गणिताच्या सर नी घेतली मजा – Marathi Hot Muli Katha

आज माझा निकालाचा दिवस होता. जे गेल्या तिमाही ला झाले तेच याही वेळी झाले. मी गणितात नापास झाले होते. निकाल हातात आला आणि माझ्या डोळ्यातून अश्रू बाहेर आले. घरी आले आणि अपेक्षेप्रमाणे बाबांनी मला नको तितके सुनावले.

“आरती, मुळात मला तुला इतके शिकायचेच नव्हते. तुझ्या आई च्या हट्टामुळे मी कर्ज काढून तुला शिकवत आहे आणि त्याचे हे असे फळ तू मला देत आहेस?” बाबांच्या घाणाघाताने मी अजून गलितगात्र झाले.

“हे बघ हा शेवटचा मौका आहे तुझ्याकडे जर का तू  यावेळी पास झाली नाहीस तर मी तुझे लग्न लावून देणार हे नक्की” बाबा म्हणाले.

मी माझ्या खोलीत गेले आणि हमसून हमसून रडत बसले. साधारण अर्धा तास गेला असेल आणि माझी मैत्रीण रुपाली आली. रुपाली आणि मी एकाच शाळेत होतो. आता कॉलेजला पण आणि वर्गात पण एकाच होतो आम्ही. तसे बघायला गेले तर ती माझ्यापेक्षा खूप कमी हुशार होती. पण परीक्षेत नेहमीच तिला माझ्यापेक्षा जास्त गुण मिळत असत. मला नेहमी त्याचे आश्चर्य वाटत असे.

“अरे आरती काय झाले? का रडत आहेस तू?” तिने मला विचारले.

झालेली सगळी हकीकत मी तिला सविस्तर सांगितली. त्यावर ती म्हणाली “अग असं काय करतेस. तुला गणिताची अडचण आहे ना. मग तू खाजगी शिकवणी लाव म्हणजे तू पास होशील”

“अग पण बाबा मला आता अजून पैसे नाही देणार शिकवणी साठी” माझ्या या वाक्यावर ती म्हणाली “ऐक आपल्या कॉलेज मधील पाटील सर आहेत ना. ते खूप चांगले आहेत. मी सांगेन त्यांना. ते तुला फुकट शिकवतील.”

मी होकार दिला. दोन च दिवसात तिचा मला फोन आला. त्या नुसार मी पाटील सर ना भेटून आले. आमची वेळ ठरली. सायंकाळी रोज सहा वाजता येण्यास त्यांनी मला सांगितले.

सुरवातीस काही दिवस ते मला समोर बसून शिकवायचे. एके दिवशी ते मला म्हणाले “आरती आज मला खूप कंटाळा आला आहे. एक काम काम कर. तू इकडे माझ्या शेजारीच सोफ्यावर बस. म्हणजे मला सारखे तुझ्याकडे लांब बघता येणार नाही”

“ठीक आहे” म्हणून मी त्यांच्या शेजारी बसले.

आज भूमितीचा विषय होता. मला काहीच समजत नाही हे बघून त्यांनी मला पुस्तक बंद करायला सांगितले. अचानक त्यांनी त्यांचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला आणि म्हणाले “हे बघ आरती हा भूमितीतला सपाट भाग असतो ना तो हाच बघ.” असे म्हणून त्यांनी माझ्या मांडीवरून हात फिरवला. मला सुरवातीस वाटले कि कदाचित ते तिथेच थांबतील.

थोड्याच वेळात त्यांनी त्यांचा हात माझ्या हातावरून सरळ माझ्या कानापर्यंत नेला आणि म्हणाले “हा चढ असलेला भाग”. मला समजले कि पाटील सर माझ्याशी लगट करू बघत होते. त्याच क्षणी त्यांनी एकदम त्यांचा हात माझ्या छातीवरून फिरवला आणि म्हणाले “हा उंचवटा”.

मी त्याच क्षणी त्यांचा हात झिडकारला आणि तिकडून निघून आले. घरी येऊन मी खूप रडले. मी ठरवले कि दुसऱ्या दिवशी सर ना भेटून याचा जाब विचारायचा.

मी दुसऱ्या दिवशी पाटील सरांच्या घरी गेले. दार उघडेच होते. नोकर नव्हता त्यामुळे मी वर सरळ सरांच्या खोलीकडे जाऊ लागले. हाक मारून पण मला प्रतिसाद मिळत नव्हता. शेवटी मी त्यांच्या खोलीचे दार अलगद उघडले आणि बघितले तर माझ्या डोळ्यात अंधार गेल्यासारखे झाले. समोर बघत होते ते अविश्वसनीय होते. समोर रुपाली तिच्या ब्रा आणि निकर वर होती आणि सर तिला चुंबत होते.

“रुपाली हे काय चाललंय” असे किंचाळून मी बाहेर आले. मला बघून ती कपडे घालून पळत बाहेर आली.

“आरती तू थोडे जास्त व्यक्त होती आहेस. हे बघ आपल्याला या जगात काही फुकट मिळत नाही. मला पण आधी तुझ्यासारखेच कमी गुण मिळायचे. मी पाटील सर सांगतील तसे केले आणि आता बघ मी कायम नंबर मध्ये असते.तुला पण तुझ्या बाबानी काय सांगितले आहे माहित आहे ना.” असे म्हणून पुढे वीस मिनिटे मला उपदेश दिले. मी सारासार विचार केला आणि मी पण तयार असल्याचे सांगितले.

सर नि लगेचच खाली जाऊन दार लावून घेतले. सर आणि रुपाली तर नेहमीच मजा घेत होते. मी पहिल्यांदाच असे काही तरी करणार होते. मला थोडे आरामदायी वाटावे म्हणून रुपाली ने आधी पुढाकार घेतला. तिने त्यांच्या ओठात ओठ घातले आणि ते दोघे एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागले. ते बघून मी सुरवातीस थोडी नाराज झाले होते. पण त्याच वेळी तिने मला देखील अलगद जवळ ओढले आणि त्या दोघांच्या मध्ये मला घेतले.

आम्ही आता तिघे एकाच वेळी ओठावर ओठ ठेवून एकमेकांचे चुंबन घेत होतो. मघाशी घातलेले कपडे रुपाली ने पुन्हा एकदा काढले आणि ती ब्रा व निकर वर आली. ते बघून नाही म्हंटले तरी माझे पण आता थोडे धाडस वाढले होते. शेवटी सुख कोणाला नको असते म्हणा.

ती मग त्यांचे कपडे उतरवू लागली. तोवर त्यांनी मला जवळ ओढले आणि आमची चुंबन घेऊ लागलो. त्यांचा हात माझ्या छातीवरून जोरजोरत फिरू लागला. माझी छाती तशीही खूपच छान आकाराची होती. प्रत्येक जण माझ्या छातीकडे नेहमी रोखून बघत असे. तीच भरदार छाती आज सर दाबत होते. नशीबवान होते ते. जासी त्यांची ताकद वाढत होती तशी माझी छाती अजून उठत होती, स्तनाग्रे बाहेर येत होती. ते करत करत त्यांनी माझा टीशर्ट उतरवला. रुपाली नि वेळ न दवडता माझी पॅण्ट पण उतरवली आणि आम्ही दोघी पण ब्रा व निकर वर आलो.

मला त्या अवस्थेत बघून सर खुळे झाले. अधाशासारखे ते माझ्यावर येऊ लागले होते. त्यांना रुपाली काही नवीन नव्हती. पण नवीन होते. त्यामुळे त्यांचा जोश अधिकच वाढला होता. त्यांनी रुपाली ला खाली बसवले. तिने त्याच वेळी त्यांचा सोटा तोंडात घेतला. त्यांचा सोटा तास बऱ्यापैकी मोठा होता. काळे जाडजूड असलेले ते हत्यार आमच्या दोघीना सहज खाऊन टाकेल असेच होते.

रुपाली ने व्योक व्योक करत त्याचा सोटा चोखायला सुरवात केली. तिच्या त्या करण्याने इकडे सर माझ्यावर अतिरिक्त ताकद लावत होते. त्यांनी माझे उरोज केव्हाच तोंडात घेतले होते. गोरेपान उरोज आणि गुलाबी रंगाची स्तनाग्रे बघून त्यांची लाळ टपकत होती. बराच वेळ हा प्रकार चालू होता.

आता त्या दोघांनी मला बेड वर झोपवले. माझ्या गच्च मांड्या सर नि फाकवल्या आणि त्यांनी त्यांचे तोंड माझ्या मांड्यांमध्ये घातले. त्यांची भलीमोठी जीभ सर सर करत माझ्या जांघेमधून फिरू लागली. त्या स्पर्शाने माझी योनी अधिक जास्त फुगीर झाली. माझी निकर अलगद काढून माझ्या गोऱ्या पान योनीवर त्यांनी स्वतःला झोकून दिले. स्वतःची योनी कोणाकडून चाटून घेण्याचा माझ्या आयुष्यातील हा पहिलाच प्रसंग होता.

माझ्या अंगावर काटे उभे राहिले होते. माझ्या योनीच्या दाण्या पर्यंत त्यांची जीभ जात जात आत जाऊन गोल गोल फिरवली जात होती. मी अतिशय तप्त झाले होते. इकडे रुपाली ने माझी व तिची ब्रा निकर काढून सर्वाना नग्न केले होते. तिने तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिची गव्हाळ रंगाची सुपारी माझ्या तोंडावर ठेवली.

मी अगदी सवय असल्याप्रमाणे माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिची योनी मी चाटू लागले. माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने रुपाली व्याकुळ झाली. आह आह करत ती तिची योनी मागे पुढे करत माझ्या जिभेवर तोंडावर रगडु लागली. वरून आणि खालून एकाच वेळी चाललेल्या या विविध क्रियेने मी तर पूरती बेभान झाले होते.

सर खूप वेळाने बाजूला झाले. त्यांनी त्यांचा भलामोठा सोटा माझ्या योनीत कोंबला आणि जोरजोरात दणके देण्यास सुरवात केली. अनुभवाचे ते हिसडे बघून माझी योनी केव्हाच वाहू लागली होती. रुपाली माझ्या तोंडावरून उठायचे नाव घेत  नव्हती. सर च्या दणक्यांनी माझी जीभ जास्तच जोरात काम करत होती.  बराच वेळ झाला आणि सर ने मला उठवले.

रुपाली आता पाठीवर झोपली आणि तिने तिचे पाय फाकवले. माझी मान तिने तिच्या हातात घेतली आणि तिच्या योनीत कोंबली. मी पुन्हा एकदा तिची योनी चाटू लागले. मागून माझ्या गोलाकार गांडीवर सर नि केव्हाच हमला चढवला होता. मागून दिसणाऱ्या सुपारीच्या त्यांनी त्यांचे हत्यार काच कन कोंबले आणि जमले तितक्या जोरात ते मला रेमटू लागले.

माझी योनी आता पूर्ण पणे भिजून गेली होती. शेवटी सर नि आम्हा दोघीना उठवले आणि आमच्या दोघींच्या तोंडात त्यांनी त्यांचा सोटा दिला. आम्ही भिकाऱ्या सारखे तो सोटा अंडी गोट्या चोकू लागलो. अवघ्या काही क्षणात सोट्यातून वीर्य बाहेर आले आणि आमच्या दोघींच्या तोंडात व तोंडावर त्याचा फवारा उडाला. आम्ही पुढे थोडा वेळ तसेच बसलो होतो. आम्ही मग कपडे घातले आणि खाली येऊन बसलो.

मी सर ना खुश केले होते. माझा निकाल लागला. रुपाली आणि मला दोघीना एकसारखे गुण मिळाले होते. मी पास झाले होते. मला अभ्यास न करता पास होण्याचा एक नवीन मार्ग रुपाली ने दाखवला होता आणि मी त्यात खूपच जास्त खुश होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *