क्ककोल्ड कपल ची मजा – Marathi Hot Cuckcold Sambhog Katha

मी एक भाडेकरू म्हणून रहात होतो. नोकरी साठी म्हणून मी शहरात आलो खरा पण मला पाहिजे तशी रूम सुरवातीस मिळाली नाही. खूप शोधल्यावर मात्र मला एका चांगल्या लोकेशन ला एक रूम मिळाली.

रूम म्हणजे तो एक बांगलाच होता. त्याचा मालक आणि बायको दोघेच त्या बंगल्यात राहायचे. शेजारी असलेली एक रूम त्यांची रिकामी होती. त्यामुळे त्यांनी ती रिकामी ठेवण्या पेक्षा म्हणून भाड्याने देण्याचे ठरविले होते. त्यातच माझ्यासारखा मुलगा असल्याने त्यांनी लगेचच मला फायनल केले. माझ्या सारखा म्हणजे नोकरदार.

दिसायला मी तसा चांगला होतो. खूप देखणा जरी नसलो तरी माझी पर्सनॅलिटी खूप चांगली होती. उंच, सावळा रंग आणि धिप्पाड शरीरयष्टी या माझ्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यामुळे त्यांनी मला तिथे रूम दिली आणि मी तिथे राहायला गेलो देखील.

ते दोघे पण समवयस्क च वाटत होते मला. दिसायला पण खूप देखणे होते ते. त्याचे नाव निलेश होते. त्याचा स्वतःचा व्यवसाय होता. राहणीमान खूपच उंची होते त्याचे. तिचे नाव प्रिया होते. ती तर एखाद्या नटीला हरवेल इतकी देखणी होती. साधारण तीस वर्षाचे असतील ते दोघे. पण तिने स्वतःला असे काही ठेवले होते कि काही विचारू नका.

कॉलेज ला जाणाऱ्या मुली सारखी तिची फिगर होती. अजिबात कुठे चरबी शोधून देखील सापडायची नाही अशी फिगर होती तिची. नेहमी उंची कपडे घालायची ती. चेहऱ्याला हलकासा मेकअप तिचे सौंदर्य अधिकच खुलवत असे. तिची छाती म्हणजे नुकत्याच वयात आलेल्या मुली सारखी होती. शरीरयष्ठीला साजेशी असलेली तिची छाती तिला खूप मादक बनवायची.

तिच्या ब्रा च्या आकारामध्ये तर तिची छाती अधिकच उठून दिसत असे. तिची गांड म्हणजे एक संशोधनाचा विषय होता. इतकी गोलाकार गांड कशी काय असू शकते याचे मला तर राहून राहून आश्चर्य वाटत असे. तसा मी तिला निरखून बघत असे अधून मधून. पण तिला पकडले जाणार नाही या बेताने मी सगळे करत असे.

त्यांच्यात मी चांगलाच मिक्स झालो होतो. माझे वागणे बघून ते मला त्यांच्या घरच्या सारखेच वागवत असत. त्यामुळे आता मी माझ्या खोलीत कमी आणि त्यांच्या खोलीत जास्त असायचो. त्यातून आमची जवळीक कमालीची जास्त वाढली होती.

एकदा मी माझ्या खोली बसलो होतो तेव्हा अचानक निलेश माझ्या रूम मध्ये आला. आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. तो त्यांच्या बद्दल काही बाही सांगत बसला होता. ते कुठे ट्रिप ला गेले काय धमाल केली वगैरे वगैरे. असे करत असताना तो मला त्यांचे ट्रिप चे फोटो दाखवू लागला. दोघांचे बीच वरचे फोटो खूपच चांगले होते.

ते दाखवत असतानाच त्याला प्रिया ने काही तरी कामासाठी म्हणून हाक मारली. तो मला म्हणाला “संदीप, तू बघ फोटो मी आलोच पाच मिनिटात. काय म्हणते आहे प्रिया ते बघून येतो”

असे म्हणून त्याने त्याचा मोबाईल माझ्या हातात दिला आणि तो निघून गेला.मी ते एकेक करत फोटो बघू लागलॊ. पुढे बघत जाताना मला असे काही फोटो त्यात दिसले कि मी जागचा उडालोच. प्रिया चे ब्रा आणि बिकिनी वरील फोटो होतो ते. काळ्या रंगाची ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर मध्ये असलेली प्रिया बघून माझे डोळे मोठे झाले.

ते खाजगी फोटो होते आणि ते बघणे चुकीचे होते. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. असा चान्स परत मिळणार नाही हे मला माहित होते. त्यामुळे मी झटझट करत जमतील तितके प्रियाचे अर्ध नग्न फोटो बघू लागलो. मी माझ्या तंद्रीत च होतो तेव्हा अचानक निलेश कधी आला ते मला पण नाही समजले. मला त्याने हाक मारली आणि म्हणाला “तू बघितलेसच म्हण शेवटी प्रिया चे फोटो”

त्याचा आवाज ऐकून मी घाबरलो आणि त त प प करू लागलो. ते बघून तो हसू लागला आणि म्हणाला “अरे संदीप. असुदे बघितले तर बघितले. त्यात काय एव्हडं. मी या वर तुझ्याशी बोलणार होतोच.”

“काय बोलणार होता तू?” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे काही नाही रे. आम्ही एक क्ककोल्ड कपल आहे”

“म्हणजे?” मी काहीही न समजून त्याला विचारले.

“अरे क्ककोल्ड कपल म्हणजे माझा सोटा खूपच छोटा आहे.इतका छोटा कि तो केवळ नावालच आहे म्हण ना. त्याचा उपयोग फक्त मुतायला होतो. बाकी काही नाही. त्यामुळे प्रिया ची खाज मी भागवू शकत नाही” तो सांगत होता आणि मी आ वासून सगळे ऐकत होतो.

पुढे तो म्हणाला “आता पर्यंत काही अडचण नव्हती. पण आता प्रिया ला तिच्या भावना आवरणे कठीण होऊन बसत आहे. त्यामुळे आम्ही असे ठरवले आहे कि कोणी तरी एक असा जोडीदार निवडायचा जो प्रिया ची खाज भगवेल आणि त्याचा गावभर ढिंढोरा पण करणार नाही. आणि या साठी आम्हाला तुझ्या शिवाय दुसरा कोणताच पर्याय चांगला वाटत नाही”

त्याचे बोलणे ऐकून आता मात्र मला घाम फुटला होता. तरी पण मी काही बोललो नाही. त्याने मला सांगितले पुढे “मी या बद्दल प्रियाशी बोललो आहे. तिला पण तू आवडतोस. त्यामुळे काहीच अडचण नाही. अर्थात आमचा तुला कोणताच फोर्स नाही. तुला जर मनात नसेल तर तू हे नाकारू देखील शकतोस. आम्हाला अजिबात वाईट वाटणार नाही”

मी अशी ऑफर नाकारायला काही मूर्ख नव्हतो. उगीच मी थोडे विचार केल्या सारखे केले आणि त्याला लागलीच होकार दिला देखील. त्याने लगेचच प्रिया ला हाक मारून सगळी झालेली बातचीत सांगितली. त्याच रात्री आम्ही डाव करायचे ठरवले देखील.

आम्ही तिघांनी एकत्रच जेवण केले. प्रिया तयार होण्यासाठी आत गेली. निलेश ने इकडे लाईट्स बारीक केल्या. अंधुक प्रकाशात मी प्रिया ची वाट बघत बसलो. शेजारी खुर्चीत निलेश होताच. थोड्याच वेळात आतून प्रिया बाहेर आली. तिला बघून माझी फ्युज उडायची बाकी होती.निळ्या पारदर्शी साडीत प्रिया कमालीची मादक दिसत होती.

तिला बघून मी लाळ घोटू लागलो. स्लिव्हलेस ब्लाउज मध्ये तिचे गोरेपण अधिकच खुलून दिसत होते. साडी मध्ये तिची खोलगट बेंबी उठून दिसत होती. ती बाहेर येताच निलेश मला म्हणाला “संदीप, शी इज ऑल युवर्स नाऊ”

असे म्हणताच मी जागचा उठलो आणि प्रिया च्या मागे गेलो. तिला मागून मिठी मारली आणि तिचे केस हलकेच बाजूला केले. तिच्या गोऱ्या मानेवरून मी माझे तोंड फिरवू लागताच माझ्या श्वासाच्या गरम वासाने ती गरम होऊ लागली. तिएन तिचे डोळे बंद केले आणि मला प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली देखील. माझा हात तिच्या पोटावर होता.

तिचे गोरे पोट मी हाताने रगडत मी माझा हात वर तिच्या छातीकडे नेला. तिची छाती कमालीची बाहेर आली होती.तिला दाबून शांत करणे गरजेचे होते. तिचं ब्लाउज वर मी हात ठेवला आणि तिची छाती प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तिची छाती अधिकच फुगीर झाली. माझे तोंड तिच्या मानेवरून एकसारखे वर खाली फिरत होते आणि माझे हात तिच्या छातीचा आनंद लुटत होते.

माझी जीभ मी बाहेर काढून मग तिच्या पाठीकडे आलो. तिचे ब्लाउज चे हुक काढून मी तिच्या गोऱ्यापान पथ्वीवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. ती बेभान होत होती. तिने मला झटकन हाताने ओढले आणि तीच्या जवळ ओढले. जवळ जाताच ती माझ्य मिठीत आली. तिच्या नाजूक ओठांचा ताबा घेण्यास मला अजिबात वेळ लागला नाही.

तिचे गुलाबी ओठ मी तोंडात घेऊन स्मूचिंग करू लागलो. आमची लाळ एकमेकांच्या तोंडात मिक्स होत होती. माझा हात तिच्या पाठीवरून फिरत होता. तिने माझा सोटा त्याच वेळी तिच्या हातात पकडला आणि त्याला हलवायला चालू केले. तिने फार वेळ घालवता मला बाजूला केले आणि माझी पॅन्ट काढली देखील. ती काढताच माझा भलामोठा सोटा बाहेर आला.

ते भलेमोठे हत्यार बघून ती वेडी झाली. ती मला म्हणाली “याच्या साठीच तर किती वर्ष मी स्वतःला रोखले होते. बाप रे बाप किती मोठं आहे तुझे हत्यार. मला याचीच गरज होती. थँक्स संदीप”

असे म्हणून तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. निलेश चा सोटा नावालाच असलयाने तिला माझ्या सोट्याच्या रूपाने स्वर्ग प्राप्ती झाली होती. निलेश खुर्चीत बसून आमचा खेळ निवांत बघत होता.

तिने जवळसपास एक तास माझा सोटा काही तिच्या तोंडातून काढला नाही आणि मनसोक्तपणे त्याला चोकून काढले. आता मला काही राहवणे शक्य नव्हते. तिचे ओरल करायची खूप इच्छा होती माझी पण माझा सोटा मला काही थांबू देत नव्हता. मी तिचे पाय फाकवुन तिला पाठीवर झोपवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला.

आत पूर्णपणे जाताच मी माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. सुरवातीस हळू हळू करत हलणारी माझी कंबर नंतर मात्र मी प्रचंड वेगाने हलवू लागलो. तिचा संभोगाचा हा पाहिलाच अनुभव असल्याने तिच्या योनीत आत बाहेर होणाऱ्या माझ्या सोट्याच्या घर्षणाने आम्ही दोघे पण खूपच गरम झालो होतो. खूप वेळ तिला ठोकून काढल्यावर मी तिच्या योनीतच माझे वीर्य सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे मी निलेश समोरच प्रिया चा उपभोग घेतला होता. तेव्हापासुन मी नियमिपणे प्रिया ला ठोकायला चालू केले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *