गर्लफ्रेंड च्या मैत्रिणीला उपभोगले – Marathi Hot Girlfriend Sambhog Katha

मित्रानो माझे नाव राहुल आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला माझी गर्लडफ्रेन्ड आणि तिची मैत्रीण अश्या दोघीना पण ठोकता आले आणि ते पण कायमचे. कसे काय हे सगळे जुळून आले ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे.

तर मी आणि अस्मिता दोघे पण रिलेशन मध्ये होतो. दोघे पण शाळे पासून पासून एकत्र होतो. पुढे कॉलेज मध्ये गेल्यावर आमची मैत्री अधिकच घट्ट झाली व आमच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात कधी झाले हे आमचे आम्हाला समजले नाही. पुढे हे इमोशनल असलेल्या प्रेमाने वासनेची पण जागा हळूच घेतली आणि मग चालू झाला आमचा डाव.

अस्मिता दिसायला कडक माल होता. उंचपुरी देखणी गोरी आणि भरदार छाती व गोलाकार गांडीची मालकीण असलेल्या अस्मिताला बघताच लोक घायाळ होत असत. माझी गर्लफेंड असल्याने माझे कॉलेज मध्ये एक वेगळेच नाव होते. तिला मी खूप ठोकून काढायचो. तिच्या किंवा माझ्या घरी कोणी नसेल तर मी तिला अश्या वेळी अजिबात सोडत नसे.

तिला आठवड्यातून नाही म्हंटले तरी किमान चार वेळा तरी मी ठोकायचोच. ती पण माझ्याशिवाय राहू शकत नव्हती. माझ्याकडून ठोकून नाही घेतले तर ती सैरभैर होत असे. कारण मी पण काही कमी नव्हतो. मी तीला असा काही ठोकायचो कि तिचा आत्मा शांतच होत असे. तिच्या छातीवर माझा विशेष जीव होता. सतत येता जाता तिला दाबायचे, कोणी आजूबाजूला नसताना हळूच तिच्या टीशर्ट मध्ये हात घालून बसायचे, तिच्या निप्पल्स ना तोंडात घ्यायचे असे मी नेहमी करायचो.

ती पण जाता येता माझ्या सोट्यावरून हात फिरवायची. दोघे कँटीन मध्ये कोपऱ्यात बसलो कि हळूच टेबल खालून हात घालून सरळ माझ्या चड्डीत हात घालून माझ्या सोट्याला कुरवाळत असे. त्यामुळे आमचे संभोग क्रिया अतिशय उत्तम चालू होत्या. काही केल्या आम्ही एकमेकांपासून वेगळे होऊ शकत नव्हतो. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे संभोग. आम्हाला त्याची सवयच लागली होती.

अस्मिता ची एक मैत्रीण होती निशा म्हणून. ती आमच्या पेक्षा खरे तर मोठी होती. वरच्या वर्गात ती शिकत होती. पण तिची ती गल्ली वाली असल्याने तिची आणि अस्मिता ची घट्ट मैत्री होती. फक्त निशाला आमच्या रिलेशन बद्दल माहित होते. निशाला ती सगळे सांगत असे. मी निशा ला कधी भेटलो नव्हतो. ऐकून होतो तिच्याबद्दल खूप फक्त.

एकदा अस्मिता ला बरे नव्हते म्हणून तिने मला कॉलेज मध्ये असताना फोन केला आणि म्हणाली “राहुल निशा ला एके ठिकाणी सोडायचे आहे. तिच्याकडॆ गाडी नाही आहे. मी सोडणार होते तिला पण मला बरे नाही. त्यामुळे तुला शक्य असले तर तू सोडशील का तिला प्लिज? मी तिला संगते तसे”

अस्मिता चे काम असल्याने मी नाही म्हणायचं प्रश्नच नव्हता. पण पाऊस खूपच पडत होता. त्यामुळे मी तिला म्हणालो “जातो पण थोडा पाऊस कमी होउदे. कुठे घायचे आहे तिला सांग”

तिने मला पत्ता दिला आणि तिचा फोन नंबर पण दिला.  मी निशाला फोन करणार तोच तीचाच फोन आला आणि तिने मला येण्यास सांगितले. मी दिलेल्या पत्त्यावर पोहचलो आणि तिला फोन केला व वाट बघत उभा राहिलो. थोड्याच वेळात समोरून एक पूर्ण सफेद रंगाच्या सलवार कमीज मधून एक अतिशय साचेबद्ध फिगर असलेली मुलगी समोरून येताना मला दिसली.

अतिशय देखणी असलेल्या त्या मुलीची फिगर कमालीची कातिल होती आणि मला त्या पावसात पण तिच्या शरीराची ठेवणं स्पष्ट दिसत होती. ती माझ्या जवळ आली म्हणाली “राहुल ना?”

“हो मीच राहुल. तू निशा ना?” मी विचारताच ती म्हणाली “हो निशाच. चल निघूया का?”

आम्ही चाललो. ती गाडी वर बसताच माझ्याशी गप्पा मारू लागली. तिची अखंड वटवट चालू होती. तिला बघून माझा सोटा आधीच वळवळ करू लागला होता. त्यात्यच ती माझ्याशी अशी काही बोलत होती कि काही विचारू नका.

“तुझ्या बद्दल खूप ऐकले आहे रे राहुल. खूपच जास्त रोमँटिक आहेस म्हणे तू. अस्मिता खूप कौतुक करत असते तुझे.” ती म्हणाली.

“हाहाहाहा असे काही नाही ग. तिचे आपले काही तरीच.” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “असे कसे. काही ना काही तरी नक्कीच विशेष असणार तुझ्यात. त्याशिवाय का ती अशी तुझी तारिफ करते तुझी?”

असे म्हणून तिने मला माझ्या पोटाला मागून हळूच चिमटा काढला. तिच्या या कृतीने मी थोडा बावरलोच. कारण मला हे अनपेक्षित होते. ती माझ्यापेक्षा मोठी असल्याने मी काही बोलू शकत नव्हतो. एव्हाना पाऊस चालू झाला होता. तिला जिकडे सोडायचे होते ते अंतर तसे खूपच जास्त होते. आम्ही हायवे ला लागलो होतो.

पाऊसामुळे आम्ही दोघे भिजत होतो. “थांबायचे का?” मी विचारताच ती म्हणाली “नको अजून इतका पाउस नाहीये. थोडे पुढे जाऊया.”

आम्ही पुढे जाऊ तसे पाऊस वाढत होता. आता तर पूर्ण भिजलो होतो आम्ही. त्यात तिला पाऊस लागू नये म्हणून ती मला चक्क पैकी खेटून बसली होती. तिची छाती माझ्या पाठीला रगडली जात होती. तरीही ती काही बोलत नव्हती. किंबहुना ती स्वतःहूनच मला चिकटून बसली होती. त्यामुळे माझे लक्ष पूर्णपणे माझ्या पाठीमागे लागले होते.

थोड्याच वेळात तिने तिचा हात मागून माझ्या छातीवर ठेवला आणि ती मला मिठी मारून बसली.

“हे काय करत आहेस निशा” मी असे विचारातच ती म्हणाली “अरे मला पाउस लागू नये म्हणून तुझा आडोसा घेत आहे.” असे म्हणून तिने मला घट्ट मिठी मारली. मला काय हे बरेच होते. मी काही बोललो नाही आणि तिच्या छातीचा आनंद घेऊ लागलो.

थोडा वेळ जाताच ती म्हणाली “अशी भिजून ओली होऊन मी त्या कार्यक्रमात नाही जाऊ शकत. आपण एक काम करूया का? कपडे सुकतील असे कुठे तरी थांबूया का?”

तेवढ्यात समोर एक लॉज दिसला मला. मी तिकडे बघू लागताच तीच म्हणाली “चल तिथे थांबू थोडावेळ मग जाऊ”

माझ्या डोक्यात प्रकाश पडला. मी तिला घेऊन लॉजवर गेलो. रूम बुक करून आम्ही आत गेलो.

“खूप थंडी वाजत आहे रे राहुल.” ती म्हणाली आणि तिने दार खिडक्या सगळे लावून घेतले. “तू अश्या वेळी अस्मिता असती तर तिची थंडी कशी घालवली असती?” तिने मला विचारताच मी काही बोललो नाही.

“अरे सांग मी काही तिला लगेच जाऊन सांगणार नाही. तेवढा विश्वास तू माझ्यावर नक्कीच ठेवू शकतो” ती असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “मी काही बोललो नसतो तर सरळ तिची थंडीच घालवली असती”

“ती कशी बरे?” ती मला म्हणताच मी म्हणालो “तुला ते आवडणार नाही कदाचित”. त्यावर ती म्हणाली “आवडणार नसते तर तुला लॉज मध्ये घेऊन आले नसते समजले का?”

तिचा सूचक इशारा मिळताच मी पुढे सरसावलो आणि तिला माझ्या मिठीत घेतले. माझ्या मिठीत येताच तिने मला कडकडून मिठी मारली आणि तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले.तिच्या मधाळ ओठांना माझ्या ओठात घेऊन मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला. तिचे स्मूचिंग करत करत मी माझा हात तिच्या छातीवरून फिरवू लागलो.

फार वेळ न घालवता तिचा ड्रेस मी झटकन काढला आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिचा तो गोरापान देह नग्न अवस्थेत बघून माझ्या डोळ्याचे पारणे फिटले. तिला मी बेड वर फेकले आणि माझे कपडे काढून तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्यावर भुकेल्या वाघा सारखा मी तुटून पडलो होतो. तिच्या छातीला प्रचंड ताकदीने हाताने दाबताना दुसऱ्या छातीचे निप्पल मी तोंडात घेऊन चोकत होतो.

तिने माझ्या सोट्याला हातात घेऊन हलवायला चालू केले होते. माझा हात मी तसाच तिच्या योनीवर नेला आणि तिला रगडु लागलो. तिच्या योनीचा आकार प्रचंड फुगीर झाला होता. ते बघून मी माझी दोन बोटे हळू हळू करत तिच्या योनीत सारली. मागे पुढे करत मी तिच्या योनीला मसाज करू लागताच तिच्या योनीतुन द्रव पाझरू लागला.

ती बेभान झाली होती. तीने माझा हात झटकला आणि मला खाली पाडून ती वर आली. तिने माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचा वेग प्रचंड होता. बाहेर पडणाऱ्या पावसाने आणि थंडीने आम्हाला एकमेकांच्या शरीराचा स्पर्श हवा हवासा होताच. त्यामुळे ती माझ्या सोट्याला अगदी मनसोक्तपणे चोकत होती.

थोड्यावेळाने तिला मी बाजूला केले आणि तिचे पाय फाकवुन तिच्या गुलाबी योनीत माझा काळाभोर सोटा कचकन कोंबला. काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो. माझा सोटा आत जाण्यास अजिबात त्रास झाला नाही. तरीही तिची योनी माझ्या सोट्यासाठी छोटी असल्याने आत बाहेर होताना माझ्या सोट्याला एक प्रकारचे घर्षण जाणवत होते. त्यामुळे तर तो अधिकच कडक झाला होता.

एकसारखी कंबर मागे पुढे करून तिच्यावर मी प्रचंड वेगाने उडत होतो. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी तसाच माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी अस्मिता आणि निशा दोघीना पण नियमित ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *