कुसुम ची घेतली मजा – Marathi Sexy Aunty Sambhog Katha

मी नोकरी निमित्त बाहेर गावी रहायचो. सुरवातीस मी कंपनी ने दिलेल्या फ्लॅट मध्ये राहिलो. पण नंतर मात्र मला तिथे राहायचा कंटाळा आला. त्यामुळे मी नवीन जागा शोधायचे ठरविले.

माझा शोध लवकरच संपला आणि मी शहरातील सर्वात उच्चभ्रू वस्तीत फ्लॅट मिळविण्यात यशस्वी झालो. मी ज्या अपार्टमेंट मध्ये राहायचो त्यात विविध राज्यातून आलेले लोक राहायचे. सगळेच उंची राहणीमान असलेले होते. त्यामुळे माझे मन खुश होत असे.

त्यांचे राहणीमान बघून माझे डोळे अक्षरशः दिपून जात असत. एकसे एक बायका तिथे होत्या. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होत होते. गोऱ्या पान, अतिशय देखण्या, सगळ्यांचीच फिगर जबरदस्त अश्या होत्या. मी सगळ्यांना निरखून बघत असे. रात्री रात्री जागून मी त्यांच्यावर हस्तमैथुन करत असे. त्यामुळे मला झोप मात्र चांगली लागत असे.

मी राहायचो त्याच्या बरोबर समोरच्या फ्लॅट मध्ये शर्मा कुटुंबीय रहात असे. त्याचे नाव राकेश होते आणि तिचे नाव कुसुम होते. थंड हवेच्या ठिकाणी त्यांचे मूळ गाव होते. तिकडचे असल्याने ते दोघे पण दिसायला प्रचंड गोरे होते. मला राकेश मध्ये नव्हता. पण कुसुम मध्ये मात्र नक्कीच होता.

कुसुम साधारण तिच्या तिशीत असेल. उंच, देखणी, गोरी पान जणू काही विदेश महिलाच जणू, कमनीय बांधा, जबरदस्त ड्रेसिंग, गुलाबी ओठ आणि मादक नजर यामुळे माझी नजर तिच्यावर अजिबात हटत नसे.

मी पण काही कमी नव्हता बरं का. माझी पण उंची सहा फूट होती. सावळा रंग माझ्या पिळदार शरीरयष्टीला शोभून दिसत असे. माझी धिप्पाड शरीरयष्टी समोरच्याला घायाळ करण्यास पुरेशी असे. त्यातच माझे बोलणे लाघवी असल्याने जो तो माझ्याकडे क्षणात आकर्षित होत असे.

मी तिथे रहायला जाऊन साधारण महिना होत आला होता. समोरासमोर असल्याने माझे आणि शर्मा कुटुंबियांचे एकमेकांकडे बघणे होत असे. त्यातून राकेश माझ्याकडे बघून कधी कधी हसू देखील लागला होता. त्यातूनच माझी आणि त्याची चांगली मैत्री झाली होती. आम्ही दोघे बोलू देखील लागलो होतो.तो एका मोठ्या आयटी कंपनी मध्ये कामाला होता.

त्याने एकदा मला त्याच्या घरी चहा घेण्यासाठी बोलावले. मी त्याच्या घरी जाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता. त्यामुळे मी जाताना बरोबर काही फळे घेऊन गेलो होतो. माझ्या त्या कृतीने ते दोघे खूपच खुश झाले माझ्यावर.

कुसुम ला मी इतक्या जवळून पहिल्यांदाच बघत होतो. तिने पारंपरिक सलवार कमीज घातले होते. पण त्या ड्रेस चे फिटिंग इतके तंतोतंत होते कि काही विचारू नका. पूर्ण पांढऱ्या रंगाचा तो ड्रेस तिच्या शरीराला इतका घट्ट बसला होता कि त्यातून तिचे इंच न इंच उठून दिसत होते. लेगिन्स मधून तिच्या भरगच्च मांड्या मला खुणावत होत्या. छातीचे चुंबन घेत बसलेला तिचा टॉप तिच्या गोलाकार उरोजांची कल्पना देत होते. हलकासा केलेला मेकअप तिचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होता. तिला बघून मी घायाळच झालो.

आम्ही तिघे पण गप्पा मारत बसलो. त्यांनी मला त्यांच्या बद्दल पूर्ण माहिती दिली. ते दोघे इतके दिलखुलास होते कि मला त्यांचे स्वभाव आवडले. मी पण माझ्याबद्दल पूर्ण माहिती त्यांना दिली. माझ्या बद्दल त्यांना का कोणास ठाऊक पण एक सुप्त आकर्षण आहे असे ते म्हणाले. मला सुरवातीस याचा अर्थ काही कळाला नाही. पण त्यांना काय अभिप्रेत आहे याची प्रचिती मला लवकरच येणार होती.

दिवस जातील तसे माझे आणि त्यांचे संबंध अधिकच धृढ होत होते. ते मला वरचेवर घरी बोलावू लागले होते. जेवण आणि दारू देखील आम्ही खूप वेळा एकत्र घेऊ लागलो होतो. या सगळ्यातून एक गोष्ट चांगली झाली होती ती म्हणजे राकेश नसताना देखील मी त्यांच्या घरी जाऊ लागलो होतो. त्यातून माझी आणि कुसुम ची जवळीक देखील होऊ लागली होती. आम्ही खूप चांगले मित्र झालो होतो. त्यामुळे मला छान वाटत होते.

त्या दिवशी मी घरीच होतो. सलग दोन दिवस सुटी असल्याने निवांत पडलो होतो. तेव्हा मला राकेश चा फोन आला “संतोष अरे आज काय प्लॅन आहे तुझा. काही विशेष आहे का?”

“नाही काहीच नाही. का रे?” मी म्हणालो.

“अरे काही नाही. दोन दिवस सुटीच आहे ना. त्यामुळे कुसुम म्हणाली कि आपण तिघांनी मिळून काही तरी करूया” तो म्हणाला.

त्यावर मी लगेच उतरलो “काय करूया बोल. मी काय एकटाच आहे आणि रिकामाच. तूच सांग काय करूया”

“कुसुम चे असे म्हणणे होते कि आपण तिघांनी आमच्या घरीच पार्टी करूया. बाहेर जाण्यापेक्षा ते बरे. ती जेवण बनवेल. मस्त तिघे मिळून दारू पिऊ, डान्स करू आणि जेवण करू, धमाल करू. बोल काय म्हणणे आहे तुझे यावर?” तो म्हणाला.

“एकदम झकास आयडिया आहे” मी म्हणालो आणि संध्याकाळी लवकरच त्याच्याकडे येण्याचे कबूल केले.

साधारण साडे आठ च्या दरम्यान मी राकेश कडे पोहचलो. आत पोचताच बघितले तर त्याच्या फ्लॅट मध्ये सगळीकडे एक अतिशय छान फ्रेशनर चा वास येत होता. अगदी झिंग चढावी असा. मला आवडला तो वास. समोर टेबल वर विविध स्नॅक्स आणि उंची दारू च्या बाटल्या ठेवल्या होत्या. मी आणि राकेश बसतो न बसतो तोच आतून कुसुम आली.

तिला बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली. नेहमी सलवार कमीज मध्ये असणाऱ्या कुसुम ने त्या रात्री वन पीस घातला होता. काळ्या रंगाच्या त्या ड्रेस मध्ये ती खूपच उठून दिसत होती. तो इतका आखूड होता कि त्यातून तिच्या गोऱ्या मांड्याचे दर्शन आरामात होत होते. तिच्या ड्रेस चा गळा खूपच छोटा होता. त्यातून तिच्या छातीचे उभार स्पष्ट जाणवत होते. माझी नजर तिच्याकडे बघून तिला खात होती. तिला तसे बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. मला समजेनासे झाले होते कि मी काय करू.

आम्ही तिघांनी दारू पित डान्स करायला सुरवात केली. म्युजिक आणि दारू यांची झिंग आमच्यात पूर्ण भिनली होती. अचानक राकेश मला म्हणाला “संतोष, कुसुम ला तू खूप आवडतोस. तुला ती आवडते का रे?”

त्याच्या प्रश्नावर मी भांबावलो. ते बघून तो हसून म्हणाला “अरे घाबरू नको. मला याची काहीच अडचण नाही. उलट आपण तिघे मिळून मजा करू शकतो जर तुला काही अडचण असेल तर”

मला समजले कि त्याला काय म्हणायचे आहे ते. “मला काही अडचण नाहीये” मी म्हणताच तो खुश झाला आणि कुसुम देखील.

मग काय लगेच त्या दोघांनी दारूचे ग्लास बाजूला ठेवले आणि माझ्याकडे आले. राकेश बाजूला उभा राहिला आणि कुसुम पुढे आली. तिने माझ्या कमरेवर हात ठेवला आणि तिची छाती माझ्या छातीवर ठेवली. तिच्या भरदार छातीच्या स्पर्शाने मी झटकन गरम झालो. कुसुम माझ्या बाहुपाशात आहे हि कल्पनाच माझ्यासाठी खूप छान होती. मी लगेच तिच्या गुलाबी ओठांचा ताबा घेतला आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.

माझे हात तिच्या अंगावरून फिरू लागले होते. तिच्या छातीचे उभार मी हाताने जोरजोरात दाबू लागताच ती बेभान झाली. आमचे चालू होताच राकेश पुढे आला आणि त्याने माझी पॅण्ट उतरवली. माझा सोटा झटकन बाहेर आलेला बघून तो खाली गुडघ्यावर बसला व त्याने माझ्या सोट्याला चोखायला सुरवात केली. पुरुषाकडून सोटा चोकून घेण्याची हि माझी पहिलीच वेळ होती.

इकडे मी कुसुम चे कपडे उतरवले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. ती इतकी गोरी होती कि मी उभ्या आयुष्यात अशी गोरी स्त्री बघितली नव्हती. तिला उचलून मी बेडकडे नेले आणि तीला पाठीवर झोपवले. तिच्या तंगड्या फाकावताच मला तिच्या प्रचंड गुलाबी योनीचे दर्शन झाले. मी क्षणात तिच्या जांघेत माझे तोंड घातले आणि तिची योनी चाटायला सुरवात केली. जशी जशी माझी जीभ तिचं योनिवरून फिरत होती तशी तिची योनी लालबुंद होत होती. तिच्या दाण्याला माझ्या जिभेच्या शेंड्याने कुरवाळताना मला प्रचंड आवेगाचा अनुभव येत होता.

राकेश माझा सोटा काही केल्या सोडत नव्हता. माझा सोटा त्याने चोकून चोकून इतका मोठा केला होता कि आता राकेश ला त्याला चोकणे कठीण होऊन बसले होते. त्याच वेळी राकेश चा सोटा पण कडक झाला होता.

खूपवेळ चोखाचोकी आणि चाटाचाटी केल्यावर आम्ही बाजूला झालो. कुसुम ला मी गुडघ्यावर बसवले आणि तिच्या गोलाकार गाडीतून दिसणाऱ्या सुपारीच्या मधून माझा सोटा मी आत कोंबला. तिची योनी मी चाटून आधीच ओलसर केली असल्याने त्याला आत जाताना अजिबात अडचण आली नाही.

राकेश एव्हाना पुढे गेला होता आणि त्याने त्याचा सोटा तिच्या तोंडात दिला होता. तिने त्याला चोखायला सुरवात केली आणि मी इकडे माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करत तिला हिसडे देऊ लागलो. कुसुम सारखा आयटम मला चोदायला मिळत असल्याने माझा वेग प्रचंड होता. माझे गावरान तडाखे तिला सहन करताना दमछाक होत होती. माझ्या प्रत्येक हिसड्या सरशी ती राकेश चा सोटा अधिकच आत घेऊन चोकत होती.

मी मध्ये मध्ये तिचे लोंबत असलेले उरोज हाताने दाबत होतो. तिचं स्तनाग्रांना चिमटीत धरून जोरात ओढत होतो. खूप वेळ हा प्रकार चालू होता. अखेरीस राकेश चा सोटा त्याने कुसुम च्या तोंडातच गाळला आणि मी माझा सोटा गाळ्याच्या आधी बाहेर काढला.

ते बघून ते दोघे पण जमिनीवर बसले. माझा सोटा दोघांनी एकदम त्यांच्या तोंडात घेतला आणि चोखायला सुरवात केली. लगेचच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्या दोघांचे तोंड त्याने माखून गेले. त्यांनी मनसोक्त माझे वीर्य पिले आणि माझा सोटा चोकून स्वच्छ केला.

आम्ही रात्रभर याचा आनंद घेतला. तेव्हापासून आम्ही नियमित हि मजा घेऊ लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *