गुजराती वहिनीने दिला मोका – २ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी आशुतोष आज पुन्हा एकदा तुमच्या समोर माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन हजर आहे.

माझ्या कथेच्या मागील भागामध्ये तुम्ही वाचलं की, माझ्या फ्लॅट समोर राहणाऱ्या गुजराती वहिनीने मला लाईन दिली होती. तिने स्पष्टपणे मला सांगितलं की, जे मला हवंय ते ती मला द्यायला तयार आहे.

मग तिच्याच घरामध्ये मी तिच्यासोबत पूर्णपणे नागडा होऊन चुंबन घेत होतो. मी एकदा तिच्या पुच्चीला चाटून तिला थंड पण केलं होतं. आता पुढे –

सोनमच्या पुच्चीमधून पाणी गळाल्यावर ती थंड होऊन बाजूच्या सोफ्यावर बसली. मी तिच्या बाजूला बसताच तिने माझं तोंड आपल्या स्तनांवर ठेवलं.

मी मग परत तिचे स्तन चोखायला सुरुवात केली. आणि सोबतच एका हाताने दुसऱ्या स्तनाला दाबत दुसरा हात तिच्या पुच्चीवर ठेवला. तिची पुच्ची पूर्ण ओली लागत होती.

मी माझं एक बोट हळूच तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवलं तर आतमध्ये मला तिची पुच्ची गरम वाटत होती. थोड्याच वेळात सोनमने पण आता माझ्या बुल्ल्यावर आपला हात ठेवून चोळायला सुरू केलं होतं.

सोनमने बुल्ला चोळायला सुरू करताच, मी तिच्या पुच्चीमध्ये माझं पूर्ण बोट घुसवलं. माझ्या एका बोटाने तिला काहीच फरक पडला नाही.

मग तिने माळ सोफ्यावफ लोटलं, आणि माझ्या कंबरेभोवती आपले पाय गुंडाळून ती माझ्या जांघेवर बसली. आता माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या नितंबाना स्पर्श करत होता.

तिने माझ्या ओठांना आपल्या तोंडात घेऊन चुंबन देत-देत माझा बुल्ला आपल्या पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवला. सोनम बस हलकी उठली आणि परत मग माझ्या बुल्ल्यावर बसायला लागली.

सोनम जशी-जशी खाली बसत होती, तसतसा माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीमध्ये गायब होत होता. हळूहळू करून तिने माझा पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घेतला.

बुल्ला आतमध्ये जाताच मला माझ्या बुल्ल्यावर एक वेगळ्याच प्रकारची पकड जाणवायला लागली. खैर तिने मला जास्त विचार करायला वेळच दिला नाही.

पूर्ण बुल्ला आत जाताच तिने माझे हात घेऊन स्वतःच्या स्तनांवर ठेवले. तिचे स्तन माझ्या हातात येताच मी त्यांना जोराजोरात दाबू लागलो. मग सोनमने हळूहळू आपली कंबर खाली-वर हलवायला सुरू केली.

सोनमने कंबर हलवताच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीमध्ये आत-बाहेर होऊ लागला. मी तिला झवण्या ऐवजी आता सोनमच मला झवत होती.

मग मी विचार केला, चाकू सफरचंदावर पडला काय आणि सफरचंद चाकूवर पडलं काय. दोन्ही परिस्थितीत सफरचंदच कापल्या जाणार. म्हणून मग मी परत तिचे स्तन दाबत मजे घ्यायला सुरू केले.

सोनम पण आता जोरजोरात माझ्या बुल्ल्यावर वर-खाली होत होती. पाच मिनिटांतच मला माझ्या बुल्ल्यामधून काहीतरी बाहेर आल्यासारखे वाटलं. आणि अचानक माझा पूर्ण जोश कमी झाला.

माझ्या बुल्ल्याने आपलं वीर्य सोडलं होतं. मी माझ्या विर्याच्या सर्व पिचकाऱ्या सोनमच्या पुच्चीमध्ये सोडल्या. माझ्या बुल्ल्यातून वीर्य सुटताच सोनमने आपली गती थोडी कमी केली.

सोनमची गती कमी होताच मी तिला माझ्या जवळ ओढून गच्च मिठीत भरलं. सोनमने पण मला मिठी मारली. थोडा वेळ असंच बसल्यावर मग सोनम माझ्या जांघेवरून खाली उतरली.

आणि माझ्या बाजूला येऊन बसली. तिच्या पुच्चीमधून आता माझं वीर्य बाहेर येत होतं. सोनमने माझी चड्डी घेऊन तिच्या पुच्चीतून बाहेर येणारा कामरस पुसला.

मग मला म्हणाली, “तुझी पहिली वेळ आहे म्हणून थोडं लवकर वीर्य सोडलंस. पण तू चिंता नको करू, मी तुला योग्यरीत्या तयार करेन.”

एवढं बोलून तिने माझ्या ओठांवर एक चुंबन दिलं, आणि बाथरूममध्ये गेली. मी तिथेच सोफ्यावर बसून तिच्या गांडीकडे पाहत राहिलो. चालतेवेळी तिची गांड एकदम बरोबर एखाद्या मॉडेल सारखी मटकत होती.

थोड्या वेळाने सोनम तशीच नागडी बाहेर आली. किचनमध्ये जात ती मला म्हणाली, “तू दूध पिणार का?”

मी तिला हो म्हणून लगेच तिच्या मागे किचनमध्ये घुसलो. मला तिची गांड खूप जास्त आकर्षित करत होती. आता माझा बुल्ला पण पुन्हा एकदा सोनमच्या गुहेत जाण्यासाठी तयार होता.

किचनमध्ये जाऊन मी सोनमला मागून मिठी मारली. माझा बुल्ला तिच्या कमरेवर टोचत होता. ती मला म्हणाली, “आत आज तू कॉलेजला तर जाणार नाहीस. मग थोडा धीर धर, मी लगेच दूध बनवते.”

मी तिच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून माझे दोन्ही हात तिच्या स्तनांवर ठेवले. सोनमने दूध गॅसवर ठेवलं, आणि मग ती माझ्याकडे वळली. ती माझ्याकडे तोंड करून मला चुंबन देऊ पाहत होती.

पण मी तिला परत उलट केलं आणि माझा बुल्ला तिच्या गांडीमध्ये ठेवून तिच्या मानेवर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. मानेवर चुंबन घेताच ती पुन्हा मूडमध्ये येऊ लागली.

सोनमने दुधात साखर टाकली आणि मी इकडे माझा बुल्ला बाहेर काढून किचनच्या ओट्यावरून तेल जवळ घेतलं. तेल माझ्या हातावर ओतून मी अगोदर तिच्या गांडीवर तेल लावलं आणि मग उरलेलं तेल माझ्या बुल्ल्याला पुसलं.

थोडा वेळ मी तिच्या गांडीवरील तेल घेऊन गांडीच्या छिद्रामध्ये टाकलं. मग हळूहळू माझं बोट तिच्या छिद्रात घुसवून पाहिलं. तेल लावलेलं असल्याने बोट सटासट आत-बाहेर होऊ लागलं.

मग मी एकदाच दोन बोटे सोनमच्या गांडीमध्ये टाकली. थोडा त्रास झाला पण दोन बोटं सुद्धा लगेच आतमध्ये गेली. हे पाहून मी थोडा चकित झालो आणि एक क्षण तसाच स्तब्ध होऊन थांबलो.

मला थांबलेलं पाहून ती म्हणाली, “अरे तुझ्या दादाला माझी गांड खूप आवडते, तो आठवड्यातून दोन-तीन वेळेस तरी माझी गांड मारतोच.”

हे ऐकून मग मी लगेच सोनमच्या पाठीवर हात देऊन तिला थोडं झुकवून उभं केलं. आता सोनमचे दोन्ही हात किचनच्या ओट्यावर होते आणि तिची गांड माझ्याकडे होती.

मी तिच्या दोन्ही पायांमध्ये हात टाकून तिची गांड थोडी वर उचलली. आता तिच्या गांडीचे छिद्र माझ्या समोर खुलून आलेलं होतं. मी मग माझा बुल्ला हातात घेऊन सोनमच्या गांडीच्या छिद्रावर ठेवला.

सोनमने मला धक्का न मारता दबाव द्यायला सांगितलं होतं. तिच्या सांगण्यावरून मी धक्का न देता हळूहळू दबाव द्यायला सुरू केला.

अगोदरच सोनमच्या गांडीचे उदघाटन झालेले असल्याने आणि तिला गांडीमध्ये बुल्ला घेऊन सवय असल्याने लगेच माझ्या बुल्ल्याचा समोरचा भाग तिच्या छिद्रामध्ये घुसला.

मी तिची कंबर पकडून दबाव देत होतो, माझा बुल्ला आत जाताच तिने माझ्या कंबरेवरील हाताला पकडून स्तनांवर ठेवले. तेवढ्यात गॅसवरील दूध बनून तयार होते.

तिने लगेच गॅस बंद केला आणि परत किचनच्या ओट्यावर हात ठेवून खाली झुकली. सोनम खाली झुकताच मी माझ्या डाव्या हाताने तिचे स्तन दाबत खालून एक धक्का मारला.

धक्का देताच माझा अर्धा बुल्ला आतमध्ये गेला. अर्धा बुल्ला आतमध्ये गेल्यावर मात्र मग सोनमच्या तोंडून आहह्ह हम्मम्म्म असं निघायला चालू झालं.

सोनम पण आता आपली कंबर हलवून माझ्या बुल्ल्याला मजे देत होती. सोनमच्या कंबर हलवण्याने माझ्या बुल्ल्याला डबल मजा मिळत होती.

मी माझ्या उजव्या हाताने तिच्या नितंबावर जोरात चापट मारत धक्के द्यायला सुरुवात केली. सोनमच्या नितंबावर मारल्याने तिचे नितंब पूर्ण लाले-लाल झाले होते.

सोनम मला म्हणाली, “तुझा बुल्ला विरपेक्षा थोडा मोठा आहे, त्यामुळे माझ्या गांडीमध्ये पूर्ण फिट बसतोय.”

वीर म्हणजे तिचा नवरा. हे ऐकून मला अजून जास्त जोश चढला. ह्या वेळेस दहा मिनिटे होऊन सुद्धा माझं वीर्य बाहेर यायला तयार नव्हते. मी मग पोजिशन बदलायचं ठरवलं.

एवढा वेळ मी उभं टाकूनच सोनमची गांड मारत होतो. म्हणून मग मी आता तिला तसंच उचलून बाहेर आणलं. बाहेर आणून मी तिला सोफ्यावर उलटं करून झोपवलं.

मग तिच्या कंबरेखाली एक उशी ठेवून मी तिच्यावर चढलो. तिच्या अंगावर पाठीमागून चढल्यावर मात्र मी क्षणाचाही विलंब न लावता, लगेच माझा बुल्ला तिच्या गांडीवर ठेवून एकाच झटक्यात पूर्ण मध्ये घुसवला.

असं एकाच धक्क्यात पूर्ण बुल्ला आत घुसवल्याने सोनमला थोडा त्रास झाला, पण तिने आपल्या तोंडातून आवाज न काढता सहन केला. मग मी न थांबता पकापक सोनमची गांड मारायला सुरुवात केली.

मी सुरुवातीलाच सोनमच्या गांडीला तेल लावून चिकणी बनवली होती, म्हणून बरं झालं. नाही तर आतापर्यंत सोनमच्या गांडीचे छिद्र जळजळ करायला सुरुवात केली असती.

मग सोनमने मला तिची गांड मारू दिली नसती. सोनमच्या पाठीवर आणि मानेवर चुंबनाचा वर्षाव करीत मी घपघापकरत तिच्या गांडीमध्ये माझा बुल्ला आत टाकत होतो.

सोनम पण आपली गांड हलवत माझ्या बुल्ल्याला लवकर वीर्य गाळायला मजबूर करत होती. मी आता माझा एक हात सोनमच्या पुच्चीवर नेऊन दोन बोटे एकदाच आतमध्ये घुसवली.

आता मी मागून माझा बुल्ला सोनमच्या गांडीमध्ये आत-बाहेर करत होतो, आणि समोरून अंजही दोन बोटे सोनमची पुच्ची झवत होते. दहा-पंधरा धक्के मारताच मला माझं वीर्य येत असल्याची जाणीव झाली.

मी मग सोनमच्या गांडीमध्ये अजून जोरदार धक्के मारू लागलो. सोनमच्या पुच्चीमध्ये बोटं टाकून मी तिच्या दाण्याला चोळत होतो.

त्यामुळे सोनमही आता पुन्हा एकदा गरम होऊन थंड व्हायला आली होती. माझं वीर्य गळणार तोच मी माझा बुल्ला सोनमच्या गांडीमधून बाहेर काढून घेतला.

आणि माझ्या वीर्याची धार मी सोनमच्या पाठीवर सोडली. सोनमची पाठ आणि गांड माझ्या वीर्याने भरून गेले. मग मी तसाच जाऊन बाजूच्या सोफ्यावर पडलो.

पडल्या-पडल्या माझा डोळा लागला. नंतर मला तासाभराने सोनमने उठवलं. मी घड्याळात वेळ पाहिला तर दुपारचे तीन वाजत होते. म्हणजे आमच्याकडे अजून दोन तास शिल्लक होते.

सोनम मला उठवून अंघोळीला जात होती. मी पण तिच्या मागोमाग बाथरूममध्ये शिरलो. मग आम्ही दोघांनी सोबतच अंघोळ केली आणि बाथरूममध्ये पण एकदा मी तीला झवून मोकळं केलं.

त्यांनंतर तर मग आम्ही रोजच झवाझवी करू लागलो होतो.

माझ्या प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *