ऑफिसमधील मित्राची मुलाची अपेक्षा – ३ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी अनिल आज माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन आपल्या सर्वां समोर पुन्हा एकदा हजर आहे.

मागच्या भागात तुम्ही वाचलं की, मी प्राजूला बाथरूममध्ये वेगवेगळ्या पोजिशन मध्ये घपाघप झवलं. आणि मग आम्ही बाहेरच्या खोलीत आलो.

आता पुढे –

बाथरूम मधून आम्ही तसेच नागडे बाहेर आल्यावर प्राजुने आमच्या दोघांसाठी एकाच ताटात जेवायला घेतलं. मी सोफ्यावर बसून टीव्ही पाहत होतो, तर प्राजु एक ताट हातात घेऊन माझ्याजवळ आली.

जवळ येताच ती माझ्या मांडीवर बसली, आणि ताट समोरच्या टेबलवर ठेवलं. अगोदर तिने माझ्या ओठांवर मला एक गोड असं चुंबन दिलं आणि मग त्या ताटातून घास घेऊन मला भरवायला लागली.

तिने मला घास भरवायला चालू केल्यावर मग मी पण ताटातून एक-एक घास घेऊन तिला भरवू लागलो. अधून मधून आम्ही एकमेकांच्या देहांसोबत पण खेळत होतोच.

असंच मजा करत आम्ही दोघांनी जेवण पूर्ण केलं आणि मग प्राजु ताट धुवायला घेऊन गेली. येताना ती तिच्या हातात एक ग्लास आणि एक बॉटल घेऊन आली.

दुरून येताना तिच्याकडे पाहिलं, तर प्रत्येक पावलाला तिचे नितंब आणि स्तन वर-खाली होत होते. वरून आता कपडे अंगावर नसल्याने स्तनांची आणि तिच्या नितंबाची हालचाल स्पष्ट ओळखु येत होती.

माझ्या जवळ येताच तिने माझ्या हातात पाण्याची बॉटल दिली, मी पाणी पिऊन तिला माझ्या हाताने पाणी पाजलं. पाणी पिताना मला एक भन्नाट अशी कल्पना सुचली. मी पाण्याचा एक घोट माझ्या तोंडात घेतला.

आणि मग प्राजक्ताच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून मी माझ्या तोंडातील पाण्याचा घोट तिच्या तोंडात टाकला. मी हे असंच पटकन सुचलं म्हणून करून पाहिलं.

पण प्राजक्ताला हे असं पाणी पिणे खूप आवडले, त्यानंतर जेव्हा पण तिला पाणी प्यायचं असेल तेव्हा ती मला असंच पाजवायला लावते. थोडा वेळ आम्ही तिथेच सोफ्यावर एकमेकांच्या मिठीत बसून राहिलो.

प्राजु आज बऱ्याच दिवसांनी झवली गेली असल्याने तिच्या पुच्चीतला किडा अजून थंड पडला नव्हता. ती पुन्हा माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन त्याच्याशी खेळू लागली.

माझा लवडा पण एवढ्या वेळात पुन्हा पुच्चीमध्ये डुबकी मारायला तयार होत होता. माझा बुल्ला पुन्हा एकदा आपल्या आकारात येतोय हे पाहून प्राजक्ताने टेबलवर ठेवलेला ग्लास घेतला.

स्वतःच्या हाताने मला त्यातील दूध पाजायला लागली. मी अर्धा ग्लास दूध पिल्यावर बाकी दूध तिला पिण्यास सांगितलं. माझ्या सांगण्यानुसार प्राजक्ताने उरलेलं दूध पिऊन टाकलं, आणि मग मी तिला उचलून घेतलं.

तिला तसंच उचलून मी तिच्या खोलीत नेऊन पलंगावर झोपवलं. तिला पलंगावर झोपवून मी त्या खोलीतला लाईट लावला, कारण मला ह्यावेळेस प्राजूला झवताना डोळे भरून पाहायचं होतं.

प्राजक्ताने मला लाईट बंद करायला सांगितलं पण मी तिला राहू दे म्हटल्यावर तिला पण काही त्रास नव्हता.

लाईट चालू करून मी तिच्या जवळ गेलो आणि अगोदर तिला उलट करून झोपवलं, कारण मला तिची गांड पहायची होती. तिच्या दोन्ही नितंबावर मी माझे हात फिरवत त्यांना चोळून काढलं.

आणि मग तिच्या दोन्ही नितंबाना माझ्या हातांनी फाकवुन तिच्या गांडीच छिद्र पाहिलं. छिद्र पाहून मला वाटलं की हिच्या नवऱ्याने कधी हिची गांड मारलीच नसावी.

खैर प्राजूच्या नितंबावर मी दोन-तीन मुके घेऊन तिला परत सरळ करून झोपवलं. ह्या वेळेस माझी नजर तिच्या दोन्ही स्तनांवर होती. मी एकदा त्यांना माझ्या हातात भरलं आणि त्यांना जोरात चोळायला सुरुवात केली.

प्राजक्ताचे स्तन चोळू लागल्याने, तिच्या मुखातून कामुक आवाज निघण्यास चालू झाले. ती आता जे तोंडात येईल ते बडबडायला लागली होती.

तिचे स्तन चोळून चोळून मी लाल करून टाकले होते, मग माझ्या मनात तिच्या स्तनांना झवण्याचा विचार आला. मग मी अगोदर तिला तिच्या दोन्ही हातांनी तिचे स्तन जवळ घ्यायला सांगितलं आणि मी तिच्या छातीवर बसलो.

प्राजक्ताने दोन्ही स्तन जवळ घेतल्याने आता त्यामध्ये मी माझा लवडा घुसवला आणि मागे पुढे झटके मारू लागलो. दोन्ही स्तन जवळ केल्याने, माझ्या बुल्ल्याला चांगलंच घर्षण मिळत होतं.

काही वेळ तिच्या स्तनासोबत असच झवाझवीचा खेळ खेळल्यावर मग मी माझा बुल्ला तिच्या स्तनांपासून वेगळा केला. मी तिच्या अंगावरून खाली उतरलो आणि मग तिचे दोन्ही पाय फाकवुन स्वतः त्या जागेमध्ये बसलो.

प्राजक्ताचे दोन्ही पाय फाकवताच तिची चिकणी असलेली पुच्ची माझ्यासमोर उघडी होऊन पडली. मी पुच्चीमध्ये एक बोट घालून वरच्या बाजूने थोडं हलवलं, तर तिच्या पूर्ण शरीरात वीज संचारल्या सारखं झालं.

मी मग एकदा तिच्या मांडीवर चुंबन घेऊन पुच्चीला कुरवाळत एक बोट आतमध्ये टाकलं. थोड्याच वेळात तिच्या पुच्चीने पाणी सोडून थोडं ओलं केलं.

आता पुच्ची ओली झाल्याने बुल्ला आरामात आत जाणार होता. म्हणून ह्यावेळेस सरळ मी एक झटक्यात माझा पूर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीमध्ये उतरवला.

ह्यावेळेस मी न थांबता लगातार झटके मारण्यास चालू केले, माझ्या प्रत्येक झटक्याबरोबर प्राजक्ता सुद्धा खालून कमर उचलत होती.

लगेच मी तिच्या एका स्तनाला माझ्या मुखात भरून घेतलं आणि दुसऱ्या स्तनाला हातात भरून चोळायला सुरू केलं. प्राजक्ता कामुक आवाज काढत होती, ते ऐकून मला अजून जास्त जोश चढत होता.

थोडा वेळ ह्याच स्थितीत झवल्यावर प्राजु म्हणाली, “तू मला खूप झवलस आता मी वर येऊन तुला झवते.”

असं म्हणून ती हसायला लागली. मी लगेच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढून घेतला आणि तिच्या बाजूला मी सरळ होऊन झोपलो. मी तिच्या अंगावरून उठताच प्राजक्ता उठून लगेच माझ्यावर चढली.

माझ्या कमरेभोवती आपले दोन्ही पाय पसरवून तिने एका हाताने माझ्या बुल्ल्याला तिच्या गुहेतील मार्ग दाखवला. आणि मग हळूहळू करून तिने खाली बसत माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीमध्ये घेतला.

ह्या स्थितीत माझा पूर्ण बुल्ला तिच्या आतमध्ये जात होता, आणि तिला पण थोडा त्रास होत होता, हे मात्र नक्की. तिच्या चेहऱ्यावर त्रास सरळ दिसत होता, पण हळूहळू करत तिने पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घेऊनच श्वास घेतला.

एकदा पूर्ण बुल्ला आतमध्ये गेल्यावर मग तिने माझे हात पकडून स्वतःच्या स्तनांवर ठेवले. माझे हात तिच्या स्तनांवर जाताच मी त्यांना जोर-जोरात चोळायला सुरुवात केली.

थोड्याच वेळात प्राजक्ता माझ्या बुल्ल्यावर वर खाली व्हायला लागली. आता आम्ही दोघेपण बराच वेळ झालं, झवाझवी करत होतो.

आणि मला वाटलं की माझा लवडा आता वीर्य बाहेर टाकणार, म्हणून मी प्राजक्ताला सांगितलं, “प्राजक्ता मी आता सहन करू शकत नाही.”

तर ती पण मला म्हणाली, “माझा पण रस बाहेर येतोय, बस अजून थोडा वेळ थांबा.”

असं म्हणून प्राजक्ताने आपली वर-खाली होण्याची गती वाढवली. काही वेळातच आम्ही दोघेपण सोबतच मोकळे झालो.

ह्यावेळेस पण मी माझं पूर्ण वीर्य प्राजक्ताच्या पुच्चीमध्ये सोडलं, कारण तिला माझ्याकडून एक बाळ हवं होतं. बाळाच्या कारणामुळेच आज ती मला भोगायला मिळाली होती.

कामरस निघताच आम्ही दोघेपण तशाच अवस्थेत निपचित पडून राहिलो. प्राजक्ताच्या पुच्चीतून हळूहळू आमच्या दोघांच्या वीर्याचे मिश्रण बाहेर येत होते.

ते मिश्रण तिच्या मांडीने खाली जायला पाहत होते. प्राजक्ताने माझ्या छातीवर स्वतःचं डोकं ठेवलं होतं. मी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवून तिच्या माथ्यावर एक चुंबन दिलं.

थोड्या वेळाने, प्राजक्ता उठून बाथरूममध्ये गेली आणि स्वतःचं शरीर साफ करून बाहेर आली. येतेवेळी तिने एक गरम पाण्याने भिजलेला कपडा आणला होता, त्या कपड्याने तिने माझं शरीर सुद्धा पुसून साफ केलं.

बराच वेळ आम्ही झवत होतो, आणि त्यामुळे दोघेही थकलो होतो. प्राजक्ता माझ्याजवळ येऊन म्हणाली, “आपल्याकडे अजून दोन दिवस आहेत, ऑफिसमध्ये उद्यापासून तुम्ही दोन दिवस रजा टाका.”

मी हे ऐकून जाम खुश झालो, आणि लगेच तिला एक चुंबन देऊन मिठी मारली.

ती अजून पुढे म्हणाली, “तुम्ही तर आज मला पार दमवून टाकलं, आता मी खूप थकलीये. आता काहीवेळ तरी आराम करूयात आणि मग पुन्हा आपला खेळ सुरू करूयात.”

मी पण तिच्या ह्या गोष्टीला होकार दिला. प्राजक्ताने उठून लगेच लाईट बंद केला आणि मग आम्ही दोघेही असेच नागड्या अवस्थेत एकमेकांना जवळ घेऊन झोपी गेलो.

रात्री अचानक मला माझ्या पोटावर कुणाचा तरी हात फिरण्याचा भास झाला, पाहतो तर काय? प्राजक्ता माझ्या बाजूला बसून माझ्या शरीरावरुन स्वतःचा हात फिरवत होती.

मी उठल्यावर लगेच तिने माझ्या बुल्ल्याला तोंडात घेऊन चोखायला सुरू केलं. हे पाहून मी पण उत्तेजित झालो, आणि लगेच तिला आडवं पाडून तिच्या पुच्चीमध्ये माझा लवडा घुसवून तिला झवायला सुरुवात केली.

असंच पुढचे दोन दिवस तिच्या घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात आम्ही झवाझवी केली. जेव्हा मन केलं, तेव्हा लगेच आम्ही झवाझवी करायला लागायचो.

माझ्याकडे प्राजक्ताला भोगण्यासाठी हेच शेवटचे दोन दिवस होते, म्हणून मी सुद्धा एक पण मौका सोडला नाही. दोन दिवसानंतर राघव वापस आला, आणि मग सर्व अगोदर सारखं चालू झालं.

त्या महिन्याच्या शेवटी राघवने मला सांगितलं की, “प्राजक्ता पोटाने आहे, तेव्हा मला खूप आनंद झाला.”

त्यानंतर पुढच्या महिन्यात राघवने स्वतःची बदली करून घेतली, आणि अशाप्रकारे प्राजक्ता माझ्यापासून दूर झाली.

त्यांना मूल जन्माला आल्यावर त्यांनी मला त्यांच्या घरी भेटायला बोलावलं होतं, पण मीच जाणं टाळलं. त्यांच्या संसारात मला काही बाधा आलेली चाललं नसतं.

ही माझ्या जीवनातील एक सत्य घटना आहे मित्रांनो.

तुम्हाला ही घटना कशी वाटली, हे खाली कमेंट करून सांगा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *