कॉम्प्युटर दुरुस्तीला गेलो आणि पुच्ची झवून परत आलो – sexy marathi katha

एक दिवस मी माझ्या मित्रासोबत बाजारात फिरत होतो. तेवढ्यात माझी भेट आमच्या जुन्या घरमालकीणबाईच्या मुलीसोबत झाली. तिचं नाव मनीषा होतं. तिचं वय पंचवीस वर्ष, फिगर 34 28 38 ची असावी. तिला आम्ही नमस्कार केलं. थोडसं विचारपूस केल्यानंतर तिच्या विचारण्यावरून मी सांगितलं की मी ग्राम पंचायतमध्ये कॉम्प्युटर ऑपरेटर आहे.

ती म्हणाली: माझ्या घरचा कॉम्प्युटर नीट काम करत नाही आहे. तू जरा येऊन बघशील का?

मी म्हणालो: हो ताई नक्कीच. जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा मला सांगा. मी येऊन बघेन.

तिने माझा नंबर घेतला आणि मग आम्ही समोर निघालो. एके दिवशी शनिवारी तिचा फोन मला आला.

ती म्हणाली: पवन आज माझा कॉम्प्युटर पूर्णपणे बंद पडला आहे. जरा येऊन सुरू करून दे बरं.

मी तिला म्हणालो: बरं. मी येतो साडेपाच वाजता पर्यंत.

असं म्हणून मी फोन ठेवला.

संध्याकाळी ठरलेल्या वेळी मी तिच्या घरी गेलो. घरी पोहोचल्यावर मी पाहिलं की ती टी-शर्ट आणि पायजमात होती. तिला त्या घरच्या कपड्यात पाहून माझं मन डोलायला लागलं.

मनावर नियंत्रण ठेवून मी आत गेलो. ती घरी एकटीच होती. विचारल्यावर माहिती पडलं की तिचे आई-बाबा बाहेरगावी गेले आहेत. मग मी तिला कॉम्प्युटर दाखवायला सांगितला. तिने मला तिच्या रूममध्ये नेलं.

ती म्हणाली: सकाळपासूनच मी हा सुरू करायचा प्रयत्न करत आहे पण होतच नाही आहे.

मी: मी बघतो काय प्रॉब्लेम आहे तर.

ती: बरं. मी चहा आणते.

आणि ती माझ्या साठी चहा बनवायला किचनमध्ये गेली. मी सीपीयू खोलला आणि रॅम काढून खोडरबरने घासून साफ करून परत लावला. तसा कॉम्प्युटर सुरू झाला.

मग मी कॉम्प्युटर मध्ये काही फोल्डर बघितले. तेव्हा मला एका फोल्डरमध्ये काही ब्लू फिल्मस् दिसल्या. माझ्या डोक्यात पटकन आयडीया आली. मी माझा पेन ड्राईव्ह सीपीयूला लावला आणि त्या फिल्मस् माझ्या पेन ड्राइव्ह मध्ये कॉपी करायला लागलो.

फिल्मस् आल्याच होत्या की मी मागे पाहिलं. मागे मनीषा उभी होऊन सर्व पाहत होती. मी दचकून लगेच ते कॉपी कॅन्सल करून चुपचाप घाबरून बसलो.

ती मला रागवत म्हणाली: कोणाचे व्यक्तिगत फोल्डर खोलून पाहायला तुला लाज नाही वाटत का रे?

मी म्हणालो: सॉरी ताई. प्लीज मला क्षमा करा.

ती म्हणाली: मग हे सर्व चुकीचे काम कशाला करतोस?

मी म्हणालो: असंच. माझी इच्छा झाली तुझ्याकडचे पॉर्न फिल्म्स कलेक्शन बघून थोडी मजा घ्यायची.

ती थोडी शांत होत म्हणाली: किती गर्लफ्रेंडस् आहेत तुझ्या?

मी म्हणालो: एकही नाही.

ती म्हणाली: मग यांचं काय करशील?

मी म्हणालो: काहीच नाही ताई. फक्त बघेन.

मग मी घाबरत तिला विचारलं: ह्या ब्ल्यू फिल्म तुझ्याजवळ कशा आल्या ताई?

ती म्हणाली: मीही कधीकधी थोडीफार मजा घ्यायला बघत असते.

मी विचारलं: हे सर्व कधी प्रत्यक्षात करून बघितलं का?

ती म्हणाली: नाही. कुठे बाहेर कळलं तर त्यामुळे मला भीती वाटते. आता लग्नानंतरच करायला मिळेल बहुतेक.

मी उठून तिच्याजवळ जाऊन बेडवर बसलो.

मी म्हणालो: माझ्यासोबत कर ना. कुणाला या गोष्टीची खबर लागणार नाही आणि कामही होईल.

ती थोडी रागात येत म्हणाली: काय? मी तुझी तक्रार तुझ्या आई बाबांजवळ करेन.

मी तिचा हात पकडला आणि म्हणालो: तू एकटी, मी एकटा आणि आपण दोघेही बाहेर माहिती पडण्याच्या भीतीने आपल्या ह्या इच्छेला दाबून बसायचं का? आपण एकमेकांच्या इच्छा पूर्ण केल्या तर काय फरक पडतो?

ती विचारात पडली. मी सरळ माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले आणि कसून तिला माझ्या बाहुपाशात भरलं. सुरुवातीला तर तिने सुटायचा प्रयत्न केला पण लवकरच तिने आपले शास्त्र खाली टाकले.

दहा मिनिटानंतर तिच्यावरची माझी पकड ढिली करत मी माझा हात तिच्या टी-शर्ट मध्ये घालून तिचे माऊ दाबायला लागलो. तिच्या गालावर, कपाळावर, पूर्ण चेहऱ्यावर मी किसिंग करणे सुरू केलं. त्यामुळे तिचे सुस्कारे येणे सुरू झाले.

तिने मला हलकासा धक्का दिला आणि म्हणाली: तू याबद्दल कोणाला सांगणार तर नाही ना?

मी म्हणालो: हे रहस्य माझ्याकडून कधीच उघडणार नाही.

ती म्हणाली: मग काही हरकत नाही.

असं म्हणून तिने माझ्या केसांवरून हात फिरवत माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले. मी दोन्ही हातांनी तिचे बुब्स दाबत होतो. तिच्या टी-शर्ट मधूनच मी तिच्या ब्रा चे हुक खोलून टी-शर्ट आणि ब्रा दोन्ही एकाच वेळेस उतरून टाकल्या. तिचे गोरे स्तनाग्रे धारण केलेले वक्ष माझ्यासमोर नग्न होते.

ते बघून मी लगेच एक माऊ माझ्या तोंडात भरला आणि दुसरा माऊ माझ्या हाताने दाबायला लागलो. एकानंतर एक असे साधारण वीस मिनिटं मी तिचे माऊ दाबत चुसले.

नंतर मी माझा हात तिच्या बेंबी वरून खाली नेत तिच्या पायजमामध्ये टाकून तिच्या पॅंटी वरूनच तिच्या फुगलेल्या आणि पाणीदार झालेल्या पुच्चीवर बोट फिरवायला लागलो. तिचे सुस्कारे आणखी गाढ झाले.

तीही आपला हात माझ्या पॅन्टवरून फिरवायला लागली. माझा लवडा आतापर्यंत आतमधेच धूम धाम मचवत होता. तो माझा पॅण्ट फाडून बाहेर यायला धडपडत होता.

तिने माझी टी-शर्ट आणि बनियान एका वेळेस काढून घेतली आणि मला बेडवर धक्का दिला. तिने माझ्या शरीरावर चुंबन करत हळूहळू खाली येत माझ्या पॅंटची चेन खोलून माझा लवडा बाहेर काढला. आता ती आपल्या हाताने मला मुठ्या मारून द्यायला लागली.

तिच्या ह्या कृतीने माझे सुस्कारे निघाले. तिच्या हातून मुठ मारून घेताना मजा तर फारच येत होती. पण मी म्हणालो, “मनीषा असे तर मी नेहमीच करतो. तू काहीतरी वेगळा कर ना!”

तिला समजायला वेळ लागला नाही. तिने माझ्या लवड्यावर चुंबन करत त्याचा सुपारा आपल्या तोंडात घेतला. मग त्याला जिभेने चाटत माझा पूर्ण लवडा आपल्या तोंडात भरला. सात-आठ मिनिटे ती माझ्या लवड्याला चुरपत राहिली.

त्यानंतर मी तिला उठवलं. मी माझा पॅंट आणि चड्डी काढून मी पुर्ण नागडा झालो. मी तिचा पायजमा आणि पॅंटी काढून घेतली. आता आम्ही दोघंही एकमेकांसमोर पूर्ण नागडे होतो. तिची नागडी गुलाबासारखी पुदी पाहून ज्यावर केसाचा नामोनिशान नव्हता, मी बेभान झालो. विचारल्यावर ती म्हणाली की इथे केस असले की मला फार खाज सुटते. त्यामुळे मी आठवड्यातून केस साफ करते.

मी सरळ तिच्या पुदीवर तुटून पडलो. एक बोट मी आत घुसवला आणि आत बाहेर करायला लागलो. ती कामुक सुस्कारे भरायला लागली. ती म्हणायला लागली, “आऊउहहह… पवन आता सहन होत नाही रे..  लवकर तुझा लंड माझ्या पुदीत घाल!”

मी म्हणालो: आता तर हा तुझाच आहे. थोडं आणखी सहन कर.

ती सुस्कारे भरत आपली पुच्ची चाटून घेण्याची पूर्ण मजा लुटायला लागली. थोड्या वेळानंतर आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो आणि एकमेकांचे गुप्तांगे चाटायला लागलो. दहा मिनिटानंतर आम्ही दोघेही एकमेकांच्या तोंडात झडलो. दोघांनीही एकमेकांचं रस पूर्ण पिऊन सरळ होऊन एकमेकांच्या बाहुपाशात लेटून राहिलो.

थोड्याच वेळात माझ्या लंडाला तिच्या चिकण्या मांड्यांचा स्पर्श झाला. मी परत मैदानात उतरायला सज्ज झालो. मी उठून माझा लवडा तिच्या पुच्चीत घालायला लागलो तसा तो त्यावरून घसरला.

असं तीन-चार वेळा झाल्यावर मी म्हणालो: मनीषा बघ ना काय होतंय? थोडा सेट कर ना ह्याला.

ती म्हणाली: बरं थांब करून देते मी.

असं हसत म्हणून तिने माझा लंड पकडून सरळ पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवला. मी एक जोरदार शॉट लावत तो आतमध्ये घुसवला. ती मोठ्याने ओरडली, “आई ग…. हे काय टाकला आत? काढ बाहेर फार त्रास होत आहे.

मी म्हणालो: मनीषा पहिल्या चुदाईच्या वेदना आहेत ह्या. सहन कर मग तर मजाच मजा आहे!

दोनच मिनिटात ती नॉर्मल झाली आणि मी परत एक धक्का दिला. यावेळी माझा पूर्ण लवडा आत मध्ये घुसला.

यावेळी तिची किंकाळी हलकी होती. पण तिच्या डोळ्यातून पाणी निघालं. मी थोडा थांबलो जेणेकरून तिच्या पुच्चीला आराम मिळावा. मग मी परत शॉट मारायला सुरुवात केली. थोड्याच वेळात तीही आपली कम्बर उचलून मला साथ द्यायला लागली. पूर्ण खोली आम्हा दोघांच्या सुस्कार्यांनी भरली.

अर्ध्या तासाच्या चांगल्यात झवाझवी नंतर तिने आपल्या मांड्या माझ्या कमरेशी कसल्या. ती आपली नखे माझ्या पाठीवर रुतवत झडायला लागली. मी काही सेकंदासाठी थांबलो आणि परत धक्के दिले. तिची पुच्ची आता चांगलीच पाणीदार झाली होती. थोड्याच वेळात आम्ही दोघही सोबतच स्लखीत झालो. तिच्या पुच्चने माझ्या लंडाचे वीर्य पूर्णपणे गिळून घेतलं.

काहीवेळ मी तिच्या अंगावर तसाच पडून राहिलो. मग आम्ही उठलो आणि बाथरूममध्ये सोबत आंघोळ केली. आंघोळ केल्यानंतर मी जायला लागलो.

तशी ती म्हणाली: आज थांब इथेच, एकटीच आहे मी.

मी म्हणालो: जायची तर माझीही इच्छा नाही आहे. पण काय करू जावं तर लागेलच. तू म्हणशील तर उद्या आणि परवा तुझ्या सोबतच इथे राहील, पण आज नाही.

ती म्हणाली: बरं ठीक आहे. तुझा ह्या आठवडी सुट्ट्या माझ्या नावावर कर.

मी म्हणालो: हो मनीषा ताई. नक्कीच!

तर अशी होती माझ्या झवाझवीची कहाणी. कॉम्प्युटर दुरुस्तीला गेलो आणि पुच्ची झवून परत आलो. कशी वाटली कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *