काकाच्या मुलीला तिच्या घरीच झवलो – Marathi sex stories

हि गोष्ट माझी आणि माझ्या काकाच्या मुलीची आहे. त्यावेळी माझं वय बावीस वर्षाचं होतं आणि माझ्या काकाच्या मुलीचं वय जिचं नाव मोनिका आहे, वीस वर्षाचं होतं. माझ्यात आणि तिच्यात फार छान मैत्री आहे. मी तिच्या अभ्यासात तिला मदत करत असतो आणि आम्ही दोघेही एकमेकांना फार जवळचे समजतो. ती तिच्या सर्व गोष्टी मला सांगत असते आणि मीही तिला माझ्या सर्व गोष्टी सांगत असतो. आम्ही दोघेही लहानपणापासूनच सोबत खेळत मोठे झालो होतो. कदाचित ह्याच मुळे मी तिला तिच्या जवानीत झवू शकलो असेन.

जेव्हा ती मोठी झाली तेव्हा तिचे उभार फार मस्त झाले. तशी तर ती भरलेल्या शरीराची झाली होती पण तिचे उभार सर्वात मस्त होते. तिच्या उभाराचा आकार 36 होता जे तिने स्वतः मला एक दिवस सांगितलं होतं. मी तिला कशाप्रकारे झवू शकलो याची एक मजेदार कहाणी आहे.

एके काळी मी आणि ती एकाच इन्स्टिट्यूटमध्ये इंग्लिश स्पीकिंगचा कोर्स करत होतो. रस्त्याने जाताना आम्ही थोडं एडल्ट जोक्स सांगायचो. तिला माझ्या तोंडून एडल्ट जोक्स ऐकून फार मजा वाटायची आणि ती माझी मजा घ्यायची. असाच एक दिवस मी तिच्या घरी गेलो तेव्हा पाहिलं की ती घरी एकटीच होती. मी विचारलं की सर्व कुठे गेले? ती म्हणाली की सर्व लोक बाजारात गेले आहेत. मग मी आणि ती बसून एडल्ट गोष्टी करायला लागलो. आज मला तिचा मूड काहीसा वेगळाच जाणवत होता. कारण आज तिनेच एडल्ट जोक सांगायला सुरुवात केली होती. त्याच्यानंतर ती तिचे उभार दाखवून म्हणाली, “सांग माझे हे उभार मोठे दिसायला लागले आहेत ना?” मी मजाक करत म्हणालो, “पाहायला तर पहिल्यासारखेच वाटत आहेत पण दाबल्यावर त्याचा बरोबर आकार माहित होईल.” ती मोठ्याने हसली पण तिने हे नव्हतं म्हटलं की दाबू नकोस. एक वेळ माझ्या मनात आलं की आज ही मस्तीच्या मूडमध्ये आहे तर दाबून बघतो. जर नाराज झाली तर वाचण्यासाठी माझ्याकडे कारण तर आहेच.

पण तेव्हा मी काहीच म्हटलं नाही. त्यावेळी आम्ही दोघेही एका सोफ्यावर बसून गोष्टी करत होतो. थोड्या वेळाने ती तिथेच माझ्याजवळ माझ्या जांघेवर डोकं ठेवून लेटली. ती नायटी घालून होती. त्याचा गळा फार मोठा होता. त्यातून तिचे अर्ध्यापेक्षा जास्त उभार बाहेर निघून दिसत होते.

मी तिच्या उभारांकडे टक लावून बघत होतो. जेव्हा तिची नजर माझ्या नजरेला मिळाली आणि तिला माहिती झालं की मी तिचे नंगे उभार बघत आहे तशी ती लाजली आणि आपलं तोंड दुसरीकडे केलं आणि म्हणाली, “मम्मीला यायला तर आणखी खूप वेळ आहे.” मी म्हणालो, “छान झालं तू सांगितलस.” मी तिच्या आणखी जवळ आलो आणि तिचा चेहरा माझ्याकडे फिरवला. ती म्हणाली, “तू माझ्याकडे असा का पाहत आहेस?” मी म्हणालो, “काय करू यार? तू मला सेक्सी वाटत होती म्हणून तुला पाहण्यापासून स्वतःला थांबवू शकलो नाही.” ती म्हणाली, “ते तर दिसतच आहे.” मी तिच्या उभारांवर हात टाकला आणि दाबत म्हणालो, “अगदी सनी लियोनी सारखी माल वाटत आहेस!” ती हसून मला धक्का देऊन अलग करून म्हणाली, “तू तर माझे दूध दाबण्याची आपली इच्छा पूर्ण करूनच टाकली.”

मी काहीच बोललो नाही. पण मग मी उठून आपल्या घरी आलो. तिला माझं असं उठून जाणं आवडलं नाही. तिने मला थांबवायचा प्रयत्न केला. पण मी थांबलो नाही. कदाचित आम्हा दोघांत अजून भावा-बहिणीच्या नात्याची भावना होती जी आम्हाला सेक्स करण्यापासून थांबवत होती.

दुसर्‍या दिवशी आम्ही आमच्या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासला जायला लागलो. ती म्हणाली, “तुला माझ्याकडून काय हव आहे?” मी म्हटलं, “बघ मला माहिती नाही की हे सर्व काय आहे पण मला तुला झवाव वाटतं. तू मला फार छान वाटतेस. यावर ती म्हणाली, “बघ आम्ही दोघं छान मित्र आहोत आणि आपल्यात भावा-बहिणीचं नातंही आहे. त्यामुळे हे सर्व होऊ शकत नाही.” मी म्हणालो, “ठीक आहे. काकाच्या मुलीला मी काय करणार?””

मग बरेच दिवस मी तिच्याशी बोललो नाही. एक दिवस ती माझ्यासोबत जात होती तेव्हा ती माझ्या हातात हात टाकून म्हणाली, “उद्या मी दिवसभर घरी नसेल आणि भाऊपण शाळेत जाईल.” मी म्हणालो, “मग?” ती म्हणाली, “तू घरी ये. मी तुला तिथे सर्व काही सांगेन.”

दुसऱ्या दिवशी मी काका,च्या घरी गेलो. तिने दरवाजा उघडला आणि मी आत मध्ये आलो तसा तिने दरवाजा बंद केला आणि माझ्या अगदी जवळ येऊन बसली. त्यावेळेस तिने फारच खोल गळ्याची टी-शर्ट घातली होती आणि टोंगळ्या पर्यंत येत असलेला लोअर घातला होता. त्यात ती फारच हॉट वाटत होती. मी म्हणालो, “बघ मला माहिती आहे कि तू सुद्धा मला पसंत करतेस.” माझा असं बोलल्यावर तिने मला आलिंगन दिले आणि म्हणाली, “मी ही तुझ्यावर प्रेम करायला लागले आहे आणि रात्री तुझ्याबद्दल मी विचार करत असते.”

मी तिचा चेहरा वर केला आणि तिच्या रसिल्या ओठांवर किस केलं. तीही मला त्यात साथ द्यायला लागली. दोघांमधला भावाबहिणीचा पडदा हटला होता. असेच काही मिनिटे आम्ही एकमेकांच्या ओठांना कीस करत राहिलो आणि मग मी आणखी वेळ न घालवता तिचा टी-शर्ट वर केला आणि लोवर सुद्धा खाली केला. आता ती माझ्यासमोर एका छोट्या पांढऱ्या ब्रा आणि पॅन्टीत होती. ती फारच हॉट आणि सेक्सी दिसत होती. मग मी तिची ब्रा सुद्धा काढून फेकली आणि जेव्हा मी तिच्या उठलेल्या वक्षांना पाहिलं तेव्हा माझा लंड चांगलाच ताणला.

मी झटकन माझी लोअर उतरवली आणि तिचा एक वक्ष तोंडात घेऊन चूसायला लागलो आणि दुसऱ्या हाताने तिचा दुसरा वक्ष दाबायला लागलो. ती सुस्कारे घ्यायला लागली. तिचा हात आता माझ्या लंडावर आला आणि ती त्याला पुढं-मागं करायला लागली. काही वेळातच मी तिला लेटवून तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तिने तिच्या टांगा हवेत उचलून धरल्या आणि आपली पुच्ची चाटून घेण्याची मजा घ्यायला लागली. ती माझा डोकं आपल्या पुदीवर दाबत होती. काही वेळातच मी तिच्या पुदीतून रस काढला.

काही वेळानंतर ती माझा लवडा चुसायला लागली. पण तिला ते नीट चुसता सुद्धा येत नव्हतं. मग मी तिला माझ्या खाली ठेवलं आणि तिच्या मांड्या पसरून तिच्या पुदीवर माझा लंड घासायला लागलो. ती एकदम गरम होऊन मोठे सुस्कारे सोडायला लागली आणि म्हणाली, “आता सहन होत नाही. प्लीज लवकर माझ्या पुच्चीत घाल. तसा मी एक मोठा धक्का लावला आणि माझा लवडा तिच्या पुदीत चालला गेला. आता फक्त माझ्या लंडाचा टोपा आत मध्ये गेला होता आणि तिच्या तोंडून “आहहहह…” निघालं.

मी तिचा, माझ्या काकाच्या मुलीचा हात धरून माझ्या लंडाला आतमध्ये घुसवलं. ती तसं करतांना मला वाटलं की ती आता आणखी काय काय करणार आहे? तसा मी आणखी एक मोठा धक्का मारला आणि माझा लंड तिच्या पुदित घातला. ती उडायला लागली तसा मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर दाबले. त्याने तिचा आवाज दबला गेला. मी माझा लंड तिच्या पुदीत पुढं-मागं करायला लागलो. काही वेळानंतर तिच्या पुच्चीतून चिकट पाणी निघालं तसं हळूहळू मी माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि तिला चोदायला सुरुवात केली. आता तिलाही झवण्यात मजा यायला लागली. काही वेळानंतर ती एकदम कडक झाली आणि मला वेलीसारखी चिपकली.

काही वेळानंतर माझ्याही लंडातून पाणी निघालं आणि तिच्या इच्छेनुसार मी तिच्या मावांवर माझे विर्य सोडलं. ते माझे विर्य तिने तिच्या वक्षांवर पसरवून घेतलं. मी पाहिलं की तिने तिच्या बोटाने वक्षावरच माझं वीर्य घेऊन चाटलं सुद्धा होतं. मला तिच्या ह्या वर्तणूकीवर फार प्रेम आलं आणि मी तिला आलिंगन दिलं. त्यानंतर आम्ही बाथरूम मध्ये आमचे शरीर साफ केले. असा करून तो पूर्ण दिवस मी माझ्या काकाच्या मुलीला तीन-चार वेळा झवलो आणि आताही मी तिला ठोकत ही असतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *