गुप्तहेराची नोकरी पडली पथ्यावर – Marathi Hot Boss Pranay Katha

मी कॉलेज संपवून पुढे काय करायचे याचा विचार करत बसलो होतो. आज कॉलेज संपून सहा महिने झाले तरी मला अजून काहीच काम मिळत नव्हते. त्यामुळे माझ्या घरातील माझ्यावर चांगलेच नाराज होते. घरी बसून फुकट खाण्यात काही मजा नाही याची मला देखिल जाणीव होती.

खूप दिवस प्रयत्न केल्यावर एके दिवशी मला पेपर मध्ये एक जाहिरात दिसली. एका गुप्तहेर कंपनीची जाहिरात होती ती. मला ती जाहिरात बघून थोडी उत्सुकता वाटली. मी मनाशी विचार केला कि तसेही आपल्याकडे आता काही काम नाहीये. तसेच बघून येण्यास काही पैसे पडणार नव्हते. आवडले तर करू काम नाही तर राहिले. असा विचार करून मी तिथे मुलाखती साठी जाण्याचे ठरवले.

एका मोठया अपार्टमेंट मधील एका फ्लॅट मध्ये ते ऑफिस होते. विविध लोकांच्यावर पाळत ठेवणे, लोकांची माहिती काढणे, खरे खोटे शोधून काढणे असे आणि बाकी बरेच कामाचे प्रकार ते लोक करत असत. मी गेलो तेव्हा माझ्या सारखेच खूप मुले आणि मुली आल्या होत्या. मी  आजूबाजूला बघितले तर त्यात मीच तसा बरा होतो. अपेक्षेप्रमाणे माझी मुलाखत चांगली झाली आणि माझी निवड झाली.

मी लगेच होकार दिला आणि ठरलेल्या दिवशी रुजू देखील झालो. त्या दिवशी माझ्या बॉस ची माझी ओळख करून देण्यात येणार होती. मी माझ्या टेबल वर बसलो असताना ऑफिस मधील शिपायाने मला सांगितले कि बॉस ने केबिन मध्ये बोलावले आहे. मी केबिन चे दार वाजवले आणि आत येण्यासाठी परवानगी मागितली.

“येस कम इन” समोरून आलेल्या महिलेच्या आवाजाने मी चकित झालो. त्यातच मी समोर बसलेली माझी बॉस आहे हे स्वतःला समजावून सांगायचा खूप प्रयत्न करत होतो.

उंच, गोरीपान, चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक, अतिशय सौम्य गुलाबी रंगाची लिपस्टिक, नाजूक ओठ, केस मागे ओढून घट्ट बांधलेले, पांढऱ्या रंगाचा फॉर्मल शर्ट आणि दगडी रंगाची फॉर्मल पॅन्ट,वर त्याच रंगाचा कोट. तिला बघून माझी छाती दडपायची वेळ आली होती.

“ये बस” ती मला म्हणाली आणि मी समोर बसलो. माझी ओळख करून दिली मी आणि तिने तिची. रसिका नाव होते तिचे. नावाप्रमाणेच रसिका रसीली दिसत होती.

तिने मला सगळी माहिती सांगितली आणि आम्ही कामाला लागलो. सुरुवातीस तिने मला छोटी कामे दिली. मी ती अतिशय सफाईदारपणे केल्याने आणि खूपच कमी महिन्यात मी सगळे शिकून घेतल्याने ती माझ्यावर खूपच खुश झाली होती. हळू हळू आमच्यात जवळीक वाढत होती. ती माझ्याशी विविध केसवर चर्चा करत होती. माझे मत घेत होती.

त्या दिवशी तिने मला तिच्या केबिन मध्ये बोलावले आणि म्हणाली “महेश ऐक. आपल्याला एका कामगिरीवर जायचे आहे. तयार हो”

ती एका बाईची केस होती. तिला संशय होता कि तिच्या नवऱ्याचे दुसऱ्या बाई बरोबर लफडे आहे. तेच माहिती गोळा करायची होती. मी आवश्यक ते सामान जसे कि महत्वाचे म्हणजे दुर्बीण इत्यादी घेतले आणि मी रसिका बरोबर निघालो. वाटेत आम्ही दंगा करतच गेलो होतो.

तिने गाडी एका अपार्टमेंट जवळ उभी केली आणि आम्ही कोणालाही दिसणार नाही अश्या बेताने आत शिरलो. तिने पाचव्या माळ्यावर मला नेले आणि तिच्याकडे असलेल्या एका उपकरणाने त्या फ्लॅट चा दरवाजा अलगद उघडला. आम्ही आत शिरलो. बेडरूम मध्ये एका बाई आणि पुरुषाचा आवाज येत होता. आम्ही तिकडे गेलो आणि दरवाजा अलगद बाजूला करुन फटीतून काही दिसते का ते बघू लागलो.

आज ते चालू होते ते बघून माझे डोके फिरले. आत दोघे पण संभोग करत होते. ती खाली झोपली होती आणि तो वरून तिला जोरजोरात ठोकत होता. त्यांचे आत चाललेले चाळे बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. रसिका पण ते बघत होती. आम्ही तो पूर्ण खेळ बघितला आणि ऑफिस ला परतलो.

दुसऱ्या दिवशी ऑफिस ला सुट्टी होती. तरीही रसिका ने मला ऑफिस ला बोलावून घेतले होते. आम्ही त्या केस वर चर्चा करत असताना मी म्हणालो “मॅडम मला एक शंका आहे. मला वाटते कि त्या बाई एक उत्तेजक गोळ्या घेतल्या असतील.”

“कशावरून तू असे म्हणतोस?” तिने मला विचारले.

“अहो मॅडम त्या शिवाय का ती बाई इतक्या जोरात संभोग करत असेल. कारण ती बघा ना तिला कुठे पण हात लावला तर ती कशी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत होती” मी म्हणालो.

त्यावर ती हसली आणि म्हणाली “अरे त्यात काय एवढे. हे कोणालाही होऊ शकते”

“काहीही. हे कसे शक्य आहे” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “का शक्य नाही” असे म्हणून ती जागची उठली. तिने फ्लॅट चा दरवाजा बंद केला. तसेही आज सुट्टी असल्याने कोणी येण्याचा प्रश्न नव्हता.

ती माझ्या जवळ आली आणि म्हणाली “हे बघ आता माझी छाती कशी आहे ते” असे म्हणून तिने सरळ माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला. तिच्या त्या कृत्याने मी जागचा उठलोच आणि म्हणालो “अहो मॅडम तुम्ही हे काय करत आहात?”

“अरे काही नाही. तुला मला हे सिद्ध करून दाखवयाचे आहे कि स्त्री ला पण तितक्याच भावना असतात जितक्या एका पुरुषाला” असे म्हणून ती पुढे म्हणाली “आता हळू हळू तुझा हात गोलाकार फिरव आणि मग मजा बघ”

असे म्हणताच मी तिच्या छातीवरून हळू हळू करत माझा हात फिरवू लागलो. माझ्या बॉस ची छाती अशी माझ्या हातात कधी सापडेल याचा विचार देखील मी कधी केला नव्हता. मी मग थोडा धाडशी झालो आणि म्हणालो “म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का कि मी अजून थोडे काही केले तर तुमची छाती अजून कडक होईल?”

“नक्कीच होईल. बघ हवे तर” असे तिने म्हणताच मी जोर जोरात तिची छाती दाबायला सुरवात केली. तिची स्तनाग्रे टरारली. शर्ट फाडून तिच्या छातीच उरोज बाहेर येऊ बघत होते. फॉर्मल शर्ट ची बटणे मी एका झटक्यात काढली आणि तिच्या स्तनाना मोकळे केले. तिची ती भरदार छाती बघून मला घाम फुटला होता. एव्हाना ती पण गरम झाली होती.

मी सरळ तिच्या छातीवर माझे तोंड ठेवले आणि तिची स्तनाग्रे चोखायला सुरवात केली. माझ्या तोंडात जाताच ती स्तनाग्रे भयानक कडक झाली आणि बाहेर आली. “मला सगळे करून बघायचे आहे” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “मग बघ ना”

मग काय मी तिच्यावर अक्षरशः तुटून पडलो. माझे हात मी तिच्या गाडींवर ठेवले आणि गोलाकार फिरवत फिरवत त्यांना दाबू लागलो.  तिच्या गांडीचे काप इतके गोल होते कि जणू काही कलिंगडाचे कापच कापून ठेवले आहेत कि काय ते मला वाटले.

मी तिचा शर्ट आणि पॅण्ट दोन्ही पण उतरवली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. माझे कपडे काढायला मला वेळ लागला नाही. तिची छाती जितकी कडक झाली होती तितकाच कडक माझा सोटा झाला होता.

मी तिला शेजारी असलेल्या टेबल वर झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या पायाच्या आडून डोकावणारी योनी मला खुणावत होती. मी लगेच चपळाई केली आणि माझे डोके तिच्या मांडीत घुसवले. माझ्या जिभेने तिचे काम नेटाने करायला सुरवात केली. तिच्या योनीवर असलेली केसाची बारीक लव बाजूला करत करत मी तिच्या योनीचे पदर चाटत होतो. तिच्या दाण्याला माझ्या जिभेने चुचकारताना मला अतीव आनंद होत होता.

माझी जीभ तिच्या योनिवरून गांडीच्या भोका पर्यंत येत होती. मी असे काही तिला चाटून काढले कि तिची योनी ओली होऊन खूप जोरात पाझरू लागली. ते बघून तिने मला बाजूला केले. ती बाजूला होताच मी जागचा उठलो. मी तिला पाठमोरी केले आणि त्याच टेबलवर उताणे पडले. ती उलट पडताच तिच्या गोलाकार गांडीचे दर्शन मला झाले.

तिच्या गांडीचे काप बाजूला करून मी तिच्या सुपारीचा ठाव घेतला आणि हळूच एका मागोमाग एक करत माझी दोन बोटे तिच्या योनीत सारली. अगदी आरामात ती बोटे आत गेल्यावर मग मी माझा सोटा हातात घेतला आणि हळू हलूल करत तिच्या योनीत कोंबला.

माझा सोटा पूर्ण आत जाताच मी माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले आणी जोरजोरात तिला हिसडे देऊ लागलो. मी तिला मागून लागत होतो आणि माझ्या हिसाड्यानी ती जोरजोरत ओरडत होती. तिचे खाली लोंबत असलेले उरोज मी मधेच माझ्या हातात घेऊन जोरात दाबत होतो. तिच्या पाठीवरून माझी जीभ फिरवून तिला अधिक गरम करत होतो. गांड उचलून मला प्रतिसाद देत होती.

ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर माझा जेव्हा सर्वोच क्षण आला तेव्हा मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या गांडीवर वीर्याचा फवारा सोडला. माझ्या विर्याच्या फवार्याने तिची गांड पूर्णपणे माखून गेली. अश्या प्रकारे मला समजावण्याच्या नादात माझ्या बॉस ने माझ्याकडून ठोकून घेतले होते. त्या दिवसापासून मी माझ्या बॉस ला रोज ठोकायला चालू केले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *