गोकुलधाम – जेठा लाल ने होळीत घेतले बबिताला – Marathi sex stories

नमस्कार…

गोकुळधाम मधील होळी म्हणजे एक मोठा उत्सवच असतो. सर्व परिवार हे खाली अंगणात होळी मोठ्या जल्लोषात साजरी करतात. खेळून दमले तर पिण्यासाठी लिंबू सरबत आणि भांग पण असतो त्यामुळे पुरुष मंडळी ही नशेतच खेळत असतात. पण ह्यावेळी जेठा लाल chya डोक्यात काहीतरी वेगळेच चालू असते ते म्हणजे बबिता ला झवायचे म्हणून त्याने सर्वांना अगोदरच सरबत पाजयचे ठरवले होते कारण तो सरबत मध्ये नशा टाकणार होता म्हणजे सगळे धुंदीत खेळत राहतील.

होळीच्या सकाळी सरबत वाला आल्यानंतर त्याने सरबत तयार करून ठेवला होता संधी साधून त्याने नशेच्या गोळ्या त्यात मिसळल्या आणि सगळे आल्यावर त्यांना सरबत पिण्याचा आग्रह त्याने केला आणि सर्वांनी नाही नाही mhnat पिला आणि खेळायला लागले..

सगळेजण मस्त मजेत खेळत होते एकमेकांना रंग लावणे.. रंग उडवणे चालू होते. हळू हळू सर्वजण झुलत खेळत होते मग जेठा लाल च डाव चालू झाला त्याने babitala रंग लावायला चालू केले पहिला चेहऱ्यावर लावला परत मानेवर लावला.. मग खली तिच्या बॉल वर लावला.. तिचे मोठे बॉल त्याच्या हातात मावत नव्हते पण तरीही तो बिन्धास्त तिला लावत होता..

आजूबाजूला बघून त्याने babitala ओढून एका कोपऱ्यात नेले आणि तिला मिठीत घेवुन किस करण्याचा प्रयत्न करू लागला. तशी ती त्याला झटकू लागली पण नशेमुळे तिचा प्रतिकार कमी पडत होता. शेवटी ती जेठा लाल ल स्वाधीन झाली आणि टिपण किस करू लागली.

बबिता – जेठाजी.. aaaa चावू नका ना… ती अस्स बोलून जेठा लाल ल घायाळ करत होती

तिथं पूर्ण नागडे होणे धोक्याचे होते त्यामुळे जेठा लाल ने फक्त बबिता ची लेगिंस खाली केली… aaah ky Gori gori Gand hoti babita chi…

Babita la वाकवून जेठा ने त्याचा lvda तिच्या पुच्चीत कोंबला आणि मागून तिला दणके द्यायला चालू केले. बबिता पण त्याला नशेत आनंदाने घेत होती…

हाणा जोरात aaaaaa अशी ओरडत होती… जेठा पण पूर्ण जोशाने तिची pucchi Marat होता. हळू हळू बबिता ची नशा कमी होत होती तिला समजत होते जेठा लाल तिची घेत आहे ते आणि तिला ही ते आवडत असल्यामुळे ती आनंदाने जेठा लाल च bulla ghet hoti.

१० मिनिटाच्या दणक्यानंतर जेठा ने त्याचं पाणी सोडले आणि आवरून परत सगळ्यामध्ये सामील झाला सोबत बबिता पण सामील झाली.

दुपारपर्यंत होळी रंगली होती पण जेठा आणि बबिता एकमेकाकडे बघत होते अधून मधून…

दुसऱ्यादिवशी अय्यर ऑफिस ल गेल्यावर बबिता ने जेठा लाल ल फोन केला आणि टीव्ही बंद पडल्याचे कारण सांगून घरी बोलवले. जेठा भित भित च घरी गेला..

This content appeared first on new sex story .com

बबिता – या ना जेठा जी बसा..

जेठा – काय झाले टीव्ही ल बबिता जी?

बबिता – टीव्ही laa काही नाही झाले मला दुसरे बोलायचे आहे. हे ऐकून जेठा लाल घामागुम झाला.

बबिता – काल तुम्ही माझ्यासोबत काय केले?

जेठा – घाबरून… काही नाही होळी खेळत होतो आपण..

बबिता – होळी मध्ये झवण्याचा पण प्रोग्राम होता का?

हे ऐकून जेठा घाबरून गेला आणि बबिता ल सॉरी सॉरी म्हणायला लागला.. माझी चुकी झाली मला माफ करा अश्या विनवण्या करू लागला…

हे बघून बबिता हसायला लागली..

बबिता – अहो जेठा जी माफी मागू नका… मला सगळे माहीत आहे काल काय झाले आहे ते कारण मी सरबत पितानाच मला यात काहीतरी मिसळले आहे हे ओळखले होते. थोडा पिल्या मुळे त्याची थोडी नशा होती आणि तुम्ही काय करत होता हे सगळे मला माहित होते आणि मला ते आवडले देखील म्हणून तर मी तुम्हाला मला कल झवू दिले…

हे ऐकून जेठा दोन मिन शांतच बसला.

बबिता – मग जेठा जी काल तेवढ्यावरच तुमचे भागले का?

जेठा – म्हणजे?

बबिता – तेवढेच झवायचे होते का तुम्हाला? पूर्ण रोमान्स करायचं नाही का?

जेठा – आता तुम्ही तयार असला तर झवणर की…

बबिता – तयार आहात ना त्यासाठी तर तुम्हाला बोलवले आहे…

जेठा – तयार आहे मी… वाचक हो तुम्ही पण तयार रहा पुढच्या भगात जेठा आणि बाबिताचा रोमान्स पाहण्यासाठी…

क्रमशः

Insta – rahulrajk37

This story गोकुलधाम – जेठा लाल ने होळीत घेतले बबिताला appeared first on newsexstory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *