काका काकीने चोदली माझी कडक योनी – Marathi Sexy Threesome Katha

मी सारिका. आज मी चाळीस वर्षाची स्त्री आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि मीही ज्याचा विचार कधी माझ्या आयुष्यात केला नव्हता. कारण कोण असा विचार करेल कि काका आणि काकी च मला असे मिळून कधी तरी उपभोगतील आणि मी पण त्याचा मनस्वी आनंद घेत राहीन ते पण आज तागायत. होय असेच झाले होते माझ्या बरोबर. चला तर मग ऐकुया काय झाले होते ते.

तर तेव्हा मी कॉलेज ला होते. माझे वय अंदाजे पंचवीस वर्ष असेल. मी दिसयला खूपच देखणी होते. माझे कॉलेज मध्ये खूप फॅन्स होते. मुले जशी माझ्यामागे कॉलेज मध्ये लागायची तशीच मागे माझ्या गल्लीतील पण लागत असत. त्याना थोडा भाव दिला कि बस होत असे. मग ते हात धुवूनच तुमच्या मागे लागतात. माझा मग काढत माझ्या घरा पर्यंत येणाऱ्यांची संख्या काही कमी नव्हती. पण तरीही मी अजून पण सिंगल च होते.

माझ्या वयात आलेल्या शरीराची भूक काही वेगळीच होत चालली आहे याची मला जाणीव होत होती. माझे पुढे पुढे येत चालेले उरोज असे काही भरले होते कि जणू काही दुभती म्हैस च जणू. त्यांना जर नाही दाबून शांत केले तर ते कोणत्याही क्षणी ब्रा फाडून बाहेर येतील असे मोठे होत चालले होते. अजिबात पोट नसल्याने तर त्यांचा आकार जरा नाही खूपच उठून दिसत असे. मला पण त्यांचा गर्व होताच म्हणा.

माझ्या ३६-२४-३६ फिगर ला साजेशी असलेली माझी गांड मारून मारून जशी एखाद्याची गोलाकार होते त्या पेक्षा पण गोलाकार होती. तिला बघून बाकीच्यांनाच नव्हे तर मला पण खूपच गर्व वाटत असे. तिचे ते गोलाकार काप म्हणजे ऐन मोसमातील कलिंगड चे काप असल्यासारखेच होते ते. तर अश्या मी तारुण्याने मुसमुसलेल्या तरुणीला संभोगाची नितांत गरज असून देखील मला कोणीच तसे मिळत नव्हते.

एकदा मी सुट्टी असल्याने माझ्या काका कडे जायचे ठरवले. काका आणि काकि ची खूपच लाडकी होती. लहान पाणी त्याच्या समवेत खेळताना माझा वेळ कसा जात असे तेच समजायचे नाही मला. काका नोकरी निम्मित मोठ्या शहरात गेला आणि माझा त्याचा कॉन्टॅक्ट कमी झाला. पण फोन वरून आम्ही सतत एकमेकांच्या संपर्कात होतोच म्हणा आणि नाही म्हणायला काकी सगळे अपडेट्स देत होतीच नेहमी.

सुट्टीला खूप वर्षांनी काका कडे जाणार म्हणून मी भलतीच खुश होते आणि ते दोघे पण खूप खुश होते. तिथे मी गेले आणि त्या दोघांना बघून वेडीच झाले. कारण त्या दोघांच्यात खूपच फरक पडला होता. अगदी साधे असणारे ते त्या दिवशी सुरवातीस मी ओळखूच शकले नाही. काका या वयात पण कमालीचा देखणा तर दिसत होताच पण त्याची शरीरयष्टी त्याने अशी काही ठेवली होती कि त्याला बघून माझ्या छातीचे निप्पल्सच वर आले. मला पण ते समजले नाही कि मला माझ्या काका ला बघून अश्या भावना कशा आल्या ते. पण शेवटी वयाला नात्यांचे बंधन नसते हेच खरे.

तो कमी कि काय म्हणून त्याच्यावर काकी होती. अतिशय देखणी असलेली काकी आता तर अप्सराच दिसत होती. तिचे ते निखळ सौंदर्य आता मादकतेकडे झुकलेले असल्याचे मला जाणवले. तिचे ते मोकळे केस तिच्या मदमस्त देहाला उठून दिसत होते. हलकीशी लावलेली लिपस्टिक आणि कमालीचे गोलाकार असलेले उरोज तिच्या मदमस्तपणाला खुलून दिसत होते. तिच्याकडे बघून मला एखाद्या नटी ला बघत आहे असे वाटले.

आम्ही तिघे पण खूप खुश झालो.खूप वर्षांनी भेटलो असल्याने आम्ही खूप वेळ गप्पा मारून आम्ही रूम मध्ये गेलो. तेव्हापासुन आमच्या गप्पांचा फड रोजच जमू लागला. का कोणास ठाऊक पण मला त्या दोघांची नजर थोडी वेगळी असल्याचे जाणवले. कारण ते बोलताना सतत काही ना काही अश्लील शेरेबाजी करत असत आणि माझ्या शरीराकडे रोखून बघत असत.

बर काकाने बघितले तर एक वेळ मी समजून घेतले असते पण काकी पण खूपदा माझ्या शरीराकडे अशी काही बघत असे ना कि काही विचारू नका. त्यामुळे मला समजायचे नाही कि त्या दोघांच्या मनात नेमके आहे तरी काय. पण मग यावर फार विचार न करता त्याकडे दुर्लक्ष करणेच पसंद करे.

एकदा मी रात्री एकटीच भुताचा पिक्चर बघत होते. तो बघून झाल्यावर मला भीती वाटू लागली आणि एकद्याने झोपणे मला शक्य होणार नाही हे समल्यावर मी काकी कडे गेले आणि तिला म्हणाले “काकी आजच्या दिवस मी तुमच्या रूम मध्ये तुमच्या समवेत झोपले तर चालेल का? मला थोडी भीती वाटत आहे प्लिज”

“अरे हो ना अगदी बिनधास्त झोप तू आमच्या बरोबर” असे तिने म्हणताच मी त्यांच्या रूम मध्ये गेले.

त्या दोघांनी मला भीती वाटत आहे म्हणून त्या दोघांच्या मध्ये झोपण्यास सांगितले. मला पण ते पटले त्यामुळे मी पण लगेच त्या दोघांच्या मध्ये झोपायला तयार झाले. त्या दोघांच्या मध्ये मी गेले खरे पण त्या छोट्या बेड वर आम्ही कसे बसेच मावत होतो. अर्थात त्या दोघांसाठी तो पुरेसा बेड होता. माझ्यामुळेच खरे तर त्यांना अडचण होत होती.

पण त्या अडचणीत पण मला थोडे बरे वाटायचे एक कारण होते आणि ते म्हणजे त्या दोघांच्या शरीराचा माझ्या शरीराला होणार स्पर्श. काका एका बाजूला आणि काकी एका बाजूला. त्यामुळे मी दोन्ही काढून स्पर्श अनुभवू शकत होते. शेवटी काय आहे कि शरीराला कोणाचा पण असा स्पर्श ज्यावेळी तुम्ही पूर्ण गरम असता तेव्हा झाला कि तो हवा हवासाचं असतो आणि माझे पण अगदी तसेच झाले होते.

आम्ही टीव्ही बघत बसलो होतो. ते कोणते तरी इंग्लिश सिरीयल बघत होते. फक्त प्रौढांसाठी असलेली ती सिरीयल भलतीच अश्लील असल्याचे मला जाणवले. त्यात असलेले एकेक प्रकार बघून मी काहीच बोलले नाही. पण जे समोर बघत होते ते बघून मी मात्र इकडे पुरी गरम झाल्याचे मला जाणवू लागले होते. ते किसिंग, स्मूचिंग, ओरल आणि शेवटी संभोग असे बरेच प्रकार त्यात होते आणि ते दोघे बिनधास्तपणे ते बघत होते आणि त्याचा आंदण घेत होते. मला पण ते आवडत होतेच आणि त्याच मुले तर माझी योनी फुगीर झाली होती.

मी पूर्ण गरम झाली असल्याचे त्या दोघांना पण बहुतेक समजले असावे. कारण ते बघताना काका चा हात हळूच माझ्या छाती कडे आला आणि त्याच्या दंडाने तो माझी छाती हळू हळू करून चुकून लागत असल्यासारखे दाबू लागला. मला तो काय करत आहे ते झटकन लक्षात आले. पण मी पण इतकी गरम झाली होते कि मी त्याला अजिबात रोखले नाही.

त्याचे धाडस वाढेल आणि त्याने सरळ माझ्या छातीला त्याच्या हाताने दाबायला सुरवात केली. मी माझे हात थोडे अश्या प्रकारे बाजूला केले कि त्याला माझी छाती दाबता येईल आणि काकी ला आम्ही काय करत आहे हे समजून येणार नाही. पण खरी मजा तर पुढे झाली जेव्हा दुसऱ्या बाजूने काकी ने माझी छाती दाबायला सुरवात केली. तिचा हात जसा माझ्या छातीवर पडला तसे मात्र मी समजून चुकले कि ती पण यात आहेच.

त्या दोघांनी मग माझा ताबा घेतला. काय चालू आहे हे मला समजत नव्हते पण ते मला हवे तेच आहे हे मात्र नक्की समजत होते. त्यानि माझे कपडे सर सर करत काढेल देखील आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझ्या छातीला एका बाजूने काका आणि दुसऱ्या बाजूने काकी लागले होते. माझ्या छातीला जोरजोरात दाबत ते त्याचे निप्पल्स दोन्ही बाजूने दोघे तोंडात घेऊन त्यांना चोकत होते,बाहेर जोरात ओढत होते.

त्यांचे हात माझ्या शरीरावरुन सर सर करत वर खाली फिरत होते. माझ्या योनीला त्यांनी चोळायला सुरवात करताच तिचा आकार कमालीचा फुगीर झाला. मी वेडी झाली होते. त्यानी मग मला खाली झोपवले आणि काका ने माझे पाय फाकवले. माझ्या योनीत त्याने त्याचे तोंड घातले आणि तो तिला चाटू लागला. त्याची जीभ वर खाली अशी काही फिरत होती कि माझ्या योनीचा त्याने फ़डशाच पडायला चालून केले.

तो खाली माझी योनी चाटत होता आणि इकडे तिचे दोन्ही पाय फाकवुन तिची योनी माझ्या तोंडात देऊन बसली होती. तिची योनी मी कशी काय चाटू शकले काय माहित. पण ती चाटत असताना मला अतीव आनंद होत होता. खूप वेळ हि चाटाचाटी झाली आणि काका बाजूला झाला.

त्याने त्याचे ते भलेमोठे हत्यार माझ्या योनीत कचकन कोंबले. एकाच हिसड्यात ते पूर्ण  आत गेलेले बघून मला पण आश्चर्य वाटले. त्याने माझे पाय वर करून त्याच्या हातात घेतले आणि  तो माझ्यावर उडू लागला. काच काच काच काच करत तो मला ठोक ठोक ठोकून काढत होता आणि मी त्याच आवेगाने काकी ची योनी चाटत होते.

खूप वेळ ठोकून झाले आणि त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही सगळे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या रात्री मला जे एकदा त्या दोघानी उपभोगले ते आज पण आमचे डाव असेच चालू आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *