कुंवाऱ्या कामवालीचं शील भंग भाग१

आसामातल्या हिरव्यागार पर्वतराजी आणि तरुण ह्रदय यांचा संगम कुणाला आवडणार नाही? अशाच आसामातल्या एका हिरव्यागार ठिकाणी माझ्या पतीची बदली झाली. आम्ही दोघंही अशा ठिकाणी बदली झाल्याने फार खुश झालो होतो. आम्हाला कंपनीकडून घर मिळालं नव्हतं म्हणून आम्ही थोड्याच अंतरावर एक घर किरायाने घेतलं होतं. त्या घराचा किराया मात्र आम्हाला कंपनीकडून मिळत होता. माझे पती सुरजची ड्युटी शिफ्ट मध्ये असायची.

घरी काम करण्यासाठी आम्ही एक आसामी, कुंवाऱ्या योनीची कामवाली ठेवली होती. तिचं नाव मीना होतं. तिचं वय जवळपास वीस वर्षाच असावं. भरपूर सौंदर्य, लुसलुशीत तारुण्य, सेक्सी फिगर, गोरा रंग आणि पहायला गोड अशी ती होती. जशा उत्तर पूर्वेकडच्या मुली असतात ना उंचीने थोड्या बुटक्या पण पहायला क्युट अशीच ती होती!

सुरज तर पहिल्या दिवसापासूनच तिच्या कुंवाऱ्या देहावर भाळला होता. माझ्याजवळ नेहमीच तो तिची गुणगान करायचा. मी त्याच्या मनातली गोष्ट चांगल्या प्रकारे समजायची. त्याची नजर नेहमी तिच्या शरीराला न्याहाळत असायची. तिच्या कपड्यांच्याही आत त्याची नजर जात असावी.

मी सुद्धा मीनाचं सौंदर्य पाहून चकित झालो होतो. तिचे वक्ष छोटे छोटे पण टोकदार होते. तिचे ओठ पातळ पण फुलाच्या पाकळ्या सारखे होते. एक दिवस सूरजने रात्री मला झवताना आपल्या मनातली गोष्ट सांगूनच टाकली.

तो म्हणाला- निशा, मीना किती सेक्सी आहे ना?

“हो आहे तर. तरुण, कुंवाऱ्या मुली तर सेक्सी असतातच!” मी त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ समजत होती.

“तिचं शरीर पाहिलंस? तिला पाहून तर यार मन एकदम खुश होऊन जातं!” सुरज आपल्या मतलबाची गोष्ट करत होता.

“हो का! सांगूनच टाका मग तुमचं मन काय करते ते!” मी हसले. मला काय माहिती होतं तो काय म्हणेल?

“ऐक निशा. तिला पटव ना. तिला झवायचं मन करते.”

“हाय! कामवाली?”

“हो. ती आहे मात्र झवण्याला एकच नंबर! तर मग सांग माझी मदत करशील ना?”

“चल यार तू पण काय लक्षात ठेवशील? उद्याच मी तिला पाणी पाणी करते!” मग मी विचारात पडली की कोणती कल्पना लढवू? सेक्स तर सर्वांचीच कमजोरी असते.

मग मला एक कल्पना आली. दुसऱ्या दिवशी मीना काम करायला घरी येण्याची वेळ येत आली होती. मी टीव्हीवर एक ब्ल्यू फिल्म लावली. त्या फिल्ममध्ये झवण्यासोबतच हिंदी डायलॉग पण होते.

मीना खोलीत साफसफाई करायला आली तशी मी बाथरूम मध्ये गेली. सफाई करताना जशी ती खोलीत आली तशी तिची नजर टीव्हीवर पडली. झवण्याचं दृश्य बघताच ती स्तब्ध उभी झाली आणि टकमक बघायला लागली. मी बाथरूम मधून सर्व काही पाहत होते. तिला लावलेला सीडी प्लेयर दिसत नव्हता कारण तो एका डब्यात होता.

ती हळूच बेडवर बसली. तिला ब्लू फिल्म पाहून मजा यायला लागली होती. पुच्चीत बाबुराव जाताना पाहून तिला आणखीनच मजा येत होती. हळूहळू तिचा हात आता तिच्या स्तनांवर आला होता. ती गरम होत चालली होती. माझी प्लॅनिंग एकदम बरोबर बसली होती.

मी योग्य संधी बघितली आणि बाथरूम मधून बाहेर आली.

“अरे टीव्हीवर हे काय येत आहे?” मी म्हणाली.

“ताई, साहेब तर घरी नाही आहेत ना? चालू द्या ना मग. आपण दोघेच तर आहोत.”

“अरे नाही मीना. असलं काही पाहिलं की मनात काहीतरी व्हायला लागतं.” मी हळूच हसून म्हणाले. मी चॅनेल बदलला. मीनाच्या हृदयात हालचाल वाढली होती. तिच्या तरुण, कुंवाऱ्या देहात वासनेने जन्म घेतला होता.

“ताई, हे कोणत्या चैनल वर येते?” तिची उत्सुकता वाढत होती.

“अरे तुला पाहायचा आहे ना? तर दिवसा एकदम मोकळी होऊन ये. मग आपण दोघेही पाहू ठीक आहे ना?”

“हो ताई. तुम्ही किती छान आहात!” तिने एकदम उत्साहात येत मला आलिंगन दिले. मी रोमांचित झाली. तिने लवकर आपलं काम आटोपलं आणि आपल्या घरी परत गेली. माझा बाण एकदम निशाण्यावर लागला होता.

मग त्याच दिवशी दुपारी एक वाजता पर्यंत मीना परत आली. मी तिला प्रेमाने बेडवर बसवलं आणि ब्ल्यू फिल्म सुरू केली. ही आता दुसरी फिल्म लागली होती. मीनाच्या चेहऱ्यावरचे बदलते रंग मी पाहत होती. तिचे डोळे वासनेने भरून निघाले होते. मी थोडीशी वाट पाहिली.

टीव्हीवर झवण्याचा सीन सुरू होता. माझ्या शरीरातही वासना जागी झाली. मीनाचं शरीरही राहून राहून थरथरून टाकायचं. आता मी हळूच तिच्या पाठीवर हात ठेवला. तिच्या शरीराची धक धक मला जाणवत होती. मी तिची पाठ सहलवायला लागलो. मी हलक्या हाताने तिला माझ्याकडे खेचायचा प्रयत्न केला तशी ती माझ्या अंगाशी खेटून बसली. तिचं कसलेलं शरीर, तिच्या शरीराचा सुगंध मला जाणवत होता.

टीव्हीवर अगदी झक्कास झवण्याचा सीन सुरू होता. मी हळूच तिच्या स्तनांवर हात ठेवला. तिने माझा हात थनांवरून दाबला आणि सुस्कारी सोडली.

“मीना कस वाटत आहे?”

“ताई फारच छान वाटत आहे! किती मजा येत आहे!” असे म्हणून तिने माझ्याकडे पाहिलं. मी तिचे स्तनांचे निपल्स दाबायला सुरुवात केली. तिने माझा हात पकडला, “बस ताई आता नाही.”

“अरे मजा तर घे. अशी संधी वारंवार नाही मिळत.” मी तिच्या थरथरत्या ओठांवर माझे होत बोट ठेवले. ती उत्तेजनेने भरली होती. मीनाने माझे स्तन आपल्या हातांमध्ये भरले आणि हळूहळू दाबायला लागली. मी तिचा स्कर्ट वरती उचलला आणि तिच्या गोऱ्या चिकण्या मांड्यांवर आणि जांघावर हात फिरायला लागली.

आता माझा हात तिच्या चड्डीवर आला होता. तिची पुच्ची पाणी सोडत होती. त्यामुळे तिची छोटीशी चड्डी ओली झाली होती. मी तिच्या चड्डी वरूनच तिच्या पुच्चीवर हात ठेवला तशी ती एकदम मला येऊन लिपटली. मला वाटलं माझं काम झालं.

“ताई नका करू ना असं.. मला कसं तरीच होत आहे!”

मी तिची चड्डी जांघेवरून बाजूला सरकवली आणि तिच्या कुंवाऱ्या पुच्चीच्या भेगेत बोट चालवायला लागली. तिच्या दाण्याला हळू हळू स्पर्श करायला लागली. ते खाली वाकत जात होती. तिचे डोळे कामनशेने बंद होत चालले होते.

इकडे सुरज दुपारच्या जेवणासाठी घरी आला होता. त्याने आमच्या खोलीत डोकावलं. मी त्याला इशारा केला ‘थोडावेळ थांब.’

मीनाला आणखी उत्तेजित करण्यासाठी तिला म्हणाली, “मीना, ये तुझे शरीर मी कुरवाळते. कपडे काढून घे तुझे.”

“ताई कपड्यावरूनच माझं शरीर कुरवाळाना!” ती बेडवर लेटली. मी तिचे स्तन दाबत राहिली. तिचे सुस्कारे वाढत चालले होते. मी तिची उत्तेजना पाहून तिचा ब्लाऊज उतरवला. तिने काहीच म्हटलं नाही. ते बघून मी माझे कपडे लगेच काढले. मी स्कर्टतून तिची पॅंटी काढून घेतली आणि तिच्या पुच्चीवर बोट फिरवायला लागली. हळूच मी एक बोट तिच्या पुच्चीत घातलं आणि तिच्या तोंडून आनंदाची सुस्कारी निघाली, “आहहहहहहहहह…..!!”

“मीना किती मजा येत आहे हो ना?”

“हो ताई. मरते मी!”

“लवडा हवा का तुला? मजा येईल. झवणार का लवड्याने?”

“हो ताई पण लवडा कुठून आणणार?”

तिच्या ह्या प्रश्नावर मी काय उत्तर दिलं असेल आणि तिची त्यावर कशी प्रतिक्रिया उमटली असेल हे जाणून घ्या पुढील भागात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *