कॉर्पोरेट विश्वात फक्त सेक्सच असतं – १

जेव्हा मी कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा माझ्या लेक्चररने आम्हाला शिकवलं होतं की आधी चांगला अभ्यास करा, चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवा आणि त्यानंतरच पोरींच्या चक्कर मध्ये पडा. मी अगदी तसंच केलं कारण मी माझ्या लेक्चररचं ऐकायचो. मी आधी शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर माझी नोकरी एका मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून लागली.

जॉब मिळाल्यानंतर सहा महिन्यातच मला एक मुलगी आवडायला लागली. तिचं नाव गीता होतं. ती आमच्याच कॉर्पोरेट कम्पनीत कस्टमर सर्विस विभागात होती. तिची फिगर 34 28 36 ची होती. वय चोवीस वर्ष. मागून तिला पाहिल्यावर मन तर असं करायचं की माझा लंड तिच्या गांडीत घुसवावं.

मी माझ्या कॉर्पोरेट ऑफिसच्या लोकांकडून माहित करून घेतलं तर माहिती झालं की ती एक चांगली मुलगी आहे. एक दिवस जेव्हा ती लंच ब्रेकमध्ये जेवण करायला जात होती तेव्हा मी तिला आवाज दिला. ती म्हणाली, “मी जेवण करायला जात आहे.” मी तिला जाऊ दिलं कारण त्यांच्या विभागात फक्त अर्ध्यातासाचीच जेवणाची सुट्टी मिळते.

मग ती जेवण केल्यानंतर आपला लंच बॉक्स ठेवून आपल्या केबिन मध्ये जात होती तेव्हा मी तिला परत आवाज दिला.

“ऐक ना थोडं बाहेर येतेस का? मला तुझ्याशी महत्वाचं बोलायचं आहे.”

ती तयार झाली. मी कॉर्पोरेट ऑफिसच्या बाहेर जायला लागलो आणि ती माझ्या मागे मागे यायला लागली. ऑफिसच्या बाहेरील एका जागी मी तिला घेऊन गेलो. तिथे फार कमी लोक यायचे. तिथे मी तिला थोडं अडखळतच म्हटलं, “मला तू फार आवडतेस गीता, आय लव यू!”

ती म्हणाली: माझं साक्षगंध झालं आहे. मी हे सर्व नाही करू शकत.

मी म्हणालो: मला माहिती आहे की तुझी एंगेजमेंट वगैरे काही झाली नाही. माझ्याबद्दल नक्की विचार कर.

ती म्हणाली: मला उशीर होत आहे.

आणि ती निघून गेली. मी दोन दिवस वाट पाहिली. तिसऱ्या दिवशी ती मला कॅफेटेरिया मध्ये जेवण करताना एकटी दिसली. मी जाऊन तिच्या बाजूला बसलो आणि म्हणालो:

मी: एवढी भाव कशाला खात आहेस?

ती म्हणाली: अशी काही गोष्ट नाही.

मी म्हणालो: हा घे माझा मोबाईल नंबर आणि विचार करून सांग.

आणि मी तिथून निघून गेलो.

दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी उठलो तर माझ्या मोबाईलवर दोन मेसेज आले होते. उघडून पाहिलं तर ते अनोळख्या नंबर वरून आले होते. त्यातला एक मेसेज रात्री बारा वाजता आणि दुसरा सकाळी आला होता.

मी त्या नंबरवर फोन केला तेव्हा पलीकडून आलेल्या मुलीचा आवाज ऐकूनच मी समजलो की ही गीता आहे. इथूनच आमचं बोलणं सुरू झालं.

चार दिवसानंतर मी तिला म्हणालो: अजून पर्यंत तू मला ‘आय लव यु’ म्हटली नाहीस.

तिने मेसेज मध्ये ‘आय लव यु’ लिहून पाठवलं. त्याच्यानंतर आम्हा दोघांचे बोलणे आणि भेटने सुरू झाले.

मला ऑफिसमधून सुट्टी पाच वाजता मिळायची आणि तिला सहा वाजता. त्यामुळे ज्या दिवशी तिला भेटायचं असायचं तेव्हा मी तिची वाट पहायचो.

एक दिवस आम्ही ऑफिसच्या मागच्या सडकेने चालत चालत एका निर्मनुष्य ठिकाणी आलो.

ती म्हणाली: इथे बसून आपण बोलू.

मी तयार झालो. तिथेच बसून आम्ही गोष्टी करायला लागलो. बोलता बोलता मी माझा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला आणि तिचा चेहरा खेचून तिच्या ओठांवर एक चुंबन केलं. तिने लगेच विरोध केला.

मी जास्त जोर-जबरदस्ती केली नाही. त्यानंतर आम्ही सोबतच घरी जायला निघालो. बसमध्ये गर्दी असल्याने आम्ही दोघे जवळच उभे होतो. ती माझ्या समोर उभी होती.

बसच्या झटक्यांनी माझा लवडा तिच्या गांडीला वारंवार आदळत होता. त्यामुळे माझा लंड उभा झाला होता. मोठ्या प्रयत्नाने मी त्याला नियंत्रणात आणत होतो पण तो मानतच नव्हता.

थोड्या वेळानंतर एक सीट खाली झाली तसा मी तिला त्यावर बसवलं. ती बसली आणि मी तिच्या बाजूला उभा झालो. तिथून मला तिच्या वक्षांचा वरचा भाग दिसत होता. माझ्या मनात तिला झवण्याचे विचार यायला यायला लागले. मग मी उतरून ऑटो पकडून माझ्या घरी आलो आणि ती त्याच बसमध्ये आपल्या घरी गेली. घरी येऊन मुठ्या मारून मी माझी गर्मी शांत केली.

आम्ही दोघं जास्त करून मेसेज वरच बोलायचो कारण तिला घरी असताना फोनवर बोलणं कठीण होतं. एक दिवस तिने मेसेज मध्ये लिहिलं मी तुला ‘ते’ प्रेम देऊ शकत नाही आहे पण एक दिवस मी तेही तुला देईन.”

हे वाचून मला कळलं की आता मला पहिल्यांदाच तिच्या पुच्चीचं दर्शन होणार आहे. मी खरच तिच्यावर प्रेम करत होतो आणि तिच्यासोबत लग्नाचे विचारही माझ्या मनात यायचे. मी तर विचार करायचो प्रेम करून टाकावं आणि सेक्स जेव्हा लग्नाची वेळ येईल तेव्हा करून घेऊ.

एक दिवस सुट्टी घेऊन मी तिच्यासोबत कुठेतरी बाहेर फिरायला जाण्याची प्लॅनिंग केली. त्यादिवशी ती जीन्स टी शर्ट घालून आली होती. फारच हॉट दिसत होती ती. मी तिला मॉल मधल्या एका पीव्हीआर मध्ये घेऊन गेलो. तिथे आम्ही कोपऱ्यातल्या 2 सिट बुक केल्या. मूवी सुरू झाली आणि त्यासोबतच मीही सुरू झालो.

त्या पीव्हीआरमध्ये आम्हा दोघात काय काय घडलं ?आणखी समोर आम्ही काय काय केले ते मी पुढील भागात सांगेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *