खाजूक चुलत बहिणीची चावट कथा – Marathi Hot Bahin Chavat Katha

मी आज तुम्हाला मी माझ्या खाजूक चुलत बहिणीला कसे चोदले त्याची खूपच चावट कथा सांगणार आहे. मी जिथे रहात होतो तिथेच समोर माझे काका रहात होते. मी तेव्हा कॉलेज ला होतो आणि सकाळी लवकर कॉलेज ला जाऊन आले कि दिवसभर मी एकटाच घरी असे. कारण आई बाबा दोघे पण जॉब करत होते आणि ते सकाळी लवकर गेले कि रात्री उशिरा  परत येत असत.

मी कॉलेज मध्ये खूप धमाल करायचो. दिसायला तसा ठीकठाक होतो मी. पण माझी तब्येत खूप चांगली होती. मी काही जिम वगैरे करत नव्हतो. पण घरच्या घरी व्यायाम मात्र मी नियमितपणे करत असे. नाही म्हंटले तरी मी स्पोर्ट्स मध्ये असल्याने माझी शरीरयष्टी तशी खूपच चांगली होती. समोरच्याला आवडेल इतकी चांगली तर नक्कीच होती.

माझ्या काका च्या घरी तो काकी आणि निशा राहत होते. निशा म्हणजे माझी चुलत बहीण. ती पण साधारण माझ्याच वयाची होती. तिचे आणि माझे खूपच पटत होते. एकत्रच लहानाचे मोठे झालो ना आम्ही. पण एक गोष्ट मात्र आहे कि लहानपणी जे भाव भावना असतात ते मोठे झाले कि लगेच बदलतात. जेव्हा तुम्हला आपल्या आणि समोरच्याचा शरीराबद्दल आकर्षण निर्माण होते तेव्हा त्या आपुलकीची जागा वसनेने घेतलेली असते हे नक्की.

माझे पण काहीसे तसेच झाले होते निशा साठी. आधी तिच्या बद्दल चुलत बहीण म्हणून जी आपुलकी किंवा भाव भावना होत्या त्या कुठल्या कुठे निघून गेल्या होत्या. तिच्या जवळ जाण्याचे एकमेव कारण होते ते म्हणजे तिचे फक्त आणि फक्त शरीर. बाकी काही नाही. पण तिला ते समजत  होते कि नाही मला माहित नाही. पण मला मात्र तिच्या शरीराचे भयानक आकर्षण निर्माण झालेले होते.

निशा पण दिवसभर घरी एकटीच असे. कारण काका काकी पण जॉब करत असत. त्यामुळे दिवसभर मी आणि ती दंगा मस्ती करत असू. आता तर मी तिच्याच घरी पडून असे. कारण पुन्हा तेच तिचे शरीर बघण्यासाठी. तिच्या शरीराला मी माझ्या बारीक नजरेने टिपत असे. तिची छाती माझी विशेष आवडीची होती. कारण तिच्या छातीचे गोल असे काही होते कि जणू काही मुद्दाम गोल काढल्या सारखे ते वाटत असत.

तिची छाती जितकी गोलाकार होती त्या पेक्षा गोलाकार तिची गांड होती. ती चालू लागली कि मी तिच्या मागे बघत असे आणि तिची वर खाली होणारी गांड बघून कित्येक वेळा मूठ मारत असे. तिची कंबर म्हणजे एक संशोधनाचा विषय होता. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होतीच होती पण ती इतकी मादक आणि सेक्सी होती कि काही विचारू नका. तिला बघून मला काय करू आणि काय नको असे होत असे.

ती पण माझ्याशी जवळीक करत असे. पण तिच्या मनात काय आहे हे मला  नेमके समजत नव्हते.पण एक मात्र नक्की होते कि तिला पण माझा स्पर्श आवडत होता कारण ती माझ्याशी सारखीच लगट करत असे.

एकदा मी आणि ती तिच्या घरी बसलो होतो. तिला दुसऱ्या दिवशी कुठे तरी जायचे होते. तिला खूप काम होते आणि त्यासाठी तिने मला  घेतले  होते. ती मला म्हणाली “महेश एक काम करशील का माझे?”

“बोल काय करू?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “माझे सगळे म्हणजे सगळे कपडे इस्त्री करायचे आहेत. प्लिज तू ते करून दे म्हणजे मग मला बाकी माझी कामे करता येतील”

मी होकार दिला आणि मी माझ्या कामाला लागलो. तिने सगळे कपडे तिचे आणून दिले. तिच्या कपड्याना मला स्पर्श करायला मिळणे हे देखील खूप होते माझ्यासाठी. तिचे लक्ष नसताना मी हळूच तिच्या ड्रेस ला माझ्या नाकाला लावत असे आणि त्याचा येणार एक वेगळा सुगंध घेऊन एका वेगळ्याच नशेची अनुभूती घेत असे. आणि मग कामाला लागत असे.

काम करत असताना माझी नजर तिच्याकडे पण होतीच होती. टीशर्ट मधून पण तिचे दिसणारे ते निप्पल्स बघून माझा सोटा इकडे वळवळ करू लागला होता. तिच्या त्या थ्री फोर्थ मधून निकर च्या कडा पण मला स्पष्टपणे दिसत होत्या. ती खाली वाकली कि तिच्या निकर चा आकार मला अगदी व्यवस्थितपणे समजून येत होता. गुलाबी रंगाची ती निकर आहे हे मी त्यातून देखील ओळखू शकलो इतका पारदर्शी ड्रेस तिने घातला होता.

तिच्याशी गप्पा मारत मी तिचे कपडे इस्त्री करत होतो आणि त्याच वेळी माझ्या हाताला तिची ब्रा आणि निकर लागली. त्या कपड्यातून तिची ब्रा आणि निकर पण आली होती. ती आता तिने मुद्दाम दिली होती कि चुकून आली होती मला माहित नाही.मी तिला  विचारले “निशा सगळे कपडे करायचे ना ग इस्त्री? हे आतील पण करू का?”

“हो सगळे कर रे” ती माझ्याकडे न बघताच म्हणाली.

तिच्या त्या निळ्या रंगाच्या ब्रा आणि निकर ला आधी तर माझ्या तोंडाला लावून त्याचा वास मी घेतला. निशाला उपभोगत असल्याचे भावना मला आल्या आणि मग मी त्यांना इस्त्री करू लागलो. पण आता मला अनावर होत होते.

मी तिला म्हणालो “काय ग निशा हि कोना लहान मुलीची ब्रा आणि निकर दिली आहेस मला इस्त्री करायला?”

ती माझ्याकडे बघत मला म्हणाली “अरे वेड्या ते माझेच आहेत कपडे. दुसऱ्याचे कशाला देऊ मी तुला?”

“अग पण हे खूप छोटे आहेत. तुला हे कसे बसू शकत असतील?” मी मुद्दाम तिचा गूळ काढू लागलो.

“का? मी इतकी मोठी दिसते का तुला?” ती माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली.

“तसे नव्हे ग. पण तरीही हे तुला कसे बसतील हे मला काही समजत नाहीये” मी असे म्हणताच तिने ती ब्रा आणि निकर माझ्या हातातून काढून घेतली आणि मला म्हणाली “थांब तुला मी घालूनच दाखवते. म्हणजे तुला पटेल”

असे म्हणून तिने तिचा टीशर्ट काढला आणि तिची ब्रा पण ती काढू लागली. तिच्या या अचानक झालेल्या कृतीने मी भांबावून गेलो. तिने तिची ती घातलेली ब्रा पण काढली तिची छाती मोकळी केली. बघता बघता तिने तिचे सगळे कपडे काढले आणि ती पूर्ण नग्न झाली. तिचा तो मादक देह बघून मी वेडा झालो. आजवर निशा च्या मादक शरीराला मी बाहेरून बघत होतो आणि आज तिला मी असे नग्न बघत होतो.

तिने तिची काढलेली ब्रा निकर आणि माझ्याकडून घेतलेली ब्रा निकर याना माझ्या समोर धरले. मला ती म्हणाली “बघ तूच आता”

त्यांचा आकार सेम च होता. ते बघून तिला मी म्हणालो “हो कि ग निशा. तुझे बरोबर आहे”  ती अजूनहि नग्न च उभी होती माझ्या शेजारी आणि मी तिच्या त्या नग्न देहाकडे बघत होतो. तीला मी म्हणालो “तुझी फिगर खरेच खूप छान आहे निशा. मला आवडते तुझी फिगर”

“हो का?मग तिला हात लावून बघ ना ती किती खरोखर छान आहे ते” ती असे म्हणतच मी तिला माझ्या जवळ ओढले.

तिला जवळ ओढताच मी तिचे केस धरून तिचे तोंड मागे खेचले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव सुरू केला. तिने माझे पण कपडे झटकन काढले आणि मला पण तिच्या सारखेच पूर्ण नग्न केले. तिला मी उचलले आणि आत बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. तिले बेड वर ठेवले आणि तिच्यावर मी तुटून पडलो होतो.

तिच्या देहाचे मी लचके तोडणार होतो. तिचे स्मूचिंग करतानाच मी तिच्या छातीचा देखील ताबा घेतला होता. तिच्या छातीला मी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबत होतो. तिचे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकत होतो. निप्पल्स च्या वर मी एक सारखे चावून चावून मी तिला एक मस्तपैकी लव बाईट दिला. तिचे निप्पल्स कमालीचे पुढे आले होते. ती बेभान झाली होती आणि माझे तोंड तिच्या छातीवर ठेवून घेऊन अधिक ताकदीने मला तिची छाती चोक्ण्यास उद्युक्त करत होती.

तीला मग मी वरून घेतले. तिने माझ्याकडे गांड केली आणि मी लगेचच तिच्या गाडीवरून माझी फिरवू लागलो. माझ्या जिभेचा वावर तिच्या गाडीवरून होत होत तिच्या योनिवरून होतो होता. तिच्या योनीच्या पदराना मी वेड्या सारखे चाटत होतो. ती तिकडे माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडात घेऊन चोकत होती. चोकून चोकून तिने त्याला ओलाचिंब केला होता. तो कमालीचा मोठा झाला होता.

ती माझ्याकडे तोंड करून बसली मग. तिने माझा सोटा अलगद तिच्या योनीत घातला आणि वर खाली करत बसू लागली. पूर्ण सोटा आत गेल्याने ती जितक्या फास्ट वर खाली बसत होती त्याच स्पीड ने माझी कंबर मी खालून उचलून तिच्या योनी काढ घाल करत होतो. खूप वेळ झाला तिला मी ठोक ठोक ठोकून आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *