कुंवाऱ्या कामवालीचं शील भंग भाग २

हॅलो, फ्रेंड्स. या कहाणीचा मागील भाग वाचा: कुंवाऱ्या कामवालीचं शील भंग भाग १

“तू म्हणशील तर माझे पती सूरजला बोलावू का? तुला झवून मस्त करतील ते!”

“नाही.. नाही. साहेबांकडून नाही.” मीना कामवाली म्हणाली.

“बरं. उलटी लेट आता. मागून मी तुझी गांड मसाज करते.”

ती उलटी लेटली. मी तिच्या पुच्चीच्या खाली उशी ठेवली. तिची गांड वर झाली. आता मी तिचे दोन्ही पाय पसरले आणि तिच्या गांडीच्या छोट्या छिद्राजवळ आणि आजूबाजूला मसाज करायला लागली. ती आनंदाने सुस्कारे भरायला लागली.

सूरज दरवाज्याजवळ उभा राहून सर्व काही पाहत होता. त्याने आपले कपडे काढून घेतले. हे सर्व पाहून सुरजचा बाबुराव टाइट झाला होता. तो आपल्या लवड्यावर बोटांनी चमडी खालीवर करायला लागला.

मी मीनाच्या चुतड्यावर प्रेमाने मसाज करत होती. त्याचा पंजा कडक बाबुराव वर फिरत होता. त्याला सेक्सची इच्छा फारच वाढली होती. मी सूरजला इशारा केला की ये तावा गरम आहे.

सूरज हलक्या पावलांनी आत मध्ये आला. मी इशारा केला की आता ही गरम झाली आहे. हिला झवून टाक.

तिचे पसरलेले पाय आणि उघडी पडलेली पुच्ची सूरजला दिसत होती. हे पाहून त्याचा बाबुराव आणखी ताणावला. सुरज तिच्या पायांच्या मध्ये आला. मी मीना च्या मागे आली. सूरजने मीनाच्या जवळ घेऊन त्याचा बाबुराव तिच्या पुच्चीवर ठेवला. मीनाला लगेच भान आलं पण तोपर्यंत उशीर झाला होता! सूरजने तिच्यावर नियंत्रण मिळवलं होतं. त्याने तिच्या पुच्चीच्या भेगेत आपला लवडा ठेवला होता. त्याने तिचे हात आणि शरीर आपल्या हातांनी कसून ठेवले होते.

मीना ओरडली पण तेव्हापर्यंत सूरज ने त्याचा हात तिच्या तोंडावर ठेवला होता. मी लगेच सुरजचा लवडा पकडुन तिच्या पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवला. सूरजने समोरची पायरी चढली. त्याचा लवडा तिची पुच्ची फाडत आतमध्ये घुसला.

तिची पुच्ची ओली होती, चिकणी होती, पण अजून पर्यंत झवली नव्हती. दुसऱ्या ठोक्यातच त्याचा लवडा तिच्या पुच्चीच्या खोलीत घुसला. मीनाचे डोळे चांगलेच विस्फारले. तिच्या तोंडून गुर… गुर.. आवाज येत होते. तिने आपल्या हातांनी जोर लावून माझा हात तिच्या तोंडावरून काढला आणि जोराने ओरडली, “आहहहहहहह….!!!!”

तिच्या डोळ्यांतून अश्रू गळत होते तसंच तिच्या कुवाऱ्या पुच्चीतून रक्ताचे थेंब गळत होते. “साहेब सोडा ना मला असं नका करू..!” ती विनंती करत रडत म्हणाली. पण त्याच्या लवड्याने आपलं काम तमाम केलं होतं.

“बस बस आता सर्व काही ठीक होईल रडू नकोस.” मी तिला प्रेमाने समजवलं.

“नाही बस आता सोडा मला. मी तर बरबाद झाली. ताई तुम्ही काय केलं हे?” ती खाली पडत रडत राहिली. आम्ही दोघं मिळून तिला नियंत्रणात घेतलं. तिच्या दबलेल्या आवाजातल्या किंकाळ्या तिच्या तोंडून निघत होत्या.

सूरज चा लंड हळू हळू तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता. “साहेब सोडा ना मी तर बरबाद झाली.” ती रडत विनंती करत होती. सुरजने आता तिचे स्तन पकडले. शेवटी तिने तिचा विरोध सोडला आणि असहाय्य होऊन रडत राहिली.

सूरज ने आता आपली चुदाई जोरात सुरू केली होती. त्याचे धक्के जोमात यायला लागले होते. थोड्याच वेळात मीनाचं रडनं बंद झालं आणि तिच्या शरीरात मस्ती चढायला लागली. “मी तर लुटली.. माझी इज्जत गेली.” डोळे बंद करून ती हेच बोलत होती. तिच्या गांडी खालची उशी रक्ताने माखली होती. ती चूप झाली होती. तिला कळलं होतं कि तिची कुंवारी पुच्ची आता फाटली आहे. आता वाचण्याचा काहीच रस्ता नाही.

आता तिच्या चेहऱ्यावरुनही जाणवत होतं की तिला मजा येत आहे आणि मी सुटकेचा निश्वास सोडला. मी पाहिलं सुरजचा लवडाही रक्ताने लाल झाला होता. तिची कुवारी पुच्ची पहिल्यांदा झवत होती. तिच्या टाईट पुच्ची मुळे सुरज लवकरच आपल्या चरमसुखावर पोहोचला.

अचानक मीनाच्या तोंडून सुस्कारे निघाले आणि ती कन्हायला लागली. सूरजला वाटलं की मीनालाही शेवटी मजा यायला लागली आणि त्यामुळेच ती झडली.

आता सुरज ने आपला लंड बाहेर काढला आणि आपली पिचकारी तिच्या पुच्चीवर सोडली. सर्व वीर्य मीनाच्या जांघेवर पसरायला लागलं. मी सर्व विर्य तिच्या जांघेवरून चाटून टाकलं.

सुरज ही आता शांत झाला होता. तो बेडवरुन खाली उतरला. मीनालाही झवल्यानंतर आता भान आलं होतं. ती तशीच आता रडायला लागली.

“बस आता झालं. आता चुप हो. बघ तुझी इच्छा पूर्ण झाली ना?” मी म्हटले.

“ताई तुम्ही माझ्यासोबत ठीक नाही केलं. आता उद्यापासून मी कामावर येणार नाही.” ती उठत रडत म्हणाली. तिने आपले कपडे उचललले आणि घालायला लागली. सूरजनेही आपले कपडे घातले होते. मी सूरजला इशारा केला. तो समजला. मीना परत जायला वळली.

मी तिला थांबवलं. “ऐक मीना सुरज काय म्हणत आहे!”

“मीना मला माफ कर. माझ्याकडून राहावले नाही तुला या स्थितीत पाहून. प्लीज.”

“नाही नाही साहेब तुम्ही तर मला बरबाद केला आहे. मी तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही.”

मीनाच्या चेहर्‍यावर अश्रू वाहत होते. सुरज ने आपल्या खिशातून दोन हजाराच्या नोटा काढून तिला दिले पण ते बघून तिने आपले तोंड फिरवलं. मग त्याने आणखी काही नोटा काढल्या तसा तिच्या डोळ्यांमध्ये चमक आली.

मी लगेच ओळखलं. मी सुरजच्या हातातून पैसे घेतले आणि तिच्या हातात ठेवले. तिचा चेहरा खुशीने बहरून उठला.

“बघ साहेबांनी जी चूक केली ना त्याची ही भरपाई आहे आणि हो साहेबांकडून आणखी अशी चूक करायची असेल तर अश्या नोटा आणखी मिळेल!”

“ताई मी आजपासून तुमची बहीण आहे. मला पैशांची गरज असते.”

मी मीनाला आलिंगन दिलं. “मीना माफ कर. तू खरंच आजपासून माझी बहिण आहेस. तुझी इच्छा असेल तेव्हाच हे करत जा.”

मीना खुश होऊन जायला लागली. दरवाजात तिने एक वेळ वळून पाहिलं आणि मग धावत आली आणि मला आलिंगन दिलं आणि माझ्या कानात म्हणाली, “ताई, साहेबांना धन्यवाद सांगा.”

“आता साहेब नाही जीजू म्हण आणि धन्यवाद कशासाठी? पैशासाठी का?”

“नाही. मला झवण्यासाठी.” ती वळली आणि बाहेर पळाली. मी तिला पाहतच राहिली.

तर काय हे सर्व ती खेळत होती? माझी नजर टेबलावर पडली. मी पाहिलं की तिला दिलेल्या सर्व नोटा तिथेच पडल्या होत्या. सुरजही द्विधा मनस्थितीत होता.

मित्रांनो कशी वाटली ही कहाणी कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *