ग्रामीण भागातील बायकोच्या शरीराची भूक भाग २

प्रिय वाचकांनो, मी तुम्हाला एका ग्रामीण भागातील संयुक्त कुटुंबातील मावशी, जाऊ आणि त्यांचा भाचा पिंटू यांच्या लैंगिक संबंधाबद्दलची कहाणी सांगत आहे. मागील भागात तुम्ही वाचलं की कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावात राहत असलेला नानू कोल्हापुरात चपला जोड्यांच्या कारखान्यात काम करतो. तो एकटाच कोल्हापूरला असतो. त्याची बायको मीनल गावातच असते. घराजवळच नानूच्या भावाचं घर आहे. त्याच्या भावाची बायको म्हणजेच मीनलची जाऊ, तिच्याकडे तिचा भाचा पिंटू येत असतो जो गावातच सायकल पंचर चे काम करून उदरनिर्वाह करतो.

तर ह्या पिंटूचा डोळा त्याच्या मावशीच्या जाऊ वर होता. त्याला माहिती होतं की तिचा पती नानू हा कोल्हापुरात असतो आणि मीनल एकटीच घरी असते. तेव्हा त्याने तिच्या शरीराचा उपभोग घ्यायचा ठरवलं होतं. तो नेहमीच तिच्याही घरी यायला लागला आणि तिला पटविण्यासाठी तिच्यावर जाळे टाकायला लागला. नाही तरी मीनल कित्येक दिवस शारीरिक सुखापासून वंचित राहायची. त्यामुळे तिचंही मन पिंटूकडे आकर्षित व्हायला लागलं होतं. त्या दिवशी तो तसाच तिच्या घरी आला आणि त्याने अशी काही तिच्या मनाची तार छेडली की ती आता पिंटूला परत परत भेटायला आतुर झाली होती. तो भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: ग्रामीण भागातील बायकोच्या शरीराची भूक भाग १

आता मी समोरील भाग वाचा:

जेव्हा मीनलची वासना तिच्या नियंत्रणात राहिली नाही तेव्हा ती आपल्या जाऊच्या खोलीत गेली आणि तिला विचारलं, “खूप दिवसांपासून पिंटू दिसला नाही. इकडे आला नाही का?” जाऊने उत्तर दिलं, “तो आजच आला तर होता पण परत गेला लगेच. तो घाईत दिसत होता. काय झालं मीनल त्याच्याशी कोणतं काम होतं का तुला?” मीनल म्हणाली, “नाही नाही. मी तर सहजच विचारलं.”

व्यथित मनाने मीनल परत यायला वळली तशी तिची जाऊ म्हणाली, “पिंटू कदाचित उद्या येईल. बोलला तसा तो मला.” आपल्या जाऊचं बोल ऐकून तिचं ह्रदय जोरजोराने धडधडायला लागलं. तिला वाटत होतं की कदाचित पिंटू तिच्यापासून नाराज आहे. त्यामुळेच तो तिच्या घरी येत नाही आहे.

दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या वेळी तिचा दरवाजा खटखटला. मीनलने दरवाजा उघडला तेव्हा पाहिलं कि समोर पिंटू उभा होता. पिंटूला पाहून मीनल मनातून फारच खूष झाली. पण तोंडावर आश्‍चर्य दाखवत म्हणाली, “अरे पिंटू तू? कुठं गायब झाला होतास?” पिंटू म्हणाला, “हो मावशी. पण तुम्ही मला पाहून असे का चकित झालात? मला तर मोठ्या मावशीने सांगितलं की तुम्ही माझी आठवण करत होता म्हणून? त्यामुळे मी तुमच्या घरी आलो. सांगा काय गोष्ट आहे?”

पिंटू आत मध्ये येऊन बसला. मीनलने दरवाजा लावला आणि ती पिंटू सोबत बोलायला लागली. मीनलने दोन ग्लास ताक आणलं.

पिंटूने विचारलं: मावसाजी आले होते का?

मीनल: हो आले तर होते पण दोन दिवसानंतरच परत गेले.

मीनलने दुःखी मनाने सांगितलं.

मीनल: तुला वाटत असेल की मी तुझ्या मावसाकडून खुश नाही आहे.

मीनल स्वतःच मुद्द्यावर आली होती. त्या संधीचा फायदा घेत तो म्हणाला:

पिंटू: मावशी मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे. पण भीती वाटते की जर तुम्हाला वाईट वाटलं तर?

मीनल: नाही वाटणार काही. तू बोल पिंटू काय बोलायच आहे तर.

पिंटू: मावशी गोष्ट ही आहे की तुम्ही मला फार आवडतात आणि मी मी तुमच्यावर प्रेम करायला लागलो आहे.

पिंटूने एका झटक्यात आपल्या मनातली गोष्ट सांगितली. पिंटूच्या गोष्टीवर मीनल म्हणाली, “आवडायला लागली आहेस म्हणजे तुझ्या म्हणण्याचा अर्थ काय आहे? आणि प्रेम करण्याचा अर्थ तुला माहित आहे? तुझ्या आणि माझ्यातल्या वयाचं तर बघ जरा! वरून नात्यात मी तुझी मावशी आहे.

पिंटू: हो मावशी. पण माझं मन तर तुमच्यावर आलं आहे. माझ्या पूर्ण डोक्यात फक्त तुम्हीच असता.

मीनल म्हणाली: वाटत आहे तू पागल झाला आहेस. जरा विचार करून बघ. जर तुझ्या व माझ्या घरच्यांना माहिती झालं तर माझं काय होईल?

पिंटू आपल्या खाटेवरून उठला आणि मीनल जवळ जाऊन तिच्या गळ्यात हात घातला. मीनलने पिंटूच्या ह्या हरकतीला विरोध केला नाही. त्याने पिंटूची हिम्मत आणखी वाढली आणि त्यानंतर मीनलही स्वतःला रोखू शकली नाही आणि मावशी भाच्याच्या नात्यातील मर्यादा विरळ झाल्या.

वासनेचा ज्वर उतरल्यावर दोघांनाही भान आलं. मावशी भाचा एकमेकांच्या बाहुपाशात नग्न पडले होते. पण जे काही घडलं त्याबाबत दोघांच्याही मनात थोडासाही पश्चाताप नव्हता. पिंटूने आपला मोबाईल नंबर तिला देऊन परत एकमेकांमध्ये मिलिन व्हायचं वचन देऊन तो परत गेला.

त्या घटनेनंतर मिनलंच जसं आयुष्यच बदललं. पण कधी कधी तिला भीती पण वाटायची की जर हे गुपित उघडलं तर काय होईल? पिंटूचं तिच्या घरी येणं जाणं चांगलं सुरू झालं. तो जेव्हा पण यायचा तेव्हा मिनलसाठी काही खाण्यापिण्याच्या गोष्टी आणायचा, तर कधी बांगड्या, टिकल्या घेऊन यायचा.

या दरम्यान एक दिवस नानू अचानक गावात आला. त्याची तब्येत थोडीशी खराब होती. त्या दिवशी मीनल तर वाचली कारण त्यावेळेस पिंटू घरी आला नव्हता. पण मीनल घाबरली होती ती की आता नानू घरी आहे आणि पिंटू आला तर? त्यामुळे तिने पिंटूला फोन करून त्याला सतर्क केलं. काही दिवस थांबल्यानंतर नानू परत कोल्हापूरला गेला. पण मीनलच्या हृदयात भीती बसली होती.

इकडे शेजाऱ्यांना आपल्या मावशीच्या घरी पिंटूचं रोज येणं जाणं संशयी वाटायला लागलं. एक दिवस शेजारणीने मीनलला सांगितलंच, “अनोळख्या जवान मुलाचं असं घरी येणं जाणं बरोबर नाही. तुझी मुलगी जवानी झाली आहे. तिची तर काहीतरी काळजी कर.” मीनल तिच्या बोलण्याला रागाने उत्तर देत म्हणाली, “आपल्या घराची काळजी मी स्वतः करेन. तुला काही देणं घेणं आहे का?” तशी शेजारीण गप्प झाली.

पिंटू मीनलच्या घरी आता एकदम निर्धास्त होऊन यायला लागला. आसपास राहणाऱ्या लोकांनाही आता त्या दोघांवर संशय आला होता. जेव्हा एक दिवस नानू गावी आला तेव्हा त्याच्या एका शेजाऱ्याने त्याला सांगितलं, “नानू माझ्या गोष्टीचा वाईट वाटून नको घेऊ. पण हे खरं आहे की तुझ्या वहिणीचा भाचा पिंटू तुझ्या गैरहजरीत तुझ्या घरी नेहमीच येत असतो. मला वाटलं की ही गोष्ट तुला सांगायला हवी. आता तुला जे पाहिजे ते कर. पण ही गोष्ट सर्वांसाठी चांगली नाही.”

ही गोष्ट ऐकून तर नानूलाही जाणीव झाली की काहीतरी गडबड आहे. त्याने मीनलला विचारलं, “हा पिंटू आपल्या घरी रोज कशाला येतो? काय चक्कर आहे?” आपल्या पतीचे दटावणे ऐकून मीनाच्या हृदयाची धडधड वाढली.

मीनल: हे तुम्ही काय म्हणत आहात? तो तुमचाही नातेवाईक आहे. कधी कधी येतो घरी याच्यात चूक काय आहे?

नानू: घरी तरुण पोरगी आहे. तू गोष्टीला समज. तू त्याला इथे येण्यास मनाई कर.

मीनल: मी आपल्या पोरीची पूर्ण काळजी घेते. पण तुम्ही कधी माझ्याबद्दल विचार केला आहे की तुमच्या शिवाय मी इथे कशी राहत असेन?

नानू: तुम्हा लोकांसाठी तर मी बाहेर राहतो. जरा विचार कर तुझ्या शिवाय मला तिथे चांगलं वाटत असेल का?

मिनलच्या या गोष्टीने त्याला विश्वास झाला की त्याच्या शेजाऱ्याने त्याची बायको आणि भाचा पिंटूच्या बद्दल जे काही सांगितलं ते खरं आहे. तो तीन दिवस घरी थांबला आणि परत आपल्या नोकरीसाठी कोल्हापूरला वापस गेला. पण आता कामात त्याचं मन लागत नव्हतं. त्याला वाटलं की त्याचा पूर्ण घरच उजडला आहे.

शेवटी मनात संशय घेऊन एके दिवशी अचानक नानू कामातून सुट्टी घेऊन गावी आला. त्याने घरी पाय ठेवला तर घरी कोणीच दिसले नाही. त्याने आत मधल्या खोलीचा दरवाजा उघडला तर तो एकदम सन्न राहिला! त्याची बायको भाचा पिंटूच्या बाहुपाशात नंगी पडली होती! पिंटूही डोक्यापासून ते पायापर्यंत पुर्ण नंगा होता. मीनलने पिंटूचा लंड हातात पकडला होता आणि ती त्याला हळूहळू सहलवत होती.

आपल्या बायकोचं असले घाणेरडे रूप बघून नानूच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. त्याने काठी उचलली आणि आपल्या नंग्या बायकोला चांगलंच मारलं. सोबतच पिंटूला ही चार-पाच फटके बसले. पण तो कसा तरी तिथून पडण्यात यशस्वी झाला पण नंगि मीनल कुठे जाणार कडून पण एवढे सर्व झाल्यानंतरही मीनलच्या चेहऱ्यावर भीती नव्हती

ती ओरडून म्हणाली: हे सर्व जे तुम्ही पाहत आहात याच्यात माझी काही चूक नाही! चूक तर तुमची आहे! मी तर आधीच सांगितलं होतं की मला तुमच्या सोबत घेऊन चला. पण तुम्ही माझी गोष्ट ऐकली नाही.

पण नानूचा राग तर फारच मोठा होता. तो या गोष्टीने रागात होता की त्याच्या बायकोने आपलं तोंड काळ करताना नात्याचा सुद्धा विचार केला नाही. पिंटू तर तिच्या मुलासारखा होता. पण स्वतःवर नियंत्रण ठेवत तो म्हणाला, “जे झालं ते झालं. आता समोर मी हे सर्व होऊ देणार नाही. आता मी येथेच राहीन.

“इथेच राहील याचा अर्थ काय? मीनलने दचकून विचारलं.

मीनलच्या शरीराला जे सुख पिंटू कडून मिळत होतं ते सुख देणे नानुकडून शक्य नव्हतं. पिंटू तरुण होता, त्याच्यात नवा जोश होता. आणि चोरून खाल्लेल्या फळाची चव तर आणखीनच गोड असते. तिला वाटलं की जर नानू गावात राहिला तर तिच्या शरीराला पिंटूच्या स्पर्शासाठी तहानलेले राहावे लागेल. जेव्हा पर्यंत तिने परक्या मर्दाचा स्वाद चखला नव्हता तेव्हा पर्यंत ती आपल्या पती कडूनच खुश होती. पण आता तर तिला पिंटूच्या शय्यासोबतीची चटक लागली होती.

नानू: मी आज नोकरी सोडून नेहमीसाठीच गावात राहायला आलो आहे. इथेच राहून जमीनदाराच्या शेतीत मी काम करेन. मग बघेन तुला आणि त्या हरामी पिंटूला!

नानूच्या नोकरी सोडून गावात राहण्याची गोष्ट ऐकून मीनल परेशान झाली. कारण आता तिला पिंटूला भेटून आपली कामवासना शांत करण्याची संधी मिळणार नव्हती.

मिनलने पिंटूला सारी हकीकत सांगितली आणि त्याला सजग राहायला सांगितलं. ती कोणत्याही परिस्थितीत पिंटूशी आपले लैंगिक संबंध तोडण्याची गोष्ट सहन करू शकत नव्हती. शरीराची कामाग्नी असतेच तशी! मीनल नानूचा दुस्वास करायला लागली. इकडे नानूलाही आपल्या व्यभिचारी बायकोशी घृणा निर्माण झाली होती.

पण त्याची पोरगी तर जवान होती. त्यामुळे त्याला तिची चिंता होती. त्यामुळे मीनलचे अनैतिक लैंगिक संबंध त्याने कसतरी पिऊन घेतलं. नानू आता चौकस राहायला लागला होता. पण तरीही मीनल आणि पिंटू संधी पाहून घरापासून दूर शेतात भेटायला लागले. मावशी भाच्याच्या प्रेमीयुगुलाच्या खेळांबद्दलची माहिती त्याच्या कानी पडल्या. त्याने आपल्या जवान पोरीच्या काळजीबद्दल मिनलला परत समजावलं.

पण मीनल आपल्या योनीच्या इच्छेला नाकारून मागे वळली नाही. तिच्या घराचं वातावरण चांगलाच खराब झालं होतं. रोजच्या मार खाण्याने तिला वाटलं नानूसोबत ती आणखी जास्त दिवस राहू शकत नाही. पिंटूसोबत आपला वेगळा संसार थाटायचा तिचा विचार चालला होता.

पण इकडे पिंटूच्या मनात वेगळीच खिचडी शिजत होती. त्याने आपल्या चिकण्या चोपड्या गोष्टींनी मिनलच्या जवान पोरीला पटवले आणि एक दिवस पिंटूने तिलाही आपल्या बेडवर नागडी केली.

मिनलचे डोळे तेव्हा उघडले जेव्हा तिने स्वतःच्या डोळ्यांनी आपल्या जवान पोरीला आपल्या प्रेमी सोबत बेडवर नागडे झवतांना पाहिलं. पण आता पश्चाताप करून काय होणार होता?

कहाणी कशी वाटली त्याबद्दल प्रतिसाद द्या: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *