कामुक बायकोला चोदून काढले – Marathi Hot Bayko Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीमुळे माझ्या आयुष्यभराची संभोगाची सोय झाली. तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी घरी बसून काम करत होतो. घरी बसून काम करत होतो म्हणजे मी एक आय टी इंजिनियर होतो आणि आम्हाला वर्क फ्रॉम होम ची सुविधा उपलब्ध होती. आम्ही घरी बसून काम करण्याला आमच्या कंपनीची कधीच अडचण नव्हती. पण आजवर मी त्याचा वापर कधी केला नव्हता. पण त्या दिवशी मात्र मला खूपच कंटाळा आला असल्याने मी वर्क फ्रॉम होम करायचे ठरविले.

तसेही माझे नुकतेच लग्न झाले होते. त्यामुळे मी  घरी बसूनच काम करणार आहे हे समजल्यावर सर्वात जास्त खुश कोण झालं असेल तर ती म्हणजे माझी बायको. कारण आम्हाला जास्तीत जास्त वेळ एकत्र घालविण्यास मिळणार होता. त्यामुळे ती तर भलतीच खुश होती.

माझ्या बायकोचे नाव निशा होते. निशा दिसायला खूप देखणी होती. उंच तर होतीच ती पण फक्त उंच असणे म्हणजे चांगले दिसणे असे अजिबात नसते. त्याला ती पण अपवाद नव्हती. उंची बरोबरच तिची अंग काठी देखील तितकीच चांगली होती तिची. अतिशय मादक असलेली तिची फिगर बघूनच तर मी तिच्याशी लग्न केले होते. हो माझे अर्रेज मॅरेज होते. तिला बघून तर पुढे कित्येक दिवस मी वेडा झालो होतो.

तिच्या त्या मादक फिगर ला शोभणारी तिची छाती म्हणजे एक अजबच नमुना होता. भरदार छातीला तिच्या टुमदार गांडी ची साथ होतीच. तिच्या गांडीला जणू काही तरी आत साडीत लपवले आहे कि काय असेच वाटावे अशी तिची गांड होती. जोडीला तिची मदमस्त नजर आणि नाजूक ओठांची समोरच्याला घायाळ करणारे बोलणं होतेच. डोळे असे काही रोखून बघायचे कि समोरच्याचा उठला नाही तर शप्पथ.

तर अशी हि माझी बायको निशा. मग मला सांगा अश्या बायकॊला ठोकायला कोणाला नाही आवडणार. ती दिसायला चांगली होती आणि मी सम्भोगात चांगला होतो. तिच्या शरीराचा मी असा काही उपभोग घेत असे कि जसे उपाशी वाघ आपल्या भक्षाचे लचके तोडतात वाजिद तसेच मी तिच्या शरीराचा उपभोग घेत असे. एकदा मी तिला माझ्या मिठीत घेतले कि तिचे हाल हाल करूनच सोडत असे. पण मला त्याची काहीच फिकीर असत नसे. कारण मला मतलब होता तो म्हणजे तिच्या मांसल शरीराचा.

मी काम करू लागलो तेव्हा निशा किचन मध्ये होती. मी लॅपटॉप वर काम करत तिच्याकडे एक कटाक्ष अधे मध्ये टाकत असे. त्यावेळी तिने घातलेल्या साडीतून तिच्या अतिशय नाजूक पण मादक फिगर चे मला दर्शन होत होते. बर असेही नव्हते कि मी तिला उपभोगले नव्हते. पण साला ती चीज च काही और होती कि मी तिच्याकडे वासनांध नजरेने बघायचे सोडत नव्हतो. तिला कधी एकदा ठोकून काढू असे मला झाले होते. पण मला काम पण करायचे होते. त्यामुळे मला समजत नव्हते कि मी नेमके काय करावे ते.

मी एक शक्कल लढवली. मी थोडासा ब्रेक घेतला आणि तिच्याकडे आत गेलो. मला माहित होते कि मी एकदा का तिला गरम केले कि माझे काम अतिशय सोपे होणार होते. कारण तिला पण एकदा गरम झाले कि स्वतःच्या भावना आवरणे मुश्किल होऊन बसत असे. त्यामुळे मी उठलो आणि आत गेलो. तिच्या पाठमोऱ्या शरीराला मी मागून हळूच मिठी मारली आणि तिचे मागे मानेवर आलेले केस हलकेच हाताने बाजूला केले.

तिच्या गोऱ्यापान मानेचे आणि गळ्याचे दर्शन मला इतक्या दिवसांनी पण खूपच खुणावत होते. मी कितीही वेळा बघितले असले तरी मला स्वतःला ते प्रत्येक वेळी नवीनच असल्याचे वाटत होते. मी तिच्या मानेवर माझे ओठ ठेवले आणि हलकेच किस केला. माझ्या ओठांना मी तसेच तिच्या गळ्यावरून वर खाली फिरवत तिला गरम करू लागलो. सोबत तिच्या गांडीवर फिरणारा माझा सोटा होताच.

मानेवर आणि गळ्यावर किस करत करत मी तिच्या गांडीवर माझा जसा सोटा फिरवू लागलो तशी ती गरम झाली आणि तिचे कामातील लक्ष झटकन उडाले. तरीही तिला ते काम असे अर्धवट सोडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तिने मला तसेच माझ्या मानेला मागून पकडले आणि मला अधिक उद्यक्त करू लागली. तिला मी तेवढेच गरम केले आणि माझ्या जागेवर येऊन बसलो.

मी जसा जागेवर येऊन बसलो तशी ती वळाली आणि माझ्याकडे एकसारखी रोखून बघू लागली. तिला तिच्या भावना अनावर झाल्या असल्याचे जाणवले. तिने गॅस बंद केला. पण ती माझ्याकडे आली नाही. तिने तिथेच उभे राहून तिच्या साडीचा पदर बाजूला केला आणि तिची छाती उघडी केली. तिच्या ब्लाउज मध्ये असे बसे बसलेले तिचे उरोज कमालीचे फुगीर झाली होते.माझ्या मिठीने काम केल्याची पावती होती ती.

तिने तिच्या छातीवर हात ठेवला आणि ती स्वतःचा छातीला दाबून गहू लागली. तिची बेंबीच्या खाली घालायच्या साडीच्या अफलातून पद्धतीने तिच्या मादक फिगर ला अधिकच मादक बनवले होते. तिला स्वतःवर कंट्रोल करणे शक्य होत नव्हते. तिने डोळे बंद करून जोरजोरात छातीला दाबून घेण्यास सुरुवात केली. मी इकडे ते सगळे डोळे मोठे करून बघत होतो. मी पण मग काम थांबवले आणि जगाचा उठलो.

तिच्या जवळ मी जाताच तिला मी कमरेत हात घालून पकडले आणि किचन कट्या जवळ नेले. तिच्या केसांना हाताने पडकून तिचे तोंड मी मागे खेचले आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिचे स्मूचिंग करू लागलो. तिचे ते रसाळ ओठ मी माझ्या जाड्या भरड्या ओठानी पडकून चावू लागलो, त्यांचा आस्वाद घेऊ लागलो. माझा हात एव्हाना तिच्या छातीवरून फिरू लागला होता. तिची ती भरदार छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो होतो.

माझा हात मग मी हळूच खाली नेट तिच्या बेंबी जवळून अलगद तिच्या साडी मध्ये घातला. माझा हात आत घालून मी तिच्या योनीवर ठेवून वर खाली करत जसा रगडु लागलो तसे तिचे विव्हळणे अधिकच जोरात होऊ लागले. ती बेभान होऊन मला प्रतिसाद देऊ लागली होती. मी तसाच खाली बसलो आणि तिच्या पोटावरून माझे तोंड ठेवून रगडु लागलो. माझी जीभ जशी तिच्या बेंबीवरून आणि पोटा वरून फिरू लागली तशी ती कमालीची गरम झाली.

तिची साडी मी अलगद फेडली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिची ती मादक फिगर बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिने पण माझे कपडे झट झट करत उतरवले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तीने मला बाजूला करत ती खाली बसली आणि माझा सोटा तिने बघता बघता तोंडात घेऊन चोखायला चालू केला देखील. मी डोळे मिटून त्या स्वर्गीय सुखाचा आनंद लुटू लागलो होतो. तिच्या केसांना पकडून मी तिचे तोंड जोर जोरात माझ्या सोट्यावर नेत  होतो. मला जास्तीत जास्त तिने सोटा आत घेऊन चोखावा अशी इच्छा असायची.

खूप वेळ माझा सोटा चोकून झाल्यावर मी तिला बाजूला केले आणि तसेच कट्ट्यावर उताणे पाडले. तिच्या गोलाकार गांडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात फटके मारताच तिची गांड लाल चुटुक झाली. तिची गांड मी माझ्या हाताने जमेल तितकी फाकवली आणि तिच्या गांडीच्या भोकावर माझे तोंड ठेवून त्याला चाटू लागलो. माझा सर्वात आवडता प्रकार होता तो. तिची गांड चाटून चाटून मी माझा मोर्चा तिच्या योनी कडे वळवला.

तिची गुलाबी योनी मी चाटू लागताच ती ओली झाली असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले. मी लगेच उठलो आणि माझ्या सोट्याला माझ्या हातात घेतले आणि तिच्या योनीवर ठेवण दोन तीन वेळा रगडले. माझा सोटा आणि तिची योनी आता पूर्ण तयार असल्याची खात्री पटताच मी कचकन एक दणका दिला.एका हिसड्यातच माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. आत जाताच मी जोरजोरात माझी कंबर हलवू लागलो.

काच काच करत त्या किचन काट्यावर उत्तानी पाडून मी तिला ठोकू लागलो होतो. तिची गोलाकार छाती त्या कट्ट्यावर रगडली जात होती आणि तिच्या योनिचा मी माझ्या सोट्याने चांगलाच समाचार घेत होतो. हिसड्यावर हिसडे देऊन झाल्यावर खूप वेळाने मी माझे सगळे वीर्य तसेच तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तिला मी तसेच दाबून ठेवले होते . माझा सोटा अजूनही तिच्या योनीतच होता.

जरी सोटा गळाला तरी तो काही लगेच मऊ होत नाही. त्यात पुढे काही वेळ अजून ताठपणा असतोच. त्यामुळे मी तसाच माझा सोटा मऊ होऊ पर्यंत तिच्या योनीत ठेवला आणि तिच्या पाठीवरून माझे तोंड फिरवत फिरवत त्याचे किस घेऊ लागलो. तिच्या त्या मादक शरीराचे मी असे रोजच लचके तोडत होतो. अश्या प्रकारे वर्क फ्रॉम होम चा माझा पहिला दिवस तर अतिशय अफलातून गेला होता हे नक्की..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *