चाचाजान ची नजर उमलत्या भतीजीवर – ३ – marathi incest story

या कहाणीचे पहिले दोन भाग वाचा: चाचाजान ची नजर उमलत्या भतीजीवर – १

चाचाजान ची नजर उमलत्या भतीजीवर – २

आता पुढे:

माझ्यासाठी ही पहिलीच संधी होती. चाचाजान माझ्यावर जबरदस्ती न करता प्रेमाने स्पर्श करत होते. आतापर्यंत त्यांनी माझ्या नंग्या पुच्चीला पाहून तिच्यावर बोटं फेरून तिच्यावर किसही करत होते. पण अजून पर्यंत मी त्यांचा लंड पाहिला नव्हता.

चाचाजी परत माझे बुब्स दाबत म्हणाले, “अम्मीजानला घाबरू नकोस आलिया. तिनेच पूर्ण सूट दिली आहे. फक्त तू तयार हो.” आणि त्यांनी एवढ्या जोरात माझे बुब्स दाबले की मी तडपून उठले, “आहहहह .… चाचाजान, मला सेक्समधलं काहीच येत नाही. मी कशी तयार होऊ?” तसे ते म्हणाले, “मी शिकवतो तुला सर्व.” त्यांनी माझ्या गालाचा चावा घेतला. तशी मी कळवळली, “आऊऊ.. फारच आहात तुम्ही चाचाजान.”

माझ्या या मिश्किल तक्रारीवर त्यांनी माझे गाल कुरवाळत माझी मॅक्सी पकडून म्हणाले, “ही मॅक्सि काढून टाक.”

“हायये अल्लाहहह..! पूर्ण नागडी होऊ?”

“हो माझी जानेमन, मजा तर पूर्ण नागडी होण्यातच येते. सांग पूर्ण मजा घ्यायची आहे ना तुला?”

“हो चाचाजान.”

“तर मग पुर्ण नागडी हो. मी येतो लगेच.” असे म्हणून चाचाजी खोलीबाहेर गेले.

माझी स्थिती काय झाली होती मी सांगू शकत नाही! पूर्ण शरीरावर जश्या मुंग्या रेंगाळत होत्या. पुच्ची दुखायला लागली होती. सतत पाणी सोडत होती. मी पूर्णपणे तयार झाली होती. मी चटकन मॅक्सी काढली आणि पूर्ण नागडी होऊन पलंगावर लेटली. अम्मीजान तर चुदल्यानंतर आपल्या खोलीत आरामात झोपली होती आणि तिने आपल्या चुदक्कड देवरजीला आपल्या मुलीजवळ पाठवलं होतं.

मी माझ्या नागड्या तरुण कुंवाऱ्या शरीराला कुरवाळत लवकरच येणाऱ्या क्षणांच्या विचारात गुंतले होते. तेवढ्यात चाचाजी वापस खोलीत आले. मला नागडे पाहून ते खुश झाले. जवळ येऊन माझ्या पाठीवर हात फिरवत म्हणाले, “आता मिळेल तुला असली मजा!”

माझ्या नागड्या पाठीवर हात फिरवत त्यांनी झटकन आपला पायजामा काढला. तसा त्यांचा खडा लवडा माझ्या समोर आला. तो झटके मारत होता. अजून त्याच्यामध्ये पूर्णपणे शक्ती आली नव्हती. पण तरीही त्याची लांबी कमीत कमी सात इंचाची होती.

पहिल्यांदाच चाचाजीचा खडा लवडा पाहून मी मस्तीत आले. ते बेडवर चढले आणि मागून माझी कंबर पकडून म्हणाले, “ये माझ्या कुशीत जानेमन.”

माझी खोली माझ्यासाठी स्वर्ग बनला होता. आम्ही दोघेही नागडे होतो. जेव्हा चाचाजीच्या कुशीत मी माझे चुतडे ठेवले तेव्हा त्यांनी लगेच माझे दोन्ही पक्ष आपल्या हातात घेऊन माझ्या शरीरात अग्नी भडकवली. त्यांचा लवडा माझ्या चुतड्यांच्या भेगेत झटके मारत होता.

“आणखी व्यवस्थित बस आलिया, तेव्हाच तुला असली मजा मिळेल. बघ आज माझ्यासोबत तुला किती मजा येते तर!” चाचाजी म्हणाले.

माझे डोळे बंद व्हायला लागले. खरोखरच फारच मस्तीत आले होते मी. “आलिया, बोलना मेरी भतीजीजान कसं वाटत आहे तुला?” ते परत बोलले.

माझ्या गांडीत यांचा उभा लवडा रुतत होता जे मला फारच सुखदायी वाटत होतं. मी निर्लज्ज होऊन नागडी त्यांच्या कुशीत नीट बसली. आपले बुब्स दाबून घेत होती.

तेवढ्यात चाचाजी माझे स्तनाग्रे चिमटीत दाबत म्हणाले, “आलिया, सांग ना माझी जान, मेरी जानेमन कसं वाटत आहे?”

“आता तर आणखी मजा येत आहे चाचाजी.” मी उत्तरले.

“घाबरू नकोस तू. तुलाही मी तुझ्या अम्मीजान सारखी छान मजा देईन. तुझे बुब्स तर भाभीजान पेक्षाही मस्त आहेत.” चाचाजी माझ्या तरुण, कोवळ्या देहाला पाहून पूर्ण पागल सारखे झाले होते. ते माझ्या स्तनाग्रांना दाबत होते. माझं शरीर पूर्णपणे त्यांना समर्पित झालं होतं. माझा जीव करत होता की त्यांनी मला पूर्णपणे रगडून टाकावं.

तेवढ्यात चाचाजीने मला कुशीतून उतरवून बेडवर ठेवलं आणि माझे निपल्स चुसत मला आणखी पागल केलं. पंधरा मिनिटापर्यंत ते माझे स्तन पीत राहिले.

त्यानंतर त्यांनी माझ्या टांगा फाकवायला सांगितल्या. तशी मी खुशीत माझ्या चाचाजानसाठी जन्नतचा द्वार उघडला. टांगा उघडल्यानंतर चाचाजीने माझ्या कुंवाऱ्या पुच्चीवर आपली जीभ फिरवली. तशी मी तडकून उठले. चाचाजी माझी पुच्ची चाटायला लागले. चाटता चाटता त्यांनी विचारलं, “आता सांग जानेमन कसं वाटत आहे?”

“फारच मस्त! आणखी चाटा ना!”

“तू तर घाबरत होतीस. आता दोघांचीही मजा सोबत घे.” असं म्हणून त्यांनी त्यांचे दोन्ही हात माझ्या बुब्सवर दाबत माझी कुंवारी चुत चाटायला लागले. दोघांचीही मजा सोबतच मिळताना पाहून मी तडफडून उठले. “आता होते चाचाजान, आता आणखी नाही.”

“अजून बाकी आहे आलिया, लेटून रहा.”

पंधरा मिनिट पुच्चीचा समाचार घेतल्यानंतर ते माझ्या अंगावर आले. त्यांनी त्यांचा लवडा हळूच माझ्या पुच्चित घुसवला. माझी कुमारी पुच्ची त्यांच्या पहिल्याच दणक्यात फाटली! माझी पुच्ची पूर्णपणे ओली, ताजीतवानी होती. त्यामुळे मी ती वेदना सहन करून घेतली. मी मस्तीत होते. त्यामुळे वेदनेच्या जागी मला मजा येत होती. त्यांचे जोरदार दणके मी झेलत होते. मला सतत ऑर्गसम मिळत होते. शेवटी चाचाजीही ऑर्गसमवर आले आणि पुच्ची पांढऱ्या द्रव्याने भरली.

आता तर मी रोजच त्यांच्याकडून चुदायला लागले. त्या रात्री चाचाजीने मला तीन वेळा चोदलं. पुढच्या रात्रीही ते मला झवत होते. त्या वेळी अम्मीजान माझ्या खोलीत आली. मी थोडे घाबरले पण चाचाजीनी मला चोदनं सुरूच ठेवलं होतं.

अम्मीजान माझ्या जवळ येऊन माझ्या शेजारी लेटून माझे बुब्स पकडत म्हणाली, “आलिया बेटा आता तर तुझी पुच्ची चुदण्यासाठी तयार झाली आहे. घे माझ्या देवरजीच्या लवड्यायाची मजा.”

“हो अम्मीजान, चाचाजी फारच छान आहेत. फारच छान झवतात.” मी आनंदाने बोलले.

आता मी आणि अम्मीजान दोघेही चाचाजी कडून सोबतच चुदवत असतो. ते नेहमीच आमच्या घरी येतात आणि आम्हा दोघी माँ बेटीला चोदत असतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *