औषधी वनस्पतीची कमाल – Marahti Hot Mulgi Sambhog Katha

मला जंगलात आणि बर्फाळ प्रदेशात भटकंती करायची खूप हौस होती. मी नियमित अश्या ठिकाणांना भेट देत असे. मला त्यातून खूप आनंद आणि आत्मीय सुख मिळत असल्याने माझा अश्या गोष्टींकडे ओढा जास्तच झाला होता.

कामामुळे हल्ली मला खूप महिने कुठे बाहेर पडता आले नव्हते. त्यामुळे माझी प्रचंड चिडचिड तर होत होतीच त्याच बरोबर मला कंटाळा पण खूप जास्त आला होता. त्यामुळे मी या विचारात होतो कि आपण लवकरच कुठे तरी जायला पाहिजे.

नाही म्हणायला माझ्या गर्लफ्रेंड्स खूप होत्या. त्यांच्या बरोबर माझा वेळ चांगला जात असे. पण हल्ली का कोणास ठाऊक मी संभोग करताना माझे वीर्यपतन लवकर होत असे. त्यामुळे मला संभोग करायची मजा येत नव्हती ना माझे धाडस व्हायचे. कारण पटकन वीर्यपतन झाल्याने माझ्या आत्मविश्वासाला तडा गेला होता. त्यामुळे मला समजत नव्हते कि मी नेमके काय करावे.

या विचारात असतानाच माझ्या हातात एक दैनिकाची बातमी आली. शेजारील राज्यात असलेल्या बर्फाळ ठिकाणाची माहिती त्यात होती. माझ्या आवडीचा विषय असल्याने मी वाचताच मी तिथे भटकंती ला जाण्याचे ठरवले.

तिथे पोहचताच मी लगेचच थोडी विश्रांती घेतली आणि वर बर्फात जायचे ठरविले. मी जात होतो आणि निसर्गाच्या अद्भुत अदाकारीने घायाळ होत होतो. पुढे जात असताना उंच टेकडीवर मला एक छोटी झोपडी वजा घर दिसले. मला उत्सुकता वाटली कि इतक्या बर्फाळ जागी कोण राहत आहे. मी त्या दिशेने गेलो आणि बघितले तर तिथे एक साधू राहत होता.

त्याला बघून मी नमस्कार केला आणि त्याच्याशी बोलत बसलो. त्याने मला खूप छान माहिती दिली. त्याला विविध विषयांचे आकलन चांगले होते. त्याने मला तिथेच थोडे दिवस राहण्यास सांगितले. मी पण लगेच होकार दिला आणि तिथे बस्तान मांडले.

बोलता बोलता मी त्याला माझी अडचण संभोग करताना शीघ्र वीर्यपतन होण्याची अडचण सांगितली. त्यावर त्याने त्याच्या झोळीत हात घातला आणि एक औषधी वनस्पती काढली व माझ्या हातावर ठेवून म्हणाला “हे घे. हि वनस्पती जेव्हा तुला संभोग करायची असेल तेव्हा पाण्यात याचे दोन छोटी पाने घाल आणि त्याचा रस पी. मग बघ तुझे काय होते ते.” असे म्हणून तो माझ्याकडे बघून हसला.

दोन एक दिवसांनी मी त्याचा निरोप घेतला आणि माझ्या घरी परतलो. माझे रुटीन पुन्हा चालू झाले. त्या दिवशी असाच मी बसलो असताना माझ्या एका गर्लफ्रेंड चा फोन मला आला आणी ती मला म्हणाली “अरे अमोल, आज काय करतोयस?”

“काही विशेष नाही. का ग?” मी म्हणालो.

“अरे काही नाही. आज घरचे सगळे गावी गेलेत. साधारण एक आठवडा तरी येणार नाहीत. रात्री ये ना माझ्याकडे झोपायला. खूप दिवस झाले मजा नाही केली आपण” ती उतरली.

तिचे बोलणे ऐकून माझ्या डोक्यात विचार चालू झाला. मी खुश झालो. कारण मी पण संभोग करून खूप दिवस झाले होते. मी लगेच होकार दिला. फोन ठेवला आणि माझ्या मनातील शंकेने डोके वर काढले. जर पुन्हा शीघ्र वीर्यपतन झाले तर काय? त्याच क्षणी मला त्या साधू ने दिलेल्या वनस्पती ची आठवण आली. मी ते बरोबर घेऊन जायचे ठरवले व तिच्याकडे रात्री दाखल झालो.

तिचे नाव सोनिया होते. माझ्या कंपनीतच ती काम करायची. दिसायला फार काही देखणी वगैरे नव्हती ती. पण गळ्याच्या खाली म्हणाल तर माझ्या डिपार्टमेंट मध्ये तिचा हात कोणी धरू शकणार नाही. भरगच्च छाती, गोलाकार नितंब, मधाळ ओठ, मादक नजर, कमनीय बांधा आणि जोडीला लटक मटक चाल. यामुळे तिच्याकडे सगळे बघतच राहत असे.

मी तिला आधी पण खूप वेळा ठोकले होते. मी आत गेलो. तिने नाईट ड्रेस म्हणून शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस टॉप घातला होता. घट्ट असल्याने त्या टॉप मधून तिच्या छातीचे उभार मोठे दिसत होते. जोडीला असलेली शॉर्ट तिच्या गच्च मांड्यांचे दर्शन घडवत होतीच. मला आत घेताच तिने मला मिठी मारली आणि माझ्या गळ्यात गळा घालून मला एक मोठे चुंबन दिले.

मी पण तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव केला आणि तिच्या ओठांचे सगळे लिपस्टिक माझ्या ओठानी पुसून काढले. ती गुबगुबीत असल्याने तिच्या शरीराचा मऊपणा माझ्या सर्वांगाला जाणवत होता. तिला मी शेजारी असलेल्या भिंतीवर टेकवले आणि तिच्यावर चुंबनांचा मारा केला. माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता. पण मला आज गडबड नको होती. त्यामुळे मी तिला बाजूला केले आणि म्हणालो “पाणी हवंय मला”

तीने आत जाऊन घेण्यास सांगितले मला. मी आत गेलो आणि पाण्यात त्या वनस्पतीची दोन पाने घातली व तो रस झटकन पिला. थोडा कडू होता पण पिला. मी बाहेर येऊन बसलो. साधारण एक पाच मिनिटे झाली असतील तोवर मला माझ्या पॅण्ट मध्ये वळवळ चालू झाल्याचे जाणवले. माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता आणि मला प्रचंड प्रमाणात संभोगाची भावना जागृत झाल्याचे जाणवले.

मी सोनिया ला उचलले आणि तीला माझ्या बाहुपाशात घेतले. तिच्यावर चुंबनाचा मारा चालू करत असतानाच माझा आवेग इतका होता कि तिला श्वास घेता येईना. मी नेहमीपेक्षा खूपच वेगवान हालचाली करत आहे हे मला आणि तिला दोघांना जाणवत होते. पण आमच्यासाठी ते चांगलेच होते.

माझे हात तिच्या सर्वांगावरुन सरसर करत फिरत होते. मी प्रचंड ताकदीने तिच्या छातीला दाबत होतो. माझी ताकद इतकी जास्त होती कि ती ओरडत होती. पण मी थांबायचे नाव घेत नव्हतो. मी कधी एकदा तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबून तिला ठोकतो असे मला वाटत होते.

मी त्याच आवेगात तिचे कपडे शब्दशः फाडून काढले आणि तिला पूर्ण नग्न केली. माझी आविर्भाव बघून ती पण खूपच आश्चर्यचकित झाली होती. ती काहीच करू शकत नव्हती. जे करत होतो ते मीच.

तिला पूर्ण नग्न केल्यावर मी तिच्या पायांना जोरात हिसडा दिला व त्यांना एकमेकांपासून अलग केले. त्याच बरोबर तिची गुलाबी योनी उघडी पडली. संभोगासाठी भांदरलेली ती चकचकित योनी बघून माझ्या तोंडातून लाळ गळू लागली. मी झटकन माझे तोंड तिचं जांघेत कोंबले आणि तिला घुसळू लागलो. आजवर मी कधीच तिची योनी चाटली नव्हती.

ती पण त्यामुळे खूप बेभान झाली होती. मी माझी जीभ तिच्या उघड्या योनिवरून फिरवू लागलो. हाताच्या बोटाने तिच्या योनीचे पदर बाजूला करून जोरजोरात माझी जीभ आत बाहेर करून जिभेनेच तिला ठोकू लागलो. जीभ आत बाहेर होऊ लागताच तिच्या योनीतुन पाझर बाहेर आला आणि तिची योनी पूर्ण ओली झाली. तिचा आत लपून बसलेला दाणा माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने कडक झाला.

खूप वेळ मी तिच्या योनीला खात होतो. या सर्व प्रकारात मी तिला माझ्या हाताने जखडून ठेवले होते. मी पूर्ण हावी झालो होतो तिच्यावर. तिला मी तसेच जोरात हिसडा देत जागचे उठवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा कोंबला. नेहमीपेक्षा प्रचंड मोठा झालेला सोटा बघून ती व्याकुळ झाली. तिला तो काही केल्या पूर्ण तोंडात घेता येईना.

शेवटी मी तिच्या केसाला पकडले आणि माझा सोटा आत कोंबला. जमले तितक्या ताकदीने मी माझी कंबर मागे पुढे करत माझा सोटा आत घालायचा प्रयत्न करत होतो. तिच्या तोंडात तो बसत नसल्याने व्योक व्योक असा आवाज करत ती त्याला जमले तसा चोकत होती.

थोड्या वेळाने मी तिला केसाना धरत ओढेल आणि बेडवर पाडले. तिने समजून तिचे दोन्ही पाय फाकवले. मी माझा सोटा कचकन तिच्या योनीत कोंबला आणि प्रचंड प्रचंड वेगाने मी तिच्यावर उडू लागलो. माझा वेग इतका प्रचंड होता कि ती बेड ला तिच्या दोन्ही हातानी पकडून स्वतःला आवरू पाहत होती. पण मी आज ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो.

एकसारखे हिसड्यावर हिसडे देत मी तिच्या योनीचा फडशा पडला. अर्धा तास झाला तरी माझे वीर्यपतन होईना. पण सोनिया मात्र माझ्या हिस्द्यांनी पूर्ण दमून गेली होती. शेवटी तिने मला बाजूला केले आणि शांत पडली. माझा सोटा मात्र अजूनही कडकच होता. मी त्याही परिस्थिती मध्ये तिच्या छातीशी खेळत होतो.

थोडा वेळ झाला आणि मी पुन्हा तिच्या अंगावर गेलो. पुन्हा तिचे पाय फाकवले आणि पुन्हा माझा तडाखा तिला द्यायला चालू केला. पुन्हा तोच प्रकार मी एकसारखे साधारण अर्धा तास तिच्यावर उडालो. तरीही माझे वीर्यपतन झाले नाही. या प्रकराने तिची मात्र चांगलीच दमछाक होत होती. असे जवळपास चार वेळा झाले आणि तेव्हा कुठे माझा सोटा गळाला आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण शांत झालो.

माझ्या कामगिरीने ती खूपच अचंबित आणि आनंदित झाली होती. मला त्या साधू ने दिलेल्या वनस्पतीचा चांगलाच फायदा झाला होता. मी पुढे आठवडाभर सोनियाचा याच पद्धतीने ठोक ठोक ठोकून काढले. हाच प्रकार मी माझ्या बाकी गर्लफ्रेंड्स बरोबर पण करून बघितला आणि सगळीकडे एकच निकाल मला आला. त्यामुळे मी जसा खुश होतो तसेच किंबहुना त्या पेक्षा जास्त खुश माझ्या गर्लफ्रेंड्स होत्या. मी मनोमन त्या साधूचे आभार व्यक्त करत होतो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *