क्लिप्स बघत ठोकले कामुक चुलत बहिणीला – Marathi Hot Bahin Chudai Katha

मित्रानो नमस्कार. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी सरळ माझ्या चुलत बहिणीलाच उपभोगू लागलो. माझ्या स्वप्नांत देखील असे कधी  आले नव्हते. पण ते त्या दिवशी शक्य झाले. काय झाले तेच आज मी तुम्हला इथे सांगणार आहे.

तर तेव्हा मी कॉलेज संपवून एका कंपनीत कामाला लागलो होतो. मी एक आयटी इंजिनियर होतो. कॉलेज मध्ये असल्यापासूनच मला कॉम्पुटर चे फार वेडं होते आणि त्याचमुळे मी हि फिल्ड निवडली होती. मी अभ्यासात जर खूप हुशार असलो तरी त्याचा अर्थ  असा नव्हता कि  मी बाकी गोष्टीत कमी किंवा मागे होतो. सगळ्याच गोष्टीत मी  नेहमीच पुढे राहिलेलो होतो आणि आज देखील आहे.

दिसायला चांगला होतो मी. उंच, सहा फूट उंची आणि खेळाचाही आवड कॉम्पुटर इतकीच असल्याने मी मैदानांवर पण खूप वेळ घालवत असे आणि त्याच मुले माझी शरीयष्टी देखील तशीच झाली होती. अगदी पिळदार, समोरचा मला बघेल तेव्हा तो माझ्या सतत प्रेमातच पडत असे.

मी नोकरीस लागलो. कंपनीने मला लॅपटॉप दिला होताच. मी त्यावर काम करत करतच माझे आवडीचे काम पण करत असे. ते म्हणजे अश्लील क्लिप्स बघणे. माझ्याकडे अश्या क्लिप्स चा खजिनाच होता आणि त्यामुळे काम नसेल तेव्हा मी निवांत त्यावर अश्या क्लिप्स बघत असत असे.

मी राहत होतो त्याच्या समोरच्याच  फ्लॅट मध्ये माझे काका राहत असत. ते आणि काकी दोघे पण मोठ्या कंपनीत कामाला होते. ते सकाळी गेले कि रात्रीच उशिरा परत परत येत असत. त्यामुळे दिवसभर घरी कोणच नसे. त्यामुळे मीच त्यांच्या घरी दिवसभर काम करत बसत असे. याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे  त्यांच्याकडे असलेले फास्ट इंटरनेट केन्क्शन.

मला एकदा काकांनी बोलावून घेतले आणि ते मला म्हणाले “अरे सूरज. तुला तर माहित आहेच निशा चे शिक्षण आता पूर्ण झाले आहे. तिने तिची शेवटची परीक्षा दिली आहे. ती आता परत येत आहे.पण तू तुझे काम इथूनच कर. तिला उलट त्याचा जास्त फायदा होईल कारण तुझ्याच फिल्ड मध्ये येणार आहे ना ती शेवटी आणि तुझ्याच इथे काही जॉब वगैरे आहे का ते पण बघ प्लिज तिच्यासाठी”

मी होकार दिला. निशा म्हणजे त्यांची एकुलती एक मुलगी. माझी चुलत बहीण. खूप वर्षांनी तिला भेटणार होतो. कधी दहावीत भेटलो होतो ते आता तिचे सगळे शिक्षण पूर्ण झाल्यावरच भेटणार होतो मी तिला. ती त्या दिवशी आलीच आणि तिला बघून मी आ वासून राहिलो.

लहान पाणी शेम्बडि असलेली निशा आज भल्या भल्याना घाम फोडत असणार हे तिच्याकडे बघून मला लक्षात येत होते. ती मुळातच गोरी होती. आधी थोडी जाड असलेली निशा आता मात्र झकास फिगर ची मालकीण झाली होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर तिची होती हे सांगायला कोण्या ज्योतिषाची गरज नव्हती. मोकळे सोडलेले तिचे केस तिच्या गुलाबी नाजूक ओंठांचे सौंदर्य जास्तच खुलवून दाखवत होते. तिच्या चेहऱ्याने निरागसपणाची कास सोडून आता मादकतेची कास केव्हाच धरली होती.

तिच्या गळ्याच्या खाली तिची खरी संपत्ती होती. भरदार छाती. कमालीचे गोलाकार उरोज. टीशर्ट मधून पण बाहेर आलेले तिचे छातीचे निप्पल्स, कमनीय बांधा, जमले तशी गोल आणि सेक्सी असलेली तिची गांड. हे तिचे एकंदरीत रूप बघून मी वेडा झालो नसतो तरच नवल होते.

मला बघून ती खूपच खुश झाली. आम्ही एकमेकांची विचारपूस केली आणि कामाला लागलो. तिला माझे रुटीन समजले होते. त्यामुळे मी जेव्हा तिच्या घरी गेलो तेव्हा तिने सगळे कसे अगदी तयार ठेवले होते. माझ्यासाठी नाश्ता बनवून ठेवला होता. मला पण बरे वाटले. ती मी जे काम करत होतो ते रोजच न चुकता माझ्या शेजारी बसून बघत असे. विविध प्रश्न विचारत असे.

हे सगळे चालू असताना माझी नजर मात्र काही केल्या तिच्या शरीरावरुन बाजूला होत नव्हती. ती मला प्रश विचारात असे आणि मी मात्र तिच्या छातीकडे रोखून बघत असे. उत्तर देताना पण मी तिच्या छातीकडे बघत उत्तर देत असे. तिला ते समजले होते पण ती काही मला बोलत नव्हती.नाही म्हणायला तिचे बोलणे आणि तिची नजर पण कमालीची मादक झाली होती. तिला पण नैसर्गिक बदल जाणवत असणारच ना आणि त्याच मुळे ती बोलताना माझ्याशी जवळीक करू लागली होती आणि मला पण ते आवडू लागले होते.

ती माझ्या शेजारी अशी काही चिकटून बसत असे कि काही विचारू नका. एकदा तिला कोणत्या तरी एका कंपनीत तिचा सीव्ही पाठवायचा होता. माझे पण काही विशेष काम नव्हते त्यामुळे मी पाय मोकळे करण्यासाठी म्हणून खाली जळणार होतो. तेव्हा ती मला म्हणाली “सुरज मी तुझा लॅपटॉप थोडा वेळ वापरू का रे? मला थोडे इमेल्स करायचे आहेत”

“अरे वापर ना.  काहीच अडचण नाही.” मी तिला म्हणालो आणि तिला लॅपटॉप देऊन मी खाली निघून गेलो.

या गडबडीत एक गोष्ट माझ्याकडून करायची राहून गेली. ती म्हणजे मी माझ्या अश्लील क्लिप्स चे जे फोल्डर होते ते लॉक करायचे राहून गेले. मी तसाच गेलो. मी जेव्हा परत आलो तेव्हा मी बघतीले कि निशा माझ्या अश्लील क्लिप्स बघता आहे. ते बघून मी थोडा बावरली. ती खूप बेधुंद होऊन ते सगळे बघत होती. तिच्या भावना अनावर होत असल्याचे तिच्याकडे बघितल्यावर माझ्या लक्षात येत होते.

मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या खांद्यावर हात मारला आणि तिला म्हणालो “निशा हे काय बघत आहेस ग तू?”

मला बघून ती थोडी कन्फ्युज झाली. पण तिने लगेच स्वतःला सावरले आणि ती मला म्हणाली “तेच बघत आहे जे तू सेव केले आहेस”

“सांगू का बाबाना आल्यावर काय चालूं होते तुझे ते?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी पण सांगू का बाबाना इथे  बसून तुझे काय चालू असते ते?” मग बघ. मी लगेच मिटवण्याच्या बहाण्याने तिला म्हणालो “त्या पेक्षा आपण दोघे मिळूनच बघूया का? म्हणजे कोणी कोणाला काही सांगायचा प्रश्नच येणार नाही. काय म्हणते?” मी असे विचारातच तिने लगेच मला होकार दिला देखील.

मी झटकन जाऊन सोफ्यावर तिच्या जवळ तिला अगदी चिकटून बसलो. समोर लॅपटॉप ठेवला आणि तिला म्हणालो “थांब या पेक्षा पण खूप चांगल्या क्लिप्स आहेत. त्या बघूया” असे म्हणून मी त्यातील एक मस्त क्लिप लावली. आम्ही ती क्लिप बघत होतो आणि माझा हात व तिचा हात एकमेकांना चिकटून घासत होता.

हळू हळू ती गरम होत असल्याचे मला जाणवू लागले. ती वेळ साधून मी माझा हात हळूच तिच्या मांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत मी वर खाली फिरवू लागलो. तिने माझ्याकडे बघतीले. पण ती मला काही बोलली नाही. ते बघून मग मी माझा हात तिच्या मांडीवर दाबू लागलो. तिचं गच्च मांड्या माझ्या हाताला लागताच मी पण गरम झालो. ती माझ्याकडे तोंड करून मदमस्त नजरेने बघू लागली.

तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. तिचे ते रसरशीत ओठ मी स्मूच करू लागलो. तिच्या ओठांना चोकून चोकून मी लाल करतच मी माझा हात तिच्या त्या गोलाकार छातीवरून फिरवू लागलो. तिचा टीशर्ट काढायला मला फार वेळ लागला नाही. तिचा टीशर्ट आणि आतील लाल रंगाची ब्रा काढून तिच्या मदमस्त छातीला मी मोकळे केले व त्यावर तुटून पडलो.

प्रचंड ताकदीने मी तिच्या छातीला दाबत दाबत तिचे निप्पल्स मी दातात पकडून जोरात चावत तर होतोच पण बाहेर पण त्याच ताकदीने ओढत होतो. तिने माझ्या सोट्याला आता तिच्या हातात पकडून त्याला हलवायला चालूं केले होते. आम्ही मग एकमेकांचे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो नग्न देह बघून माझा सोटा कमालीचा मोठा आणि कडकझाला .

तिला माझा सोटा चोकायचा होता. त्यासाठी मी खाली पाठीवर झोपलो आणि तिला मी वरून येण्यास सांगितले. तिची गांड माझ्याकडे करून तिने माझा सोटा चोकायला चालू केला. क्लिप मध्ये दाखवतात अगदी त्याच पद्धतीने ती माझा सोटा चोकत होती. तिच्या तोंडात माझा पूर्ण सोटा तिने घेऊन त्याला ती असे काही चोकत होती तिच्या थुंकीने तो पूर्ण ओला चिंब झाला होता.

इकडे मी तिच्या गुलाबी योनीला चाटू लागलो होतो. तिच्या योनीत मी माझी जीभ घालून तिचे ते आतील गुलाबी मांस खात होतो. माझी जीभ जशी आत जात होती तसे तिच्या योनीचा आकार वाढत होता आणि तिच्या दाण्याला मी स्पर्श करताच तिची योनी देखील पाझरू लागली.

मी बाजूला झालो. तिचे दोन्ही पाय फाकवुन तिची योनी मी मोकळी केली. माझ्या सोट्याला मी तिच्या योनीत कोंबले आणि तिचे दोन्ही पाय मी हाताने वर पडकून मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करतात हलवू लागलो. प्रचंड वेगाने हलणारी माझी ती कम्बर माझ्या सोट्याला तिच्या योनीच्या चिंध्या करण्यास भाग पाडत होती. एकसारखे जवळपास वीसेक मिनिटे तिला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले व आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच तिच्या घरी ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *