गंगू तारुण्य तुझं बेफाम! – marathi kamvali story

नमस्कार मंडळी! मी पोपटराव पाटील. बाजारवाडी ह्या महाराष्ट्रातल्या एके खेडेगावचा सरपंच! गावात माझं फार मोठं प्रस्थ आहे. माझा वाडा पंचक्रोशीतील सर्वात मोठा वाडा म्हणून गणला जातो. माझी ४५ एकर जमीन सिंचनाखाली आहे. शेतालाच लागून जनावरांचा गोठा आहे. तिथे गाई, म्हशी, बैल इत्यादी जनावरे आहेत. गावतलेच १०-१२ लोक गडी म्हणून आमच्या शेतावर, गोठ्यावर आणि वाड्यावर कामाला आहेत.

माझी सौभाग्यवती रंजना ही फार शिस्तीची गृहिणी आहे. तिचा आमच्या गड्यांवर आणि मोलकरनींवर वचक आहे. ती ३८ शीत असली तरी भरभक्कम देहामुळे ४५ ची वाटते. चांगल्या श्रीमंत सावकाराची लेक होती म्हणून दिला होता बार उडवून लग्नाचा. आता आमच्या लग्नाला २० वर्षे झालीत. सौभाग्यवतीने आम्हाला दोन पुत्ररत्न दिलेत. ते आता जिल्ह्याला शिकत आहेत.

माझी बायको आहेच मुळी चांगली कोल्हापुरी मिरची! लग्न झाल्या झाल्या रोज रात्री मी तिची नऊवारी, ब्लाऊज सोडून तिच्या भरगच्च स्तनांचे मर्दन करत तिच्या ताणलेल्या पुच्चीमधली ठसठशीत लाल रंगाची भेग मी झवली आहे. तिला कुत्रीप्रमाणं चार पाय करायला लावून तिची भलीमोठी गोरी गांड मी मारली आहे.

पण ही जी गोष्ट मी सांगत आहे ती माझ्या बायकोबद्दल नसून आमच्या वाड्यात काम करणाऱ्या गंगुबाई मोलकरणी बद्दल आहे. तिने नुकतीच वयाची तिशी ओलांडली आहे. पाहायला ती काळी सावळीच आहे पण आहे मोठी नाकीडोळी. उंची असावी ५’५ इंच. थोडीशी ठुबकीच आहे पण आहे मोठी गाद्दल गुद्दल! ब्लाऊजमधून तिचे भरदार वक्ष बाहेर पडायला धडपडत असावेत असं वाटते. कमरेवर बांधलेला लुगड्याचा घट्ट कासोटा तिच्या मांसल गांडीच्या दोन पुटठ्यांना वेगळं करतात. तिचं तारुण्य चांगलंच बेफाम झालेलं होतं.

तिचा पती आमच्याच शेतात कामाला असतो. माझा डोळा केव्हाचाच त्याच्या बायकोवर होता. कधीतरी संधी मिळेल आणि मी तिला वाड्यावर बोलवेन ह्याच विचारात मी होतो. पण पाटलीन बाईला मीही बिचकुनच होतो. त्यामुळे ते मला तिच्या गैरहजेरीत करणं भाग होतं.

ती जेव्हा खोल्यांच्या फरश्या पुसे तेव्हा तिचे डौलदार स्तन ब्लाऊजमधून वर डोकवायचे. तिची गांड घट्ट लुगड्यात उठून दिसे. असं वाटे की जाऊन झवावं सटवीला! एकदा तर पाटलीन बाईने मला तिच्याकडे बघत असतांना पकडलंही होतं. तेव्हापासून ती गंगूचा दुस्वास करायला लागली होती.

पण गंगूला मात्र माझी नजर कळली होती. ती आता मुद्धामच मला तिच्या तारुण्याचं दर्शन द्यायला लागली. कधी दरवाज्यातून जातांना ती तिच्या स्तनांना माझ्या छातीला घासून जाई तर कधी आपली गांड माझ्या लवड्याच्या जागी दाबून जाई. मग ती मिश्किल हास्य मला देई. आता मी तिला पलंगावर नेण्यास कासावीस झालो होतो.

एक दिवस मला सुवर्णसंधी मिळालीच. आमच्या सौभाग्यवतीला तिच्या माहेरी जावं लागलं. तिच्या बहिणी आल्या होत्या ना समद्या म्हणून तीही गेली. पण जातांना मात्र तिने गंगूला बजावलं, “काय गं ए भवाने, मला माहितीय आजकाल तुझं काय चाललंय ते. कारभारी पासून दूर राहायचं. नाहीतर कामावरून कमी करेल तुला आणि तुझ्या नवऱ्यालाही.” गंगूने मान खाली टाकून निमूटपणे तिचे बोलणे ऐकून घेतले. पण ती पाठमोरी वळताच तिने तोंड वेंगाडत कडकडा आपले बोटं मोडले.

रंजना माहेरी गेल्यावर गंगू जरा जास्तच मटकत काम करायला लागली होती. एक दिवस मी अंघोळ करत असतांना गंगूला टॉवेल आणण्यासाठी सांगितलं. ती टॉवेल मला देत असतांना मी तिला आत खेचून घेतलं. तशी ती बावचळून म्हणाली, “आवं पाटील काय करताय? बाईसाहेबासनी कळलं तर बोभाटा व्हईल.”

मी: गंगू, ती तर माहेरी गेली आहे नव्ह? तिला कसं कळणार?

मी गंगूला माझ्या बाहुपाशात घेऊन तिच्यावर चुंबने करायला लागलो. मी तर आधीच पूर्ण नग्न होतो. तिचा हात माझ्या लवड्याला स्पर्शत होता. मी तिला तिथून बेडरूममध्ये नेलं आणि तिच्या ओठांवर चुंबन केलं. तिचा पदर मी ब्लाऊजवरून बाजूला सारला. तिच्या ब्लाऊजमध्ये तिचं मंगळसूत्र आत घुसलेलं होतं.

मी तिच्या ब्लाऊजच्या गुंड्या खोलल्या तसे तिचे दोन सावळे, पुष्ट स्तन बाहेर आले. अतिशय डौलदार आणि टणक असे तिचे वक्ष होते. तिच्या उभारांवर असलेले काळेभोर स्तनाग्रे मी क्षणात तोंडात भरले आणि तिचे माऊ पिचकले. तशी तिने एक कामुक सुस्कारी सोडली, “आहहहहह….. पाटील…..!”

मी अविरतपणे तिचे स्तनाग्रे चुरपत राहिलो. तिचे माऊ मी एसटी बसगाडीचा पोंगा दाबत असल्याप्रमाणे दाबत होतो. अचानक मी खाली आलो आणि ती माझ्या अंगावर आली. तिने तिचा ब्लॉउज पूर्णपणे काढून घेतला. आता मी तिच्या भारदस्त पाठीवरून हात फेरत तिच्या ओठांचे रसपान करायला लागलो. तिचे दोन्ही वक्ष माझ्या छातीशी दबले होते.

इकडे खाली दोन्ही हात नेऊन मी तिच्या गांडीचे पुटठे दाबले. तिच्या लुगड्याचा कासोटा मी सोडला आणि तिला खाली लेटवली. तिची हिरवी लुगडी मी सोडून टाकली तशी ती पूर्ण नागडी पडली. नाही म्हणायला गळ्यात मंगळसूत्र, हातात हिरव्या बांगड्या आणि पायात पैंजण इतकेच काय ते ती परिधान करून होती.

मी हळूच तिच्या बेंबीवरून हात फेरत तिच्या जांघांवर आलो. गंगूची काळी सावळी पुच्ची झाटांच्या पुंजक्यात लपली होती. मी ते केस बाजूला सारले तशी तिच्या पुच्चीची भेग माझ्या दृष्टीस पडली. गंगूने आपल्या मांड्या आणखी फाकवल्या. मी माझा पंजा तिच्या योनीवर ठेवला तसा मला तिची योनी किती तापली आहे हे लक्षात आलं.

एवढ्यात गंगूने मला तिच्याकडे ओढलं आणि म्हणाली, “आवं पाटील, येळ कशासाठी घालवता. द्या की रट्टा माझ्या पुच्चीवर.” तसा मी म्हणालो, “गंगू, काय मस्त लवंगी मिरची हाईस गं तू! आधी माझ्या दांड्याला चोख ना.” गंगू म्हणाली, “आसं म्हणताय राव? मग आना मी हिकडं त्यासनी.”

ती उठून बसली आणि मी माझा दांडा तिच्या तोंडात दिला. गंगू फारच मिश्कीलपणे माझा लवडा चोखत होती. तिची जीभ अशी काही माझ्या टोप्यावर फिरत होती की मी शहारून जात होतो.

आता बास झालं होतं मला. म्हणून मी तिला लेटवली आणि तिच्या अंगावर स्वार झालो. तिनेही आपल्या टांगा फाकवुन मला स्वतःमध्ये सामावून घेतलं. तिने स्वतःच माझा लवडा धरून त्या काळ्या जंगलाच्या गुहेत सोडला. गंगू म्हणाली, “हुं.. घ्या पाटील झवा आता मला कचाकचा..”

मी माझ्या लवड्याचे दणके तिच्या पुच्चीवर हाणायला लागलो. ती “ससुऊ…. संसस.. हिससस…” करत माझे रट्टे सहन करत होती. काही ठोके मारल्यावर मी तिचे पाय गुडघ्यात पकडले आणि ते तिच्या डोक्याजवळ नेऊन दाबले. तशी गंगूची गांड वर उठली. मी तिच्या अर्धवट हवेत असलेल्या पुच्चीवर हाबडे मारायला लागलो. तिची पुच्ची लाळ गाळायला लागली होती.

मी उठलो आणि पाठीवर लेटलो. गंगू माझ्या अंगावर आली आणि माझा लवडा योनीत घेऊन खालीवर व्हायला लागली. तिचे माऊ तिच्या खालीवर होण्याने हेलकावे खात होते. ती माझा लवडा अगदी मुळापासून आपल्या योनीत घालून घेत होती. तिने एक दोन मोठे झोके घेतले आणि मी तिला माझ्याकडे ओढलं.

मी: आय झवली गंगे, काय झवतेस गं तू!

गंगू: मग काय पाटील, माझा धनी तर काही करेंनासच झालया बघा. रोज रात्री जळत असते मी.

मी: काय सांगतेस गंगे, एवढा चांगला तारुण्याचा ऍटम बॉम्ब घरी असतांना तो काहीच करत नाही? बरं मी आहे ना आता तुला बघ कसली मजा देतो.

गंगू: गांड मारणार का पाटील माझी?

मी: तर काय? हो बरं मग आता चार पायांवर.

तशी गंगू चार पायांवर झाली. तिच्या गांडीचा ढोबर माझ्या पुढं होता. मी जरासं खोबरेल तेल त्यावर लावलं आणि हळूहळू माझा लवडा आत घुसवायला लागलो. तशी ती केकाळली, “आईईई… गगगगगग…”  मी तिचे पुटठे फाकवले आणि आणि जोर लावून दांडा आत घुसवला.

अर्धा लवडा आत घुसून होता. गंगू आपली पुच्ची चोळत होती. मी आणखी जोराचा धक्का दिला आणि पूर्ण लवडा आत सामावला. गंगू किंचाळली, “पाआआआआटीलललल…. मेली मी… आईईई गगगग…”

तिची मांसल गांड मी पकडून मारायला सुरुवात केली. अधेमधे गांडीतून काढून मी तिच्या पुच्चीत लंड घालत होतो. माझ्या ठोक्याने गंगूचं ठुबकं शरीर पुढं माग होत होतं. तिच्या घट्ट गांडीपुढे माझा लवडा आता लोटांगण घालायला लागला होता.

मला स्लखीत होण्याची जाणीव झाली आणि मी तिच्या भल्या थोरल्या गांडीवर माझं विर्य शिंपडलं. मी तिला घेऊनच बेडवर पडलो.

मी: गंगू, पाटलीन बाईलाही तू झवण्यात मात दिलीस. तुझ्या म्होरं तर आमची सौभाग्यवतीही फिकी पडली.

गंगू: व्हय का पाटील?

मी: होय गं गंगू, तुझं तारुण्य तर बेफाम आहे!

आणि आम्ही दोघेही हसायला लागलो. त्यानंतर जेव्हाही आम्हाला संधी मिळत असे तेव्हा आम्ही झवायला बसायचो.

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *