कामवाली सोबत झवाझवीचा खेळ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्र मंडळी, माझं नाव अमोल असून मी पुण्याचा रहिवाशी आहे. मी एक सर्वसामान्य व्यक्ती आहे, आणि आज माझ्या जीवनातील एक घटना इथे सांगत आहे.

पुण्यामध्ये सर्व गोष्टी असल्यामुळे मला लहानपणापासून पुण्यातच राहावे लागले. माझी खूप इच्छा होती की, मी हॉस्टेल ला राहावं आणि बाकी मुलांसारखी धमाल करावी. पण ते कधी जमलंच नाही, खैर मी आपला अधिक वेळ न घेता सरळ माझ्या कथेवर येतो.

माझे आई व बाबा दोघेपण सरकारी नोकरीवर आहेत. त्यामुळे ते सकाळी घराबाहेर पडतात ते थेट संध्याकाळीच घरी येतात. मग अशा परिस्थितीत घराची देखभाल कोण करेल? या प्रश्नावर उत्तर म्हणजे त्यांनी एक मोलकरीण ठेवली, जी घरातील सर्व कामे करील.

माझ्या घरात मी एकटाच मुलगा आहे, मला भाऊ-बहीण कुणीपन नाही. मी एकटा असल्याने माझे खूप लाड व्हायचे. पण घरात मला खेळायला कुणीच नव्हतं, शिवाय कामवाली बाई.

मी लहान होतो, तेव्हापासून आमच्या घरी ती एकच कामवाली बाई यायची. मागच्या महिन्यात तिने तिच्या जागी आपल्या मुलीला कामासाठी पाठवलं. तिच्या मुलीच्या येण्यानेआमच्या घरी कुणाला पण काही फरक पडत नव्हता, आम्हाला फक्त दिवसभर घरी कुणीतरी राहणारं हवं होतं.

माझं वय सध्या २३ वर्षे असून मी मागच्याच वर्षी एम.बी.ए. पूर्ण केलंय, आणि आता नौकरी शोधत घरी आहे. जेव्हा पहिल्यांदा आमच्या कामवालीने तिच्या मुलीला पाठवलं, मी तर तिला पाहून दंग झालो. ती कमालीची सुंदर होती, तिला पाहून असं वाटायचं की, देवाने हिला बनवताना खूप वेळ काढून बनवलं असावं.

तिला पाहून कुणीपन तिच्यावर फिदा होईल, असच तिचं रूप होतं. या सर्व गोष्टींत मी तुम्हाला तिचं नाव सांगायचं विसरलोच. तिचं नाव मिताली आहे. मितालीचे उरोज बहुदा ३२ इंच असावेत, ज्यांना पाहून कुणीपन तिला भोगण्याचा विचार करेल.

मितालीचे वय १८ वर्षे होतं, पण तिच्या शरीराची वाढ लवकर झाल्याने ती २१ वर्षांची वाटायची. पहिले काही दिवस मिताली कामाला यायची तेव्हा खूप कमी बोलायची, पण नंतर हळू हळू ती माझ्यासोबत खुलू लागली.

आम्ही दोघेपण सारख्याच वयाचे असल्याने आमची लवकरच मैत्री झाली. आता मिताली सकाळी घरी आल्यावर पहिले आपलं सर्व काम आटोपून घ्यायची आणि मग माझ्या खोलीत येऊन माझ्याशी गप्पा मारत बसायची.

मी तिला कधी माझ्या लॅपटॉप वर गाणे दाखवायचो, तर कधी नवीन आलेला कोणता सिनेमा. ती पण हे पाहून थोडं खुश व्हायची, हळू-हळू आम्ही दोघे जवळ येत गेलो. माझ्या मनात पण तिला भोगण्याची इच्छा होती, आणि मी योग्य वेळ येण्याची वाट पाहत होतो.

एके दिवशी मिताली तिचे काम आटोपून माझ्या खोलीत येत होती, तेव्हा मी लगेच माझ्या लॅपटॉपवर एक सेक्स सीन असलेलं गाणं लावलं. थोड्याच वेळात मिताली आली, मी तिच्याकडे लक्ष न देता लॅपटॉप कडेच पाहत राहिलो.

ती पण माझ्या बाजूला येऊन लक्षपूर्वक पाहायला लागली. एक व्हिडिओ संपल्यावर मी तिच्याकडे पाहिलं, तर मितालीचा चेहरा पूर्णतः लाल झाला होता. मी हळूच माझा हात तिच्या हातावर ठेवला, आणि तिच्याकडे पाहत राहिलो.

पण मितालीने नजर खाली झुकवली, ती फक्त आपल्या पायांकडे पाहत होती. मला समजेना की हिच्या मनात काय चालू असेल? मग मी थोडं धाडस करून मितालीचा हात उचलून माझ्या हातात घेतला आणि तिचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला.

मला आता काहीच कळत नव्हते की, मी काय करावं. म्हणून मी अगोदर मितालीशी बोलणं करून घ्यायचं ठरवलं. लगेच मी तिला विचारलं, “काय झालं मिताली? तू अशी माठ बनून का बसलीस?”

मिताली काही बोलायला तयार नव्हती. मग थोड्या वेळाने मी तिला विचारलं, “तुला तो व्हिडीओ आवडला नाही का? आवडला नसेल तर मी परत नाही लावणार तसा व्हिडीओ.”

आता हे ऐकून मितालीने मान वर उचलली, आणि मला म्हणाली, “तसं नाहीये, मी असं हे काहीतरी पहिल्यांदाच पाहिलं, मला असं काही पाहण्याची सवय नाही.”

एवढं बोलून परत ती शांत झाली. मग मी परत तिचा हात आपल्या हातात घेत तिला विचारलं, “तुला कसं वाटलं ते पाहून? आवडलं की नाही? मी शपथ घेतो, की ही गोष्ट आपल्या दोघांतच राहील, आता तरी तू बोल.”

मी शपथ घेतलेलं पाहून मिताली आता बोलायला लागली. ती म्हणाली, “मला हे आवडलं की नाही ते माहीत नाही, पण मला सुसू करता तिथे काहीतरी गुदगुदल्या सारखं झालं होतं. पण खूप मस्त वाटलं मला.”

मितालीच्या तोंडून हे ऐकून माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला, मला आता वाटलं की, लवकरच मिताली सोबत मला संभोग करायला मिळेल. मी लगेच तो व्हिडीओ परत लावला, आम्ही दोघेपण आता सोबतच तो व्हिडीओ पाहत होतो.

व्हिडीओ मध्ये सेक्स सीन आले की, मिताली थोडी लाजायची पण तिने व्हिडीओ पाहणं बंद नाही केलं. मी आता हळूच तिचा हात घेऊन माझ्या लवड्यावर ठेवला. माझा लवडा हे सर्व पाहून पूर्णपणे आपल्या आकारात आला होता.

मितालीचा हात लागताच लवडा अजून टन-टन करायला लागला. अगोदर तर मितालीने लगेच आपला हात मागे ओढून घेतला. मी परत काही वेळाने तिचा हात घेऊन पुन्हा माझ्या लवड्यावर ठेवला, ह्या वेळेस तिने आपला हात काढून घेण्याची काही घाई नाही केली.

हे पाहून मग मी पण तिला ओढून माझ्या जवळ घेतलं. माझ्या जवळ येताच, मितालीने माझ्या लवड्याला पॅन्ट वरूनच आपल्या दोन्ही हातात पकडलं. हे पाहून मी सरळ तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले आणि चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

मिताली पण चुंबन घेण्यात माझी मदत करत होती. मी तिचे चुंबन घेत असतानाच माझे हात तिच्या नाजूक देहावरून फिरवायला चालू केले. मिताली पण आता कामुक झाली होती, आणि तिने माझ्या पॅन्टची हुक काढून माझ्या चड्डीतून माझ्या लवड्याला मोकळं करून आपल्या हाती घेतलं.

तिच्याकडून मला एवढी अपेक्षा नव्हती, पण एवढं पाहून मग मी सुध्दा आता जास्त वेळ न लावता तिचे कपडे काढायला सुरुवात केली. पहिल्यांदा मी तिचा टॉप काढला आणि तिच्या स्तनांना माझ्या हातात घेऊन दाबायला सुरुवात केली.

तिच्या स्तनांना दाबताच तिच्या मुखातून आह आ ओह असे आवाज निघायला सुरुवात झाली. थोडा वेळ मितालीचे स्तन दाबून झाल्यावर मी एक स्तन माझ्या तोंडात घेऊन लहान मुलासारखं तिचे स्तन चोखू लागलो.

मिताली माझ्या लवड्यासोबत खेळत होती, तिने माझी पॅन्ट माझ्या शरीरापासून वेगळी करून टाकली होती. मी दोन मिनिटांसाठी तिच्यापासून वेगळा झालो आणि माझं शर्ट पण काढून मी पूर्णतः नागडा झालो.

मला नागडा झालेलं पाहून मितालीने आपले हात डोळ्यांवर झाकून घेतले, मी हळूच तिच्यासमोर जाऊन उभा टाकलो. तिच्या हातांना डोळ्यासमोरून काढलं आणि माझा बुल्ला तिच्या हातात दिला.

तिने पुन्हा एकदा माझ्या बुल्ल्यावर आपल्या हाताची जादू दाखवायला सुरुवात केली, मग मी तिच्या डोक्याला पकडून माझ्या लवड्याकडे ओढलं.

तिने लगेच समजून घेतलं की, मी तिला लवडा चोखायला सांगतोय. तिने थोडाही वेळ न लावता लगेच माझा लवडा तोंडात घेतला आणि चोखायला सुरुवात केली.

ती माझा लवडा खूप मस्तरीत्या चोखत होती, म्हणून मी तिला विचारलं, “ह्या अगोदर किती लवडे घेतले आहेस तू?”

तेव्हा ती लाजत म्हणाली, “आता पर्यंत दोनच घेतले आहेत, आणि हा तिसरा.”

एवढं बोलून तिने माझ्याकडे पाहात मला डोळा मारला आणि पुन्हा लवडा चोखायला लागली. थोड्याच वेळात मला वाटलं की, आता जर मी मितालीला नाही थांबवलं तर माझा लवडा लगेच वीर्याची धार सोडेल.

म्हणून मी मितालीला थांबवलं आणि माझा लवडा तिच्या मुखातून बाहेर काढून घेतला. मग मी मितालीला माझ्या पलंगावर झोपवलं आणि तिचे उरलेले कपडे काढायला सुरुवात केली.

मितालीने पिवळ्या रंगाची ब्रा आणि चड्डी घातली होती. तिचा टॉप व ब्रा तर मी अगोदरच काढला होता, मग मी आता तिची पॅन्ट हळूहळू खाली सरकवत तिच्या पायांपासून वेगळा केला.

मितालीच्या चड्डी वरूनच एकदा मी तिच्या पुच्चीला माझ्या मुठीत दाबून घेतलं, तसं तिचा जीव कासावीस झाला. ती स्वतःच तिची ब्रा काढू लागली, मी तिला थांबवलं आणि मितालीला उलटी करून झोपवलं.

आता मितालीची गोरी पाठ आणि गांड माझ्या डोळ्यासमोर होती. तिच्या नितंबावर दोन तीन थपके मारून मी तिची चड्डी पण काढू लागलो. तिची चड्डी काढून झाल्यावर मी लगेच तिला सरळ केलं, आणि पाहतो तर काय तिच्या पुच्ची जवळ एक पण केस नको.

अशी चिकणी पुच्ची पाहिल्यावर मी लगेच माझे तोंड तिच्या पुच्चीवर ठेवून चाटायला सुरुवात केली. मितालीने माझ्या केसांना आपल्या हातात धरून माझे डोके ती पुच्चीवर दाबत होती.

थोड्या वेळानंतर ती मला म्हणाली, “आता अजून सहन करू शकत नाही, लवकर मला झवून टाक.”

असं म्हणून तिने मला तिच्या अंगावर ओढून घेतलं आणि माझ्या बुल्ल्याला पुच्चीच्या भोकावर ठेवलं. आता मला फक्त धक्का मारायचा होता आणि धक्क्याने माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घुसणार होता.

मी माझ्या लवड्याला तिच्या हातातून सोडवून घेतलं आणि अगोदर तिच्या पुच्चीत बोट घालून पाहिलं. मग मी एका जोरदार धक्क्याने माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घुसवला. पहिल्या झटक्यात अर्धा बुल्ला तिच्या आतमध्ये गेला होता.

मी लगेच न थांबता दोन-तीन धक्के मारून पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घुसवला. शेवटचा धक्का मारल्यावर मितालीच्या तोंडून एक आह निघाली. मी तिचा त्रास कमी व्हावा म्हणून दोन मिनिटं थांबलो, तर तिने लगेच खालून आपली कंबर वर उचलून धक्के द्यायला सुरुवात केली.

तिचा हा उत्साह पाहून मी पण ताबडतोब झवायला सुरुवात केली. थोड्या वेळाने मग मी तिला उलटी करून झोपवलं आणि तिच्या कंबरेखाली दोन उशा ठेवल्या, जेणेकरून तिची पुच्ची उघडी पडावी. मितालीने आता पर्यंत एकदा रस सोडला होता.

मग मी मागच्या बाजूने तिच्या पुच्चीत माझा लवडा टाकला. ह्या स्थितीत माझ्या लवड्यावर थोडा अधिक दबाव पडत होता, म्हणून लवकरच माझं वीर्य निघणार होतं.

मला कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करायचा नव्हता म्हणून मी माझे सर्व वीर्य मितालीच्या नितंबावर सोडलं. वीर्य सोडल्यावर मी तिच्या बाजूला तसाच झोपलो, मिताली उठली आणि बाथरूम मध्ये जाऊन स्वतःला साफ करून माझ्याबरोबर येऊन झोपली.

त्या दिवसापासून मग रोजच आमचं ठरलेलं होतं, मितालीचे काम आटोपून झालं की आम्ही झवाझवीचा खेळ खेळायला लागायचो.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे खाली कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *