गिफ्ट्स द्यावे आणि सेक्स करावे – Marathi Sexy Mulgi Thokathoki Katha

माझे नाव संगीता आहे. मी एक चाळीस वर्षाची स्त्री आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील काही अश्या गोष्टी सांगणार आहे कि जे ऐकून तुम्ही पण म्हणाल कि खरंच मी किती झवाडी आहे आहे ते.

मी मुळात दिसायला देखणी होते आणि आज देखील आहे. पण हे देखणेपणच माझ्यावर उठले होते. याचे कारण म्हणजे मी फक्त दिसायला देखणी नव्हते तर माझे शरीर पण खूपच देखणे होते. माझी फिगर बरोबर ३६-२४-३६ अशीच होती. माझ्या फिगर वर तर सगळे गाव फिदा होते. माझ्या शरीराचा उपभोग घेण्यासाठी तर पोरांची लाईनच लागलेली असायची.

शेवटी काय तर मला पण भावना होत्याच. मी काही मशीन नव्हते. त्यामुळे वयात आल्यावर माझ्या पण भांवना अनावर होत असल्याचे मला समजत होते. माझ्या छातीचे उभार तर मुळातच मोठे होते आणि त्यातच वयात आल्याने त्यांचा उठावपणा जास्तच झाला होता. आधी छोटीशी असणारी गांड जशी माझी पाळी चालू झाली तशी तिचा आकार वाढू लागला. तिच्यातील होणारे बदल मी टिपू लागले होते.

माझ्या योनीला सुरवातीस काहीपण केले तरी मला काही होत नव्हते. पण नंतर मात्र तिचा आकार कमालीचा फुगीर झालेला होता. तिला मी स्पर्श करायचे तर लांबच मी जर कोणा पुरुषाला जरी बघितले तरी माझी योनी कमालीची फुगीर होत असे आणि तिच्यातून बारीक स्त्रव आल्याची मला जाणीव होत असे. ते बघून माझ्या लक्षात आले होतेच मी मला आता संभोगाची गरज आहे.

तशी मी पण काही सात्विक नव्हते. माझा पण स्वभाव तसा झवाडाच होता. जाता येता मुलांना बघून मी रोज रात्री माझ्या योनीत केळ घालून माझी खाज भागवून घेत असे. माझ्या योनीला आता खऱ्या केळाची गरज होती. पण मी काही कमीची नव्हते. तसेही मला नाही म्हणणारे कोणीच नव्हते. कोणास तरी हा चान्स मिळणार होताच. आपण मग असेच कोणाला पण उडवून घेण्या पेक्षा जो आपल्यावर खर्च करेल त्याला का चान्स  देऊ नये असा विचार करून मी त्या नुसार काम करायचे ठरवले.

माझे पहिले सावज होते रमेश.आमच्याच गल्लीत रहायचा. बड्या बापाचा मुलगा होता. वयात आला होता आणि माझ्यावर लाईन मारायचा. त्याला मी हेरले होतेच. त्याला मी थोडे अधिक लाईन देऊ लागताच तो माझ्या जाळ्यात फसलाच. इकडे दिवशी तो मला त्याचा चार चाकी मधून फिरायला म्हणून घेऊन गेला आणि पुढे जाताच त्याने मला किस करायचा प्रयत्न केला.

मी त्याच वेळी त्याला थांबवले आणि त्याला सरळ माझ्यासाठी काही आणले आहेस का असे विचारले. त्यावर त्याने लगेचच एक बॉक्स काढला. त्यात एक अतिशय महागाचे घड्याळ होते. ते बघून मी खूपच खुश झाले. मग मात्र मी त्याला रोखले नाही. त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि तो माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागला.माझे चुंबन घेत घेत तो माझ्या छातीशी पण खेळू लागला. माझ्या कमालीच्या फुगीर छातीला त्याने माझ्या टीशर्ट मध्ये हात घालून जसे दाबायला चालू केले तसे माझे निप्पल्स खूपच ताठरले.

नाही म्हणायला माझ्या भावना पण खूपच जागृत झाल्या होत्याच. त्याने माझा टीशर्ट खालून वर केल. माझ्या काळ्या रंगाच्या ब्रा मधून बाहेर डोकावणारे ते माझे मांसाचे दोन टपोरे गोळे बघून तो पुरा वेडा झाला. त्याने माझी छाती जोरजोरात दाबायला चालू केली. रस्त्याच्या बाजूला गाडी लावून आमचा हा डाव चालू होता. अंधार असल्याने आम्ही कोणाला दिसणार नव्हतो.

त्याने माझी ब्रा पण वर केली आणि तो माझ्या छातीवर तुटून पडला. त्याने माझी छाती त्याच्या तोंडात घेतली आणि तो तिला चोकू लागला. चोकत चोकत तो माझ्या योनीकडे वळताच मी त्याला थांबवले.कारण मला त्याला ठोकू द्यायचे नव्हते. तो माझा बकरा होता. त्यामुळे त्याला फक्त नाश्ता करू दिला मी आणि तिथून बाहेर पडलो. तेव्हा पासून तो रोजच मला नवनवीन गिफ्ट्स देऊ लागला होता आणि बदल्यात माझ्या छातीशी खेळू लागला होता. त्यामुळे माझी चांगलीच सोय झाली होती.

त्याच्याकडून छाती दाबून घेऊन आणि इतके गरम होऊन देखील स्वतःला रोखायचे म्हणजे मला पण दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले होते. त्यामुळे मला आता अजून एक जण पाहिजे होता जो माझी खाज भगवेल. लवकरच मला तो सापडला आणि त्याचे नाव होते सुरेश.

सुरेश हा रमेश चा मोठा भाऊ होता. दिसायला एकदम हँडसम. पिळदार शरीयष्टी, धिप्पाड छाती, नेहमी डोळ्याला गॉगल यामुळे त्याच्याकडे बघताच पोरी घायाळ होत असत. मी त्याच्यावर माझे जाळे टाकले आणि बघता बघता तो पण माझ्या जाळ्यात सापडलाच.

त्याने पण मला असेच त्याच्या गाडीतून नेले आणि तेच सगळे केले जे रमेश ने केले. त्याला पण काही तरी देण्यास सांगितलेच. त्याने तर कहरच केला. रमेश पेक्षा उंची गिफ्ट्स त्याने मला दिले आणि तो त्याच्या पेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने माझ्या छातीशी खेळत होता. तो जसा माझ्या योनीकडे जाऊ लागला आणि जसे मी त्याला थांबवले तसे मी त्याला रोखले.

ते बघून त्याने मला कारण विचारताच मी त्याला सरळ म्हणाले “इतने मी इतनाईच मिलेगा ना रे” असे म्हणून मी हसले आणि तिथून निघून गेले. त्या नंतर जवळपास एक आठवडा त्याने मला कॉन्टॅक्ट केला नाही. ते बघून मला वाटले कि आता मला नवीन कोण तरी सावज शोधावे लागेल. असा विचार करत असतानाच एकदा त्याचा मला फोन आला आणि त्याने मला भेटायला बोलावले.

मी आवरून गेले आणि तो सरळ मला घेऊन एका हॉटेल ला रूम वर गेला. त्याने मला डोळे बंद करायला सांगितले. मी डोळे बंद करून बसताच तो माझ्या मागे आला आणि त्याच वेळी माझ्या गळ्यात काही तरी घातल्या सारखे मला वाटले. त्याने मला डोळे उघडायला सांगितले. मी डोळे उघडून बघते तर काय त्याने माझ्या गळ्यात सोन्याचे नेकलेस घातले होते.

तो मला म्हणाला “बघ तुला आवडते का ते. फक्त तुझ्यासाठी खास बनवून घेतले आहे मी” असे म्हणताच मी जागची उठले आणि त्याला मिठी मारली. मिठी मारताच तो एका क्षणात गरम झाला आणि मला म्हणाला “मग काय आता तरी देणार कि नाही मला पाहिजे आहे ते?”

“मिळेल ना आज सगळे मिळेल” मी असे म्हणताच त्याने मला मागूनच मिठी मारली आणि माझ्या छातीवर हात ठेवला. त्याचा हात माझ्या छातीला लागताच मी लगेच गरम झाले. त्याला माझी छाती चांगलीच माहित होती. त्यामुळे त्याला मला काय केले कि भावना जागृत होतात ते पण माहित होते. त्यामुळे त्याने मला एका क्षणात गरम केले आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर रगडायला चालू केला.

त्याचा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी पण गरम झाले होतेच. त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला आणि सरळ त्याच्या पॅण्ट मध्ये घातला. माझ्या हाताला त्याचा सोटा लागला. माझ्य आयुष्यात कोणा मुलाचा पहिल्यांदाच मी सोटा असा हातात घेतला होता मी बेभान झाले आणि झटकन मागे वळले. माझे तोंड मी त्याच्या तोंडात दिले आणि त्याचे चुंबनावर चुंबन घेऊ लागले.

त्याचा सोटा मी अजूनही सोडला नव्हता. त्यामुळे तो पण खूप गरम झाला होता. त्याला मी बाजूला केले आणि त्याची पॅन्ट काढली. एक नेकलेस काय जादू करू शकते ते तो आता अनुभवणार होता. त्याचा सोटा मी माझ्या हाताने जोरजोरात हलवायला चालू केला आणि ते भलेमोठे हत्यार त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत मी हलवले.

मग मी त्या सोट्याला माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखायला सुरवात केली. माझा पण तो पहिलाच अनुभव असल्याने मी पण वेड्या सारखे त्याच्या सोट्याला चोकत होते. चोकून चोकून त्याचा सोटा मी ओला चिंब करून टाकला होता. सोटा कमी कि काय म्हणून मी तशीच खाली सरकले आणि त्याच्या सुपारीच्या आकाराच्या गोट्या मी तोंडात घेतल्या आणि चोकू लागले.

त्या कृत्याने तर तो पुरा वेडापिसा झाला. त्याने माझे तोंड त्याच्या हाताने पकडले आणि तो जोरजोरत माझे तोंड मागे पुढे करून त्याला पाहिजे तसे त्याच्या गोट्या व सोटा चोकून घेऊ लागला होता. त्याला ते आवडले असल्याची खूण होती ती.

मग तो बाजूला झाला आणि त्याने मला खाली झोपवले. माझ्यात कधी एकदा घालतो असे त्याला झाले होते. त्याने अजिबात वेळ न घालवता त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला आणि जोरजोरात तो त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला. काच काच करत तो माझ्यावर उडत होता. माझ्या योनीला पहिला ठोकणारा तो झाला होता.

मी पण बेधुंद होऊन माझी गांड खालून उचलून त्याला प्रतिसाद देत होते. खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर त्याने त्याचे सगळे वीर्य तसेच माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

अश्या प्रकारे मला पहिल्यांदा ठोकण्याचा मान सुरेश ला मिळाला होता. मी त्या दोन्ही भावांकडून एक से एक गिफ्ट्स घेत होते आणि बदल्यात त्यांच्याकडूनच माझी खाज भागवून घेत असे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *