कॉलेजमध्ये सरांसोबत मस्ती – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत. माझे नाव रोहिणी आहे, आणि मी नागपूरची रहिवाशी आहे. माझं वय २३ वर्षे असून मी आता माझ्या कॉलेज जीवनातील शेवटच्या वर्षात आहे.

ही कथा आहे माझी आणि माझ्या एका शिक्षकाची. कथा सुरू करण्याअगोदर मी तुम्हाला माझ्या बद्दल सांगू इच्छिते. माझा रंग गोरा आहे, चेहऱ्याने देखणी आहे.

बरेच जण मला म्हणतात की, मी काजोल सारखी दिसते. माझ्या शरीराची पुर्णपणे वाढ झालेली आहे, माझे उरोज आणि नितंब ३४ इंची आहेत. तर माझी कंबर २८ इंच आहे.

एकूण ह्या अवतारात मी एक माल दिसते, मला खूप जण लाइन देतात पण मी कुणाला जास्त भाव देत नाही. एक तर बदनामी होण्याची भीती, आणि दुसरं म्हणजे मला ह्या सर्व गोष्टींत पडायला आवडायचं नाही.

म्हणून मी मुलांपासून बरच दूर राहायचे. मी अभ्यासात जास्त काही हुशार नाही, पण पास होण्यापूरती आहे. आता मी आपला अधिक वेळ न घेता सरळ कथेवर येते.

ही कथा म्हणजे एक सत्य घटना आहे, जी माझ्यासोबत मागच्या वर्षी घडली. आम्हाला कॉलेजमध्ये इंटर-कॉलेज फेस्टिवलचं आयोजन करायचं होतं.

त्यासाठी आमच्या पूर्ण कॉलेजने दहा दिवस अगोदर पासूनच तयारी करायला सुरुवात केली होती. सर्व अगदी पद्धतशीर पार पडत होते, अगदी जसं ठरवलं होतं तसं.

पण ऐन मौक्याच्या वेळी, पावसाने हजेरी लावली. बाहेर आम्ही मंडप टाकून जेवढं काही त्याला सजवलं होतं ते सर्व धुळीत मिसळायला लागलं. पाऊस अचानक आला, त्यामुळे कुणाला काही समजलं नाही.

ज्याला जिथे जागा मिळाली, तो तिथे आडोसा घेऊन उभा राहत होता. मी हॉलमध्ये सजावट करत होते, मला बाहेर काय चाललंय काही माहीतच नव्हतं, अचानक मी बाहेर आले, आणि पाहते तर पाऊस.

पाऊस पाहून माझं मन पार हरवून गेलं. सजवण्याची पूर्ण जबाबदारी मी माझ्या खांद्यावर घेतली होती. मी नाराज होऊन तिथेच बसले, आणि इकडे पाऊस आला म्हणून सर्वजण एक-एक करून घरी निघून गेले.

मला माहीतच नाही की, बाकी सर्व विद्यार्थी घरी निघून गेले आहेत. तेवढ्यात आमचे गणिताचे शिक्षक तिथे आले, त्यांना मी तिथे असणं अपेक्षित नसावं.

मला पाहून ते म्हणाले, “रोहिणी तू अजून घरी गेली नाहीस?”

मी शांत उभी होते, त्यांना कळालं की मी का दुःखी आहे? सर माझ्या जवळ आले आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणाले, “ह्या अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी तर चालत राहतील, तू खचून जाऊ नकोस.”

सर पण मग तिथेच माझ्या बाजूला बसले. आम्ही दोघेपण बाहेर पावसाकडे पाहत होतो. तेवढ्यात अचानक माझ्या अंगावर पाण्याचा एक थेंब पडला, आणि मी घाबरले.

घाबरून मी सरच्या कुशीत स्वतःला लपवण्याचा प्रयत्न केला. सरांनी पण मला त्यांच्या कुशीत घेतलं, अजून एक थेंब माझ्या अंगावर पडला. हॉलचं छत गळायला लागलं होतं, आणि हे पाणी तिथूनच येत होतं.

आता मी सरांच्या कुशीतच बसून राहिले, माझ्या अशा बसण्याने सरांना काय वाटलं कुणास माहीत, त्यांनी थोड्याच वेळात माझ्या केसांमधून हात फिरवायला सुरुवात केली.

मला पण त्यांचा हा स्पर्श मस्त वाटत होता म्हणून मी त्यांना अडवलं नाही. माझ्याकडून होकार मिळताच सरांनी आपला हात माझ्या पाठीवर नेला, आणि पाठीवरून मग माझे नितंब.

मला काहीच समजत नव्हतं की मी काय करायला हवं? मी फक्त शांत बसून राहिले, थोडा वेळ सरांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवल्यानंतर मग त्यांनी माझा चेहरा आपल्या हातात घेतला.

आणि माझ्या नाजूक कोमल ओठांवर स्वतःचे मजबूत असे ओठ ठेवले. लगेच सरांनी चुंबन घ्यायला सुरुवात केली, हे माझ्या जीवनातील पहिले चुंबन होतं, ते पण सरांसोबत.

मी फक्त एका निर्जीव वस्तूसारखी तिथे बसून होते, आणि सर माझ्या देहासोबत खेळत होते. माझ्या ओठांचे चुंबन घेत-घेतच सरांनी त्यांचे हात माझ्या स्तनांवर ठेवले.

माझ्या नाजूक देहावर हा कुण्या पुरुषाचा पहिला स्पर्श असावा. सरांनी लगेच मला तिथे झोपवलं आणि माझ्या कपड्यांवरून स्तनांना दाबायला सुरुवात केली.

मला हे सर्व थांबवायचं होतं पण मी हे सर्व शांत बसून होऊ देत होते. थोड्या वेळानंतर मला पण मजा यायला लागली. सरांनी मग माझा एक हात त्यांच्या हातात घेतला आणि मला तिथून उठवलं.

मी उठून उभी राहताच सरांनी मला अलगद उचलून त्यांच्या खोलीत नेलं. सरांच्या खोलीत जाताच, त्यांनी दरवाजा लावून टाकला, आणि मला टेबलवर बसवलं.

मला आता खूप लाज वाटत होती, हे सर्व मी काय करतेय, तेही माझ्या सरांसोबत. मी माझे दोन्ही हात माझ्या चेहऱ्यावर झाकून घेतले. तेवढ्यात सरांनी त्यांचे सर्व कपडे काढून टाकले, फक्त चड्डी ठेवली.

मग सर हळूच माझ्याजवळ आले, आणि माझे दोन्ही हात माझ्या चेहऱ्यावरून काढून टाकले. सरांना नागड्या अवस्थेत पाहून मला थोडं वेगळं वाटलं, पण तेव्हाच माझी नजर सरच्या हत्याराकडे गेली.

चड्डीमध्ये कैद असलेला सरचा लवडा आपल्या पूर्ण आकारात येऊन बाहेर येण्यासाठी तडपडत असावा. सर माझ्या जवळ आले आणि माझ्या पूर्ण चेहऱ्यावर त्यांनी चुंबनाचा वर्षाव करायला सुरुवात केली.

सरच्या चुंबनाने मी पुरती घायाळ झाले, आणि स्वतःला सरच्या अधीन करून टाकलं. सर खूप अनुभवी होते, प्रत्येक गोष्ट अगदी बरोबर करत होते. सरच्या हातात जादू आहे असं म्हणतात ते काही उगाच नव्हे.

सर थोडा वेळ थांबले आणि पुन्हा माझ्या जवळ येऊन मला म्हणाले, “रोहिणी तू यासाठी तयार आहेस ना?”

या प्रश्नाचे उत्तर कोणती मुलगी सरळ हो म्हणून देईल? मला पण समजेनासे झाले, मी काय करू? मी फक्त होकारार्थी मान हलवली.

मी होकार देताच सर म्हणाले, “मग अस लाजून कसं चालेल? खरी मजा तर तेव्हाच येईल जेव्हा तू पण खुलून बोलशील.”

एवढं म्हणून सरांनी माझा हात घेऊन स्वतःच्या लिंगावर ठेवला. आता सरच्या लिंगामध्ये आणि माझ्या हातात फक्त एका कपड्याचे अंतर होते. मी तशीच त्यांच्या लवड्याला पकडून बसून राहिले.

मग सरांनी मला सांगितलं, लवड्यासोबत कसं खेळायचं, त्याला कसं हलवायचं आणि खूप साऱ्या गोष्टी. मग सरांनी सांगितल्या सारखं मी पण करू लागले.

मी टेबल वर बसून होते, आणि सर माझ्यासमोर उभे होते. सरांनी लगेच माझा टॉप काढायला सुरुवात केली, आज मी पहिल्यांदा पर-पुरुषासमोर नागडी होणार होते.

मी आज पॅड असलेली ब्रा घातली होती, त्यामुळे माझे स्तन अजून शोभून दिसत होते. पुढच्या दोन मिनिटांत माझा टॉप माझ्या शरीरा पासून वेगळा होता, आणि मी आता ब्रा मध्ये होते.

मग त्यांनी माझ्या पॅन्ट वरूनच माझ्या योनीवर हात ठेवला, पहिल्या वेळेस तर मी त्यांचा हात झटकून काढून टाकला. मग सरांनी माझा हात पकडून स्वतःच्या छातीवर ठेवला. आणि स्वतः आपला हात माझ्या योनीवर.

माझ्या योनीवर त्यांनी स्वतःची मजबूत पकड बनवून घेतली. पुढच्याच क्षणी त्यांनी माझी पॅन्ट पण काढायला सुरुवात केली, आणि मी माझी कंबर उचलून पॅन्ट काढायला मदत पण केली.

आता मी फक्त ब्रा आणि चड्डी मध्ये होते, सरांनी ब्रा पूर्ण न काढता, फक्त ब्राचे कप खाली ओढले, आणि माझ्या स्तनांना स्वतः तोंडात भरून चोखायला सुरुवात केली.

सर माझे स्तन अशे चोखत होते जसं की त्यातून आता दूध बाहेर येणार आहे. माझे स्तन चोखत असतानाच त्यांनी आपला एक हात खाली नेला आणि माझ्या चड्डीवरून योनीला कुरवाळू लागले.

मग माझ्या चड्डीच्या एका बाजूने त्यांनी दोन बोटे चड्डीमध्ये टाकली, आणि तेथील केसांमध्ये आपली बोटं फिरवायला लागली. आतापर्यंत बराच वेळ झाला होता, आणि मला घरी पण जायचं होतं.

म्हणून मी सरांना म्हणाले, “सर लवकर करा, मला घरी जायचं आहे.”

हे ऐकून सरांनी माझी चड्डी लगेच काढून टाकली, आणि स्वतःच्या चड्डीला खाली केलं.आता सरचा काळा लवडा माझ्या डोळ्यासमोर होता, ज्याला पाहून मला आता भीती वाटू लागली.

हा एवढा मोठा लवडा माझ्या चिमुकल्या पुच्चीत कसा जाईल? सरांनी लगेच मला टेबल वरून उचलून खाली जमिनीवर झोपवलं, आणि माझ्या पुच्चीवर आपला लवडा ठेवून एका जोराच्या झटक्यात आपला पूर्ण लवडा त्यांनी आतमध्ये टाकून टाकला.

माझी पहिली वेळ असल्यामुळे, मला खूप जास्त त्रास व्हायला लागला. माझ्या तोंडून एक किंकाळी निघताच सरांनी माझं तोंड आपल्या हाताने बंद केलं.

मला असं वाटत होतं की कुणीतरी गरम सळई माझ्या आतमध्ये टाकली आहे, मी सरांना माझ्या अंगावरून लोटण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काही फायदा झाला नाही.

सरांनी माझ्यावर मजबूत पकड ठेवली होती, त्यांच्या हातातून मी स्वतःला सोडवू शकत नव्हते. म्हणून शेवटी मी निपचित पडून राहिले, सरांनी थोडा वेळ थांबून पुन्हा धक्के मारायला सुरूवात केली.

माझ्या योनीत आणि मांडी जवळ मला खूप जास्त त्रास होत होता. पण मी स्वतःच ह्या मध्ये फसले होते, आता हे भोगण भाग होतं.

सर माझे स्तन चोखत होते, माझ्या देहावरून आपले हात फिरवत होते, कधी माझ्या चेहऱ्यावर चुंबन द्यायचे. थोड्याच वेळात माझा त्रास पूर्णतः गायब झाला, आणि आता मला पण मजा येऊ लागली.

मी सुद्धा माझी कंबर हलवायला चालू केली, हे पाहून सर अजून जोशमध्ये आले. त्यांनी माझ्या कंबरला पकडलं आणि घपाघप धक्के मारायला सुरुवात केली.

काही वेळातच माझ्या आतून काहीतरी निघाल्यासारखं मला वाटलं. आणि अचानक माझ्यातील सर्व जोश थंड पडला. अजून दहा-बारा धक्के मारल्यावर सरांनी आपला लवडा बाहेर काढून घेतला आणि वीर्य माझ्या मांडीवर सोडले.

वीर्य सोडताच सरांनी एक कागद घेऊन माझ्या मांडी वर पडलेले सर्व वीर्य पुसून घेतले. थोड्या वेळाने उठून आम्ही पकडे घातले, आणि मग सरांनी मला एक जोराची मिठी मारली.

नंतर आम्ही दोघेपण बाहेर निघालो, त्यादिवशी सरांनी मला त्यांच्या गाडीत घराजवळ सोडलं. त्यानंतर पण आम्ही खूप वेळा झवाझवीचा खेळ खेळला.

मित्रांनो ही माझी पहिली आणि सत्य कथा आहे, तुम्हाला ही कथा कशी वाटली, हे खाली कमेंट करून नक्की सांगा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *