ऑनलाईन टाईमपास ने केली सेक्स ची सोय – Marathi Chavat Pranay Katha

मी शिक्षणात जरी अडाणी असलो तरी मला मोबाईल इंटरनेट याचे चांगले ज्ञान होते. सोशल मीडियावर मी खूपच ऍक्टिव्ह असायचो. नवीन नवीन काय येते बाजारात याचे मला लगेच ज्ञान तर होत असेच पण मी लगेच त्यांचा वापर करून देखील बघत असे.

त्यातून पैसे कसे मिळवता येईल याचा विचार करत असताना एकदा मला एक नवीनच गोष्ट इंटरनेट वर बघायला आणि वाचायला मिळाली. आजकाल मोबाईल वर इनरनेट व कॅमेरा उपलब्ध असल्याने लोकांना एकमेकांना कॉन्टॅक्ट करणे खूपच सोपे झाले आहे. त्याचा वापर सगळेच खूपच चांगल्या पद्धतीने करून घेत असल्याचे मला निदर्शनास आले होते.

विशेषतः मुली तर याचा चांगला उपयोग करून घेत होत्या. ज्या मुलींना धंदा करायचा आहे त्या त्यांचे प्रोफाइल सोशल मेडिया वर अपलोड करतात आणि जर का तुम्हाला त्या आवडल्या तर तुम्ही त्याना बुक करू शकता. त्याच बरोबर हल्ली एक नवीन टूम निघाली होती. ती म्हणजे व्हिडीओ कॉल ची. म्हणजे जर का तुम्हला एखाद्या मुलीला कॅमेऱ्यावर बघायचे असेल तर तुम्ही तिला एक ठरविक रक्कम आगाऊ दिली कि ती तुमच्याशी कॅमेऱ्यावर येऊन बोलतात. त्याच बरोबर जर का तिची इच्छा असेल आणि ती म्हणेल तितके पैसे तुम्ही देणार असाल तर ती तिचे कपडे पण उतरवते आणि तुम्हाला पाहिजे ते करून दाखवते. असे सगळे काही तरी चालू आहे.

ते बघून मी त्याचा पूर्ण अभ्यास केला आणि माझ्या निदर्शनास एक गोष्ट आली ती म्हणजे केवळ मुळीच नाही तर मुले देखील यावर खूप जास्त प्रमाणात ऍक्टिव्ह आहेत. त्यांचे मी प्रोफाइल बघतीले आणि अवाकच झालो. एकसे एक मुले त्यावर ऍक्टिव्ह होती. मला तर खजाना मिळाल्याचा आनंद झाला होता. मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते.

पण मला एक गोष्ट समजत नव्हती कि हि एवढी मुले फक्त मुलींसाठी आहेत कि काय? याचा शोध घेतला असता मला अजून एक गोष्ट समजली कि जसे मुली कॅमेऱ्यावर कपडे काढतात तसेच मुले देखील काढतात त्यांचे. मग समोर कोण आहे याने त्यांना काहीच फरक पडत नाही. म्हणजे समोर मुलगी असुदे किंवा मुलगा. त्याना पैसे मीळाल्याशी मतलब.

मी यावर विचार केला. मला पण काही त्यात चुकीचे वाटले नाही. कारण जोवर समोरचा तुम्हाला टच करत नाही तोवर तुम्ही काय करता याला काय महत्व आहे ना. त्यामुळे मी पण त्यावर रजिस्ट्रेशन करायचे ठरविले. त्यानुसार मी केले देखील. माझा एक छान फोटो मी प्रोफाइल ला लावला आणि इकडे तिकडे सर्फिंग करू लागलो.

तीन चार दिवस झाले असतील आणि मला एका मुलीची रिक्वेस्ट आली. तिला माझा प्रोफाईल फोटो आवडला होता आणी तिला माझ्याशी बोलायचे होते. मी तिला पेमेंट करण्यासाठी सांगिलते. तिने लगेच पेमेंट केले देखील. मी खुश झालो कारण मला काही तरी मिळाले होते. तिच्याशी मी ओनलाईन बोलू लागलो. जितके पेमेंट केले होते तेवढं वेळ होताच मी तिला तसे सांगितले आणि मी फोन कट केला.

दुसऱ्या दिवशी पासून तिचा मला त्याच वेळी रोजच फोन येऊ लागला. तिला माझा फोटो जसा आवडला होता तसाच माझा आवाज पण खूपच आवडला होता. ती मला म्हणाली “तुझा आवाज खूपच मादक आहे. तुझा आवाज ऐकला कि माझ्या योनीला गुदगुल्या होण्यास सुरवात होते. काय करू आणि काय नको असे होऊन बसते. तिचा आकार लगेचच कमालीचा फुगीर होतो आणि ती स्त्रवू लागू पाहते”

ती माझे असे काही कौतुक करत होती कि मला ती कोण आहे हे बघायला इच्छा होत होती. पण मी असे काही तीला डायरेक्ट बोलू शकत नव्हतो. साधारण पंधरा दिवस आम्ही न चुकता बोलत होतो.तिला मी खूपच आवडू लागलो होतो आणि शेवटी त्या दिवशी ती मला म्हणालीच “मला आता राहवत नाहीये. मला तुला बघायचे आहे.”

“त्याचे चार्जेस वेगळे आहेत आणि जास्त आहेत.” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “त्याची काहीच अडचण नाहीये. मी लगेच पेमेंट करते थांब” असे म्हणून तिने पेमेंट केले देखील.

मी लगेचच कॅमेऱ्यावर आलो देखील. जितका आनंद तिला मला बघून होत होता त्यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त आनंद मला झाला होता. कारण आजवर मी जिच्याशी बोलत होतो ती इतकी कमालीची देखणी मुलगी असेल याचा मी अजिबात अंदाज बांधला नव्हता. साधारण पंचवीस वर्षाची असेल ती. शॉर्ट्स आणि वर स्लिव्हलेस घालून बसली होती.

मोकळे सोडलेले तिचे केस तिचे सौदंर्य अधिकच  खुलवत होते. तिची छाती तिच्या त्या पारदर्शी टॉप मधून बाहेर पडू पाहत होते. तिची गोरी स्किन तिच्या ओठांच्या गुलाबी रंगाला अधिकच मादकता प्रदान करत होते. तिला बघून मी व्याकुळ झालो. पण मी तसे दाखवले नाही.

ती तर मला बघताच वेडी झाली. ज्याच्याशी ती आजवर इतके डीप लेव्हल ला बोलत होती तो आज मी तिच्या सामोर होतो. ती मला पाहून खूपच आनंदी झाली होती. काय करू आणि काय नको असे तिला झाले होते. तिच्याशी मी सुरवातीस खूपच सामान्य गप्पा मारू लागलो. हळू हळू करत आम्ही रोज जसे गप्पा मारतो तसे गप्पा मारू लागलो. फरक इतका होता कि रोज आम्ही एकमेकांना बघत नव्हतो आणि आज बघत होतो.

तिच्याशी बघत बघत बोलताना माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तो वळवळ करत त्याच्या जागेवरून मागे पुढे करू लागला होता. माझी जी हालत होती त्या पेक्षा बेकार हालत तिची झाली होती. तिची योनी कमालीची फुगीर झाली होती. तिच्या छातीचे निप्पल्स तिच्या पारदर्शी टॉप मधून ताठ झालेले स्पष्टपणे दिसत होते.

आम्ही एकमेकांशी जसे बोलू लागलो तसे तिने तिचा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि तीला ती दाबू लागली. तिच्या भावना तिला अनावर होत असल्याचे ते लक्षण होते. तिने हळू हळू करत तिच्या टॉप मध्ये खालून हात घातला आणि तिच्या निप्पल्स ना कुरवाळायला चालू केले. तिने क्षणात मग तिचा टॉप उतरवला देखील आणि मला तिच्या कमालीच्या गोलाकार उरोजांचे दर्शन झाले.

तिने टॉप उतरवून तिच्या निप्पल्स ना स्वतःच्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागली. माझ्या मनात आले साला मी काय मेलो आहे कि काय. मला सांगायचं ना. मी आलो असतो ना तुझी छाती चोखायला आणि तुला ठोकून काढायला.

तिने टॉप काढलेला बघून मी पण माझा टीशर्ट उतरवला. माझी केसाळ छाती बघून ती अधिकच वेडी झाली. ती आह आह करत तिच्या छातीला दाबत दाबत तिचं योनिवरून हात फिरवू लागली. तिच्या शॉर्ट वरून तिचा हात एकसारखा फिरत होता. ती वर खाली करत योनीच्या दिशेने आणि विरुद्ध दिशेने हात फिरवून तिला सुख देत होती.

तिने मग तिची शॉर्ट देखील उतरवली आणि ती पूर्ण नग्न होऊन कॅमेऱ्या समोर बसली. तिची योनी कमालीची गुलाबी आणि नाजूक होती. तिने शॉर्ट उतारावताच मी पण माझी पॅन्ट काढली आणि पूर्णपणे नग्न झालो. माझा भलामोठा सोटा बघून तिला वेड लागायची वेळ आली. ती आह आह करत तिच्या योनीला अधिक जोरात मसाज करू लागली.

मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि त्याला तिच्याकडे बघून जोरजोरात हलवू लागलो. आम्ही दोघे पण खुर्चीत बसलो होतो. तिने तिचे पाय समोर करून जमेल तितके लांब ठेवून फाकवले होते. तिची योनी मला स्पष्टपणे आत पर्यंत दिसत होती. तिला बघून मी अधिकच जोरात माझा सोटा हलवू लागलो होतो. ते बघून ती पण जास्त जोरात तिचा हात हलवत होती.

तिने मग तिची दोन बोटे हळूच तिच्या योनीत सरकवली आणि हळू हळू करत त्यांना आत बाहेर करायला चालू केले. तिच्या भावना इतक्या तीव्र होत चाललेल्या होत्या कि ती तिची बोटे खूप जोरजोरात तिच्या य योनीतुन आत बाहेर करत होती. मी पण माझा सोटा कमालीच्या वेगाने तिचायकडे बघून हलवत होतो.

आजवर रोज झोपताना कोणाला तरी स्वप्नात किंवा मनात आठवून मी मूठ मारत होतो. पण आज मी समोर एका अतिशय मादक आणि देखण्या मुलीला बघून तिच्या समोरच तिच्यावरच मूठ मारत होतो. त्यामुळे मला पण भावना अनावर होत होत्या.

आह आह आह आह करत आम्ही एकमेकांकडे बघून हस्तमैथुन करत होतो. खूप वेळ एकसारखे हस्तमैथुन केल्यावर माझ्या सोट्यातून वीर्याचा फवारा सर्रकन बाहेर पडला. एकसारखे त्यातून खूप वेळ माझे वीर्य बाहेर पडत होते. त्याचवेळी तिची पण खाज भागली आणि तिच्यापण योनीतुन वीर्य बाहेर पडू लागलो.

आम्ही दोघे पण शांत झालो. पुढे काही वेळ आणि तसेच एकेमकांकडे बघत आमचे कामाचे अवयव मसाज करत बसलो होतो. अश्या प्रकारे आम्ही हा डाव रोजच करू लागलो होतो. पुढेच काहीच दिवसात आम्ही प्रत्यक्ष भेटलो देखील आणि जी मजा ऑनलाईन घेत होतो ती प्रत्यक्षात घेऊ लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *