गावाकडच्या वहिनी आणि तिच्या मुलीसोबत केली मज्जा भाग-2 – Marathi sex stories

माझी पहिली स्टोरी वाचली आहेत की मी कशी उज्वला वहिनीला झवले आता पुढे मी उज्वला वहिनीच्या मुलीला म्हणजेच सोनिकाला कसे झवले ते सांगणार आहे….
उज्वला वहिनीला झवल्यानंतर ती जेव्हा कधी मला एकटी भेटत असेल तेव्हा मी तिला झवत असे त्यानंतर मला सोनिका एकदा येऊन बोलली की दादा दादा मला गाडी शिकायची आहे त्यानंतर मी तिला गाडी शिकवायला लागलो. सोनिका पुढे व मी तिच्या माघे चिटकून बसायचो तेव्हा माझा लवडा तिच्या गांडीला टच होयचा पण ती न समजल्यासारखे वागायची मग मी मुद्दाम तिला चिटकायचो तिला सर्व समजायचे पण ती पण वयात आली होती त्यामुळे तिला पण मज्जा येत होती असच एक दिवस आम्ही घरात लहान मुले लप्पा-छप्पी खेळत होतो तेव्हा माझ्यावर राज्य आल्यावर सर्व लपून बसलो आणि मी सर्वात पहिल्यांदा सोनिकाला पकडायचे म्हणून तिला शोधू लागलो मग ती मला एका कोपऱ्यात अंधारात लपलेली दिसली मग मी हळूच तिच्या जवळ गेलो आणि मागून तिला गचकन पकडले आणि तिचे गुबगुबीत बॉल हळूच दाबले ती ओरडणार तेवढ्यात मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि ती मला बघून गप्प बसली मग मी हळूच तिचे बॉल पण ती काहीच बोलायची नाही कारण तिला पण मज्जा यायची असच खेळत असताना आम्ही दोघे एकाच जागेवर लपून बसलो तरी जागा कमी असल्यामुळे ती माझ्या मांडीवर बसली होती तेव्हा जशी ती तिची गांड खाली दाबायची तसा माझा लवडा उभा राहायचा न त्यात मी मुद्दाम तिचे बॉल दाबायचो पण ती काहीच बोलायची नाही तेव्हा मी तिच्या मनात काय चाललंय ओळखले मग मी तिच्या t-shirt च्या आत मध्ये हात घातला व हळू हळू तिचे बॉल दाबायला लागलो पहिल्यादा ती मला विरोध करत होती पण नंतर तिला पण मज्जा यायला लागली व ती मग कचकन माझ्या ओठाला चावली मग मी पण जोरजोरात तिला किस करू लागलो आणि तिच्या चड्डीमध्ये हात टाकून बोटे फिरवू लागलो तस एक लहान मुलगा आम्हाला शोधायला आला मग तेवढ्यात आम्ही आमचे कपडे व्यवस्तीत केली आणि बाहेर गेलो.
जेव्हा दुसरा डाव आला तेव्हा आम्ही दोघे मुद्दाम आतल्या रूममध्ये लपलो आणि मी तेव्हा हळूच सोनिकाचे बॉल दाबले मग मी तिच्या तोंडात तोंड टाकून किसिंग करू लागलो तसा तिने माझा लवडा धरून तिच्या तोंडामध्ये घेवून चोखु लागली मग मी तिच्या अंगावरचा टी-शर्ट वरती केला व खालची पॅन्ट आणि चड्डी खाली ओढली व तिचे छोटे छोटे निप्पल्स चोखु लागलो त्यानंतर तीने माझी चड्डी खाली खेचली आणि हळूच माझ्या कानात सांगितले की दादा आता घाल तुझा माझ्यात….. मग मी पण माझा लंड काढून तिच्या Virgin पुच्चीमध्ये घातला तशी ती जोरात ओरडली तस मग मी माझं तोंड तिच्या तोंडात घातले व किस करत राहिलो आणि खाली तिच्या पुच्चीत माझा लंड घातला व जोरजोरात धक्के देवू लागलो मग हळू हळू तिला पण मज्जा येवू लावली आणि ती मला पकडून माझा लंड तिच्या पुच्चीत जोरात घेऊ लागली आणि 2 मिनिटांनंतर माझं पाणी येणार तेवढ्यात तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीतून काढला आणि तोंडात घेऊन चोखू लागली तसे मी माझे सर्व पाणी तिच्या तोंडात सोडले आणि मी तसाच पडून राहिलो.
थोड्या वेळानंतर ती उठली आणि तिने तिचे कपडे घातले आणि बाहेर गेली त्यानंतर मी सोनीकाला आणि तिच्या मम्मीला म्हणजेच माझ्या वहिनीला एकत्र कसे झवले ह्याची गोष्ट पुढच्या भागात. तुमची प्रतिक्रिया मला फेसबुकला केतनच्या गोष्टी ह्या फेसबुक अकाउंट वरती मेेेसज करून कळवा.

This content appeared first on new sex story .com

This story गावाकडच्या वहिनी आणि तिच्या मुलीसोबत केली मज्जा भाग-2 appeared first on newsexstory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *