ऑफिस सहकाऱ्याला घेतले तिच्याच घरी – Marathi Hot Vidhwa Sambhog Katha

माझ्या ऑफिस मध्ये काम करणाऱ्या सोनाली चा नवरा मरून तेव्हा एक वर्ष झाले असे. माझा आधी पासूनच सोनाली वर डोळा होता. त्याचे कारण पण तसेच खास होते. कारण सोनाली मालच असा कडक होती कि म्हाताऱ्या माणसाचा पण सोटा उठावा. त्यामुळे मी तिच्यावर गळ टाकून बसलो होतो कि केव्हा पाखरू माझ्या गळाला लागते ते.

त्यामुळे ऑफिस मध्ये मी तिच्याकडे विशेष लक्ष ठेवून असे. बॉस ने कधी काय ओरडले कि तिचे सांत्वन करायला मी पुढे असायचो. तिला काही कामाची अडचण आली तर मी तिला मदत करायचो. तिचे प्रेझेन्टेशन बनवून दे, इतर कामे कर अशी बरीच मदत मी तिला करत असे. माझी आणि तिची चांगली मैत्री झाली होती. पण माझ्या मनात काय चालू होते ते माझे मलाच माहित होते.

दिसायला म्हणाल तर सोनाली एका चवळीच्या शेंगेसारखी सरळ होती. पाहिजे तितकीच शरीरावर चरबी, कॉलेज ला जाणाऱ्या मुलींसारखी छाती. अतिशय कमनीय बांधा, ठेवणीतली गांड, नाजूक आणि मऊ मउ असे गुलाबी ओठ, गोरा वर्ण आणि साडी घालायची अफलातून पद्धत यामुळे तिच्याकडे नेहमी लोक वळून वळून बघत असत. ऑफिस मध्ये ती बॉस ला सोडले तर फक्त माझ्याशी बोलत असे. त्यामुळे मी मनोमन सुखावऊन जात असे.

नवरा होता तेव्हा पण आमचे हे असेच चालायचे. नवरा मेल्यावर तर आमची जवळीक अजून जास्त वाढली. तिला मदत करायचे प्रमाण पण खूप वाढले होते माझे. त्यामुळे एक प्रकारे ती माझ्यावर अवलंबूनच राहू लागली होती. तिच्या घरी माझे येणे जाणे चालू झाले होते. ती घरी एकटीच राहायची. पण तरीही मी तिला अजूनही माझ्या मनातील इच्छा बोलून दाखवली नव्हती. मला अजिबात गडबड नव्हती.

त्या दिवशी तिच्या नवऱ्याचे वर्ष श्राद्ध होते. तिच्या घरी कार्यक्रम होता. ऑफिस मधून तिने फक्त मला बोलावले होते. त्या साठी तिने चार दिवसाची रजा देखील घेतली होती. पण दुर्दैवाने मला अचानक खूप काम आल्याने मला जाता आले नाही.

मी तिला फोन केला आणि म्हणालो “सोनाली अग एक महत्वाचे काम आलेलं आहे. त्यामुळे मला येता येणार नाही. सॉरी. मी उद्या येऊन तुला भेटून जातो; काळजी घे.”

तिने होकार दिला. मी दुसऱ्या दिवशी ऑफिस ला सुट्टी टाकली होती. माझे काम असल्याने मला हवी होती. सकाळी सोनाली ला भेटायचे आणि मग पुढे माझी कामे करायची असे नियोजन मी लावले होते.

तिच्या घरी मी साधारण अकरा वाजता गेलो. तिने दार उघडले. तिला बघून मी बघतच राहिलो. रोजच्या पेक्षा देखील सोनाली तेव्हा खूप देखणी आणि मादक दिसत होती. तिच्याकडे बघून मला तिच्या चेहऱ्यावर तिचा नवरा गेल्याचे दुःख अजिबात दिसत  नव्हते. तिने मला आत घेतले.

ती पाणी आणायला आत गेली. पाठमोरी तिला जाताना बघून माझ्या सोट्याची वळवळ चालू झाली होती. काळ्या रंगाच्या साडीमध्ये पाठमोरी दिसणारी तिची फिगर मला व्याकुळ करत होती. तिचे तो मोठया गळ्याचे ब्लाउज तिची गोरीपान पाठ पूर्ण उघडी पाडत होते. बारीक पट्टीचे ते ब्लाउज कसेबसे तिच्या शरीराला चिकटून बसले होते. तिचे मोकळे केस तिच्या खांद्यावरून इकडे तिकडे फिरत होते.

ती पाणी घेऊन आली आणि माझ्या शेजारी बसली. कार्यक्रमा बदल मी तिला विचारू लागलो. नवऱ्याच्या आठवणीने तिला थोडे गहिवरून आले आणि ती रडू लागली. मला समजेना कि मी तिचे सांत्वन कसे करू. मी हातातील पाण्याचा ग्लास बाजूला ठेवला आणि तिच्या जवळ सरकलो.

मी तिला धीर देत म्हणालो “सोनाली मला तुझे दुःख समजते. तुला काही लागले तर मला सांग. मी आहे.”

माझे बोलणे ऐकून ती खुश झाली नि मला म्हणाली “तू आहेस म्हणून तर मला आजवर काही अडचण जाणवली नाही. तुझे आभार कसे व्यक्त करू मला माहित नाही. तुझ्यामूळे मला माझ्या नवऱ्याची कमतरता अजिबात जाणवली नाही.” असे म्हणून तिने माझा हात चक्क पैकी तिच्या हातात घेतला आणि ती रडू लागली.

“एका एकट्या स्त्री ला जगणे खूप अवघड असते. तिच्या पण गरजा असतात. गेले वर्षभर मी कशी राहिली आहे हे माझे मला माहित आहे.” असे म्हणून तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला.

अजूनही ती रडत आहे हे बघून मी तिला जवळ घेतले आणि माझ्या मिठीत घेऊन तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. तेव्हा तरी तो सांत्वन करण्यासाठीचा हात होता. पण जसा माझा हात तिच्या उघड्या पाठीवर पडला, तसे माझ्या सोट्याची कामेच्छा पुन्हा एकदा जागृत झालीच. तो काही केल्या गॅप बसेना. त्याने सलामी दिलीच. कारण सोनाली ने माझा हात तिच्या हातात घेतला होता आणि माझा हात तिच्या पाठीवर होता. सोनाली ला असा स्पर्श करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता माझा.

माझ्या सांत्वनाने ती थोडी नॉर्मल झाली. मला वाटले ती बाजूला होईल. पण ती बाजूला व्हायचे लांबच ती उलट मला अजून जवळ येऊन बिलगली. तिची छाती माझ्या छातीला येऊन टेकली होती. तिने तिचे तोंड माझ्या छातीवर ठेवले होते आणि ती माझ्याकडे एका अपेक्षेने बघत होती. मला तिची नजर ओळखायला अजिबात वेळ लागला नाही.

मी धाडस करायचे ठरवले. माझा हात मी तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो. तिची गोरीपान पाठ मी हाताने हळू हळू करत रगडु लागलो. तशी ती पण गरम होऊ लागली होती. माझ्या हाताचा वेग मी थोडा वाढवला आणि तिचा चेहरा माझ्याकडे वर उचलला. तिच्या गुलाबी ओठांवर माझे ओठ टेकताच तिने डोळे बंद केले आणि तिने तिला माझ्या हवाली केले.

आता मी थांबणार नव्हतो. इतके दिवस मी ज्यासाठी थांबलो होतो ती वेळ आली होती. मी तिचा चेहरा माझ्या हातात पकडला आणि तिची स्मूचिंग चालू केले. गेले वर्षभर तिला संभोग करायला मिळाला नसल्याने ती बेभान होऊन माझ्यावर तुटून पडली होती. मी तिला पाहिजे तसे ओढून घेऊ लागलो होतो. माझा हात तिच्या ब्लाउज कडे गेला आणि तिची बटणे काढून तिची छाती मी मोकळी केली.

तिच्या छातीला तोंडात लगेचच घेऊन मी तिचे निप्पल्स चोकू लागलो. तिने माझा सोटा केव्हाच तिच्या हातात घेऊन चोळायला सुरवात केला होता. तिची साडी सरसर करत मी फेडून टाकली आणि सोनाली माझ्या समोर पूर्णपणे नग्न झाली. तिचा तो उघडा देह बघून माझे डोळे दिपून गेले. ती जितकी देखणी बाहेरून दिसत होती त्यापेक्षा किती तरी पटीने देखणी आतून होती.

तिच्या सर्वांगावरुन मी माझी नजर फिरवली आणि तिच्यावर आक्रमण केले. तिने चपळाई करत माझी पॅण्ट उतरवली आणि माझ्या भल्यामोठ्या हत्याराला तिच्या तोंडात कोंबून घेतले. ती माझा सोटा चोकू लागली आणि मला एका प्रचंड विजयाची जाणीव झाली. सोनाली सारख्या अतिशय देखण्या स्त्रीच्या तोंडात माझा सोटा मी दिला होता हि कल्पनाच किती छान होती.

मी माझी कंबर हलवून तिच्या तोंडात जमेत तितका आत सोटा घालत होतो. ती वेड्या सारखे त्याला चोकत होती. तिच्या थुंकीने माझा सोटा ओला झाला होता. तिला मग मी बाजूल केले आणि तिला उचलून तिच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. तिच्या बेडवर तिला मी पाडले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या नाजूक नाजूक गुलाबी योनीत मी माझी दोन बोटे अलगद सारली.

योनीचे दार थोडे मोठे होताच मी माझा सोटा त्यात कोंबला आणि लगेचच माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. माझ्या कंबरेचा वेग इतका प्रचंड वाढला आणि तोही इतक्या क्षणात कि त्या हिसड्यानी ती जोरजोर ओरडू लागली. “आह आह. किती छान वाटत आहे. किती दिवसांनी मी संभोग करते आहे. किती छान आहे तुझा सोटा. कर अजून कर” असे म्हणत ती मला प्रोत्साहित करत होती.

काच काच काच काच करत मी तिच्यावर एकसारखा उडत होतो आणि सोनाली माझ्या संभोगाच्या क्रिडेने प्रचंड गरम होऊन मला तिच्याकडे ओढून घेत होती. खूप वेळ ठोक ठोक ठोकल्याने आम्ही दोघे पण प्रचंड घामाघूम झालो होतो. मी बाजुला झालॊ आणि तिला जागचे उठवले. तिच्या तोंडात मी पुन्हा एकदा माझा सोटा दिला आणि ती त्याला चोखायला लागली.

तिच्या चोकण्याने त्यातून वीर्याचा फवारा सरसर करत बाहेर आला आणि तिचे तोंड पूर्णपणे भरून गेले. तिच्या तोंडात आणि तिच्या चेहऱ्यावर वीर्याचा सडा पडला होता. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो. तिने मला घट्ट मिठी मारली व माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन ती त्याच्याशी खेळत बसली होती. माझ्या बरोबर केलेल्या संभोगाने ती खूप खुश झाली होती. तिला माझ्या रूपाने तिला कायमचा खुश करणारा आणि तिची खाज भागवणारा सवंगडी मिळाला होता.

मी आणि सोनाली ने एकत्रच मग अंघोळ केली. बाथरूम मध्ये पण मी तिच्यावर अजून एकदा उडालो. तेव्हा पासून मी नियमितपणे सोनाली ला ठोकू लागलो होतो. तिच्या घरी मी पडून राहू लागलो होतो आणि माझी व तिची कामेच्छा पूर्ण करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *