एक रात्र झवाड्या कस्टमर बरोबर – Marathi Hot Customer Sambhog Katha

मला आज पण ती रात्र आठवते. मी तेव्हा एका छोट्या दुकानात सेलगर्ल म्हणून कामाला होते. ऐन पावसाळ्याचे दिवस होते आणि मी नेम रेनकोट त्या दिवशी घरीच विसरून आले होते. माझी शिफ्ट संपली तेव्हा रात्रीचे साधारण आठ वाजले होते. मला समजून चुकले होते कि आता रूम वर जाऊ पर्यंत माझे काही खरे नाही आणि तिथून पुढे जेवण बनवायचे म्हणजे झालेच मग.

होय मी रूम वर एकटीच राहायचे. कारण मी परगावची होते ना. त्यामुळे. मी कॉलेज करून नुकतीच या शहरात आले होते. एका मेडिकल च्या दुकानात मी सेल्सगर्ल म्हणून काम करत होते.हॉस्टेल ला वगैरे कुठे राहायचे म्हणून मी एक रूम भाडयाने घेतली होती आणि तिथे एकटीच राहत असे. दुकानात मी कमी वेळेतच सगळयांना खुश केले  होते. माझ्यामुळे विक्री खूपच जास्त वाढली होती ना.

त्याचे कारण म्हणजे माझी गोड भाषा. मी अगदी लाडीकपणे गिर्हाईक करत असे आणि त्याच बरोबर मला मदत व्हायची ती म्हणजे माझ्या शरीराची. माझी फिगर म्हणजे अफलातून होती. माझ्या बरोबर काम करण्याऱ्या माझ्या सहकारी म्हणत असत कि माझी फिगर म्हणजे एखाद्या जिम मध्ये जाणाऱ्या मुलीला पण हरवले अशी आहे. ३६-२-३६ पेक्षा अजून काही चांगले असेल तर तशी माझी फिगर होती. त्यावरून तुम्ही अंदाज बांधा.

मुळात असलेला झवाडा स्वभाव आणि जोडीला असलेले मादक शरीर यामुळे मी कस्टमर ला पुरे घायाळ करून सोडत असे. माझ्या छातीचे उभार मी मुद्दाम माझ्य साडीचा पदर बाजूला करून जमेल तितका उघडा पाडत असे जेणे करून त्याचे लक्ष माझ्या छातीत गुंतून पडो आणि त्याने जास्तीत जास्त खरेदी माझ्याकडून करो. मी शेल्फ मधून औषधें काढताना मुद्दाम गांड अशी काही हलवत असे कि कित्येक वेळा कस्टमर काय ऑर्डर आहे तेच विसरून जास्त असे आणि माझ्या गांडी कडेच जास्त वेळ बघत असे.

त्या रात्री मी दुकानातून बाहेर पडले. पाऊस काही कमी होण्याची चिंन्हे दिसत नव्हती. त्यामुळे मी तसेच भिजत जाण्याचे ठरविले. मी माझी गाडी काढली आणि जाऊ लागले. थोडे अंतर पार केले असेल नसेल तोच माझी गाडी बंद पडली. काही केल्या गाडी चालू होईना. त्या अंधाऱ्या रात्रीत रस्त्यावर कोणीच नव्हते. मी थोडीशी घाबरली होते. पाऊस म्हणजे थांबायला तयार नव्हता.

मी गाडी चालू करायचा प्रयत्न करत असतानाच माझ्या शेजारी एक दुचाकी येऊन  उभी राहिली. तो राजू होता. आमच्या दुकानात नेहमी काही ना काही खरेदी साठी येत असे. मला बघून तो थांबला होता. मला म्हणाला “अरे नीता काय झाले? गाडी बंद पडली कि काय तुझी?”

“हो ना. बघ ना. एक तर इतका पाऊस पडत आहे आणि त्यात या गाडीला आताच बंद पडायचे होते. काय करू काही समजेना” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “थांब मी बघतो” असे म्हणून त्याने प्रयत्न करून बघतील खरे पण काही केल्या गाडी चालू होईना. ते बघून शेवटी तो मला म्हणाला “तुला कधी अडचण नसेल तर जवळच माझी रूम आहे. थोडा वेळ तिथे थांब हवे तर. पाऊस कमी झाला कि मग मी सोडेन तुला तुझ्या घरी”

माझ्याकडे दुसरा काहीच पर्याय नव्हता त्यामुळे मी त्याला होकार दिला. मी त्याच्या गाडीवर बसले आणि त्याच्या रूम वर गेले. माझे सगळे अंग पाण्याने चिंब भिजले होते. इंच नि इंच माझ्या  शरीराचा ओला झाला होता. त्याने मला आत घेतले आणि दार लावून घेतले. त्याचे घर तसे चांगले दिसत होते. तो पण माझ्या सारखाच एकटा रहात होता. त्याने मला  टॉवेल आणून दिला.

मला म्हणाला “नीता  तिकडे बाथरूम आहे. अंग पुसून घे.  नाही तर सर्दी होईल. आणि हो माझ्याकडे काही लेडीज कपडे नाहीत. हवे तर माझे कपडे थोडा वेळ असशील तर घाल” असे म्हणून तो दुसऱ्या खोलीत  निघून गेला. मी बाथरूम मध्ये गेले आणि माझे अंग पुसून घेतले. माझी साडी मी काढली आणि माझ्या मादक शरीरावरुन तो टॉवेल फिरवू लागले. थंडीमुळे माझ्या भावना जागृत झाल्याचे मला जाणवत होते. त्यामुळे माझा हात जसा जसा माझ्या शरीरावरुन फिरत होता तसे तसे माझ्या छातीचे उभार चांगलेच वर आल्याचे मला जाणवत होते.

अंग पुसून घेतल्यावर मी तिथे असलेला एक शर्ट आणि शॉर्ट घेतली आणि घातली. त्या शर्ट चे नेमके वरची दोन बटणे तुटलेली होती. तरी पण मी तसाच तो घातला. पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि निळ्या रंगाची शॉर्ट असे काही तरी विचित्र कॉम्बिनेशन मी घातले होते. मी ब्रा तर काढूनच ठेवली होती. तरीही माझी छाती त्या शर्ट मधून कमालीची उठून दिसत होती. अतिशय गोलाकार असलेल्या छातीचा मला अभिमान होता.

शॉर्ट मधून माझ्या गच्च मांड्यांचे दर्शन अगदी व्यवस्थित होत होते. मी बाहेर आले तेव्हा राजू आधीच येऊन बसला होता. मला त्या अवतारात पाहुन त्याच्या नजरेत झालेला बदल मी लगेच टिपला. त्याच्या डोळ्यात वासना जागृत झाल्याचे मला जाणवले. मी काही बोलले नाही. त्याने फक्त एक शॉर्ट घातली होती. वर काहीच घातले नव्हते. त्यामुळे त्याची छाती तर सताड उघडी होती.

त्याच्या शॉर्ट मधून त्याच्या पिळदार मांड्या मला घायाळ करत होत्या. त्याच्या छातीवर असलेले केसांचे जाळे मला कधी एकदा उपभोगते असे झाले होते. त्याचे पिळदार स्नायू आणि कडक शरीरयष्टी बघून हाच का तो राजू रोज आपल्या दुकानात अगदी गरिबासारखा येतो असा प्रश्न मला पडला. माझ्या कल्पनेच्या पलीकडे तो हँडसम होता. मला त्याचे ते शरीर भलतेच आवडले होते.

आम्ही दोघे गप्पा मारत बसलो. माझ्या शर्ट ची वरची बटणे नसल्याने मला सतत त्याला सावरावे लागत होते. पण नंतर नंतर मी त्यांना सावरणे बंद केले आणि त्यामुळे माझी छाती बऱ्यापैकी त्याला दिसू लागली. मी मुद्दामच ते करत होते म्हणा. माझ्या छातीच्या उभारांमधील फट त्याला जशी स्पष्ट दिसू लागली तसा तो जागचा वळवळ करू लागला.

तो उठला आणि माझ्या जवळ येऊन बसला. आम्ही अजूनही गप्पा मारत होतोच. पण त्याची नजर माझ्या छातीवर स्थिरावली होती. त्याने हळूच त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला. त्याला वाटले मी विरोध करेन. मी अजिबात विरोध केला नाही त्याला. तो हळू हळू त्याची बोटे माझ्याशी बोलताना वर खाली करत फिरवू लागला. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने मी शहरात होते. मला त्याचा स्पर्श आवडत होता.

त्याने मग माझे पाय अलगद बाजूला केले आणि माझ्या जांघेत त्याचा हात घातला. माझ्या जांघेला दाबत दाबत तो माझ्या योनीला त्याच्या हाताने कुरवाळू लागला. आता मात्र मी पण खूप गरम झाले. त्याने एक हाताने माझ्या योनीला चोळायला चालू करत दुसऱ्या हाताने माझ्या शर्ट मध्ये हात घातला. माझी छाती तो जोरजोरात दाबून मला गरम करू लागला. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझे निप्पल्स पुढे आले.

मी पण मग माझा हात त्याच्या मांडीत नेला आणि त्याचा सोटा माझ्या हातात घेत त्याला चोळू लागले. आम्ही दोघे पण बेभान झालो होतो. त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले. त्याच्या जाड्या भरड्या ओठानी तो माझ्या नाजूक ओठांना चोकू लागला होता, चावू लागला होता. माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत करत तो त्याने माझ्या निकर मध्ये हात घालून माझ्या योनीला देखील चोळायला सुरवात केली.

आम्ही एकमेकांचे कपडे सटकन काढले आणि आम्ही दोघे पूर्ण नग्न झालो. त्याचे ते बलदंड शरीर बघून मी व्याकुळ झाले. कधी एकदा त्याच्याकडून ठोकून घेते असे मला झाले होते. त्याने अजिबात वेळ न घालवता त्याचा भलामोठा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि मला चोखायला लावला. ते भलेमोठे हत्यार मी कसेबसे माझ्या तोंडात घेऊन चोकत चोकत माझे मन तृप्त करून घेत होते. खूप वेळ मी एकसारखा त्याचा सोटा चोकून चोकून इतका कडक केला होता कि त्याच्या शिरा बघून असे वाटत होते कि तो फुटतो कि काय.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि मला खाली पाय फाकवुन झोपायला सांगितले .माझी उघडी झालेली योनी बघून त्याने त्याचे हत्यार माझ्या योनीत कचकन कोंबले. मला त्रास होईल कि नाही याचा अजिबात विचार न करता त्याने त्याची कंबर प्रचंड वेगाने मागे पुढे करायला सुरवात केली. काच काच काच काच करत तो माझ्यावर तुटून पडला. मला ठोकताना त्याच्या पिळदार शरीराची होणारी हालचाल कमालीची मादक होती.

ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर त्याने मग शेवटी त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या रात्री अनपेक्षितपणे मी माझ्या एका कस्टमर कढून ठोकून घेतले होते. मी पुढे त्याच्याच रूम वर शिफ्ट झाले. आमच्यासाठी तेच सोयीचे होते आणि तेव्हा पासून मी रोजच त्याच्याकडून ठोकून घेऊ लागले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *