गर्लफ्रेंडच्या सेक्सी बहिणीची ठोकली योनी – Marahti Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राकेश आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी बहिणी बहिणीला उपभोगू शकलो. असे काही तरी अफलातून प्रकार मी केला होता आणि आज देखील मी करत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझे शिक्षण संपवून एका मोठ्या कंपनीत नोकरीला लागलो होतो. तसे माझे लग्न पण झाले होते बरे का. पण मुळातच असलेला माझा झवाडा स्वभाव मला काही गप बसू देत नव्हता आणि त्याच मुळे  मी इकडे तिकडे काही पण करून मला नवीन आयटम पाहिजे होता आणि त्याच वेळी मी एका सोशल साईट वरून एका बाई ची ओळख करून घेतली.

माझी एका बाई ची ओळख झाली जिचे माझ्या सारखेच लग्न झाले होते. तरीही ती पण असे काही तरी करत होती करणं तिचा पण स्वभाव माझ्या सारखाच झवाडा होता. तिचे नाव रेश्मा होते. रेश्मा कमालीची मादक होती.  तिला मी पसंद केले होते तेच मुळी तिच्या शरीराच्या प्रेमात पडून. तिच्या गळ्या खाली बघतीले आणि पुरा वेडा झालो आणि आज देखील मी तसाच आहे.

तिच्या घरी ती एकटीच राहायची. कारण तिचा नवरा जॉब  होता. त्यामुळे तिच्या घरी जाऊन तिला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे उपभोत होतो मी. तिला तर मी असे काही ठोकून काढत असे कि काही विचारू नका. तिचे माझ्या आधी खूप सारे बॉयफ्रेंड्स होते. पण ती मला नेहमी म्हणत असे कि माझ्या सारखे तिला कोण समाधान देऊ शकले नाही.

माझे कामाच तसे होते. तिच्या छाती पासून तिच्या पोट पर्यंत. तिच्या मांड्या पासून तिच्या योनी पर्यंत. तिच्या पाठी पासून तिच्या गांडी पर्यंत मी तिला असे काही उपभोगून काढत असे कि तिला काय करू आणि काय नको असे  होऊन बसत असे. असे जो माणूस तिला खुश करत असेल अश्या माणसाला ती का म्हणून नको म्हणेल ना.

असे सगळे आमचे नीट चालू होते तेव्हा अचानक एकदा माझ्या कंपनी तर्फे परदेशी जाण्याची संधी मिळाली. साधारण एक वर्ष मी तिकडे जाणार होतो. त्या देशात मी पहिल्यांदाच जाणार होतो. त्यामुळे मला तिथले काहीच माहित नव्हते. माझ्या नशिबाने रेश्माची सख्खी बहीण जिचे नाव मोना होते ती त्याच देशांत नव्हे तर त्याच गावात पण होती जिथे मी जाणार होतो. त्यामुळे मी खुश  झालो होतो.

रेश्मा ने मला मोना चे फोटो खूप वेळा तिच्या मोबाईल मध्ये दाखवले होते. तिचे फोटो बघून ती तर रेश्मा पेक्षा पण कडक माल असल्याचे मला लक्षात आले होते. पण मी कधी तिला असे काही बोलून दाखवले नव्हते. तिचा मोबाईल घेऊन खूप वेळा मी मोना चे फोटो बघून रेश्मा वर उडत होतो जणू काही मी मोना ला ठोकत आहे असेच.

तिने लगेच मोना ला मी  येणार आहे म्हणून सांगितले होते. मी एयरपोर्ट ला पोहचलो तेव्हा तिथे मोना आधीच आली होती. तिला बघून मी बघतच राहिलो. तिला बघून मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. ती खुपच गोरी होती दिसायला. अशी गोरी कि जणू काही ती विदेशीच आहे कि काय असे मला वाटले. तिने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता आणि त्यात तिची ३६-२४-३६ फिगर  उठून दिसत होती.

तिची फिगर बघून लक्षात येत होतेच कि तिच्या अंगात अजिबात अतिरिक्त चरबी नाहीये ते. तिचे पोट अजिबात दिसत नव्हते. त्यामुळे तिची छाती कमालीची पुढे आलेली दिसत होती आणि तिचा आकार पण असा काही गोलाकार होता कि मी तिच्या छातीकडे रोखूनच बघू लागलो. ती माझ्या गर्लफ्रेंड ची बहीण आहे याचे मला काही घेणे देणे नव्हते. कारण मोना चिज च तशी होती.

तिच्या कमनीय बांधा बघून माझ्या सोट्याने वळवळ करण्यास सुरवात केली होती. आम्ही एकमेकांना हाय वाय केले आणि आम्ही बाहेर पडू लागलो. तिने  माझी बॅग घेतली आणि ती माझ्या पुढे चालू लागली. तीच्या मागे चालताना मी तिच्या गांडीकडे एकसारखे बघत होतो. वर खाली होत दणदण करत तिची ती गोलाकार गांड मला प्रचंड गरम होत होती.

ती घेऊन मला तिच्या घरी गेली. तिचे घर म्हणजे राजवाडाच होता. त्या मोठ्या घरात ती आणि तिचा नवरा दोघेच रहात होते. पण त्यातच तो सतत कामा साठी म्हणून बाहेर असत असे. त्यामुळे त्या एवढ्या मोठया घरात ती  एकटीच राहत असे आणि त्याचमुळे तर माझी सोबत होईल म्हणून तिने मला तिच्याकडेच राहायची सोय केली होती.

माझे रुटीन चालू झाले. हि पण तशीच चालू असल्याचे माझ्या पाहिल्याच दिवशी लक्षात आले. मी तिचे काही फोटो माझ्या मोबाईल मध्ये आधीच घेऊन ठेवले होते. म्हंटलं तेवढच माझ्या मुठेची सोय होईल म्हणून. रोज रात्री मी तिच्या बरोबर घालवलेला वेळ आठवून तिच्या फोटोना बघून मूठ मारत असे. असे माझे हे रोजचे कामच होऊन बसले होते.

त्या दिवशी सुटीच्या होती आणि ती अचानक माझ्या रूम मध्ये आली. मी अंघोळीला गेलो होतो. माझा मोबाईल बाहेर होता. तिचा मोबाईल काम करत नव्हता आणि तिला अर्जंट एक फोन लावायचा होता म्हणून तिने माझ्याकडे माझा फोन मागितला. मी बाथरूम मधूनच तिला माझा फोन घेण्यास सांगितले. तिने फोन घेतला आणि तिचे काम केले. पण हे करत असताना एक  गोष्ट झाली.

मी जेव्हा अंघोळीला जात होतो तेव्हा मी त्या आधी तिचेच फोटो बघत बसलो होतो. गडबडीत मी त्या फोल्डर मधून बाहेर येण्याचे विसरलो होतो आणि तजेव्हा मोनाने फोन करून तो ती ठेवायला गेली तेव्हा तिला तिचे खूप सारे फोटो त्यात दिसले. ती ते फोटो तिथेच बसून बघू लागली. तितक्यात मी बाथरूम मधून बाहेर आलो. मला वाटले कि ती एव्हाना गेली असेल.

त्यामुळे मी नेहमी प्रमाणे नग्न च बाहेर आलो. मला असे अचानक नग्न बाहेर आलेले बघून ती थोडी अवघडली. पण  माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती वेडी झाली. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले. ती माझ्या सोट्याकडे काही क्षण रोखून बघत राहिली. मी धावतच माझा टॉवेल घेऊन माझे अंग झाकले आणि तिला म्हणालो “सॉरी. मला वाटले तू गेली आहेस”

“इट्स ओके. पण तुझ्या मोबाईल मध्ये माझे इतके फोटो कसे काय रे?” तिने मला विचातच मी ते रेश्मा ने दिले आहेत असे सांगितले. त्यावर ती मला म्हणाली “तीने ते दिले नाहीयेत. तुझे तू घेतले आहेत. कारण ती मला  सांगते तुझे. तू कसा आहेस. काय काय करता तुम्ही ते सगळे. त्यामुळे माझ्या पासून तुझे काही लपलेले नाही.” असे म्हणून ती माझ्या जवळ आली आणि तिने माझा टॉवेल खसकन काढून फेकून दिला.

तिला मी काहीच सांगत नाही माझे आणि हे पण सांगणार नाही. आता इथे तू एक वर्ष असणार आहेस आणि ती नाही मी असणार आहे. तेव्हा मीच तुझे सगळे आहे असे समज आणि मला खुश ठेव” असे म्हणून ती माझा सोटा तिच्या हाताने चोळू लागली. तिचा हात लागतच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. आधीच मोठा असलेला सोटा त्यामुळे खूपच मोठा आणि कडक झाला. त्याचा आकार बघून ती म्हणाली “अस्सल देशी आहे हा”

असे म्हणून ती त्याला जोरजोरात हलवू लागली. तिने त्याला मग तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोकू लागली. तिला माझा सोटा भयानक आवडला होता. तो त्याला असे काही चोकत होती कि माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात गेला होता. त्याच्या शिरा दिसत होत्या इतका कडक तिने त्याला चोकून चोकून केला होता.  खूप वेळ तिने त्याला चोकून काढले आणि मग ती बाजूला झाली.

मला कधी एकदा तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबतो असे झाले होते आणि म्हणून मग मी तिचे सगळे कपडे काढले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिच्या त्या छोट्या नाजूक आणि कमालीच्या मादक योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला आणि प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करू लागलो.माझे सगळे दणके तिचे संपूर्ण शरीर वर खाली करून हलवत होते.

एकसारखे खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो . आम्ही तसेच खूप वेळ नग्न अवस्थेत पडून होतो. माझा अस्सल देशी परफॉर्मन्स बघून ती तर पुरी वेडी झाली होती. तिला माझा सोटा इतका आवडला होता कि तो तिला ठोकून झाल्यावर देखील त्याला तिच्या हातात घेऊन बसली होती.

खूप वेळ ती त्याच्याशी खेळत होती. त्याला कुरवाळत होती. त्याचा मुका घेत होती. त्याला तोंडात घेत होती. असे करत करत आम्ही दोघे पुन्हा एकदा तयार झालो. मी पुन्हा एकदा तिला माझ्या खाली घेतले आणि तिला पुन्हा एकदा ठोक ठोक ठोकून काढले. अश्या प्रकारे मी मोना ला तेव्हा पासून रोजच ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *