काकी ने पकडली चोरी आणि माझी सोय झाली – Marathi Hot Kaki Sambhog Katha

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी सुट्टी साठी माझ्या काका कडे राहायला गेलो होतो. माझा काका खूप मोठा माणूस होता. मोठा म्हणजे पैश्याने मोठा. त्यातच तो शहारत राहायचा. त्यामुळे सगळी भौतिक सुखे त्याच्या पायाशी लोटांगण घालत होती. मोठे घर, आलिशान गाडी, उंची रहाणीमान, उंची कपडे आणि परफ्युम च शौक आणि बरेच काही.

काका चे लग्न होऊन साधणार दहा पंधरा वर्ष झाली असतील. पण अजूनही त्याला मुलबाळ काही झाले नव्हते. हि एक गोष्ट सोडली तर बाकी त्याचे सगळे बरे होते. नाही म्हणायला तो आणि काकी यांच्यात जमीन आस्मान चा फरक मात्र होता हे नक्की.

काका दिसायला अगदीच सुमार दर्जाचा होता आणि काकी मात्र कडक माल. त्यातच काकाचा व्यवसायाचा व्यापच इतका होता कि बरेच दिवस कामानिमित्त नेहमीच परगावी असत असे. त्यामुळे तो काकीला म्हणावा तितका वेळ देऊ शकत नसे. त्यावर त्या दोघांच्यात नेहमी धुसफूस होत असे.

मला सुट्टी पडली होती आणि मी काका कडे जायचे ठरवले. काका काकी ला भेटून मला पण खूप वर्ष झाली होती. त्यामुळे मी खूप उत्सुक होतो त्यांना भेटायला. शहरात सुट्टी म्हणजे माझ्यासाठी एक पर्वणीच असायची. कारण तिकडे मला रोज नवनवीन काही ना काही खायला आणि विविध ठिकाणी फिरायला मिळायचे. त्यामुळे कधी एकदा मी काका कडे जातो असे झाले होते. मी येणार म्हणून ते दोघे पण खूप खुश झाले होते.

शेवटी एकदा मी सुट्टीला गेलो. काका काकी ने माझे चांगलेच स्वागत केले. सुरवातीचे दोन दिवस काका घरीच होता. मग मात्र त्याचे काम चालू झाले आणि तो कामात व्यस्त राहू लागला. इकडे मी आणि काकी मात्र चांगलीच धमाल करत होतो. काकी आणि माझे चांगलेच पटत होते. त्यामुळे आमच्या दोघांच्यात एक प्रकारचा मोकळेपणा होता.

काकी मला रोज कुठे ना कुठे तरी घेऊन जायची. मी वयात आलो होतो. त्यामुळे मला कोणतेही नाते समजत नव्हते. समजत होते ते एकच नाते ते म्हणजे संभोगाचे. मला संभोगाची खूपच तीव्र इच्छा हल्ली व्हायची. त्यातच हि काकी म्हणजे काय विचारायची सोय नाही. एक तर ती दिसायला खूप देखणी होती. त्यातच ती नियमित ब्युटी पार्लर ला जात असल्याने तिचा चेहरा कमालीचा चमकायचा. एक वेगळीच कांती तिच्यावर होती.

तिचे ड्रेस आणि साड्या एकसे एक उंची असत. त्यातून तिच्या शरीराचे एक न एक अवयव स्पष्ट दिसत. छातीचे उभार तर असे काही होते कि कधी कधी वाटे की तिच्यावर झडप च घालावी. तंग सलवार कमीज घातल्यावर तिच्या गच्च मांड्या बघून मला तिच्या जांघेत माझे तोंड घालून घुसळावे वाटत होते. तिच्या नितंबाच्या आकाराकडे मी नेहमी चोरटी नजर टाकून माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकाने चाटत असल्याचा आनंद घेत असे.

घरी असल्यावर ती नाईट ड्रेस घालत असे. त्यातून तिच्या निकर ची कडा उठून दिसायची. त्यातून मला एक समजले होते कि ती खूपच आखूड निकर घालते.  जशी बिकिनी असते तशी. ब्रा ची पट्टी पण इतकी बारीक असे कि ते बघून माझी जीभ टपकू लागे. मी नेहमी विचार करत असे कि जर हि ड्रेस इतके उंची घालत असेल तर हिचे आतले कपडे पण किती उंची असतील. पण साला मला कधीच तिचे आतले कपडे वाळलेले घातलेले बघता आले नाहीत. ती ते नेहमी तिच्या रूम मधेच ठेवत असणार.

त्या दिवशी काकी मला म्हणाली “महेश एक काम आहे माझे ते मी करून येते. तू घरीच थांब. अगदीच काही वाटलं तर कुलूप लावून जा. माझी किल्ली आहे माझ्याकडे.”

मी होकार दिला आणि ती तिच्या कामासाठी निघून गेली. ती संध्याकाळीच येणार होती. घरी एकटे असण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव होता. मी निवांत टीव्ही बघत बसलो असताना शेजारी असलेल्या मामीचा फोटो मला दिसला. तिला बघून माझ्या डोक्यात तिच्या बद्दल विचारचक्र चालू झाले. मी तिला माझ्या मनात आठवून तिचे विविध ड्रेस मध्ये तिला अनुभवू लागलो. त्याच वेळी माझ्या डोक्यात एक विचार चमकला. घरी कोणीच नव्हते. त्यामुळे मी तिच्या बेडरूम मध्ये शिरलो.

मला तिचे आतील कपडे बघायचे होते. मी हळूच तिचे कपाट उघडले आणि समोरच मला तो गठ्ठा दिसला. गुलाबी, नारिंगी, काळी, निळी आणि विविध रंगाच्या निकर आणि ब्रा एक सारख्या लावून ठेवल्या होत्या तिथे. ते बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. माझे कान गरम झाले आणि मला घाम फुटला.

मी त्यातील काळ्या रंगाचा जोड उचलला. सुरवातीस मी ब्रा उघडली. ती कप ब्रा होती. म्हणजे त्या ब्रा ला पुढे स्पंज चे कडक गोल जोडले होते. त्यामुळे स्त्री ची छाती नेहमीच कडक दिसण्यास मदत होते. ती ब्रा एका अतिशय मोठ्या कंपनीची होती. तिच्यावर असलेली नक्षी बघूनच मी ते ओळखले होते. त्या ब्रा ला हातात घेताच मला काकीची छातीच माझ्या हातात आल्या सारखे वाटले.

मी ती ब्रा हातात घेतली आणि त्या दोन्ही कपात माझे नाक घालून घासू लागलो, त्याचा वास घेऊ लागलो. डोळे बंद करून मी त्याची अनुभूती घेऊ लागलो. माझा सोटा प्रचंड कडक झाला होता नि मागे पुढे करत संभोगाची मागणी करत होता.

लगोलाग मी तिची निकर उचलली. मी जसे मनात विचार करत होतो तशीच ती निकर होती. अतिशय नाजूक, नक्षीदार आणि बारीक पद्धतीची निकर होती ती. तिच्यावर फुलाफुलांचे असलेले डिजाईन आणि नक्षी इतकी अप्रतिम होती कि मी लगेच विचार केला कि हि निकर काकी च्या गोऱ्या गांडीवर बसताच किती उठून दिसत असेल. माझे मन तिच्या गांडीवर जाऊन त्याची अनुभूती घेऊ लागले.

माझ्या हातात तिची निकर आणि ब्रा होत्या. मी त्याचा वास घेत काकीला ठोकत असलयाचे अनुभवू लागलो. माझ्या एका हाताने मी माझा कडक झालेला सोटा चोळू लागलो, त्याला हलवू लागलो. डोळे बंद करून मी माझ्या विश्वात गेलो होतो. तोच खाडकन दार उघडल्याचा आवाज मला आला आणि समोर काकी आली. मी घाबरलो. माझ्या नाकाजवळ तिची ब्रा आणि निकर बघून व माझा पॅण्ट मधून बाहेर आलेला कडक सोटा बघून काकी माझ्याकडे आली म्हणाली “राजू काय करत आहेस तू माझ्या निकर बरोबर?”

माझी बोबडी वळाली. मी काहीच बोललो नाही. ते बघून ती पुढे आली तिने माझा सोटा सरळ तिच्या हातात घेतला आणि म्हणाली “माझ्या निकर ला बघून तुझा सोटा इतका मोठा झाला आहे? बापरे. जर खरोखर मला बघतिलस तर काय होईल तुझे? नाही तर तुझा काका आहे. बिनकामाचा” असे म्हणून ती हसली आणि तिने माझा सोटा सरळ हलवायला सुरवात केली.

तिच्या या कृत्याने मला थोडे बरे वाटले. मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिचे रसरशीत ओठ चोखताना, चावताना मला अतीव आनंद मिळत होता. माझे हात तिच्या छातीवरून फिरू लागले. तिने माझे कपडे उतरवले आणि मी तिचे. एका क्षणात आम्ही दोघे पूर्ण नग्न झालो. काकीला मी असे कधी बघेन, कारेन असे स्वप्नांत पण विचार केला नव्हता. पण आज आता ते होत होते.

ती खाली बसली आणि तिने माझा माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व त्याला चोखायला सुरवात केली. सर सर करत ती तिचे तोंड मागे पुढे करत होती आणि जमेल तितका सोटा तिच्या तोंडात घेत होती. तिच्या थुंकीने माझा सोटा ओलाचिंब झाला होता. खूप वेळ तिने माझ्या सोट्याचे कौतुक केले.

मी तिला उचलले आणि तिच्या बेडवर टाकले. तिचे पाय फाकवले आणि माझ्या स्वप्नातील कृतीस मी सुरवात केली. मी तिच्या गुलाबी योनीत माझी जीभ घातली आणि तिला चाटायला सुरवात केली. जिभेने तिच्या योनीचे पदर बाजूला करत करत मी तिच्या दाण्याला पण कुरवाळत होतो. त्याला चोकत होतो. माझी जीभ तशीच तिच्या गांडीच्या भोकाकडे नेऊन मी त्याला पण चाटायला सुरवात केले. ती माझ्या मानेला पकडून माझे तोंड जोरजोरात आत तिच्या योनीकडे सरकवत होती. तिला माझे चाटणे आवडले होते.

थोड्याच वेळात मी बाजूला झालो. माझे हत्यार मी तिच्या योनीत कोंबले आणि क्षणातच तिला जोरजोरात हिसडे मारू लागलो. माझी भुक खूप जास्त होती. त्यातच मला काकी सारखा आयटम मिळाला असल्याने मी तिच्यावर तुटून पडलो होतो. मी काच काच करत तिची योनी मारू लागलो होतो. माझे तोंड तिच्या तोंडात घालून आमची लाळ एकमेकांत मिसळत होतो. माझा सोटा, तिची योनी आणि आमच्या दोघांचे तोंड सगळेच ओले झाले होते.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मग मी माझ्या सर्वोच क्षणाला आलो आणि मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला. पुढे तसेच मी तिला झोपवून तिच्या बरोबर रोमान्स करत बसलो. खूप वेळाने आम्ही दोघे शांत झालो आणि निवांत झोपलो. त्या दिवसापासून मी काकीला नियमित पणे ठोकू लागलो. सुट्टी माझी अश्या प्रकारे अप्रतिम गेली होती. पुढे तर काकीने शिक्षणासाठी म्हणून मला तिच्याकडेच ठेवून घेतले. पुढे काय झाले असेल हे तुम्हाला समजले असेलच.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *