कुत्र्याच्या मालकिणीला कुत्र्यासारखे झवले – Marathi Sexy Story

मला अगदी लहान पणापासूनच पाळीव जनावरांत खूपच रस होता. खूप वेळ मी टीव्ही वर विविध वाहिन्यांवर प्राण्याचे कार्यक्रम बघत बसे. त्यामुळे मला त्यात थोडी गती आली होती हे मी जाणले होते. विशेषतः जेव्हा मी कॉलेज ला गेलो तेव्हा तर काय विचारूच नका त्यात मला खूपच विशेष रस आला. मला कुत्र्यांबद्दल थोडे जास्त आकर्षण वाटू लागले होते. त्यामुळे मी त्यांच्या विषयी खूपच जास्त अभ्यास केला.

कॉलेज झाल्यावर मी एका डॉग ट्रेनर कडे कामाला लागलो. त्याच्याकडून मी आजवर जे अभ्यासले होते त्याचे प्रॅक्टिकल मी करू लागलो. बघता बघता मला त्यात खूपच रस तर आलाच पण थोड्याच दिवसात मी त्यात खूपच माहीर झालो. मला कुत्र्यांचे सगळे बारकावे अगदी सहज समजू लागले. मी मग माझे स्वतःचे पेट हाऊस काढायचे ठरवले. लवकरच मी ते चालू देखील केले.

बघता बघता माझा चांगलाच जम त्यात बसला. एक से एक कुत्री माझ्याकडे घेऊन लोक येत असत. त्यांचे खाणे पिणे बघणे इथपासून त्यांना ट्रेन करणे इथपर्यंत सगळे काही मी करून देत असे. एकाच छताखाली लोकांना सगळ्या सर्व्हिस मिळत असल्याने ते पण माझ्या कडेच येणे जास्त पसंद करत असत. त्या यामुळे माझा धंदा खूपच चांगला चालू होता.

एकदा मी माझ्या दुकानात दुपारी निवांत बसलो असताना एक स्त्री आली. “तुम्हीच राहुल का?” तिने मला विचारले.

“हो मीच राहुल. बोला काय मदत करू मी आपली?” मी असे म्ह्णालो आणि माझ्या जागेवरून उठलो. जागेवरून उठताच मला तिचे पूर्ण दर्शन झाले. साधारण साडे पाच फूट उंच असेल ती. दिसायला खूपच देखणी होती ती. गोरी नाकी डोळी नीटस. तेज तर्रार नाकाला तिचे गोरेपणा उठवून दाखवत होता. तिला बघून माझ्या सोट्याला खाज सुटली नसती तरच नवल. तिची छाती कमालीची गोलाकार होती.

पांढऱ्या रंगाचा पारंपरिक ड्रेस तिने परिधान केला होता. तंग टॉप मधून तिची छाती अशी काही उठून दिसत होती कि ते बघून मला काय सुचेना. माझ्या दुकानात आजवर अशी देखणी स्त्री कधीच आली नव्हती. तिला गांडीची देणगीच मिळाली होती काय असे वाटण्या इतपत तिची गांड गोलाकार होती. अतिशय मादक असलेल्या त्या स्त्री चे नाव होते टिना.

जवळच ती राहत होती. तिने एक छोटे कुत्रे परदेशांतून आणले होते. पण काही केल्या ते तिचे ऐकत नव्हते. काही नीट खात नव्हते. सतत भुंकत असल्याचे तिने मला सांगताच तिला मी थोडी माहिती दिली. ते ऐकून ती खूपच इम्प्रेस झाली आणि मला म्हणाली “तुम्ही माझ्या घरी येऊन रोज त्याला ट्रेन कराल का प्लिज?तुमची जी फी असेल ती मी देण्यास तयार आहे”

मी पण लगेच त्यासाठी तयार झालो. ठरल्या नुसार मी तिच्याकडे दुसऱ्याच दिवशी गेलो. तिचे घर म्हणजे एक आपार्टमेन्ट मधील राजवाडाच होता. नवरा आणि ती दोघेच राहायचे तिथे. पण तो कामासाठी सतत परदेशी असायचा. त्यामुळे ती घरी एकटीच असायची आणि त्याचमुळे तिने ते कुत्रे आणले होते. तिचे मन रमण्यासाठी. मी जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा तिने शॉर्ट घातली होती.

तिच्या त्या काळ्या रंगाच्या शॉर्ट मधून तिच्या त्या गोऱ्या आणि गच्च मांड्या अश्या काही दिसत होत्या मी माझे मन विचातलीत झाले आणि माझा सोटा वळवळ करू लागला .तिच्याकडे मी थोडावेळ असाच बघत उभार राहिलो आणि मग मी माझ्या कामाला लागलो देखील. मी रोज तिच्याकडे जाऊ लागल्यापासून तिच्या कुत्र्यांमध्ये होणारे पॉजिटीव्ह बदल तिने टिपले होते. त्यामुळे तर ती माझ्यावर भलतीच खुश झाली होती.

रोज जात असल्याने आमच्यात देखील जवळीक चांगलीच वाढू लागली होती. ते कुत्रे मी आलो मी मला सोडून तिच्याकडॆ अजिबात जात नसे. त्यामुळे माझे पुढचे ट्रेनिंग होते ते म्हणजे मी त्या कुत्र्याला घेतले कि ते तिने घ्यायांचे आन त्या कुत्र्याने अजिबात दंगा करायचा नाही.

त्या दिवशी मी त्या कुत्र्याला माझ्या हातात घेतले आणि तिला म्हणालो “घे ह्याला” असे म्हणत त्याला तिच्याकडे देऊ लागलो. पण ते काही तिच्याकडे जाईना. पण तिला मी सांगितले होते कि काहीपण करून त्याला तुझ्याकडे घ्यायचेच. पण तिला त्याला फार त्रास पण द्यायचा नव्हता. या मोठ्या लोकांचे साला एक गोष्ट समजत नाही. इकडे काही पण करतील पण कुत्र्याला थोडा पण त्रास होऊन देणार नाहीत.

त्यामुळे मी जसे त्याला तिच्याकडे देऊ लागलो तसे ते मला जास्तच बिलगले. ते बघून मी त्याला माझ्यापासून थोडे बाजूला केले आणि तिच्याकडे हातात देऊ लागलो. माझा हात अजूनही त्याच्या अंगाखाली होताच. तिने त्याला तिच्या कुशीत घेतले खरे पण हे करत असताना माझा हात तिच्या छातीवर येऊन दबला आहे हे तिला समजले होते कि नाही हे मला माहित नाही. पण मला मात्र तिच्या छातीचा तो मऊ मऊ स्पर्श भलताच आवडला होता.

ते काही केल्या तिच्याकडे जात नव्हते आणि ती काही केल्या त्याला सोडत नव्हती. यात सगळ्यात मजा माझी चालू होती. कारण माझा हात त्याच्या खाली असल्याने मी निवांत तिच्या छातीचा आनंद घेत होतो. हे करत असतानाच माझा हात अचानक बाहेर आला. ते बघून ती मला म्हणाली “अरे तुझा हात नको काढू नाही तर ते परत चिडेल. ठेव तू”

असे म्हणताच मी माझा हात पुन्हा त्याच्यावर ठेवला. पण या वेळी माझा हात त्याच्या खाली नाही वर होता आणि वर असल्याने माझ्या हाताला तिच्या छातीचे निप्पल्स अगदी व्यवस्थित लागत होते. त्यामुळे तर माझ्या तळ पायाची आग मस्तकात गेल्या सारखे झाले होते. मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते.

त्याची हालचाल जशी वाढत होती तसा माझा हात पण वळवळ करत होता आणि माझ्या हाताच्या हालचालीने माझा हात अधिकाधिक तिच्या छातीवर दाबला जात होता. तिचे निप्पल्स पण त्यामुळे कडक झालेले मला जाणवले. तिला पण ते आवडू लागल्याचे मला समजले. त्यामुळे मी पण मग धाडस करायचे ठरवले व माझ्या हाताने माझ्या बोटाच्या चिमटीत तिचे निप्पल्स पकडले.

ती काहीच बोलली नाही. तिला ते पाहिजेच होते. त्यामुळे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि ती लाजली. ते बघून मग मी माझ्या हाताने सरळ तिच्या छातीला दाबू लागलो. ती त्या कृत्याने शहारली आणि तिने त्या कुत्र्याला थोडे तिच्या अंगापासून बाजूला केले आणि मला तिची छाती नीट  दाबता येईल याची सोय केली.

मग मात्र मी  थांबलो नाही. मी जोरात तिची छाती दाबू लागलो. त्या कुत्र्याला मी माझ्याकडे घेतले आणि दुसऱ्या खोलीत नेवून ठेवले. मी तिच्याकडे आलो तिला माझ्या मिठीत घेतले. तिच्या तोंडात तोंड देताच ती माझ्यावर तुटून पडली. आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.  तिचे ते नाजूक ओठ स्मूच करत  करत मी तिच्या छातीला दाबू लागलो. ती पण बेभान झाली त्यामुळे.

आम्ही झटझट करत एकमेकांचे कपडे काढले आणि आम्ही पूर्ण नग्न झालो देखील. तिचा तो प्रचंड मादक देह बघून मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिला बेड वर मी झोपवले आणि स्वतःला तिच्यावर झोकून दिले. तिच्या छातीला माझ्या  तोंडात घेऊन मी तिचे निप्पल्स चोकू लागलो.  चोकून चोकून तिच्या निप्पल्स चे वरचे कातडे निघाले तरी मी शांत झालो नव्हतो.

तसेच मग मी खाली खाली सरकत तिच्या लुसलुशीत मांड्यांमध्ये गेलो.  तिची ती मदमस्त मांडी मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो. मध्ये मध्ये मी त्या लुसलुशीत मांसाचे लचके तोडल्या सारखं चावे घेत होतो. तिच्या योनीचा समाचार घेण्यास मला फार वेळ लागला नाही. तिचे पाय मी फाकवले आणि तिच्या गुलाबी योनीत मी माझे तोंड घातले.

माझ्या जिभेने तिची योनी चाटून चाटून मी तिच्यातून लगेचच बाहेर पडणारा रस चाटू लागलो. तिच्या योनीचे पदर वेड्यासारखे बाजूला करत तिच्या दाण्याशी मी जेव्हा खेळू लागलो तेव्हा तिने तिचे पोट वर उचलले आणि तिला एका अद्भुत भावनेची अनुभूती होत असल्याचे जाणवले. माझा सोटा इतका कडक झाला होता कि त्यातून वीर्य बाहेर येऊ पाहत होते.

त्यामुळे मी बाजूला झालो आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. माझ्या पहिल्याच दणक्याला ती विव्हळली. पहिल्याच दणक्यात आत गेलेला माझा सोटा मग मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करत जोरजोरात तिच्यावर उडू लागलो. “आई ग आह आह आह किती छान करतो रे तू आह आह” असे करत ती मला जमेल तितक्या आवेगाने प्रतिसाद देत होती.

एकसारखे तिच्यावर उडत असताना मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव पण करत होतोच. खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून मी रोजच तिच्या घरी जाऊन तिला ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो. आज पण आमचे हे काम तसेच चालू आहे बर का.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *