गुजराती वहिनीने दिला मोका – १ – Marathi sex stories

नमस्कार वाचक मंडळी मी आशुतोष आज तुम्हा सर्वांसमोर माझ्या जीवनातील एक खरी घटना कथेच्या रुपात मांडणार आहे.

मी आशा करतो की तुम्हाला माझी ही कथा आवडेल. कथेतील पात्रांची गोपनीयता राखण्यासाठी मी पात्रांची आणि स्थळांची नावे बदलून लिहीत आहे.

ही माझी पहिलीच कथा आहे, जर काही चुका झाल्या तर माफ करा. कथा सुरू करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला माझ्या बद्दल सांगतो. मी नुकतेच पुण्यातून इंजिनिअरिंग पूर्ण करून नोकरीला लागलोय.

पुण्यातच मला नोकरी सुद्धा मिळाली. पुणे ह्या शहरात पैसे दिले तर काही पण मिळेल. माझं वय जेमतेम २४ वर्षे आहे, आणि ही कथा म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी घडलेली एक घटना आहे.

तेव्हा मी इंजिनिअरिंग करत होतो. आम्ही चार मित्रांनी मिळून कॉलेजजवळ एक फ्लॅट घेतला होता. फ्लॅट घेतल्यावर काही ताण राहत नाही, आणि आपण मस्त राहू शकतो म्हणून सर्वांनी तिसऱ्या वर्षात फ्लॅट केला.

आम्ही ज्या कॉलोनीमध्ये फ्लॅट घेतला होता, तिथे जास्त करून तर पूर्ण कुटुंबच होते. आमच्या फ्लॅट समोरील फ्लॅट मध्ये एक जोडपं राहायचं. त्यांना अजून मूल-बाळ नव्हतं.

ते जोडपं गुजराती होतं पण नोकरीमुळे त्यांना इथे पुण्यात राहावं लागत होतं. त्या जोडप्यातील दोघांचाही स्वभाव खूप छान होता. त्यांना आम्ही दादा आणि वहिनी म्हणायचो.

ते फ्लॅट मध्ये दोघेच राहत असल्याने नेहमी मस्ती करत राहायचे. ती वहिनी दिसायला खूप सुंदर होती. तिला पाहिल्यावर कुणीही तिला झवण्याची इच्छा मनात ठेवून राहीलच.

तिचा रंग आणि वागणं तिच्या सौंदर्यात अजून भर टाकत होतं. ते दोघेही नवरा-बायको मॉडर्न विचारांचे होते. आम्ही आमच्या फ्लॅट मध्ये एवढा गोंधळ करतो, पण त्यांनी आमची कधीच तक्रार केली नाही.

उलट प्रत्येक सणाला आम्हाला त्यांच्या घरून गोड पदार्थ खायला मिळायचे. असेच आम्ही अधून मधून दादा नसताना फक्त वहिनीला पाहायचं म्हणून त्यांच्या घरी जायचो.

लवकरच वहिनीने हे सर्व ओळखलं. पण तिने आम्हाला काही म्हटलं नाही. एके दिवशी असंच मी एकटा त्यांच्या घरी गेलेलो असताना वहिनीने मला पाणी दिलं. त्या दिवशी वहिनीने एक ढिली नाईटी घातली होती.

वहिनीच्या कपड्यांवरून मी तिच्या अंगाचा सरळ अनुमान लावू शकत होतो. तिने आपले केस मोकळे सोडले होते. भलेही वहिनी आमच्याशी छान बोलायची, पण पूर्णतः खुलून समोर काही आगाव बोलायची हिम्मत नव्हती.

मग माझ्या समोर सोफ्यावर बसून ती मला म्हणाली, “आशु मला माहित आहे, तू आज इथे का आला आहेस?”

हे ऐकून मी पार घाबरून गेलो. मला शांत बसलेलं पाहून वहिनी माझ्या जवळ आली आणि माझ्या बाजूला बसली.

वहिनीने आपला एक हात माझ्या मांडीवर ठेवत मला पुढे म्हणाली, “तूला मी आवडते ना? मग माझ्यात तुला सर्वात जास्त काय आवडतं?”

हे ऐकून माझी पूर्ण हवाच निघून गेली. माझ्या पूर्ण अंगाला घाम फुटायला लागला. माझी ही अवस्था पाहून वहिनी हसायला लागली. वहिनीला असं हसताना पाहून मला काही समजेनासे झाले.

मग वहिनीच मला म्हणाली, “मला पण तू आवडतोस, पण हे असं लपून चोरून पाहून तुला काय मिळेल? तुला जे हवंय ते द्यायला मी तयार आहे.”

हे ऐकून मला थोडं बरं वाटलं, आणि मी मग तोंड वर उचलून वहिनीकडे पाहू लागलो. वहिनीच्या डोळ्यांत मला हवस दिसत होती. वहिनीच्या नाईटीचा गळा वहिनीने आपल्या एका बोटाने थोडा खाली खेचून धरला.

त्यामुळे आता मला वहिनीच्या दोन स्तनांमधील दरी साफ दिसायला लागली. वहिनीने आतून ब्रा घातलेली नसावी, म्हणून मी त्यांचे स्तन साफ पाहू शकत होतो. मी माझे तोंड आ करून वहिनीकडे पाहतच राहिलो.

वहिनी स्वतःला असं माझ्याकडे सोपवतील, हे माझ्यासाठी एका स्वप्नापेक्षा कमी नव्हतं.

मी काहीच बोलत नाहीये हे पाहून वहिनी मला म्हणाली, “ठीक आहे, तुला जर काही हवं नसेल तर मग तू जाऊ शकतोस आशु.”

वहिनीने ह्या वेळेस माझ्या नावावर थोडा जास्तच जोर दिला होता. मी भानावर आलो, आणि वहिनीच्या हातावर माझा हात ठेवला.

तर वहिनी मला म्हणाली, “आशु तू तयार तर आहेस ना?”

त्यावर वहिनीकडे पाहत मी म्हणालो, “मला हे सर्व खरं वाटत नाहीये.असं वाटतंय की मी हे सर्व स्वप्न पाहत आहे.”

हे ऐकताच वहिनीने माझ्या मांडीवर एक चिमटा काढला. चिमटा काढताच मी जोरात ओरडलो. मी ओरडलेलं पाहून वहिनी परत हसायला लागली.

मी लगेच वहिनीच्या हाताला आपल्या हातात घेतलं आणि तिच्या हातावर एक चुंबन दिलं. मग मी तिच्या समोर उभा झालो आणि खाली आपल्या एका गुडघ्यावर बसून तिचा हात हातात घेतला.

मग मी तिला म्हणालो, “वहिनी माझ्या सोबत तू एक नवीन नातं बनवायला जात आहेस. तू हे नातं बनवायला तयार आहेस.”

त्यावर वहिनी लगेच म्हणाली, “हो मी तयार आहे पण काही अटींवर.”

मी लगेच उठून तिच्या चेहऱ्याला माझ्या हातांमध्ये पकडून ओठांवर चुंबन दिलं. वहिनीने मला लगेच दूर लोटलं आणि म्हणाली, “अगोदर माझी अट तर ऐकून घे, मग तर हे सर्व करायचेच आहे की.”

त्यावर मी म्हणालो, “ठीक आहे, सांग.”

वहिनी पुढे म्हणाली, “एक तर तू मला वहिनी न म्हणता माझ्या नावाने म्हणजेच सोनम अशी हाक मारशील. आणि मी जेव्हा बोलावलं तेव्हा तू माझ्याकडे येशील.”

मला ह्यात कसलीच अडचण नव्हती. वरून अशी परी मला मिळत होती. मी लगेच तिच्या सर्व अटी मान्य केल्या आणि तिला माझ्या जवळ ओढून मिठी मारली. मिठी मारताच सोनम पण मला पूर्णतः चिटकली.

ती माझ्या जवळ येताच मी तिचा चेहरा वर उचलून तिच्या कोमल ओठांवर माझे ओठ ठेवून चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. आता ती सुद्धा माझ्या अंगावरून आपले हात फिरवत होती.

मी लगेच तिच्या नाईटीला एक हाताने वर उचलून तिच्या नागड्या अंगावरून माझे हात फिरवू लागलो. ही माझी पहिलीच वेळ असल्याने मी थोडं घाबरत होतो.

सोनमने मात्र हे पटकन ओळखले आणि मला म्हणाली, “ह्या अगोदर कुणासोबत तू काहीच केलेलं नाही का?”

त्यावर मी तिला म्हणालो, “काय करू जानू तुझ्यासारखी कुणी माल मिळालीच नाही मला कधी.”

हे ऐकून ती मला म्हणाली, “ बस कर आता मला बटर लावायची काही गरज नाही. पटकन तुझे सर्व कपडे काढ.”

एवढं बोलून ती माझ्या पासून वेगळं होऊन उभी टाकली. तिच्या म्हणण्यानुसार मी काही क्षणातच माझे सर्व कपडे काढून नागडा झालो. माझा बुल्ला अजून पूर्ण आकारात आलेला नव्हता.

मी पूर्ण नागडा होताच सोनम माझ्या जवळ आली आणि माझ्या ओठांवर आपले बोट ठेवत दुसऱ्या हाताने तिने माझ्या बुल्ल्याला पकडलं. हे सर्व माझ्यासाठी नवीन होतं, त्यामुळे मी खूप लवकर उत्तेजित झालो.

आज पहिली वेळेस मला सोडून दुसरं कुणीतरी माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेतलं होतं. सोनमचा हात लागताच माझा बुल्ला झटके मारायला लागला.

थोड्याच वेळात तो पूर्णतः टाइट होऊन सोनमच्या हाताबाहेर जाऊ लागला. माझा बुल्ला पूर्ण उभा टाकल्यावर सात इंच लांब होतो.

सोनम माझ्याकडे पाहत म्हणाली, “तू तर तुझ्या बुल्ल्यावर खूप मेहनत घेतलेली दिसत आहे. ह्या वयात एवढा लांब म्हणजे खूप चांगली निगा राखलेली दिसतेय.”

मी लगेच वहिनीच्या दोन्ही नितंबावर माझे हात ठेवले. वहिनीने खाली पॅन्टीज घातलेली होती, पण वरून ब्रा नव्हती घातलेली. मी वहिनीच्या नितंबावर हात ठेवताच वहिनीने माझ्या बुल्ल्याला हलकं दाबलं.

बुल्ल्यावर दाब पडताच मी वहिनीच्या नितंबांना दाबू लागलो. वहिनी पण आता मस्त होऊन मजा घेत होती. मी लगेच वहिनीच्या नाईटीला वर उचलून काढून वेगळं केलं.

वहिनीची नाईटी काढताच तिचे मोकळे झालेले स्तन माझ्या डोळ्यासमोर नाचू लागले. मी सोनमच्या नितंबावरील हात काढून स्तनांना पकडून दाबू लागलो.

स्तन दाबताच सोनमने आपल्या मुखातून आहह्ह ओह्हह म्म्मम असे कामुक आवाज काढायला सुरुवात केली. तिच्या तोंडून कामुक आवाज ऐकून मला अजून जोश चढू लागला.

मी मग तिचे ओठ सोडून तिच्या स्तनांवर हल्ला केला. आता मी एखाद्या लहान बाळासारखं तिचे स्तन चोखू लागलो. सोनमने पण माझं तोंड आपल्या स्तनांमध्ये दाबण्यास चालू केलं.

सोनम आता माझ्या बुल्ल्याला हलवू लागली. मी मग एक हात खाली नेऊन तिच्या पॅन्टीजमध्ये घुसवला. तिच्या पॅन्टीजमध्ये हात घुसवताच मी तिच्या पुच्चीवर आपले बोट फिरवू लागलो.

तिने तिची पुच्ची अगोदरच पूर्ण चिकणी करून ठेवली होती. मग मी हळूहळू खाली जाऊन आपल्या गुडघ्यांवर बसत तिची पॅन्टीज पण काढून टाकली. आता आम्ही दोघेपण नग्न अवस्थेत होतो.

तिची पुच्ची माझ्या समोर होती, पुच्चीवर एक पण केस नव्हता. मी माझा चेहरा तिच्या पुच्चीजवळ घेऊन गेलो आणि हळूच पुच्चीवर एक चुंबन दिलं.

तर ती मला म्हणाली, “आशु तुला जर खरी मजा घ्यायची असेल तर पुच्चीमध्ये जीभ टाकून बघ.”

मी तिच्या म्हणण्यानुसार आपली जीभ बाहेर काढून तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवू लागलो. अगोदर मला तिच्या पुच्चीची चव थोडी कडवट वाटली, पण नंतर तीच चव मला हवीहवीशी वाटायला लागली.

मग मी स्वतःच तिच्या पुच्चीमध्ये माझी जीभ टाकून इकडे तिकडे फिरवू लागलो. पाच मिनिटं तिची पुच्ची चाटल्यावर सोनमने माझं डोकं तिच्या पुच्चीवर दाबायला चालू केलं.

तिने माझं डोकं पुच्चीवर एवढ्या जोरात दाबलं होतं की, मला श्वास घेणं पण अवघड झालं होतं. पुढच्या क्षणी सोनमची पकड थोडी सैल झाली आणि मी माझं डोकं तिच्या हातातून सोडवून घेतलं.

लगेच सोनम बाजूच्या सोफ्यावर बसली. मला समजलं पण नव्हतं आणि सोनम एकदा थंड झाली होती. तिने मला आपले हात पसरून जवळ बोलवलं. मी तिच्या बाजूला जाऊन बसलो.

मी बाजूला बसताच तिने माझं तोंड आपल्या स्तनांवर ठेवलं. मी परत एका हाताने तिचे स्तन दाबत दुसऱ्या हाताने पुच्चीमध्ये बोट फिरवू लागलो. हे सर्व मी तिचं स्तन चोखतेवेळी करत होतो.

आज एवढंच लिहू शकलो मित्रांनो, ह्या पुढील कथा उद्या लिहितो.

तुम्हाला ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *