ऑफिस मधील गे सहकारी – Marahti Hot Samlingi Shakari Sambhog Katha

मी गुरु. माझे वय पस्तीस आहे. मी एक गे आहे. मी एका मोठ्या कंपनीत मोठ्या पोस्ट वर कामाला आहे. माझ्या हाताखाली खूप मुले काम करतात. त्याची पगारवाढ, प्रमोशन इत्यादी सगळे माझ्या हातात असते. त्यामुळे ते सगळे नेहमीच माझ्याशी चांगले संबंध बनवून असतात. मी गे आहे हे ऑफिस मध्ये मात्र कोणाला माहित नाही. माझे बाहेर खूप मुलांशी संबंध होते. पण ऑफिस मध्ये कोणाशीच नाही.

आमच्या ऑफिस मध्ये एका नवीन कर्मचारी रुजू झाला होता. त्याचे नाव राकेश होते. नुकताच तो जॉईन झाला होता. त्याच्यावर माझे विशेष लक्ष असायचे. खूप वेळ मी त्याला माझ्या केबिन मधून रोखून बघत असे. त्याच्यात आणि माझ्यात बरोबर उलट फरक होता.

म्हणजे माझी पर्सनॅलिटी खूपच हँडसम होती. मी उंच होतो. सावळा जरी असलो तरी माझी तब्येत खूप कडक होती. स्नायू पिळदार होते. छाती भारदस्त होती. त्यामुळे बघताच क्षणी मी समोरच्याच्या मनात घर करत असे. माझ्या बरोबर उलट राकेश होता. दिसायला अगदी नाजूक. फार तब्येत नाही. गोरा गुमटा, नाजूक बांधा, गुलाबी ओठ आणि बायली नजर व बोलणे पण तसेच. बोलताना देखील तो ओठ चावून बोलत असे.

त्याच्या या अश्या वागण्याने ऑफिस मध्ये त्याची सगळे चेष्टा करत असत. त्यामुळे तो एकटा एकटा बसत असे. हे बघून माझ्या मनात एक विचार आला कि त्याला आपण काय पण करून आपल्या जवळ करू आणि ठोकून काढू. त्यामुळे मी त्याच्यावर नजर ठेवून होतो.

एकदा ऑफिस मध्ये कोणी नाही हे बघून मी त्याला माझ्या केबिन मध्ये बोलवून घेतले आणि म्हणालो “राकेश तुझ्या बद्दल खूप तक्रारी येत आहेत आणि तुझे काम पण चांगले होत नाहीये म्हणे”

माझे बोलणे ऐकून तो चांगलाच घाबरला आणि म्हणाला “सर मला माफ करा. मला चान्स द्या एक. मी सुधारणा करेन. मला जॉब ची खूपच जास्त गरज आहे”

“ठीक आहे. तू एक काम कर. आज पासून तू माझ्या बरोबर इथे माझ्या केबिन मध्ये बसून काम करत जा. मी तुला सगळे नीट समजावतो. पण एक लक्षात ठेव माझी कोणतीही ऑर्डर किंवा माझी कोणतीही इच्छा तू नेहमीच पूर्ण केली पाहिजे. मग ती काहीही असो. नाही तर मग बघ” मी असे म्हणताच तो खुश झाला आणि म्हणाला “सर तुम्ही बघाच मी तुम्हाला तक्रार करायचा चान्स च देणार नाही”

तेव्हा पासून तो माझ्या शेजारी बसून काम करू लागला. मला पाहिजे नको ते सगळे तो बघू लागला होता. जणू काही तो माझी गर्लफ्रेंडच आहे असे त्याचे वागणे झाले होते. अर्थात मलाही तेच हवे होते म्हणा. कारण तो जितका जास्त जवळ येईल तितके मला बरे होते.

एका विकेंड ला मी त्याला घरी बोलावले. आम्ही दोघे दारू पित बसलो होतो. मी त्याला अचानक म्हणालो “राकेश तू माझ्यासाठी काय करू शकतो?” मी असे विचारताच तो म्हणाला “सर मी काहीही करू शकतो. कारण तुम्ही माझा जॉब वाचवला आहे”

“ये इकडे मग आणि माझे पाय दाब” मी असे म्हणताच तो जागचा उठला आणि त्याने माझे पाय दाबायला चालू केले. मी खुर्चीत मागे रेलून बसलो होतो आणि तो माझे पाय दाबत होता. हळू हळू मी त्याला वरचा भाग दाबायला सांगितले. तो जसा वर येत होता तसा त्याच्या हाताचा स्पर्श माझ्या मांडीला होत होता. माझा सोटा आता वळवळ करू लागला होता.

थोडा वेळ होताच मी माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढून बसलो. माझा भलामोठा सोटा बाहेर येताच मोठया डौलाने मागे पुढे करू लागला तो. राकेश ला मी म्हणालो “याचा पण मसाज कर राकेश जरा”

मला वाटले तो मला काही तरी म्हणेल. पण तो तर माझ्या पुढे निघाला. त्याने माझ्या सोट्याला अजिबात स्पर्श केला नाही. तो गुडघ्यावर बसला, थोडा पुढे वाकला आणि त्याने सरळ माझ्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले. अगदी आरामात त्याने माझ्या सोट्याला ज्या प्रकारे त्याच्या तोंडात घेतले ते बघून माझी खात्री पटली की तो पण माझ्या सारखाच आहे. गे.

मी भलताच खुश झालो. तो माझ्या सोट्यावर पूर्णपणे झुकला होता आणि माझा सोटा त्याच्या नरड्या पर्यंत आत गेला होता. दाताचा अजिबात स्पर्श न करता तो त्याचे तोंड वर खाली करत होता आणि माझा सोटा चोकत होता. एकसारखे वर खाली करून त्याने त्याची सगळी थुंकी माझ्या सोटयावर ओतली होती. माझा सोटा ओला चिंब झाला होता.

मी खुर्चीतून पुढे झालो आणि त्याच मान मागून जोरात पकडली व जोर जोरात माझ्या सोट्यावर वर खाली करू लागलो. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. त्याला मी जागचे उठवले आणि त्याला त्याचे कपडे काढायला सांगितले. त्याने झटकन कपडे काढले आणि माझ्या समोर पूर्ण नग्न अवस्थेत उभा राहिला. त्याचा सोटा खूपच छोटा होता.

त्याला मी माझ्या मांडीवर उताणे झोपवले आणि त्याची गांड बघून मी डोळे विसफारले. त्याची गोरीपान पण अतिशय गोलाकार गांड खूपच देखणी होती. मी माझ्या हाताने त्याच्या गांडीवर जोरजोरात फटके मारू लागलो. माझ्या हाताचे फटके बसताच त्याची गांड लाल चुटुक झाली. तो ओरडू लागला. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. मी जोरजोरात मारून त्याच्या गांडीला मारतच होतो आणि त्याचा आनंद घेत होतो.

मी त्याच्या गांडीचे दोन्ही काप हाताने बाजूला केले आणि त्याचा भुऱ्या रंगाच्या भोकाला माझ्या हाताने मसाज करू लागलॊ. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने त्याचे गांडीचे भोक आकुंचन प्रसारण होऊ लागले. आत बाहेर होत असणारे ते भोक मला चांगलेच खुणावत होते. मी माझी दोन बोटे माझ्या तोंडात घातली आणि हळूच त्याच्या गांडीच्या भोकात सारली.तोगडी थोडासा विव्हळायला लागला.

हळू हळू करत माझी ती दोन्ही बोटे मी पूर्णपणे आत घातली. ती पूर्ण जाताच मी अजून दोन बोटे तशीच आत कोंबू लागलो. बघता बघता ती पण बोटे पूर्ण आत गेली. चारही बोटे अगदी आरामात आत जातील असे मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. त्यावरून माझ्या लक्षात आले कि त्याची गांड मारणारा मी काही पहिला माणूस नाही आहे. त्याच्या गांडीच्या घरावरून तसेही मला आधी समजले होतेच म्हणा.

मी थोडा पुढे झुकलो आणि त्याच्या गांडीत माझे तोंड खुपसले. माझी जीभ मी बाहेर काढली आणि त्याच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवू लागलो. त्याची एक वेगळीच चव मला लागत होती. मी त्याचे भोक चाटत आहे ते बघून तो मला म्हणाला “सर तुम्ही खाली झोपा. मी वरून येतो”

त्या नुसार मी खाली पाठीवर झोपलो. त्याने माझ्याकडे त्याची गांड केली आणि तो वरून माझा सोटा चोकू लागला. यामुळे माझ्या भावना प्रचंड तीव्र झाल्या. तो एकसारखा माझा सोटा चोकत होता आणि मी इकडे त्याच्या गांडीचे भोक चाटत होतो. माझी जीभ त्याच्या भोकात पूर्ण आत जात होती. असे माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच झाले होते. त्यामुळे मला प्रचंड आनंद झाला होता.

खूप वेळाने मी त्याला बाजूला केले आणि त्याला तसेच गुडघ्यावर बसवून मागून त्याच्या गांडीत मी माझा भलामोठा सोटा कोंबला. अगदी आरामात माझा सोटा पूर्णपणे आत जाताच मी मागेपुढे न बघता माझा हात त्याच्या गांडीवर ठेवला आणि त्याला जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारत होतो आणि तो त्याच आवेगाने टायची गांड मागे पुढे करत मला गरम करत होता.

थोडा वेळ होतो न होतो तोच मी त्याला जमिनीवर पाडले आणि त्याचे पाय फाकवले. त्याचा छोटासा सोटा मी हाताने बाजूला करून त्याच्याशी थोडी मजा केली. त्याचा गांडीत मग मी पुन्हा एकदा माझा सोटा कचकन कोंबला आणि प्रचंड वेगाने मी दणके देऊ लागलो. मघापेक्षा माझे हिसडे प्रचंड ताकदीचे आणि तितक्याच आवेगाने बसत होते. त्यामुळे त्याची गांड चांगलीच ठोकली जात होती.

खुप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याच्या तोंडात दिला. तोंडात देताच त्याने त्याला चोखायला चालू केले आणि बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. त्याचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले. त्याने ते वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले. पुढे पण त्याने माझा सोटा चोक चोक चोकून स्वच्छ केला आणि खुप वेळ त्याला तोंडात घेऊन त्याच्याशी खेळत बसला होता.

त्या रात्री मी त्याला खूप वेळा ठोकून काढले. तेव्हापासून तो नियमित माझ्याकडे येत होता आणि ठोकून घेत होता. माझी इच्छा मी पूर्ण करून घेतली होती. त्याचे फळ त्याला मिळाले होते. त्याचे प्रमोशन पण झाले आणि पगार पण चांगलाच वाढला होता. ऑफिस मध्ये बाकीच्यांना काही समजत नव्हते कि याचे लगेच प्रमोशन आणि पगारवाढ कशी झाले ते. ते फक्त मला आणि त्याला माहित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *