गुलाबोला धंदा सोडवेना – Madhak Taruni Marathi Sambhog Katha

मी एक १९ वर्षाची तरुणी आहे. खरे सांगायचे तर मी एक बारगर्ल आहे. त्याचबरोबर मी धंदा पण करते. बारमध्ये आम्हाला चांगले चांगले गिर्हाईक भेटतात. ते बारमध्ये सर्वकाही करू शकत नाहीत त्यामुळे ते आम्हाला लॉजवर घेऊन जातात.. दररोजचे तीन चार गिर्हाईक झाले तरी पुष्कळ होते. महिन्याकाठी तीस ते चाळीस हजार रुपये मला मिळतात. काही रेगुलर कस्टमर आहेत.

त्यामध्ये तरुण जास्त प्रमाणात असतात. तरुणांचे रक्त सळसळते असते त्यामुळे ते माझे अंग आणि अंग कुस्करून टाकतात. त्यांच्यासोबत करण्यास एक वेगळीच मजा येते. तसे काही वयस्क देखील असतात पण धंद्याच्यामुळे त्यांच्याशीही करावे लागते. पण त्याच्या मागे चांगले पैसे देखील मिळतात.

मला या धंद्यामध्ये माझ्या मावशीने आणले होते. ती पण लॉजवर धंदा करायची. आमच्या घरी खूप गरिबी आहे. भंडाऱ्या जिल्ह्यात एका खेडेगावात मी राहते. मला तीन धाकटी भावंडे आहेत. मीच सर्वात मोठी आहे. घर चालवणे तसे माझ्यावरच आता अवलंबून होते.

आमच्या घरी कधी कधी खायला देखील मिळत नव्हते. शेतीही बिना पाण्याची पिकणार तर काय. वडील शेतमजुरी करत होते. माझी आई आजारी होती म्हणून माझी मावशी तिला बघायला घरी आली तेंव्हा तिने मला पाहून हा विचार केला. मी जवान आणि देखणी आहे. आणि मी तर या धंद्या मध्ये खूप पैसे मिळवू शकते हे तिने जाणले. आणि तिने घरच्यांना सांगितले कि मी हिला माझ्या सोबत मुंबईला घेऊन जाते. चांगली नोकरी लावते म्हणून. आईवडिलांनी मावशी सोबत म्हंटल्यावर त्यांनी लगेच परवानगी दिली.

आणि तिथे गेल्यावर या धंद्या बद्दल सविस्तर मला मावशीने समजावले. मीही माझ्या घरची परिस्थिती पाहून. आईवडील काय करणार त्यामुळे मी हे सर्व करायला होकार दिला. मावशिने माझ्यावर धंद्याची सक्ती केली नाही पण हळू हळू माझी मानसिकता धंद्याला अनुकूल बनवली. वस्तीतले वातावरण असं होत कि मी पण सेक्सला अनुकूल बनले. माझी जवानी उतू जात होती. मला पण कुणीतरी आपल्या मिठीत घ्यावे, आपले अंग कुस्करून टाकावे असे वाटत होते. आमच्या भंडाऱ्याच्या घरी नीट पोटभर खायला मिळायचं नाही उपाशी झोपावे लागे.

मावशीकडे खाण्या पिण्याची चंगळ होती शिवाय नेहमी नवेनवे ड्रेस मिळायचे. शेवटी घरच्या गरिबीची आठवण ठेवून मी धंद्याला तयार झाले . मावशीचा एक ठेवलेला ठोक्या होता. त्याचे नाव बिरजू होते. बिरजू नेहमी मावशीच्या घरी यायचा मावशीचे त्याच्याबरोबर प्रेम होते. ती इतर गिऱ्हाईकाबरोबर झोपताना निरोध लावायची पण बिरजूबरोबर तशीच झोपायची. बिरजूबरोबर ती खूप खुश असायची. त्याच्याशी गुलुगुलु बोलायची.

मावशीने बिरजूला माझी नथनी उतरवण्यासाठी गिऱ्हाईक शोधायला सांगितले. नथनी उतरने म्हणजे पहिला संभोग. काही गिर्हाईकांना कवळ्या पोरी हव्या असतात. पोरीला पहिल्यांदा झवण्यासाठी ते हजारो रुपये द्यायला तयार असतात. मावशी आणि बिरजूने माझ्यासाठी नथनी उतरवायला एक मोठ्या बिझनेसमनचे गिर्हाईक शोधले. तो मावशीला वीस हजार रुपये देणार होता. मावशी त्यातले दहा हजार मला देणार होती. माझ्या पण शरीरात आग पेटली होती. ती पण शांत झाली असती. मावशी म्हणाली, आता बघ तू कशी पैसाची राशी खेळशील. तुझ्या घरची गरिबी नाहीशी होईल.

त्या दिवशी त्या बिझनेसमनला घेऊन मावशीच्या घरी आला. तो पंचावन्न वर्षाचा म्हातारा होता तगडा पण बुटका त्याचे पोट मोठे सुटले होते. मावशीने एक व्हिस्कीची बाटली. आणून ठेवली होती. तिने त्याला पडद्यामागे नेऊन बसवले. माझा मेकअप केला आणि म्हणाली जा पडद्यामागे त्याला खुश करून टाक हि तुझ्या धंद्याची सुरवात आहे. आता फक्त इज्जत लाव आणि खूप पैसे कमव. आपण काही चुकीचे करतो आहोत हि भावना मनातून काढून टाक. आपल्या जवानीचा पुरेपूर फायदा करून घे.

मी घाबरत पडद्यामागे गेले तो बिझनेसमन दारू पित बसला होता. मी आत जाताच त्याने मला जवळ ओढून घेतले. तो माझ्या अंगाला अंग घासायला लागला. माझ्या पण अंगात आग पेटली त्याने माझे वरचे कपडे काढून टाकले आणि तो माझे स्तन आवळायला लागला. जे काही बरे वाईट असो पण तो खरा मर्द होता त्याने मला आवळून आवळून बेभान केले. एका पुरुषाचा माझ्या अंगाला पहिल्यांदाच स्पर्श होत होता माझी जवानीची आग भडकून उठली.

त्याने आमचे दोघांचे सर्व कपडे काढून टाकले. माझे नग्न शरीर त्याने घट्ट आवळले.. त्याचे लिंग माझ्या मांड्यावर घासू लागले. मी चित्कार सोडू लागले. त्याचे लिंग खूप जाड होते आणि मोठेही. ते नुसते बघून माझ्या योनीत पाणी सुटले. त्याने माझी कुवारी छोटी योनी बघितली. आणि तो एकदम पागल झाला. माझ्या योनीवर पंजा ठेवून तो हाताने दाबू लागला. आत बोटे घालू लागला.

माझी योनी आता पूर्णपणे फुगली होती. आसुसली होती. तिला एका पुरुषाचे लिंग आत घालून घेण्याची गरज होती. तो माझ्या मांड्यामध्ये बसला. त्याने माझ्या तंगड्या फाकवल्या माझी कंबर थोडी वर उचलली मग नीट पोझिशन घेऊन माझ्या योनीच्या भोकावर आपले लिंग टेकवले. मी पण खाली हात करून त्याचे लिंग बरोबर माझ्या छिद्रावर ऍडजेस्ट केले. त्याने  फटका मारला आणि मी जोरात किंचाळले. त्याचे लिंग माझ्यात आत खोलवर घुसले. पडद्यामागे बिरजू आणि मावशी बसले होते. ते दोघे जोरात हसण्याचा आवाज आला. मावशीने बिरजूच्या हातावर टाळी दिली. आणि म्हणाली, फुटले आमच्या गुलाबीचे सील. आता किती पण दांडू घुसवा.

इकडे तो माणूस माझ्या अंगावर झोपला. त्याने माझे ओठ आपल्या ओठात घेतले. दोन्ही बोल पंजात पकडले. आणि तो जीन खाऊन माझी जोरात चटणी कुटायला लागला. मी ओरडू लागले तसा मावशीने दरवाजा बंद केला. तो जोरजोरात कुल्ले माझ्या कमरेवर आपटत होता. त्याच्या एकेका फटक्याने माझी योनी हादरत होती. दरवेळेला मला झटका बसायचा. मी त्याच्या प्रत्येक फटक्याबरोबर ओरडत होते.

पण त्याने माझे ओठ आपल्या ओठात पकडल्याने जोरात आवाज निघत नव्हता. मी खूप पेटले होते. माझ्या योनीत प्रचंड खाज सुटली होती. इतक्यात मला जाणवले कि माझ्या योनीत कसलातरी गरम कोमट चिकट धार पडली आहे. इतक्यात तो माझ्या अंगावरून बाजूला झाला. त्याने माझ्या योनीतुन आपले लिंग खेचून बाहेर काढले.

शी…… माझ्या मनात विचार आला कि माझी अजून खाज भागली नाही. मी वासनेच्या आगीत होरपळत होते. मी अंगावर परकर घेतला नी बाहेर आले. पडद्या पुढे आले. मावशी बिरजू बाहेर सेक्स करत होते. मावशी तंगड्या फाकवुन बिरजू तिच्या कमरेवर हात ठेवून कचाकच फटके मारत होता. मी आलेले पाहून मावशीला आश्चर्य वाटले. तिने विचारले काय ग, काय झाले. मी म्हंटले हा असला कसला माणूस. मला पेटवले आणि स्वतः शांत झाला. मावशीने ओळखले. ती बिरजूला म्हणाली, हिच्या खाली अजून आग पेटली आहे ती विझवून ये.

बिरजूने मावशीच्या योनीतुन लिंग बाहेर काढले आणि मावशी बाजूला झाली. मी तिच्या जागी झोपले. बिरजूचे लिंग फारच लांबसडक होते. त्याने मला कुशीवर झोपवले. माझा एक पाय वर उचलून धरला. माझ्या योनीत आपले लांबसडक लिंग खुपसले आणि तो मला गपागप दणके मारू लागला. मला खूप मजा आली. बिरजूने जवळपास पाच ते दहा मिनिटे ठोकले आणि योनीचा कोपरा आणि कोपरा ढवळून काढला.

त्याने आपल्या वीर्याची धार माझ्या योनीत सोडली आणि त्याचे वीर्य माझ्या योनीतुन बाहेर सांडू लागले. मी परत पडद्यामागे जाऊन त्या दारुड्या जवळ जाऊन झोपले. अर्धा तासाने परत त्याचे लिंग ताठ झाले. त्याने मला खाली घेतले, आणि माझ्या अंगावर चालून त्याने अजून एक शॉट मारला. दुसऱ्या वेळेला त्याचे पाणी पडायला खूप वेळ लागला. घासून घासून त्याने माझी योनी लाल करून टाकली. त्या दिवसापासून मलाच पुरुषांच्या सहवासाची चटक लागली. मावशीने मला दहा हजार रुपये दिले. मी त्यातले पाच हजार घरी पाठवले व बाकीचे माझ्या खर्चाला ठेवले.

गेल्या दोन वर्षात मी शेकडो पुरुषासोबत झोपले. मग मावशीने मला बारमध्ये कामाला लावले. इथे स्टॅंडर्ड गिऱ्हाईक मिळतात. ती झोपडपट्टीतले घेत नाहीत. मी दोन महिन्यातून एकदा तरी माझ्या गावी जाते. मला भाऊ बहीण आहेत. आता आईवडील मला म्हणतात कि तू किती दिवस नोकरी करून आमचे घर चालवणार आहेस आता तुझे लग्न करायला हवे. आईवडिलांनी मला जागा बघायला सुरुवात केली होती. एका मुंबईत राहणाऱ्या आमच्या गावाकडील मुलाला मला दाखवले तेंव्हा तो मला पाहून पागलच झाला. पण तो तसे जेमतेम कमवत होता त्यामुळे मी त्याला नकार दिला.

मला इथे चांगले गिऱ्हाईक मिळते त्यामुळे माझी लाईफस्टाईल खूप मजेत आहे आणि स्टॅंडर्ड गिऱ्हाईक असल्याने काही वाटत नाही. मला आता गरिबीत राहायचे नव्हते आणि गावी जाऊन शेती करायची तर मुळीच इच्छा नव्हती. मावशी म्हणाली अजून पाच वर्षे हा धंदा कर म्हणजे तुझे लाईफच बनते त्यानंतर लग्न कर. मावशीचे म्हणणे मला पटले. त्यानंतर जवळपास पाच वर्षे हा धंदा केला आणि चांगलेच पैसे कमवून माझ्या घरच्यांची परिस्थिती बदलली. आता माझे भाऊ कमावते झाले आहेत आणि माझे लग्नही चांगल्या ठिकाणी झाले आहे. आता खूप आनंदाने संसार करते आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *