कामुक शिक्षिकेची तिच्याच घरी ठोकली योनी – Marathi Hot Teacher Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे  नाव सुरज आहे. मी आज चाळीश वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या टीचर ना उपभोगू शकलो. माझ्या आयुष्यातील ती एक अद्भुत गोष्ट होती.

मी तेव्हा कॉलेज मध्ये होतो आणि मी कॉलेज मधील एक चॉकलेट हिरो असल्यासारखाच होतो. उंच, दिसायला स्मार्ट. जिम ची आवड असल्याने पिळदार स्नायू, कडक मसल्स आणि खेळाची आवड असल्याने एक खेळाडू चे असलेले शरीर. यामुळे मी सगळ्या मुलींचा आवडता होतो. माझ्या गर्लफ्रेंड्स पण तश्या खूप होत्या बर का. त्यामुळे मी सतत कोणाला ना कोणाला तरी उपभोगत असेच असे.

मी जसा मुलींना आवडायचो तसेच मला पण खूप मुली आवडत होत्या. काही तर इतक्या सुंदर होत्या कि काही विचारू नका. मुलीचं नव्हे तर मला काही शिक्षिका पण आवडत होत्या. एक से एक शिक्षिका होत्या आंमच्या कॉलेज मध्ये. मी नेमका जेव्हा लास्ट ईअर पास होऊन  बाहेर पडत होतो त्याच वेळी कॉलेज मध्ये एक नवीन टीचर जॉईन झाली होती. तिचे नाव प्रिया होते.

प्रिया मॅम म्हणायचो आम्ही त्यांना. प्रिया दिसायला कमालीची देखणी होती. तिचे वय साधारण पस्तीस वगैरे असेल तेव्हा. म्हणजे तसे बघायला गेले तर ती पण तरुणच होती. नुकतीच तिचे जॉइनिंग झाले होते. ती दिसायला जितकी देखणी होती, त्यापेक्षा मादक ती तिच्या गळ्याच्या खाली होती. तिचा चेहरा उभा पण तेज तर्रार होता. तिला तिच्या उंचीला तो शोभून दिसत होता.

तिची फिगर त्यावेळी ३६-२४-३६ अशीच होती. तिला बघताना नेमके कुठे बघायचे तेच समजत नव्हते. तीची छाती, तिची गांड, तिची कंबर, तिच्या मांड्या सगळेच कसे मादकतेने भरलेले होते. त्यामुळे तिला बघणे म्हणजे नजरेला एक  वेगळ्या प्रकारचे सुख असे. तिला मी खूप वेळा चोरून चोरून बघत असे. पण नेमके आमचे कॉलेज संपले आणि माझा तिच्याशी असलेला टच पण गेला.

मी जॉब ला लागलो होतो आता. माझे माझे रुटीन चालू झाले होते. मी एकदा असेच ऑफिस मध्ये असताना मला एका अनोळखी नंबर वरून फोन आला.मला तो एका बाई चा आवाज होता.

“हॅलो कोण सुरज का?” ती म्हणाली.

“हो मी सुरजच बोलत आहे. प्रिया मॅम का?” मी असे म्हणताच ती जोरात हसली आणि मला म्हणाली “वाह. सुरज तू इतक्या वर्षा नंतर देखील माझा आवाज अजिबात विसरला नाहीयेस. आय एम सरप्राईजड. खूप छान वाटले तू अजून मला विसरला नाहीयेस ते बघून”

“अहो मॅम मी सगळ्यांना विसरू शकतो. पण तुम्हाला नाही” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अजून तुझी फ्लर्ट करायची सवय नाही गेली ना. अजून आहे तसाच आहेस तू”

” बर ऐक.एक काम होते तुझ्याकडे. कॉलेज चे गॅदरिंग या वर्षी माझ्या हाताखाली होणार आहे आणि असल्या गोष्टींसाठी तुझ्या पेक्षा योग्य माणूस कोणी असूच शकत नाही जो मला यावर मार्गदर्शन करू शकेल”ती मला म्हणाली आणि तिने मला तिला भेटण्यासाठी सांगितले.

मी लगेच दुसऱ्या दिवशी तिला जाऊन कॉलेज मध्ये भेटलो. तिला बघून त्या दिवशी देखील मी आ वासून उभा होतो. तिच्यात अजिबात काही फरक पडला नव्हता. ती पण मला बघून खूप खुश झाली. आम्ही प्राथमिक बोलणी केली कारण तिथे सगळे बाकीचे लोक होते आणि आम्ही आमच्या कामाला लागलो. मी लगेचच तिला खूप साऱ्या आयडिया दिल्या आणि त्यामुळे ती खूपच जास्त खुश झाली माझ्यावर.

ती मला म्हणाली “सुरज माझ्या घरी चल. चहा साठी आज” ती असे म्हणताच मी लगेच त्याला होकार दिला. तिच्या गाडी मागे मी माझी गाडी लावली आणि तिच्या घरी गेलो. तिचे घर खूपच लांब होते. पण खूपच छान होते, किमान बाहेरून तरी. तिने मला बसायला सांगितले. पण माझी नजर तिच्या घरा पेक्षा जास्त तिच्या शरीराकडे होती. ती कशी दिसते कशी बोलते याचे मी नीट निरखून बारकाईने परीक्षण करत होतो.

ती माझ्याकडे बघत म्हणाली “चल तुला घर दाखवते” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघत राहिली. तरीही मी माझ्या तंद्रीतच होतो. तिच्या छातीकडे माझी नजर पूर्णपणे खिळून गेली होती. ते बघून तिने मला एक चापटी मारली आणि ती मला म्हणाली “काय रे कुठे लक्ष आहे चावट माणसा” असे म्हणताच मी भानावर आलो आणि तिच्याकडे बघून हसलो.

तिच्या मागे जाताना मी तिला म्हणालो “तुम्ही आज पण बदलेल्या नाहीयेत. आहे तश्याच आहात ”

“म्हणजे कशा रे सुरज नेमके?” ती मला असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “अहो तुमची फिगर बघा ना. पाच वर्षे झाली आपण भेटून. पण बघा ना तुम्ही कसे छान ठेवले आहे स्वतःला. तुमची फिगर आज पण ३६-२४-३६ अशीच आहे” मी असे म्हणताच ती हसली आणि मला बघून म्हणाली “काहीही असते तुझे सूरज. इतकी काही फिट नाहीये मी सजमजले का?”

मी त्यावर म्हणालो “मी यात पण खूप खुश राहीन” असे म्हणून तिला मी  हळूच डोळा मारला. ती पण माझ्याकडे बघून मादक नजरेने हसू लागली . मी ओळखले कि तिला पण आता तेच हवे आहे जे मला हवे आहे ते. मी पुढे सरकलो आणि तिच्या कमरेत सरळ हात घालून तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिला म्हणालो “मी खरंच सांगतोय मॅडम”

मी असे म्हणताच तिने माझ्या ओठांवर तिचे बोट ठेवले आणि ती मला म्हणाली “मॅडम नाही. माझे नाव प्रिया आहे”

असे म्हणून तिने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले. मला आजवर जे कधीच वाटले नव्हते ते आता होत होते. तिला मी माझ्या कुशीत घेतले होते आणि तिचे मी चुंबन पण घेत होतो. त्या वेळी भलेही मी तिला काही करू शकलो नाही पण आज मात्र तिला मी उपभोगणार होतो आणि ते देखील तिच्या घरात. त्यामुळे मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते.

तिला मी स्मूचिंग करू लागलो आणि माझा हात तिच्या शरीरावरुन फिरू लागला. माझा हात तिला मिठीत घेतल्याने तिच्या पाठीवर होता तो आता हळू हळू करत तिच्या गांडीवर गेला होता आणि तिची गोलाकार गांड मी माझ्या हाताने दाबू लागलो होतो. तिच्या त्या लेगिन्स मधून तिच्या निकर च्या कडा माझ्या हाताला लागत होत्या. त्यामुळे मी कामलीचा गरम झालो होतो.

तिला मी उचलले आणि तिच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. तिला बेडवर झोपवून तिच्यावर मी तुटून पडलो. तिचा तो मदमस्त देह मी कसा खाऊ आणि कसा नको याचा विचार करतच मी तिचे कपडे काढण्यास सुरवात केली. एक एक करत तिचे मी सगळे कपडे उतरवले आणि बघता बघता ती पूर्ण नग्न झाली. तिचा देह कमालीचा गच्च होता. तिला अंगावर एक बारीक केस देखील नव्हता. त्यामुळे तिच्या देहा कडे बघताना माझ्या नजरेला एक ख़ुशी मिळत होती.

तिची छाती माझ्या कडून दाबून घेण्यासाठी तयार होती. मी तिचे उरोज जोरजोरात दाबू लागताच त्यांचा आकार इतका वाढला कि मी लगेच तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकू लागलो. चोकून चोकून तिचे निप्पल्स मी बाहेर आणले. तिच्या निप्पल्स चा आकार ती पण पहिल्यांदाच इतका मोठा होत असल्याचे मला सांगत होती. याचा अर्थ ती ते सगळे एन्जॉय करत होती.

तिच्या खाली मी मग हळू हळू करत सरकू लागलो. तिच्या बेंबीवरून माझी जीभग फिरवत फिरवत तिच्या योनीकडे मी गेलो. तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. तिच्या योनीत माझी जीभ घालून तिचा तो आतील गुलाबी मांसल भाग जेव्हा मी खाऊ लागलो तेव्हा नुकतेच ताजे ताजे मांस खात असल्याचा आनंद मला मिळत होता.

तिची योनी मी चाटून चाटून ओलीचिंब केली आणि मग मी बाजूला झालो. तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. माझी कंबर मी हळू हळू करत मागे पुढे करून माझा सोटा पूर्ण आत घातला आणि जोरजोरात मग मी माझ्या कमरेने तिला हिसडे देऊ लागलो. माझा वेग बघता बघता इतका वाढला कि तिच्या योनीच्या मी क्षणात चिंध्या केल्या.

ठोकून ठोकून मी  आणि ती दोघे पण खूप घामेघूम झालो होतो. मी माझा सोटा  बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. तिने तो चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्या दिवशी मी तिथे तिच्यावर तीन ते चार शॉट्स काढले आणि तिची व माझी दोघांची पण खाज भागवली.

तेव्हा पासून मी रोजच तिला तिच्या घरी जाऊन ठोकून काढू लागलो होतो. आज पण हा आमचा डाव अगदी नीट चालू आहे. ती मला रोज कॉलेज मधून फोन करून तिचे घरी जायचे टाइम सांगते आणि मी तीला जाऊन ठोकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *