याने ते मुद्धाम केलं होतं.

उर्वशी: काही हरकत नाही. टॉवेल वरती सज्ज्यावर ठेवलेला आहे. तो काढायला मला तुझी मदत लागेल.

बलराज: करतो मी तुमची मदत बाईसाहेब. आत येऊ का मी?

उर्वशी: मग काय तिथं उभा राहूनच माझी मदत करणार काय?

असं म्हणून तिने खट्याळ हास्य देऊन त्याला आत घेतलं. तिची मॅक्सितून दिसत असलेली चुत पाहून त्याला कळलं कि उर्वशीला त्याची सर्व चाल कळली आहे म्हणून.

त्याने दरवाजा बंद करून आत प्रवेश केला. उर्वशी बेडरूममध्ये जायला लागली अन तिच्या मागेमागे बलराज चालायला लागला. चालताना हिंदाळणाऱ्या तिच्या चुतडयांना त्याचा लंड उत्तम साथ देत होता.

उर्वशी: सज्ज्यावर हात पोचणार नाही. तू मला तुझ्या खांद्यांवर उचलून धर, मी काढते टॉवेल.

बलराज: हो बाईसाहेब, जशी तुमची आज्ञा.

उर्वशीने त्याला टोंगळ्यावर बसायला सांगितलं. ती त्याच्यासमोर आली आणि तिची एक टांग त्याच्या खांद्यावर ठेवली. त्यामुळे तिची आखूड मॅक्सि वर सरकली. तिची पुच्ची बिलकुल त्याच्या तोंडासमोर होती. असं वाटत जसं तिला त्याच्याकडून आपली चुत चाटवून घ्यावयाची आहे.

उर्वशी: आता तू मला कसून पकड. मी दुसरी टांग तुझ्या दुसऱ्या खांद्यावर टाकते.

बलराजने हातातला धोतर फेकला आणि उर्वशीच्या पाठीला पकडून तिला तिची दुसरी टांग टाकायला मदत केली.

उर्वशीने आता त्याला उभं व्हायला सांगितलं. तो उभा होताना उर्वशीने तिची मॅक्सि वर उचलून घेतली आणि बलराजच डोकं त्या मॅक्सित घातलं. आता तिची चुत अगदी त्याच्या ओठासमोर होती. त्याने तिच्या मॅक्सित हात घालून तिच्या चुतड्याना पकडलं आणि तिला आपल्या तोंडाजवळ आणखी खेचून धरलं.

असं केल्याने उर्वशीची पुच्ची त्याच्या ओठांना जाऊन चिपकली! आपल्या पुच्चीवर झालेल्या बलराजच्या दुधाळ ओठांच्या स्पर्शाने उर्वशीने एक खोल श्वास घेतला. ज्याची जाणीव त्यालाही झाली.

बलराजला तिच्या आकुंचन-प्रसरण पावत असलेल्या गरम पुच्चीला चाटायची फार इच्छा झाली. तो म्हणाला, “बाईसाहेब, तुम्ही मला सांगत जा तसा मी वळत जाईन.”

उर्वशी त्याला दिशा सांगायला लागली. तसा तो हालचाल करायला लागला. उर्वशी त्याच्या खांद्यावर वर खाली होत मन भरून आपली पुच्ची त्याच्या ओठांशी रगडायला लागली. आता दोघांनाही मजा यायला लागली होती. बलराजने आपले ओठ खोलले आणि श्वास घ्यायचा बहाणा करत तिच्या पुच्चीवर पप्पी घ्यायला लागला.

उर्वशी: तुला श्वास घ्यायला जड जात असेल तर मी माझी मॅक्सि काढते.

असं म्हणून तिने तिची मॅक्सि काढून फेकली. आता दोघेही नागडे होते. बलराज तिची रसदार चुत खुलून चाटायला लागला. उर्वशीने त्याचं डोकं आपल्या पुच्चीशी दाबून धरलं आणि ती थोडी वर झाली. तिला त्याची जीभ आपल्या पुच्चीत हवी होती.

दुसऱ्याच क्षणी बलराजने आपली लांब सडक जीभ तिच्या पुच्चीत घुसवली. असं करताच उर्वशीचं पाणी निघालं आणि ती त्याच्या अंगावर झुकली. बलराजने तिचं सारं पाणी चाटून घेतलं आणि तिला खाली उतरवलं. दोघेही एकमेकांसमोर नंगे उभे होते. दुसऱ्याच क्षणी दोघांनी एकमेकांना पकडून चुंबने सुरु केलं. मग १० मिनिटानंतर ते वेगळे झाले.

उर्वशी: तुला जायचं नाही का?

बलराज: मी घरी सांगून निघालोय कि दोन दिवसांनीच परत येईन.

उर्वशी चकित होऊन म्हणाली: तू दोन दिवसांसाठी आला आहेस?

बलराज म्हणाला: हो बाईसाहेब. तुम्ही तुमच्या पतींना सोडायला खाली आले होते तेव्हा मी दूध वाटप करून परत येत होतो. तुम्हाला पाहून मी लपलो आणि तुमचे बोलणे ऐकायला लागलो. तुमचे पती म्हणत होते की त्यांना परत यायला दोन दिवस लागतील. मग काय होतं? मी रात्रीच तुमच्याकडे यायची तयारी करायला लागलो.

ते ऐकून उर्वशी हसायला लागली.

उर्वशी: आग तर दोन्ही बाजूला लागली आहे!

असं म्हणून उर्वशी त्याला चिपकली आणि म्हणाली, “बलराज, आता तू मला झवून माझी कामाग्नी विझव.”

बलराज: बाईसाहेब, तुम्ही काळजी नका करू. तुम्हाला मी दोन दिवस एवढं चोदणार आहे की तुम्ही हालचाल करण्याच्या अवस्थेत उरणार नाही.

मग समोर काय घडलं असेल? उर्वशी कशी चुदली असेल? वर्णन पुढील भागात. कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *