ऊर्जेचे हस्तांतरण – Marathi Hot Videshi Mulgi Sambhog Katha

मी नोकरी निम्मित परदेशी जाणार होतो. पहिल्यांदाच जाणार असल्याने मी खूपच उत्सुक होतो. काय करू नि काय नको असे मला होऊन बसले होते. मी पूर्ण तयारी केली. मी ठरल्या प्रमाणे तिथे गेलो. थोड्याच दिवसात मी तिथे सेटल झालो देखील.

आपल्या कडे जितके स्वातंत्र्य नाही त्याच्या किती तरी पटीने स्वातंत्र्य तिथे आहे असे मला वाटले. हे स्वातंत्र्य म्हणजे मला जे म्हणायचे आहे ते मुलींच्या बाबतीतले आहे. तिकडे मुली खूपच पुढारलेल्या आहेत. दिसायला गोऱ्या, उंचच्या उंच, निळे व घारे डोळे, नाकी डोळी नीटस आणि सगळ्याच कशा टापटीप. य यामुळे मी तर पुरता वेडा झालॊ होतो. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसले होते मला.

मी तिकडे सेट होताच माझे रुटीन फिक्स बसले. दिवसभर काम करून आलो कि कंपनी ने दिलेल्या फ्लॅट मध्ये येऊन मी पडायचो. पण संध्याकाळी वेळ अजिबात जात नसे. त्यामुळे मी कंटाळलो होतो. टीव्ही बघणे हा एकमेव विरंगुळा म्हणून माझ्याकडे राहिला होता. त्यामुळे मला नको नको झाले होते. त्यातच थंडी पण खूप पडली होती. माझ्याकडे उबदार असे काहीच नव्हते.

उबदार म्हणजे मला एखादी मुलगी मिळावी असेच मला वाटत होते.पण माझी काही कोणाशी तिथे फार ओळख नव्हती. माझ्या आपार्टमेन्ट मध्ये मी जिथे राहायचो त्याच्या बरोबर समोरच्या फ्लॅट मध्ये एक मुलगी राहायची. साधारण तीस एक वय असेल तिचे. तिचे ना डायना होते.

डायना दिसायला एक नंबर आयटम होती. उंची तर माझ्या पेक्षा थोडी कमी असेल. पण दिसायला खूप म्हणजे खूपच अफलातून होती. धारदार नाक, निळे डोळे, सोनेरी केस यामुळे तिचे सौंदर्य अधिकच उठून दिसत होते. तिला बघताच माझा सोटा कडक होत असे. तिची फिगर म्हणजे तासून काढल्या सारखी होती. बहुतेक जिम करत असेल असे मला वाटले. तिच्या छातीचा आकार असा काही होता कि कधी कधी मला वाटे कि ती ब्रा मध्ये गोल काप लावते कि काय. फिगर ला अनुसरून अशीच तिची गांड पण होती. ती बघून मी वेडा होत असे.

समोरा समोर असल्याने माझी आणि तिची नजरा नजर होत असे. त्यातच हे विदेशी लोक खूप फ्रेंडली असतात. त्यामुळे आमचे एकमेकांकडे बघून हसणे देखील चालू झाले. ती रोज माझ्याकडे बघून हसत असल्याने मला तेवढेच बरे वाटे आणि रात्री माझ्या मुठीची सोय होत असे. ती पण माझ्या सारखी एकटीच राहायची. पण ती नेमके काय काम करते हे मला माहित नव्हते.

दिवस जातील तसे आम्ही एकमेकांशी बोलू लागलो. हाय हॅलो करत करत मी तिची चांगलीच ओळख करून घेतली. त्या दिवशी दुपारी मी बाहेरून येत असताना डायना तिच्या घरा बाहेरच उभी होती. मी उन्हातून आलेले पाहून ती मला म्हणाली “अरे संदीप इतक्या थंडीत कुठे गेला होता?”

“थोडे ड्रिंक आणायला गेलो होतो. पण मिळाले नाहीत.थंडी खूप आहे ना” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “ओह. माझ्याकडे काही बियर आहेत. तुला पाहिजे तर तू ते घेऊ शकतो. ये इकडे आत” असे म्हणून तिने मला तिच्या घरी येण्यास सांगितले.

तिने घरी बोलवताच मी खुश झालो. तिच्या घरी मी पहिल्यांदाच जात होतो. आत जाऊन मी खूप वेळ तिच्याशी गप्पा मारत बसलो. तेव्हा मला समजले कि ती कसले तर एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेन्शन चे काम करते. मला काहीच समजले नाही. मी तिला या बद्दल विचारले असता ती मला म्हणाली “हे बघ आपल्या शरीरातील ऊर्जा एकमेकांना दिल्याने वाढते. माझ्यातील पॉजिटीव्ह ऊर्जा मी तुझ्या शरीरात सोडते. त्यामुळे तुला खूप छान वाटते”

“पण हे करतात कसे नेमके?” मला काहीच माहित नसल्याने मी तिला विचारले. कारण हे फिरंगी लोक काय करतील आणि काय नाही याचा कधीच कोणी नेम लावू शकत नाही ना. म्हणून मी अंदाज घेत होतो.

त्यावर ती म्हणाली “काही नाहि. मी आणि तू हातात हात घेऊन बसायचे, एकमेकाना मिठी मारायची आणि मी जे करते ते करून घ्यायचे” ती असे म्हणताच मला बाकी काही ऐकू आले नाही पण मिठी मारायची हे मात्र चांगलेच ऐकू आले. त्यामुळे मी अधिक माहिती घेतली त्याबद्दल. त्यावर ती मला म्हणाली “एकदा तू हा सेशन करून बघ. तुला कसे वाटते ते. म्हणजे तुला समजेल”

असे म्हणून तिने मला दुसऱ्या दिवशी दुपारी येण्यास सांगितले. मी दुपारी तिच्या घरी गेलो. डायना ला बघून मी त्या दिवशी मात्र गर्भगळीत च झालो. तिने वन पीस घातला होता. त्या ड्रेस चा आकार इतका छोटा होता कि मी विचार केला साला हिने एवढे तरी कपडे तरी कशाला घातले आहेत. त्या आखूड ड्रेस चा गळा इतका मोठा होता कि मला तिची छाती स्पष्टपणे दिसत होती.

तिच्या छातीच्या उभारांमधील ती फट बघून मी आ वासून उभा राहिलो. कमालीची गोरी असलेली डायना खूपच मादक दिसत होती. तिच्या त्या आखूड ड्रेस मधून तिच्या मदमस्त मांड्यांचे दर्शन मला होत होते. तिची स्किन इतकी नितळ होती कि तिच्या शरीरावर एक देखील स्पॉट नव्हता. इतकी मुलायम स्किन कशी काय असू शकते या फिरंग्यांची असा प्रश्न मला पडला होता.

तिने मला आत घेऊन दार लावले होतेच. तिने मला खाली मांडीवर बसवले आणि ती माझ्या जवळ आली. तिने सगळे पडदे ओढून घेतले होते आणि जमेल तितका अंधार केला होता. उजेडा मुळे माझे लक्ष विचलित होऊ नये याची काळजी तिने घेतली होती. ती माझ्या जवळ येऊन बसली आणि तिने मला डोळे बंद करायला सांगितले. मी डोळे बंद करताच तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला.

हातात हात घेताच माझा सोटा वळवळ करू लागला. तिने माझ्या हाताला हलकासा मसाज चालू केला. तिचा हात जसजसा माझ्या हातावरून आणि दांडावरून फिरत होता तस तसे माझ्या भावना कमालीच्या तीव्र होत असल्याचे मला जाणवत होते. तिने माझ्या हातावरून हात फिरवत असतानाच ती जागची उठली आणि माझ्या खूपच जवळ आली.

इतक्या जवळ आली कि तिने मला तिच्या मिठीत घेतले. तिच्या मिठीत घेताच तिने मला खाली झोपवले. माझे तोंड तिच्या छातीवर घेऊन ती मला लहान मुला सारखे कुरवाळू लागली. “एनर्जी इकडून तिकडे जात आहे” ती मला म्हणत होती. पण मला घंटा काही समजत नव्हते. समजत एवढेच होते कि तिची छाती मला लागत आहे आणि माझा सोटा कमालीचा कडक झाला आहे.

तिने मला थोडे बाजूला केले. माझे डोळे अजून बंदच होते. मी हळूच बारीक डोळे उघडून ती काय करत आहे ते बघत होतोच म्हणा. मला बाजूला करताच तिने तिचा ड्रेस उतरवला आणि ती चक्क पैकी पूर्ण नग्न झाली. मी सावध झालो. मला जे पाहिजे ते बहुतेक मिळणार आहे याची मला जाणीव झाली. तिने कपडे उतारवताच तिची छाती माझ्या तोंडावरून फिरवण्यास सुरवात केली.

तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या तोंडाला होताच मी आपसूकच तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. माझे डोळे मी अजूनही बंदच ठेवले होते मुद्दाम. निप्पल्स चोकत चोकत मी माझ्या हाताने तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. तिच्या उघड्या पाठीवरून मी हात फिरवत तिची गांड पण दाबू लागलो. ती काहीच बोलत नव्हती. डोळे उघडायचे नाहीत हि अट होतीच.

पण मला काहीच फरक पडत नव्हता डोळे बंद असल्याचा. मी तिची छाती चोकत असतानाच तिने माझे कपडे उतरवले आणि मला पण नग्न केले. “आता एनर्जी चांगली पास होईल” असे म्हणून तिने मला कडकडून मिठी मारली. तिला मी झटकन चपळाई करत माझ्या अंगाखाली घेतले. खाली येताच मी तिच्या तोंडात तोंड दिले आणि तिचे किसींग करू लागलो.

विदेशी लोक स्मूचिंग मस्त करतात. तिच्यावर चुम्बनांनाच वर्षाव करत करत मी माझा हात तिच्या छातीवरून फिरवू लागलो आणि तसेच खाली जात जात तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. माझा हात तिच्या योनीला लागताच तिची योनी फुरगीर होऊ लागलो. तिची योनी फुगरी होत असल्याचे माझ्या लक्षात येताच मी हळूच खाली सरकलो.

खाली सरकत सरकत मी डोळे उघडले आणि तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन घेतले. तिच्या योनीत मी माझ्या जिभेचा शेंडा घातला आणि आत बाहेर करत तिला माऊथ फक करू लागलो. जीभ योनित जाताच आत असलेल्या दाण्याला मी कुरवाळायला चालू केले. दाणा माझ्या या कृतीने कमालीचा मोठा झाला. तिची योनी ओली होऊन पाझरू लागली.

मी वेळ न घालवता चटकन उठलो आणि माझे भलेमोठे हत्यार तिच्या योनीत कोंबले. आत जाताच मी काच काच करत तिच्यावर उडू लागलो. एकसारखे माझे दणके इतके अप्रतिम होते कि माझ्या दणक्याने ती बेधुंद होऊन मला प्रतिसाद देऊ लागली. ती मला तिच्या अंगावर ओढून घेवू लागली आणि अजून जोरात हिसडे मारण्यास प्रवृत्त करू लागली.

खूप वेळाने मी माझ्या सर्वोच क्षणावर आलो आणि मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला. अश्या प्रकारे आमची ऊर्जा एकमेकांच्यात मिक्स झाली होती आणि मला खूपच छान वाटू लागले होते. तेव्हा पासून मी नियमितपणे डायना ला ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *