घरासमोरील दुकानाचे गोदाम – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी सुहाना आज तुमच्या समोर मी स्वतः पाहिलेली एक झवाझवीची कथा घेऊन हजर आहे.

ही कथा आहे एका दुकानदाराची आणि त्याच्याकडे आलेल्या एका गरीब गिऱ्हाईक मुलीची. कथा सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला त्या दुकानदारा बद्दल काही सांगते.

त्या दुकानदाराचे नाव अमोल आहे, आणि त्याचे वय जेमतेम ४० च्या जवळ असेल. माझ्या गावातील सर्वजण म्हणतात की तो खूप अय्याशी करतो. मुली-बाया सर्वांवरच तो डोळा ठेवून असतो.

इथे पात्रांची गोपनीयता राखण्यासाठी म्हणून मी गावाचं नाव लिहीत नाही आहे. त्या दुकानदाराला मी काका म्हणायचे, अमोल काका. अमोल काकाच्या दुकाना समोरच माझं घर आहे.

मला अगोदर अमोल काका बद्दल हे सर्व माहीत नव्हतं. तेव्हा ते माझा खूप लाड करायचे, मला वाटायचं ते खूप छान आहेत. पण एका दिवशी मी माझ्या डोळ्यांनी त्यांना एका मुलीला झवताना पाहिलं.

तेव्हापासून मी त्या अमोल काका पासून दूरच राहू लागले. आता मी अधिक वेळ न घेता सरळ गोष्टीवर येते. नेहमीप्रमाणे मी कॉलेजमधून सायंकाळी घरी आले.

रोज घरी आल्यावर मी घरात जाण्याअगोदर अमोल काकांच्या दुकानातुन खायला काहीतरी घेते. त्या दिवशी सुद्धा खायला काहीतरी घ्यावं ह्या विचाराने मी दुकानाकडे वळले.

दुकान तर उघडच होतं, पण काका कुठे दिसत नव्हते. मी त्यांना आवाज दिला पण त्यांचा काही परत आवाज आला नाही. नेहमी ते आपल्या दुकानाच्या मागे असलेल्या गोदमातून सामान काढत असतात.

मला वाटलं ते तिकडेच असतील, म्हणून मी थेट त्यांच्या गोदामात गेले. गोदामात जाताच आतून येणारा आवाज ऐकून माझे पाय जागीच थांबले. अमोल काका सोबत दुसऱ्या एका मुलीचा आवाज येत होता.

मी मग हलक्या पावलाने आतील दरवाज्या जवळ जाऊन उभी टाकले. दरवाज्या मागे उभी राहून मी आत काय चाललंय हे पाहू लागले. आतील नजारा पाहून मी आश्चर्यचकित झाले.

आत अमोल काकांनी पोत्यांवर एका मुलीला झोपवलं होतं आणि स्वतःचे कपडे काढत होते. म्हणजे ते आताच इकडे आले असावेत. मी तिथे उभी राहून सर्व पाहू लागले.

अमोल काकांनी आपला शर्ट अगोदरच वर उचलून ठेवला होता, आणि त्यांनी मग धोतर काढून बाजूला ठेवलं. धोतर काढल्यावर त्यांनी ती भलीमोठी चड्डी घातली होती.

अमोल काकांची चड्डी दादा कोंडके सारखी होती. त्यांनी लगेच चड्डीच्या नाड्याची गाठ सोडली आणि आपलं हत्यार बाहेर काढलं.

तेव्हा ते हत्यार पाहून ती मुलगी म्हणाली, “बापरे, म्हणजे जे ऐकलं होतं ते खोटं नाही. माझ्या छोट्या भोकामध्ये एवढा मोठा कसा आत जाईल?”

त्यावर अमोल काका हसत तिच्या जवळ गेले आणि तिला म्हणाले, “तुझ्या आईनं कितीतरी वेळा ह्याला तिच्या पुच्चीत घेतलं आहे. आणि आज तू पण तिच्या सारखं न लाजता ह्याला आत घे, म्हणजे मी तुम्हा दोघी मायलेकींना सोबतच झवू शकेल.”

हे ऐकून मला अजून जास्त राग येत होता. कुणी असं कसं एवढं ऐकल्यावर पण हे सर्व करू शकतो. हे मला समजत नव्हतं. तेव्हा अमोल काकाने पुढे होऊन त्या मुलीला उठवून बसवलं.

ती उठून बसल्यावर तिचा चेहरा पाहून मी पार हादरून गेले. ही तर अनुराधा होती. अनुराधाची आई आमच्या घरी कामाला यायची.

आणि आज मी त्यांच्या मुलीला एका ४० वर्षाच्या वयाच्या माणसाकडून झवून घेताना पाहत होते. अमोल काकांनी लगेच अनुराधाचा टॉप काढण्यास सुरुवात केली.

तिने ह्या वेळी एक साधा सलवार कमीज घातला होता. अमोल काकांनी तिची कमीज अलगद वर उचलून काढली आणि बाजूला असलेल्या पोत्यांवर ठेवली.

अनुराधा माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान होती, तरीही तिचे स्तन मला माझ्यापेक्षा मोठे वाटत होते. तिने ब्रा घातली नव्हती, फक्त शमीज होती आता तिच्या अंगावर.

शमीजला खाली ओढताच तिचे दोन्ही वक्ष बाहेर आले. अमोल काकांनी तिच्या स्तनांना आपल्या हातात पकडून दाबायला सुरुवात केली. मला आजपर्यंत वाटायचं की, अनुराधा एकदम साधी-भोळी मुलगी आहे.

पण आज मी तिला ह्या अवस्थेत पाहत होते. मला समजत नव्हते कसं काय ही अनुराधा ह्या अमोल काकांच्या जाळ्यात फसली असेल?

आणि अजून अमोल काका तिच्याशी जबरदस्ती करत आहेत असंही वाटत नव्हतं. म्हणजे इथे ह्या दोघांचीही रजामंदी आहे.

अमोल काकाने आता अनुराधाच्या एका स्तनाला आपल्या तोंडात भरून लहान बाळासारखं चोखायला सुरू केलं. अनुराधाला हे सर्व करताना खूप छान वाटत होतं हे तिच्या चेहऱ्यावरून मला स्पष्ट दिसत होतं.

तेव्हा अनुराधाने आता अमोल काकांच्या केसांमध्ये आपले हात घालून त्यांच्या तोंडात स्तन दाबू लागली. थोड्याच वेळानंतर अनुराधा एकदम ओरडली.

अमोल काकांनी तिच्या स्तनावर आपल्या दातांनी चावलं होतं म्हणून ती अशी अचानक ओरडली. लगेच अमोल काकांनी तिच्या तोंडावर आपला हात गच्च पकडून पुन्हा तिचे स्तन दाबू लागले.

आता अनुराधा सुद्धा हळूहळू निर्लज्ज होऊन अमोल काकांचा साथ देत होती. तिने आपला हात खाली घेऊन अमोल काकांचा बुल्ला आपल्या हातात पकडला.

तिने हातात पकडल्यावर मी नीट पाहिलं, अमोल काकांचा बुल्ला खरंच खूप मोठा होता. मी माझ्या मैत्रिणींकडून ऐकलं होतं की, जेवढा मोठा बुल्ला असेल झवून घेण्यात तेवढीच जास्त मजा येते.

म्हणूनच अमोल काकांकडून अनुराधाच्या आईने पण झवून घेतलं असावं, आणि आता अनुराधा सुद्धा. अनुराधाने तिच्या दोन्ही हातांमध्ये काकांचा बुल्ला पकडला, तरी तो खूप मोठा दिसत होता.

अमोल काकांचा बुल्ला कमीत कमी नऊ इंच लांब आणि चार इंच जाड असावा. हळूहळू अनुराधाने अमोल काकांच्या बुल्ल्याला चोळायला सुरुवात केली.

बुल्ला चोळू लागताच अमोल काकांनी तिला उठवलं आणि तिची सलवार पण काढून टाकली. अनुराधाने आतून चड्डी घातली नव्हती. सलवार खाली पडताच ती पूर्ण नागडी होऊन अमोल काकांसमोर उभी होती.

तिची नाजूक पुच्ची खूप उठून दिसत होती. तिच्या पुच्चीजवळ एकसुद्धा केस नव्हता. अनुराधाची सलवार खाली होताच अमोल काकांनी आपल्या हाताने तिच्या पुच्चीला धरून पाहिलं.

मग हळूहळू त्यांनी तिच्या पुच्चीमध्ये आपलं बोट घुसवायला सुरुवात केली. अमोल काकांच्या मोठ्या बोटांमुळे अनुराधाला त्रास व्हायला लागला.

पण ती स्वतः आपल्या हातानेच तोंड दाबून धरून पूर्ण त्रास निमूटपणे सहन करत होती. मग अमोल काकांनी तिला पुन्हा उचलून समोरील एका पोत्यावर झोपवलं.

अनुराधाला तिथे झोपवून त्यांनी आपल्या हातावर थुंकी घेऊन बुल्ल्याला ओलं केलं. मग अनुराधाचे दोन्ही पाय फाकवुन त्यांनी बुल्ल्याला तिच्या पुच्चीवर घासण्यास सुरुवात केली.

पुढच्याच क्षणी अमोल काकांनी अनुराधाच्या तोंडावर आपला हात दिला. आणि एक जोरदार धक्क्यासोबत त्यांनी बुल्ला आत घुसवला.

अमोल काकांना अनुभव होता म्हणून त्यांचा एवढा मोठा बुल्ला पहिल्याच धक्क्यात अनुराधाच्या पुच्चीत घुसला. अनुराधा बिचारी वेदनेने तडपडायला लागली.

पण अमोल काकांच्या तावडीतून स्वतःला सोडवू शकली नाही. अमोल काकांनी तिच्यावर आपली पकड बनवून ठेवली. मग हळूहळू अमोल काकांनी तिच्या तोंडावरून आपला हात काढला.

हात काढताच अनुराधा म्हणाली, “झवू दिलं म्हणून काय मारून टाकता का आता? हळुने घुसवायचं ना मध्ये, किती त्रास झाला मला.”

एवढं ऐकताच अमोल काकांनी अजून एक धक्का दिला. ह्या वेळेस मात्र अनुराधाच्या तोंडून आवाज निघालाच नाही. मी परेशान होऊ लागले की, एवढ्या लहान वयात एवढा मोठा बुल्ला अनुराधा कसा काय आत घेऊ शकते?

मी आता हे सर्व पाहून फार उत्तेजित झाले होते. मला ही कुणाकडून तरी झवून घ्यावेसे वाटू लागले. मी माझा हात माझ्या सलवारमध्ये टाकून पुच्चीला चोळू लागले.

तिकडे अमोल काकांनी आता लगातार धक्के मारायला सुरू केले होते. अमोल काकांच्या प्रत्येक धक्क्यासोबत अनुराधाचं पूर्ण शरीर हालत होते.

अनुराधाच्या स्तनांना काकांनी आपल्या हातात गच्च पकडून दाबायला चालू केलं. आता अनुराधाने आपल्या दोन्ही पायांनी काकांना गुंडाळून घेतलं होतं.

अमोल काका थोडा वेळ तिला असंच पोत्यांवर झोपवून झवत राहिले. मग त्यांनी तिला उठवलं आणि तिला उलटं करून उभं केलं. आता अनुराधाची पाठ आणि गांड अमोल काकांकडे होती.

मग त्यांनी तिच्या पाठीवर हात देऊन तिला अलगद समोरच्या पोत्यांवर झोपवलं. मला वाटलं आज अनुराधाची गांड पण खुलणार. पण नाही अमोल काकांनी मागून तिच्या पुच्चीमध्ये आपला बुल्ला घुसवला.

मागून बुल्ला आतमध्ये घुसवून आता अमोल काकांनी आपले हात समोर घेऊन तिच्या स्तनांना दाबायला चालू केलं. सर्व मर्द आमच्या स्तनांवर एवढे फिदा का असतात, हे मला आजपर्यंत समजलं नाही.

थोड्याच वेळात अनुराधाने आपलं वीर्य सोडून ती निपचित पडून होती. तिला थंड झालेलं पाहून मग काकाने सुद्धा आपल्या धक्क्यांची गती वाढवली.

मी इकडे आता माझ्या पुच्चीमध्ये आपलं बोट घुसवणारच होते. पण तेव्हाच मला बाहेरून कुणीतरी येत असल्याचा आवाज आला. म्हणून मी तिथून बाजूला झाले आणि लपून बसले.

अमोल काकांचा मुलगा आला होता, त्याने आत पाहिलं आणि सरळ बाहेर जाऊन दुकानावर बसला. मग मी आता इथून निघायला बाहेर येऊ लागले.

पण मला पुन्हा एकदा आत पाहण्याची इच्छा झाली म्हणूज मी परत आत डोकावलं, तर अमोल काकांच्या बुल्ल्याने अनुराधाच्या पाठीवर आपलं पूर्ण वीर्य सोडलेलं होतं.

पूर्ण वीर्य तिच्या पाठीवर सोडल्यावर अमोल काकांनी अनुराधाची शमीज उचलली आणि तिच्याने आपल्या बुल्ल्याला पुसलं. मग तीच शमीज तिची पाठ पुसायला दिली.

दोघेही आपआपले कपडे घालून तयार होऊ लागले. मग मी त्यांना सोडून दबक्या पावलांनी गोदमातून बाहेर आले. गोदमातून बाहेर निघून मी थेट माझ्या खोलीत गेले.

खोलीत जाताच सर्व खिडक्या बंद करून मी नागडी होऊन आरशात स्वतःला पाहू लागले. मग शेवटी स्वतःच्या हातानेच काम चालवून मी झोपी गेले.

तर मित्रांनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्यासाठी अजून नवीन कथा घेऊन मी पुन्हा हजर होईल.

तोपर्यंत धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *