कामवाली बनली घरवाली भाग २

मित्रांनो मी आपल्याला माझ्या घरच्या कामवालीला माझी घरवाली कशी बनवली याची कहाणी सांगत आहे. याआधीचा भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा. मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे मी माझी कामवाली अश्विनी ला पैशाची मदत देऊ केली. यावर ती खुश झाली आणि तिने मला विचारलं की तुमच्या खुशीसाठी मला काय करावे लागेल? कामवाली बनली घरवाली भाग १

आता समोर काय घडलं ते मी सांगतो. मी म्हणालो, “आधी तू तुझे डोळे बंद कर. जर तू डोळे उघडले तर तू माझ्या खुशीची पैज हारशील.” माझ्या बोलण्यावर अश्विनी ने डोळे बंद केले आणि माझ्या समोर उभी राहिली.

मी पाहिले तिचे गाल फुलत होते आणि ओठ थरथरत होते.

मी म्हणालो- जेव्हा पर्यंत मी म्हणणार नाही तेव्हा पर्यंत तू डोळे उघडायचे नाहीत.

ती म्हणाली- ठीक आहे साहेब.

ती कामवाली लाजत होती पण तिथेच स्तब्ध उभी होती. तिने आपले दोन्ही हात आपल्या पुदीच्या जागेवर ठेवले होते. जशी ती आपली पुदी लपवायचा प्रयत्न करत असावी.

मी थोडं समोर पाऊल टाकलं. आधी मी तिच्या कपाळावर हळूच कीस केलं. आतापर्यंत मी अजून माझ्या हाताने तिला स्पर्श केला नव्हता. ती डोळे बंद करून उभी होती. मग मी तिच्या पापण्यांवर हळूच कीस केले. तिचे डोळे अजूनही बंदच होते.

मग मी तिच्या डोळ्यांवर किस केल्यानंतर तिच्या गालांवर पप्पी घेतली. एवढ्या वेळात माझा लंड ताणला होता. माझ्या पॅण्टमध्येच लंड लोखंडासारखा कडक होऊन उभा झाला होता.

त्यानंतर मी तिच्या हनुवटीवर किस केलं. यावेळी तिने आपले डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला. पण मी तिला आधीच सांगितलं की जर तिने डोळे उघडले तर ती पैज हारेल.” म्हणून तिने आपले डोळे परत बंद केले.

आता मी समजलो की हिला आता तयार करायला जास्त मेहनत करावी लागणार नाही. आता मला तिला फक्त झवण्यासाठी तयार करायचं होतं आणि तिच्या पुदीची मजा घ्यायची होती.

यावेळी मी तिच्या थरथरत्या ओठांवर एक दीर्घ चुंबन केले. मी अजूनही आपल्या हाताने तिला स्पर्श केला नव्हता.

नंतर अश्विनीने आपले डोळे उघडले आणि मी लगेच माझ्या हातांनी तिच्या पापण्या बंद केल्या. आता मी आणखी थोडा समोर गेलो आणि तिचे हात माझ्या हातात घेऊन माझ्या कमरेवर ठेवले. मग मी माझ्या कामवालीला माझ्या बाहूपाशात घेतलं आणि तिच्या ओठांवर ओठ ठेऊन किस करायला लागलो. तिचे ओठ नव्हते तर मद्याचे प्याले होते. तिचे दोन्ही हात माझ्या पाठीवर फिरायला लागले.

इकडे मी तिचे ओठ चुसून त्यांचा रस पित होतो. ते गोड रस प्यायला फारच छान वाटत होतं. माझी इच्छा पूर्ण होत होती. तेवढ्यात मला जाणवलं की तिचे वक्ष माझ्या छातीवर दबाव बनवत आहेत. तिचे वक्ष ताणून टाईट झाले होते.

मग मी तिच्या साडीचा पदर खाली पाडला आणि तिला आपल्याजवळ कसून पकडलं. मी तिच्या ओठांवर जोराने केलं. तिचे माऊ ह्रदयाचा धडधडीने उडायला लागले. मी अश्विनीच्या गांडीवर हात ठेवून तिला आपल्याकडे खेचत किस सुरू केलं. माझा लवडा तिच्या शरीराशी दबत होता. मी अश्विनीला तो रोमांचक अनुभव देत होतो.

मित्रांनो विवाहित मुलीला हेपणे फार सोपं असतं. याचे एक कारण हे आहे की त्यांना आधीच सर्व काही माहीत असतं. त्यामुळे त्या घाबरत नाहीत.

अश्विनीने ब्रा घातली नव्हती. तिच्या ब्लाउज चे बटन मागच्या बाजूला होते. मी माझ्या हाताने तिचे बटणे काढायला सुरुवात केली. ब्लाउज काढून घेतल्यावर तिचे आधीच ताणलेले माऊ सुटून माझ्या हातात आले. तिचे निप्पल्स पण तसे कडक झाले होते. पण तिचे माऊ मात्र मलाई सारखे मुलायम होते.

मग मी तिची साडी सोडायला सुरुवात केली. हळूहळू मी तिची साडी सोडत तिला बेडकडे न्यायला लागलो. जेव्हा मी तिला घेऊन बेडवर पोहोचलो तेव्हा मी तिला आरामात बेडवर लेटवलं.

मी म्हणालो: अश्विनी आता तू डोळे उघडू शकतेस.

अश्विनी म्हणाली: तुम्ही तर खूपच रसिले आहात साहेब.

असं म्हणून तिने लज्जेने परत डोळे बंद केले. पण ती माझ्याकडे येऊ पाहत होती आणि मला आलिंगन देऊ पाहत होती. माझा लवडा उठून उठून झवायला उतावीळ व्हायला लागला होता.

जेव्हा मी तिची साडी पूर्ण सोडली तेव्हा मी पाहिलं की तिची पुदी पूर्ण उघडी होती. तिने चड्डी घातली नव्हती.

मी म्हणालो- अश्विनी तू चड्डी घालत नाही का?

माझ्या प्रश्नावर तिने काहीच उत्तर दिले नाही.

ती म्हणाली- साहेब प्रकाश खूप येत आहे. पडदे लावू का?

मी उठून पडदे लावले. रूम मध्ये थोडा अंधार झाला. त्यानंतर मी लगेच वापस येऊन तिच्या मांड्या जवळ लेटलो.

मी अश्विनीच्या ओठावर कसून चुंबन केलं आणि तिचे नंगे माऊ दाबायला लागलो. मग मी तिच्या नंग्या पुदीवर माझे बोटं फिरवले. तिच्या पुदीवर कुरळे केस होते. मला तिच्या पुदीवरचे केस छान वाटत होते.

मग मी तिचे निप्पल तोंडात घेतले आणि चावले. तिला फारच छान वाटत होतं. त्यानंतर मी माझा एक बोट तिच्या पुदीच्या भेगेत ठेवलं. तिच्या पुदीत बोट ठेवताच लोण्यामध्ये बोट असल्याचा मला भास झाला. तिची पुदी फारच गरम आणि ओली झाली होती. तिच्या तोंडून सुस्कारे निघणं सुरू झाले होते. तिचे सुस्कारे मला आणखी मदमस्त करत होते.

मी म्हणालो- माझी राणी आता काय करायचं?

ती म्हणाली- साहेब आता आणखी तडपवू नका. फक्त आता मला चोदूनच टाका.

मी म्हणालो- नाही असं नाही. जान म्हणून बोलव मला.

ती मला आपल्या जवळ ओढत म्हणाली- साहेब करा ना आता लवकर. तडपवू नका.

मी म्हणालो- नाही नाही.

ती म्हणाली- साहेब घाला ना!

मी म्हणालो- काय घालू?

मी खोडी करत विचारलं होतं. मला तिच्या तोंडून हे सर्व फार मजेशीर वाटत होतं. ती वारंवार घालण्याबद्दलच बोलत होती. पण मला तिच्या तोंडून पूर्ण गोष्ट ऐकायची होती.

ती म्हणाली- तुमचा लवडा माझ्या पुदीत घालाना साहेब!

तिने माझ्या ओठांशी आपले ओठ टेकवले. मी तिचे माऊ दाबत तिचे ओठ चुसन सुरू केलं.

मी म्हणालो- हो माझी राणी. आता हा लंड तुझ्या पुदीत जाईल. सांग चोदू का तुला?

ती म्हणाली- हो साहेब चोदा मला.

अश्विनी आता चांगलीच गरम झाली होती. आता मी तिच्या पुदीच्या छिद्रावर माझा लवडा ठेवला एक झटका दिला. मी माझा लंड तिच्या पुदीत घुसवला. ती ओरडली, “आहहहहहहहह….. साहेब…!”

त्यानंतर मी तिच्या मावांवर तर कधी ओठांवर तर कधी गालांवर किस करत तिला चोदत होतो. माझं मन करत होतं की मी तिला चोदतच राहू. ती ही माझ्या लंडाकडून आपली गांड वर करून करून हेपत होती.

ती म्हणाली- उऊहहहह….. साहेब तुम्ही तर फारच मस्त हेपता! तुम्ही मला हेपतच राहा. मला फार मजा येत आहे आहहहहहह…!!!!.

हळूहळू अश्विनीचे हात माझ्या पाठीवर कसायला लागले. तिने आपल्या टांगा माझ्या कमरेवर कवटाळून ती खालून आपले चुतडे वर उचलत होती.

मी म्हणालो- अश्विनी तुझी ही पुदी तर माझ्या कडून चुदायलाच बनली आहे. मस्त आहे पुदी तुझी. फार मजा येत आहे. सांग ना कसं वाटत आहे माझी चुदाई? माझा लंड घेऊन किती मजा येत आहे माझी राणी?

ती म्हणाली- तुम्ही फक्त हेपतच राहा. …. ईइहहहह…. मला फार मजा येत आहे. ऊहहहहह…. !

अशा प्रकारे आम्ही दोघही गोष्टी करत खूप वेळपर्यंत झवण्याची मजा घेत राहिलो. त्यानंतर अचानक ती आणि मी एकाच वेळी झडलो. पण माझं मन तर अजूनही भरलं नव्हतं.

अर्ध्या तासानंतर मी माझा लवडा तिच्या तोंडात दिला आणि तिला चुसायला लावलं. आता आम्ही दोघेही 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो. जेव्हा ती लंड चुसत होती तेव्हा मी तिची पुदी चाटत होतो. तसं तर दुसऱ्यांच्या बायकांना हेपायला फार जास्त मजा येते. मित्रांनो मला एवढी मजा आली की मी सांगू शकत नाही.

यावेळी माझ्या लवड्याने मला फार वेळ पर्यंत साथ दिली. मी तिला भरपूर मजा देत राहिलो. नंतर आम्ही झडलो आणि मग आपले कपडे घातले.

मी म्हणालो- अश्विनी आता तू माझ्याकडूनच चुदत राहा.

अश्विनी- होय साहेब. तुम्ही तर माझी फार मस्त चुदाई केली साहेब. मी तर आता तुमच्याच लंडाकडून चुदत राहीन. तुम्ही मला पैसे द्या अथवा नका देऊ पण तुमच्या लंड मात्र मला द्या.

त्यानंतर मी तिचे बुब्स दाबून तिला किस केले. ती मग परत घरी गेली. आता माझी कामवाली माझी घरवाली बनली होती.

मित्रांनो कशी वाटली कहाणी कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *