ऑफिसमधील मित्राची मुलाची अपेक्षा – २ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो, मी अनिल आज तुम्हा सर्वां समोर माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन आलो आहे.

मागच्या भागात तुम्ही वाचलं की, मी वहिनी स्वयंपाक करत असताना तिची पुच्ची चाटून कामरस काढला होता. आता पुढे-

स्वयंपाक बनवून तयार झाल्यावर वहिनी मला म्हणाल्या, “भाऊजी तुम्ही मला पार ओलं करून सोडलंत, मी अंघोळ करून येते. मग आपण जेऊयात.”

एवढं बोलून वहिनी अंघोळीसाठी निघाल्या, तेवढ्यात मी त्यांना म्हटलं, “अंघोळ तर मला पण करावी लागेल, घामाने पूर्ण शरीर ओलं झालंय.”

मला एवढं म्हणायला उशीर होता की, वहिनी लगेच म्हणाल्या, “चला मग दोघेपण सोबतच अंघोळ करूयात, म्हणजे लवकर जेवता येईल.”

वहिनीने तर माझ्या तोंडातली गोष्ट बोलली होती, सोबत अंघोळ करण्यासाठी मी पण लगेच तयार झालो. वहिनीच्या मागोमाग मी पण बाथरूममध्ये घुसलो, वहिनीने कपडे न काढताच शॉवर चालू केला.

मी पण मग तसाच वहिनीच्या जवळ जाऊन पाण्यात भिजू लागलो, वहिनीने मला पाण्यात मिठी मारली. त्या थंडगार पाण्यात दोन गरम रक्त सळसळत असलेले देह एक होऊ पाहत होते.

मी वहिनीची हनुवटी वर उचलली आणि त्यांच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून चुंबन घेऊ लागलो. थोडा वेळ असंच चुंबन घेत राहिल्यावर मी त्यांना विचारलं, “वहिनी तुम्हाला मी कसा काय आवडलो?”

त्यावर वहिनी अगोदर म्हणाल्या, “आता तरी कमीत कमी मला वहिनी नको म्हणू. हवं तर मला माझ्या नावाने हाक मारत जा.”

मग मी पण तिला लगेच माझी लाडाची प्राजु म्हणत माझ्या जवळ खेचून घेतलं.

त्यावर ती म्हणाली, “जेव्हा तुम्ही पहिल्या वेळेस घरी आला होता, तेव्हाच मी तुमच्या प्रेमात पडले. मग मी विचार करत होते की, राघवला कसं सांगू, पण त्यांनी मुलाचा विषय येताच मला तुमचं नाव सुचवलं.”

हे ऐकून मी प्राजक्ताला अजून एक जोराची मिठी मारली आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून चुंबन घेऊ लागलो. आता प्राजु पण चुंबन घेण्यात मला मदत करत होती, मग मी हळू-हळू आमचे भिजलेले कपडे काढायला सुरुवात केली.

प्राजूचं अंग त्या भिजलेल्या कपड्यांवरून अजून मादक दिसत होतं. माझं मन करत होत की, मी तिला तिथेच आडवी करून पकापक झवून टाकावं.

पण मग मी माझ्या मनाला आवरलं आणि तिच्या अंगावरून ओले झालेले कपडे काढायला सुरुवात केली. प्राजुने त्यावेळेस पिवळ्या रंगाची साडी नेसली होती.

मी साडीचा पदर हातात घेऊन तिच्या भोवताली फिरत साडी काढत होतो. वरून प्राजूच्या कामुक देहावर पाण्याचा वर्षाव होत होता.

पाण्याचे थेंब तिच्या चेहऱ्यावर पडून मग तिच्या मानेवरून खाली येऊन तिच्या कोमल स्तनांवर फिरत होते. थंडगार पाण्यामुळे तिचे स्तन कडक झाले होते, आणि स्तनांचा अग्रभाग तर ताठुन उभा होता.

प्राजूची साडी काढल्यावर तिने पण माझं शर्ट काढून टाकलं. शर्ट काढल्यावर मग मी स्वतःच माझी पॅन्ट काढून बाजूला ठेवली. आणि आता प्राजूच्या ब्लॉउजकडे माझा मोर्चा वळवला.

प्राजुने पण स्वतःची छाती ताणून माझ्यासमोर केली, ज्यामुळे मला तिचा ब्लॉउज काढणं सोपं होईल. पुढच्याच क्षणी मी तिच्या ब्लॉउजचे सर्व बटन काढून तिच्या स्तनांना स्वतंत्र केलं.

ब्लॉउजमधून स्तन बाहेर निघताच उड्या मारू लागले, त्यांच्याकडे पाहून मी स्वतःला आवरू शकलो नाही आणि मी त्यांना सरळ माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

प्राजक्ताच्या तोंडून मादक आवाज निघू लागले, ते ऐकून मला पण जोश येत होता. मी तिचे स्तन दाबत-दाबत तोंडात घेऊन चोखत होतो, तर ती पण माझ्या चड्डीवरून माझ्या लवड्यावर आपला हात फिरवत होती.

मी अचानक एक हात खाली नेऊन तिच्या परकरमध्ये घुसवला आणि सरळ पुच्चीला माझ्या मुठीत घेतलं. प्राजुने अचानक माझ्या बुल्ल्याला पण घट्ट आवळले, मग मी तिची पुच्ची माझ्या मुठीतून मुक्त केली.

आणि नंतर तिच्या पुच्चीमध्ये एक बोट घालून आत-बाहेर करू लागलो. पण प्राजुने आतापर्यंत माझ्या बुल्ल्याला सरळ हात लावला नव्हता, म्हणून मग मी तिला खाली गुडघ्यावर बसून माझी चड्डी दातांनी काढायला सांगितलं.

प्राजूला पण माझी कल्पना आवडली, ती लगेच खाली तिच्या गुडघ्यावर बसून तयार झाली. तिने अगोदर माझ्या छातीवर आपले हात फिरवत त्यांना अलगद खाली नेलं.

आणि मग माझ्या पोटाजवळ बेंबीत चुंबन घेऊन माझ्या चड्डीच्या इलास्टिकला स्वतःच्या दातांमध्ये पकडलं. चड्डीची इलास्टिक दातांमध्ये पकडताच तिने माझी चड्डी हळू हळू खाली ओढायला सुरुवात केली.

पण लवडा ताठुन असल्याने तिला सुरुवातीलाच थोडा जास्त जोर लावावा लागणार होता. तिने चड्डी अजून खाली खेचली आणि त्याच क्षणी माझा बुल्ला मोकळा झाला.

मोकळा होताच तो तिच्या नाकावर लागला, ज्यामुळे ती एकदम घाबरली, पण मग स्वतःला सावरून पूर्ण चड्डी खाली खेचुन काढून टाकली.

आता मी प्राजूसमोर पूर्ण नागड्या अवस्थेत उभा होतो, आणि माझा बुल्ला तिच्या मुखासमोर होता. मी तिच्या डोक्याला पकडून हळूच माझ्याकडे ओढलं, तिला माझा इशारा समजला.

पुढच्याच क्षणी प्राजक्ताने माझ्या लवड्याला आपल्या मुखात घेतलं, आणि मनसोक्त चोखायला सुरुवात केली. तिच्या बुल्ला चोखण्याच्या पद्धतीत काहीतरी जादू होती, मी डोळे बंद करून मजे घेत होतो.

प्राजु पण मस्त आरामात माझा बुल्ला चोखत होती, कधी कधी ती तिच्या जिभेचा शेंडा माझ्या बुल्ल्याच्या अग्रभागी घेऊन यायची. तिच्या ह्या सर्व करामती मला पार वेडं करून सोडत होत्या.

मधून मधून ती माझ्या दोन अंड्यांना पण आपल्या हातात घेऊन हळूहळू कुरवाळू लागायची. एकूण सांगायचे झाले तर मी सध्या स्वर्गात होतो, आणि त्याचे कारण होती प्राजक्ता.

थोड्याच वेळात माझ्या बुल्ल्याने हार मानली व आपला लावा प्राजूच्या मुखात ओतला. प्राजुने पूर्ण वीर्य तोंडात भरून घेतलं, तिला पाहून असं वाटत होतं की, ही माझ्या विर्याचा एक थेंब सुद्धा वाया जाऊ देणार नाही.

तिने सर्व वीर्य तोंडात घेतलं आणि मग ते थुंकून परत माझ्यासमोर येऊन बसली. ती बसताच मी माझा हात मागे घेऊन पुन्हा शॉवर चालू केला, ज्यामुळे आमच्या दोघांवर पण पाण्याचा वर्षाव व्हायला सुरुवात झाली.

पाण्याचा वर्षाव चालू होताच प्राजुने पुन्हा एकदा माझा बुल्ला तोंडात घेऊन त्याला पूर्णपणे चाटून साफ केलं. आणि मग ती उठून मला बिलगायला लागली.

मी पण माझा एक हॅट खाली घेऊन लगेच तिच्या परकरचा नाडा सोडला. परकरचा नाडा सोडताच तो खाली गळून तिच्या पायात पडला. आणि तिची चिकणी पुच्ची माझ्यासमोर नागडी झाली.

आता आम्ही दोघेपण पूर्ण नागडे होऊन एकमेकांना बिलगत होतो. आमच्या दोघांचेही देह एवढ्या थंड पाण्याखाली उभं राहून पण गरम होते.

मी कधी तिचे स्तन दाबायचो, तर ती कधी माझ्या छातीवर चुंबन द्यायची. असच करत आम्ही एकमेकांच्या शरीराला साबण लावला आणि मग घासून पाण्याने अंग धुऊन टाकलं.

पण आमच्या दोघांपैकी कुणाचंही मन इथून बाहेर निघण्यासाठी तयार होत नव्हतं. प्राजुने माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन अजून एकदा ताठ केलं होतं, आणि ती आता माझ्याकडे पाहून हसत होती.

मी तिचा अर्थ समजून घेतला आणि तिला माझ्याजवळ ओढून घेतलं. तिच्या ओठांना माझ्या ओठांनी पकडून मी माझ्या एका हाताने माझ्या बुल्ल्याला तिच्या पुच्चीचा रस्ता दाखवला.

तिच्या पुच्चीवर अगोदर लवडा ठेवून मी थोडं घासलं, तर प्राजूचा जीव अजून कासावीस होऊ लागला. प्राजक्ता खूप जास्त उत्तेजित झालेली होती, म्हणून मी आता तिला अजून जास्त न तडपवता सरळ एक हलका झटका मारून अर्धा लवडा तिच्या पुच्चीत टाकला.

पुच्चीमध्ये बुल्ला घुसताच प्राजु हलकीच वर झाली, पण मी तिच्या कंबरेला पकडून तिला पुन्हा खाली ओढून माझा पूर्ण लवडा तिच्या आतमध्ये टाकला.

पूर्ण बुल्ला आतमध्ये गेल्यावर प्राजु म्हणाली, “थोडा वेळ थांब, खूप दिवसांनी आज माझ्या पुच्चीत कुणाचा तरी बुल्ला गेलाय.”

तिच्या म्हणण्यानुसार मी थोडा वेळ तसंच उभं टाकून तिच्या अंगाशी खेळत राहिलो. थोड्याच वेळात प्राजक्ताने स्वतःची कंबर हलवायला चालू केली, मग खालून मी पण हळूहळू धक्के मारायला सुरुवात केली.

आता मी तिला थंडगार पाण्याखाली उभं राहूनच झवत होतो. प्राजु पण मस्त स्वतः कंबर हलवून माझा बुल्ला पूर्ण आत घेण्याचा प्रयत्न करत होती.

थोडा वेळ अस उभं राहून झवल्यावर मी तिला उचलून घेतलं, आणि एका भिंतीशी टेक लावून पुन्हा पकापक झटके मारायला सुरुवात केली. ह्या वेळेस माझ्या प्रत्येक झटक्याने बुल्ला पूर्णतः तिच्या पुच्चीमध्ये जात होता.

आता मी शॉवर बंद करून टाकलं, तसंही पाण्यात भिजलेले अंग असल्यामुळे आम्हा दोघांच्या मांड्या अपटल्या की पच-पचाक असा आवाज येत होता.

मी माझे हात वर घेऊन प्राजक्ताच्या स्तनांवर ठेवून, तिचे स्तन दाबायला चालू केले. प्राजक्ता कधी माझ्या पाठीवरून हात फिरवता-फिरवता माझ्या नितंबावर थपल्या पण मारायची.

थोडा वेळ प्राजूला असं झवल्यावर मग मी तिला सरळ उभी केलं. आणि प्राजूला म्हणालो, “प्राजु मी तुला कुत्र्यासारखं पाठीमागून झवू इच्छितो.”

माझी इच्छा ऐकताच प्राजुने लगेच समोर नळाला आपले हात लावून वाकून माझ्यासमोर उभी राहिली.

मी तिच्या पाठीवर चुंबन घेऊन मागच्या बाजूने तिच्या पुच्चीत माझा बुल्ला टाकला आणि पुन्हा घपाघप धक्के मारायला सुरू केले.

धक्के मारत असतानाच मी माझे दोन्ही हात पुढे नेऊन तिच्या स्तनांना पकडलं, आणि त्यांना चोळत चोळत मी प्राजक्ता ला झवू लागलो.

आतापर्यंत प्राजक्ताने दोनदा कामरस सोडला होता, पण तरीही ती अजून सुद्धा माझी साथ सोडत नव्हती. आता मी पण शेवटचे काही धक्के मारून माझं सर्व वीर्य प्राजूच्या पुच्चीत सोडणार होतो.

म्हणून मी शेवटच्या धक्क्यांसाठी माझी गती वाढवली. प्राजूला पण समजलं की माझा शेवट जवळ आहे. चार-पाच धक्के मारले की लगेच माझ्या बुल्ल्यातून वीर्याची धार निघून प्राजूच्या पुच्चीमध्ये गेली.

त्यानंतर मी माझा लवडा अजून मध्ये घुसवून बाकीचं वीर्य पण तिच्या पुच्चीत सोडलं. थोडा वेळ मी तसाच तिच्या पाठीवर माझं अंग सोडून थांबलो.

मग आम्ही दोघेपण उभे राहून पुन्हा एकदा शॉवर घेतला आणि मग अंग पुसून दोघेही तसेच नागडे बाथरूमच्या बाहेर आलो.

आता तसं पण पूर्ण घरात कुणीच नव्हतं, आणि मला प्राजूला झवण्याची परवानगी तिच्या पतीकडून मिळाली असल्याने मी बिनधास्त होतो.

ह्या पुढील भाग नंतर लिहितो. तुम्हाला हा भाग कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *